De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemanagement en informatiebeleid. Even voorstellen Remko van der Pols Nieuw Thelifecyclecompany. Markt: informatie-intensieve organisaties Thema’s:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemanagement en informatiebeleid. Even voorstellen Remko van der Pols Nieuw Thelifecyclecompany. Markt: informatie-intensieve organisaties Thema’s:"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemanagement en informatiebeleid

2 Even voorstellen Remko van der Pols Nieuw Thelifecyclecompany. Markt: informatie-intensieve organisaties Thema’s: informatieportfolio/planning, functioneel beheer/informatiemanagement

3 Onderbouwing opzet Hoe verloopt het samenspel? Hoe kan ik IT inzetten in mijn bedrijfsproces? Hoe richt ik nu mijn vraagproces/org in? Vraag-aanbod scheiding Vervangingsvraag Nieuwe IM Oude IM Hoe kan de IV verbeterd worden? Blok 3 Blok 2 en 3 Blok 1 Blok 2

4 Onderbouwing opzet Thema’s:  Vervangingsvraag en vraag-aanbod: anders denken  De vraagorganisatie: wie bepaalt de vraag  Wat zijn moeilijkheden  Informatiebeleid nieuwe stijl

5 Vragen vooraf (1) Vraag: Waar raakt informatievoorziening de interne communicatie? (Doel van de vraag is definitie helder krijgen tussen informatie.man en interne communicatie). Vraag: Wat zijn ontwikkelingen op het gebeid van aanschaf van informatie systemen? Er zijn hierin diverse keuzes in mogelijk, bv in één keer een centraal overkoepelend systeem inkopen en daar op maat onderdelen/pakketten aan te hangen, of bijv. starten met een klein basis systeem en hieraan lokaal onderdelen desgewenst bijkopen wanneer hier behoefte aan is. Wat zijn voor- en nadelen van beide manieren? Vraag: Is contractmanagement een vorm van informatiemanagement? Is dit dan ook het niveau waarop je je ALP kunt schrijven? Vraag: In hoeverre heeft schaalgrootte invloed op de flexibiliteit van de informatievoorziening? Hoe kom je tot goed informatiemanagement? Het beleid voor een bedrijf bepalen, processen in beeld brengen, wat hebben wij hiervoor nodig?

6 Vragen vooraf (2) wat is het verschil tussen ICT/ informatiemanagement en informatievoorziening ? Hoe verhouden deze zich tot elkaar? Wij zien het als: ICT alles waar een sterker aanzit Informatie-management: aansluiting met de business ICT = een van de middelen (instrumenten) voor informatiemanagement. Er is verschil tussen de benadering over IV door financiële mensen en ICT. Hoe die te beslechten? Hoe om te gaan als IM van aanbod naar vraag wordt? Hoe leg je de budgetverantwoordelijkheid in de lijn? Wanneer kies je voor een richting gevend ICT beleid en wanneer voor gedetailleerde architectuur ? Hoe maak breng je het rendement van je informatie-voorziening in kaart?

7 Vragen (3) Zijn dit de eerste stappen in een ommekeer in de vervreemding en fragmentatie? Hoe ziet de docent en de rest van de groep dat? Wij hebben als organisatie veel geoutsourced, hoe is dat bij andere organisaties, komen die er alle op terug of zijn er succesverhalen?

8 Blokken Intro •De cultuurkloof tussen ICT en Business •Lijnen en trends in IV •Vraagsturing •Moeilijkheden in vraagsturing •Informatieplanning nieuwe stijl •Corporate informatiemanagement nieuwe stijl

9 Intro: de kloof 1.Gedachten-experiment 2.Cultuurverschillen

10 A.Gedachten experiment Unit E Reis-internet Groei, 12 % Winst 14 %, stijgend 5 % van de omzet Niet geheel passend Wellicht verkopen Unit A Leven Stabiele groei, 4 % Winst 8 %, licht stijgend 45 % van de omzet Stabiel, kern van het bedrijf Wat punten, maar gaat lekker Unit B Leven, zakelijk Rare groei, 1 % Winst 2 %, sterk dalend 22 % van de omzet Vorig jaar enkele forse tegenvallers Onduidelijk Unit C Schade Beperkte groei, 8 % Winst 7 %, stijgend 7 % van de omzet Nieuw, net uit de ‘startup’ Wel groei, iets langzamer Energie en spirit Unit D zorg Groei, 6 % Winst 12 %, stijgend 15 % van de omzet Al enige tijd bezig Baas zegt, dat er iets moet gebeuren, want oververhitting, het past niet meer helemaal

11 A.Discussie: wat ga je doen Blijf dicht bij jezelf Doe geen overhaaste of domme dingen Doe niet teveel Waar wel op focussen en waar niet….. En:  Je overweegt een stevige acquisitie, waar je veel tijd voor nodig hebt  Verkoop Unit E geeft ruimte, maar echt nodig heb je dat ook niet….

12 A.Hoe doet IT zoiets… Probleem komt doordat er geen overall bedrijfsarchitectuur is Ook probleem dat medewerkers gemiddeld 40 jaar oud zijn Aanbeveling:  Maak een integrale architectuur (enterprise) afgeleid van de bedrijfsdoelstellingen  Bouw vanaf die architectuur opnieuw jouw bedrijf op  Neem alleen machines van IBM en MS  Neem alleen medewerkers aan met universiteit en X-certificaat  Standaardiseer alles en doe het perfect  Dan zal je pas echt concurreren en gaat alles vanzelf.

13 Hoe komt dat nu? Vervangingswereld ipv automatiseringswereld Aanbodgedreven ipv vraaggedreven Vormgevend ipv bijsturend/ontwikkelend Perfectionistisch, strevend naar optimaliteit Denkend en pratend over ICT Business:  Snapt ICT niet, wil het niet snappen  Geloven niet in sprookjes, geloofden wel in sprookjes binnen ICT, maar nu ook niet meer echt  Geen begrip, geen verstand van ICT en willen dat ook niet (terecht).

14 De nieuwe informatievoorziening Blok 0.Informatievoorziening en informatiebeleid 1.Wat is informatie? 2.Wat is informatievoorziening? 3.Wat is informatiebeleid? 4.Informatiebeleid. En functioneel beheer dan? 5.Informatiebeleid. Hoe maak ik dat ? 6.Informatiebeleid. Hoe organiseer ik dat? 7.Valkuilen 8.Conclusies

15 0.1 Informatie? Wat is dat? Informatie is alles Financieel management Personeelsmanagement Roostering/inplanning Management Beleid Support Bedrijfs kritisch Ondersteunend hulpmiddel Bedrijfsproces Bedrijf Consultancy, bouw, …. Stichtingen …. Industrie, spinnerijen, retail Banken, verzekeringen, Energiebedrijven, overheid …. Equens,..

16 0.2 Informatievoorziening? Wat is dat? Het geheel aan middelen en processen om deze informatie/gegevens op te slaan en ter beschikking te stellen  Procedures, mensen, administraties  Informatiesystemen, applicaties, websites  Infrastructuur, netwerken, computers Wensen/eisen  Eenduidig  Volledig  Betrouwbaar, actueel  Veilig Informatiesystemen Infrastructuur Informatievoorziening

17 0.3Wat is infrastructuur? •Hardware, kabels, schijven, ijzer •Bedrijfssystemen, databasemanagementsystemen (?), middleware, communicatie/netwerken,.. •Van extreem duur naar extreem goedkoop. •Exploderende capaciteiten Wet van Moore

18 0.3Wat zijn informatiesystemen, applicaties? •Programma’s, programmatuur, programmatuur voor andere programmatuur, … •Duidelijke functionaliteit en deze functionaliteit ‘koop’ je. •Maatwerk of pakket of alles ertussen in •Dit kan bijzonder omvangrijk zijn…… •Technologie-afhankelijk en technologie ingevuld •Mensenwerk, mensenwerk, mensenwerk •Foutgevoelig en heel duur….

19 0.3Een computer is een enorm stom apparaat Addr1, r2 Jo:2050 Cmpr1, r3 Js:3000 Mover1, :1010 Jmp:3030 001100010010 011101100110 001000010011 010110010000 1000000100110000 010010010100 For i:= 1 to Aantaldeclaraties do Begin if declaratie[i] > maxdeclaratie then rekenbedrag := rekenbedrag + maxdeclaratie else rekenbedrag := rekenbedrag + declaratie; Incr(declindex); end; Rekenbedrag := :select sum(min(E.declaratie, maxdeclaratie)) From E.declaratietabel, K.KlantTabel where E.KlantId = : klantnummer and E.KlantId = K.KlantId and E.DeclaratieDatum >= : StartDatum and E.DeclaratieDatum < :Einddatum

20 0.3Daarom informatievoorziening •Je wilt niets weten van hoe dat moet: technisch en technologisch •Informatievoorziening = hoe het zich gedraagt, wat het kan en wat het doet, niet hoe het gemaakt is.. •Bedrijfsoptiek

21 0.4 Informatiebeleid? Wat is dat? Maatregelen, keuzes, plannen op korte, middellange en lange termijn voor het geheel Hangt nauw samen met bedrijfsbeleid en organisatiebeleid: Eisen/rapportages Verbeteringen Mogelijkheden Onmogelijkheden Impact richting gebruikers Informatiebeleid Organisatiebeleid

22 0.5 Hoe maak ik informatiebeleid? Uitgangspunten: Vertrek vanuit het nu: hoe doe ik het nu…. Denk in termen van veranderingen, niet in termen van blauwdrukken !!!!! Praat niet in oplossingen, identificeer je problemen en behoeften Morgen is er weer een dag: alles op zijn tijd. Niet alles kan !!!

23 1.Trends en ontwikkelingen 1.Groeiend belang van IV 2.Verdergaande expansie IV 3.De automatisering is voltooid 4.Het verandert wel, maar ook weer niet zoveel 5.Het dilemma: innovatie EN beheer 6.Relatie business en ICT 7.Automatisering is voltooid

24 1.1Groei belang IV Support Bedrijfs kritisch Ondersteunend hulpmiddel Bedrijfsproces Consultancy, bouw, …. Stichtingen …. Industrie, spinnerijen, retail Banken, verzekeringen, Energiebedrijven, overheid …. Vraaggestuurd Aanbodgestuurd

25 1.1Groei belang IV Support Bedrijfs kritisch Ondersteunend hulpmiddel Bedrijfsproces Consultancy, bouw, …. Stichtingen …. Industrie, spinnerijen, retail Banken, verzekeringen, Energiebedrijven, overheid …. Vraaggestuurd Aanbodgestuurd Discussie: waar zit jouw bedrijf- afdeling en waarom?

26 1.2Verdergaande expansie Besturin Berekening Administratie en informatie Integratie omgeving: ketens Besturing ongestructureerde informatie Meer en meerVolledig, ev. met spreadsheets In beginfaseGrotendeels Ondersteuning middels ICT

27 1.3Het verandert wel, maar ook weer niet zoveel We focussen sterk op nieuw of op niet veranderen De nieuwe functionaliteit is 80 – 90 % van de bestaande Denk in termen van veranderingen, niet in termen van oplossingen (‘architectuur’) Veranderingen hebben impact op de backoffice/legacy Deze moeten ruimte bieden daarvoor Flexibiliteit van de backoffice bepaalt de flexibiliteit van het bedrijfsproces in termen van producten etc.

28 1.3Er verandert niet zoveel…. Inrichting van de Organisatie Bedrijfsproces Informatie van het bedrijfsproces Vormgeving informatie Communicatie kanalen Stabiliteit Juist de sluipende veranderingen daar bepalen de time-to-market van de produkten

29 1.4De automatisering is voltooid Discussie: hoe zit het bij jou?

30 1.4Van ontwikkeling naar beheer Informatie planning Automatiseringsgraad O % 100% 1970 1990 Beheerbenadering ‘Ontwikkel’-benadering Bottom-up Bijsturend Systeemontwikkeling Ontwerp-benadering Top-down Vormgevend Systeem ontwikkeling Applicatie beheer Functioneel beheer Technisch beheer

31 1.5Het dilemma van innovatie BeheerInnovativiteit Verandering Nieuw Onzekerheid Risico’s Stabiliteit Bewezen Beheersbaarheid Continuiteit

32 1.5 Consequentie Managing Beheer Strategisch beheer 19902000 Invloed operationeel tactisch strategisch Beleid start op werkvloer

33 1.5Beheer wordt strategisch Vernieuwing wordt essentieel Strategisch is iets anders dan operationeel of sturend Succes =  mate om nieuwe technologie (mobiles, GIS, Internet, PDA’s, etc) en mogelijkheden aan te sluiten aan het bestaande…  De sluipende veranderingen in het bedrijfsproces te zien  Inpassen, aansluiten, kleine veranderingen in stappen  Zorgen dat het niet te slecht wordt

34 1.6Relatie business en IT Professionalisering ICT Functioneel beheer ICT als gevallen angel ICT als ‘God’ ICT als ‘partner’ Business ICT-organisatie macht/ invloed Discussie: hoe zit het bij jou?

35 1.6Specialisatie: beheerwerelden Functioneel beheer Applicatie beheer Technisch beheer De Beheer- organisatie

36 1.6De wereld van beheer Technisch beheer Applicatie- beheer Functioneel beheer • Applicaties • Onderhoudsperspectief • Applicatiebeheer en -onderhoud / -ontwikkeling • Informatievoorziening • Gebruiksperspectief • Informatiemanagement/ functioneel beheer/ contract management/ consultancy •ICT-infrastructuur •Exploitatie-perspectief •Beheer en exploitatie / vernieuwing BiSL ITIL ASL Best practises

37 1.7Trends ProfesionaliseringConsolidatieSpecialisatieOutsourcing Standaardisatie Complexiteits verhoging Scheiding Vraag-aanbod Kostenstijging Belang bedrijfsproces Verzakelijking

38 1.7Het huidige vraag en leveranciersveld Business org. A supplier org. Corporate Demand Org 2 Prod. mngt Demand Org 3 Demand Org 4 Demand Org 1 Other suppliers

39 1.7Waarom de splitsing IV  Vraag versus kosten  Gebruik is leading  Meer naar de vuile praktijk  Praat in business-termen  Verstand van bedrijfsproces en feeling voor ICT ICT  Technologisch/aanbodgedreven  Hoe het eruit ziet is leading  Perfectionistisch  Praat technologie  Verstand van technologie/ICT en feeling voor bedrijfsproces Essentie: er is een kloof, en niemand kan die alleen overbruggen

40 1.8Twee cultuurshifts tegelijk….. Vraaggestuurd Aanbodgestuurd ‘Beheer’gericht Ontwikkelingsgericht Ik heb een concreet probleem Dit moet anders Als het zoveel kost, dan maar niet Als dit nu toch loopt, dan.. Alles nieuw doen Zo moet het eruit zien Perfecte oplossingen Blauwdrukken, architecturen, …. Groene weiden Alles is mogelijk X is de oplossing voor.. Als het systeem naar goed is, dan komt de rest vanzelf … We hebben alles al We kunnen beperkt veranderen We doen het er maar even mee Kijken naar komende 3 jaar, over drie jaar moeten we Zoals we de rest managen

41 1.9Criteria •Vraag- of aanbodgestuurd •Belang IV voor bedrijfsproces •Geformaliseerd of niet •Omvang •Alleen of gemeenschappelijk •Integraal en/of op divisie •Vertellen of luisteren •Zelf of de leverancier….

42 2.2Het belang van de vraagketen Gebruiksbeheer Functionaliteiten beheer Inrichting van de informatievoorziening Inhoudelijke toekomst van de informatie- voorziening Sturing van de informatievoorziening Operationeel Kerngebruiker Superuser Ogen en oren Beleidsmatig CIO, Informatiemanager kaartlezer Sturend Procesmanager Systeemeigenaar chauffeur

43 2.4Hoe ziet dat eruit? een eenduidig aanspreekpunt binnen de business met geld die bestelt en lange termijn visie heeft Planning & Control Financieel management Behoefte management Contract Management Operationele ICT aansturing Beheer Bedrijfs- Informatie Gebruikers- ondersteuning Informatie- coördinatie GebruiksbeheerFunctionaliteitenbeheer Specificeren Vormgeven niet-geaut. IV Voorbereiden Transitie Toetsen en Testen Bepalen Bedrijfsproces- ontwikkelingen Opstellen IV-organisatie strategie Leveranciers management Ketenpartners Management Strategie Inrichting IV-functie Relatie- management Gebruikersorg. Opstellen Informatie Strategie Informatie Lifecycle Management Bepalen Keten- ontwikkelingen Bepalen Technologie- ontwikkelingen Wijzigingen beheer Transitie Informatie Portfolio Management

44 Case Systeemeigenaar Jansen Lees de case Maak plan en vergeet alle stakeholders niet Wie doe je waar tekort

45 2.Consequenties •Focus op verandering •Normaal gaan denken •Beelden op ICT

46 Uw huis…..

47 2.1Focus op de verandering

48 2.BConsequentie IV (toekomst) = IV (nu) + Gewenste/betaalbare/haalbare veranderingen Blauwdruk/architectuur denken Veranderingsgericht denken

49 2.2Uitdaging 1: normaal gaan denken ‘Baten’ Wat haal ik me op mijn hals Wat ontstaat er aan (mogelijke) ellende Ellende Kosten Wat kost me dat Wat als iets meer of iets minder Wat krijg ik dan aan dingen Wat levert mij dat op

50 2.3Beelden op ICT vanuit de business • Ik snap het, want ik heb thuis een PC • ICT is niet moeilijk, waarom doen ze zo moeilijk • Met dot-net zijn we flexibel • Ik hoef niet te weten, hoe het technisch werkt • Ik moet wel weten wat het doet, wat ik er voor over hebt, en waarom • Als het niet perfect is, dan is het niet goed • De wereld heeft behoefte aan perfecte processen, IV… • Met XXX worden alle problemen opgelost • ICT = IV • Ik hoef er niets van weten • We doen niets met ICT Belang Complexiteit Kosten Ambitie K-snap-t-niet-modelKop-zand-model Zakelijke-modelIT-model

51 2.4Lifecyclemanagement en portfoliomanagement Technische infrastructuur Organisatie Systeem Huidige situatie V-scenario Beleid IT-mogelijkheden Wat is er Wat kan er Wat willen we Wat zal Schets architectuur Scenario (vernieuwings programma’s)

52 2.4 Portfoliomanagement Samenspel en rolverdeling Haalbaarheid verandering (portfolio) Samenhang en standaarden (architectuur)

53 2.5Consequenties Niet het proces, maar de uitkomst Niet 1 plek van sturing, maar n plekken Coordinatie en afstemming is de toekomst:  Leveranciers, contracten  Interne besluitvorming

54 Kies uw benadering………… Welke benadering voor informatiebeleid kiest u? 1.Ontwerp/blauwdruk OF Ontwikkel/groei-benadering 2.ICT/aanbod-gedreven OF Sterk vraaggedreven 3.Top-down OF Bottom-up 4.Idealistisch/religieus OF pragmatisch

55 a.Spinnerij Jansen U bent baas van spinnerij Jansen. Uw productieproces wordt gestuurd door uw ERP-pakketje. Het ERP-pakketje moet vervangen worden op kortere termijn. 1.Ontwerp/blauwdruk OF Ontwikkel/groei-benadering 2.ICT/aanbod-gedreven OF Sterk vraaggedreven 3.Top-down OF Bottom-up 4.Idealistisch/religieus OF pragmatisch

56 b.UVW Nee, geen UWV. Uitvoeringsorganisatie. Redelijk op orde. Stevige coherente sturing over de kantoren. RvB beslist. Overheidscultuur, gericht op consensus. Geen harde woorden. IV is redelijk op orde, wel licht verouderd, moet op termijn wel, maar geen knelpunten. 1.Ontwerp/blauwdruk OF Ontwikkel/groei-benadering 2.ICT/aanbod-gedreven OF Sterk vraaggedreven 3.Top-down OF Bottom-up 4.Idealistisch/religieus OF pragmatisch

57 c.Bemeia Grote verzekeraar. Aparte sterke divisies. Sterk wisselende ICT. Resultaat van vele fusies. 1.Ontwerp/blauwdruk OF Ontwikkel/groei-benadering 2.ICT/aanbod-gedreven OF Sterk vraaggedreven 3.Top-down OF Bottom-up 4.Idealistisch/religieus OF pragmatisch


Download ppt "Informatiemanagement en informatiebeleid. Even voorstellen Remko van der Pols Nieuw Thelifecyclecompany. Markt: informatie-intensieve organisaties Thema’s:"

Verwante presentaties


Ads door Google