De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemanagement en informatiebeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemanagement en informatiebeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemanagement en informatiebeleid
Titel presentatie Informatiemanagement en informatiebeleid Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

2 Even voorstellen Remko van der Pols Nieuw Thelifecyclecompany.
Markt: informatie-intensieve organisaties Thema’s: informatieportfolio/planning, functioneel beheer/informatiemanagement

3 in mijn bedrijfsproces?
Onderbouwing opzet Hoe verloopt het samenspel? Hoe kan ik IT inzetten in mijn bedrijfsproces? Hoe richt ik nu mijn vraagproces/org in? Vraag-aanbod scheiding Vervangingsvraag Nieuwe IM Oude IM Hoe kan de IV verbeterd worden? Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 2 en 3

4 Onderbouwing opzet Thema’s:
Vervangingsvraag en vraag-aanbod: anders denken De vraagorganisatie: wie bepaalt de vraag Wat zijn moeilijkheden Informatiebeleid nieuwe stijl

5 Vragen vooraf (1)  Is het inderdaad zo dat informatiemanagement leidend is en dat een ICT-strategie hiervan een afgeleide is of is het net andersom? Een organisatie formuleert en definieert een ICT-strategie en daarop wordt het informatiemanagement ingericht? Zou 1 moeten zijn 2. Wordt informatiemanagement in organisaties vaak niet ten onrechte in de hoek van ICT gehouden? Waardoor het wellicht een grote plaatje in de organisatie mist en minder bijdraagt aan het realiseren van het bedrijfsresultaat? Ja

6 Vragen vooraf (2) ICT management als onderdeel van informatiemanagement of andersom? Verschil tussen bedrijfsprocessen en besturing van de organisatie, waarom wordt dit verschil in de inleiding van de corecourse zo benadrukt? ?

7 Blokken Intro De cultuurkloof tussen ICT en Business
Lijnen en trends in IV Vraagsturing Moeilijkheden in vraagsturing Informatieplanning nieuwe stijl Corporate informatiemanagement nieuwe stijl

8 Intro: de kloof Gedachten-experiment Cultuurverschillen

9 A. Gedachten experiment
Unit A Leven Unit B Leven, zakelijk Unit C Schade Unit D zorg Unit E Reis-internet Stabiele groei, 4 % Winst 8 %, licht stijgend 45 % van de omzet Stabiel, kern van het bedrijf Wat punten, maar gaat lekker Rare groei, 1 % Winst 2 %, sterk dalend 22 % van de omzet Vorig jaar enkele forse tegenvallers Onduidelijk Beperkte groei, 8 % Winst 7 %, stijgend 7 % van de omzet Nieuw, net uit de ‘startup’ Wel groei, iets langzamer Energie en spirit Groei, 6 % Winst 12 %, stijgend 15 % van de omzet Al enige tijd bezig Baas zegt, dat er iets moet gebeuren, want oververhitting, het past niet meer helemaal Groei, 12 % Winst 14 %, stijgend 5 % van de omzet Niet geheel passend Wellicht verkopen

10 A. Discussie: wat ga je doen
Blijf dicht bij jezelf Doe geen overhaaste of domme dingen Doe niet teveel Waar wel op focussen en waar niet….. En: Je overweegt een stevige acquisitie, waar je veel tijd voor nodig hebt Verkoop Unit E geeft ruimte, maar echt nodig heb je dat ook niet….

11 A. Hoe doet IT zoiets… Probleem komt doordat er geen overall bedrijfsarchitectuur is Ook probleem dat medewerkers gemiddeld 40 jaar oud zijn Aanbeveling: Maak een integrale architectuur (enterprise) afgeleid van de bedrijfsdoelstellingen Bouw vanaf die architectuur opnieuw jouw bedrijf op Neem alleen machines van IBM en MS Neem alleen medewerkers aan met universiteit en X-certificaat Standaardiseer alles en doe het perfect Dan zal je pas echt concurreren en gaat alles vanzelf.

12 Hoe komt dat nu? Vervangingswereld ipv automatiseringswereld
Aanbodgedreven ipv vraaggedreven Vormgevend ipv bijsturend/ontwikkelend Perfectionistisch, strevend naar optimaliteit Denkend en pratend over ICT Business: Snapt ICT niet, wil het niet snappen Geloven niet in sprookjes, geloofden wel in sprookjes binnen ICT, maar nu ook niet meer echt Geen begrip, geen verstand van ICT en willen dat ook niet (terecht).

13 Blok 0. Informatievoorziening en informatiebeleid
Wat is informatie? Wat is informatievoorziening? Wat is informatiebeleid? Informatiebeleid. En functioneel beheer dan? Informatiebeleid. Hoe maak ik dat ? Informatiebeleid. Hoe organiseer ik dat? Valkuilen Conclusies De nieuwe informatievoorziening

14 0.1 Informatie? Wat is dat? Informatie is alles Financieel management
Personeelsmanagement Roostering/inplanning Management Beleid Support Bedrijfs kritisch Ondersteunend hulpmiddel Bedrijfsproces Bedrijf Consultancy, bouw, …. Stichtingen …. Industrie, spinnerijen, retail Banken, verzekeringen, Energiebedrijven, overheid …. Equens, .. Financieel management: alleen in de kantine rolt nog geld. De rest zijn getallen in een informatiesysteem

15 0.2 Informatievoorziening? Wat is dat?
Het geheel aan middelen en processen om deze informatie/gegevens op te slaan en ter beschikking te stellen Procedures, mensen, administraties Informatiesystemen, applicaties, websites Infrastructuur, netwerken, computers Wensen/eisen Eenduidig Volledig Betrouwbaar, actueel Veilig Informatievoorziening Informatiesystemen Infrastructuur

16 0.3 Wat is infrastructuur? Hardware, kabels, schijven, ijzer
Bedrijfssystemen, databasemanagementsystemen (?), middleware, communicatie/netwerken, .. Van extreem duur naar extreem goedkoop. Exploderende capaciteiten

17 0.3 Wat zijn informatiesystemen, applicaties?
Programma’s, programmatuur, programmatuur voor andere programmatuur, … Duidelijke functionaliteit en deze functionaliteit ‘koop’ je. Maatwerk of pakket of alles ertussen in Dit kan bijzonder omvangrijk zijn…… Technologie-afhankelijk en technologie ingevuld Mensenwerk, mensenwerk, mensenwerk Foutgevoelig en heel duur….

18 0.3 Een computer is een enorm stom apparaat
Add r1, r2 Jo :2050 Cmp r1, r3 Js :3000 Move r1, :1010 Jmp :3030 For i:= 1 to Aantaldeclaraties do Begin if declaratie[i] > maxdeclaratie then rekenbedrag := rekenbedrag + maxdeclaratie else rekenbedrag := rekenbedrag + declaratie; Incr(declindex); end; Rekenbedrag := :select sum(min(E.declaratie, maxdeclaratie)) From E.declaratietabel, K.KlantTabel where E.KlantId = : klantnummer and E.KlantId = K.KlantId and E.DeclaratieDatum >= : StartDatum and E.DeclaratieDatum < :Einddatum

19 0.3 Daarom informatievoorziening
Je wilt niets weten van hoe dat moet: technisch en technologisch Informatievoorziening = hoe het zich gedraagt, wat het kan en wat het doet, niet hoe het gemaakt is.. Bedrijfsoptiek

20 0.4 Informatiebeleid? Wat is dat?
Maatregelen, keuzes, plannen op korte, middellange en lange termijn voor het geheel Hangt nauw samen met bedrijfsbeleid en organisatiebeleid: Eisen/rapportages Verbeteringen Mogelijkheden Onmogelijkheden Impact richting gebruikers Organisatiebeleid Informatiebeleid

21 0.5 Hoe maak ik informatiebeleid?
Uitgangspunten: Vertrek vanuit het nu: hoe doe ik het nu…. Denk in termen van veranderingen, niet in termen van blauwdrukken !!!!! Praat niet in oplossingen, identificeer je problemen en behoeften Morgen is er weer een dag: alles op zijn tijd. Niet alles kan !!!

22 1. Trends en ontwikkelingen
Groeiend belang van IV Verdergaande expansie IV De automatisering is voltooid Het verandert wel, maar ook weer niet zoveel Het dilemma: innovatie EN beheer Relatie business en ICT Automatisering is voltooid

23 1.1 Groei belang IV Vraaggestuurd Aanbodgestuurd Bedrijfsproces
Banken, verzekeringen, Energiebedrijven, overheid …. Vraaggestuurd Bedrijfs kritisch Industrie, spinnerijen, retail Support Consultancy, bouw, …. Ondersteunend hulpmiddel Aanbodgestuurd Stichtingen ….

24 1.1 Groei belang IV Discussie: waar zit jouw bedrijf-
afdeling en waarom? Bedrijfsproces Banken, verzekeringen, Energiebedrijven, overheid …. Vraaggestuurd Bedrijfs kritisch Industrie, spinnerijen, retail Support Consultancy, bouw, …. Ondersteunend hulpmiddel Aanbodgestuurd Stichtingen ….

25 1.2 Verdergaande expansie
Besturin Berekening Administratie en informatie Integratie omgeving: ketens Besturing ongestructureerde informatie Ondersteuning middels ICT In beginfase Meer en meer Grotendeels Volledig, ev. met spreadsheets

26 1.3 Het verandert wel, maar ook weer niet zoveel
We focussen sterk op nieuw of op niet veranderen De nieuwe functionaliteit is 80 – 90 % van de bestaande Denk in termen van veranderingen, niet in termen van oplossingen (‘architectuur’) Veranderingen hebben impact op de backoffice/legacy Deze moeten ruimte bieden daarvoor Flexibiliteit van de backoffice bepaalt de flexibiliteit van het bedrijfsproces in termen van producten etc.

27 1.3 Er verandert niet zoveel….
Inrichting van de Organisatie Bedrijfsproces Informatie van het bedrijfsproces Vormgeving informatie Communicatie kanalen Stabiliteit Juist de sluipende veranderingen daar bepalen de time-to-market van de produkten

28 1.4 De automatisering is voltooid
Discussie: hoe zit het bij jou?

29 1.4 Van ontwikkeling naar beheer
Informatie planning Automatiseringsgraad O % 100% 1970 1990 Beheerbenadering ‘Ontwikkel’-benadering Bottom-up Bijsturend Systeemontwikkeling Ontwerp-benadering Top-down Vormgevend Systeem ontwikkeling Applicatie beheer Functioneel Technisch

30 1.5 Het dilemma van innovatie
Beheer Innovativiteit Verandering Nieuw Onzekerheid Risico’s Stabiliteit Bewezen Beheersbaarheid Continuiteit

31 1.5 Consequentie Beleid start op werkvloer 1990 2000 Invloed
Managing Beheer Strategisch beheer 1990 2000 Invloed operationeel tactisch strategisch Beleid start op werkvloer

32 1.5 Beheer wordt strategisch
Vernieuwing wordt essentieel Strategisch is iets anders dan operationeel of sturend Succes = mate om nieuwe technologie (mobiles, GIS, Internet, PDA’s, etc) en mogelijkheden aan te sluiten aan het bestaande… De sluipende veranderingen in het bedrijfsproces te zien Inpassen, aansluiten, kleine veranderingen in stappen Zorgen dat het niet te slecht wordt

33 1.6 Relatie business en IT Discussie: hoe zit het bij jou?
ICT-organisatie Discussie: hoe zit het bij jou? ICT als ‘God’ ICT als ‘partner’ macht/ invloed ICT als gevallen angel Professionalisering ICT Functioneel beheer Business

34 1.6 Specialisatie: beheerwerelden
Functioneel beheer Applicatie Technisch De Beheer- organisatie

35 1.6 De wereld van beheer ITIL BiSL ASL Best practises Technisch beheer
• ICT-infrastructuur • Exploitatie-perspectief • Beheer en exploitatie / vernieuwing Technisch beheer ITIL Functioneel beheer Applicatie- beheer BiSL ASL • Informatievoorziening • Gebruiksperspectief • Informatiemanagement/ functioneel beheer/ contract management/ consultancy • Applicaties • Onderhoudsperspectief • Applicatiebeheer en -onderhoud / -ontwikkeling Best practises

36 1.7 Trends Belang bedrijfsproces Complexiteits verhoging
Kostenstijging Standaardisatie Verzakelijking Scheiding Vraag-aanbod Consolidatie Specialisatie Outsourcing Profesionalisering

37 1.7 Het huidige vraag en leveranciersveld
Business org. A supplier org. Corporate Demand Org 2 Prod. mngt Org 3 Org 4 Org 1 Other suppliers

38 1.7 Waarom de splitsing ICT Technologisch/aanbodgedreven Hoe het eruit ziet is leading Perfectionistisch Praat technologie Verstand van technologie/ICT en feeling voor bedrijfsproces IV Vraag versus kosten Gebruik is leading Meer naar de vuile praktijk Praat in business-termen Verstand van bedrijfsproces en feeling voor ICT Essentie: er is een kloof, en niemand kan die alleen overbruggen

39 1.8 Twee cultuurshifts tegelijk…..
‘Beheer’gericht We hebben alles al We kunnen beperkt veranderen We doen het er maar even mee Kijken naar komende 3 jaar, over drie jaar moeten we Zoals we de rest managen Ik heb een concreet probleem Dit moet anders Als het zoveel kost, dan maar niet Als dit nu toch loopt, dan .. Vraaggestuurd Aanbodgestuurd Alles is mogelijk X is de oplossing voor .. Als het systeem naar goed is, dan komt de rest vanzelf … Alles nieuw doen Zo moet het eruit zien Perfecte oplossingen Blauwdrukken, architecturen, …. Groene weiden Ontwikkelingsgericht

40 2.2 Het belang van de vraagketen
Gebruiksbeheer Functionaliteiten beheer Inrichting van de informatievoorziening Inhoudelijke toekomst van de informatie- voorziening Sturing van de informatievoorziening Operationeel Kerngebruiker Superuser Ogen en oren Beleidsmatig CIO, Informatiemanager kaartlezer Sturend Procesmanager Systeemeigenaar chauffeur

41 2.4 Hoe ziet dat eruit? een eenduidig aanspreekpunt binnen de business
Leveranciers management Bepalen Keten- ontwikkelingen Bepalen Technologie- ontwikkelingen Informatie- coördinatie Relatie- management Gebruikersorg. Strategie Inrichting IV-functie Informatie Lifecycle Management Informatie Portfolio Management Ketenpartners Management een eenduidig aanspreekpunt binnen de business met geld die bestelt en lange termijn visie heeft Opstellen IV-organisatie strategie Opstellen Informatie Strategie Bepalen Bedrijfsproces- ontwikkelingen Planning & Control Financieel management Behoefte management Contract Management Wijzigingen beheer Specificeren Vormgeven niet-geaut. IV Gebruikers- ondersteuning Beheer Bedrijfs- Informatie Voorbereiden Transitie Toetsen en Testen Operationele ICT aansturing Gebruiksbeheer Transitie Functionaliteitenbeheer

42 Case Systeemeigenaar Jansen
Lees de case Maak plan en vergeet alle stakeholders niet Wie doe je waar tekort

43 2. Consequenties Focus op verandering Normaal gaan denken
Beelden op ICT

44 Uw huis…..

45 2.1 Focus op de verandering

46 Veranderingsgericht denken
2.B Consequentie Veranderingsgericht denken Blauwdruk/architectuur denken IV (toekomst) = IV (nu) + Gewenste/betaalbare/haalbare veranderingen

47 2.2 Uitdaging 1: normaal gaan denken
Wat kost me dat Wat als iets meer of iets minder Kosten Ellende ‘Baten’ Wat haal ik me op mijn hals Wat ontstaat er aan (mogelijke) ellende Wat krijg ik dan aan dingen Wat levert mij dat op

48 2.3 Beelden op ICT vanuit de business
Ik snap het, want ik heb thuis een PC ICT is niet moeilijk, waarom doen ze zo moeilijk Met dot-net zijn we flexibel Ik hoef niet te weten, hoe het technisch werkt Ik moet wel weten wat het doet, wat ik er voor over hebt, en waarom Als het niet perfect is, dan is het niet goed De wereld heeft behoefte aan perfecte processen, IV… Met XXX worden alle problemen opgelost ICT = IV Ik hoef er niets van weten We doen niets met ICT Belang Complexiteit Kosten Ambitie K-snap-t-niet-model Kop-zand-model Zakelijke-model IT-model

49 2.4 Lifecyclemanagement en portfoliomanagement
Technische infrastructuur Organisatie Systeem Huidige situatie V-scenario Beleid IT-mogelijkheden Wat is er Wat kan er Wat willen we Wat zal Schets architectuur Scenario (vernieuwings programma’s)

50 2.4 Portfoliomanagement Haalbaarheid verandering (portfolio)
Samenspel en rolverdeling Haalbaarheid verandering (portfolio) Samenhang en standaarden (architectuur)

51 2.5 Consequenties Niet het proces, maar de uitkomst
Niet 1 plek van sturing, maar n plekken Coordinatie en afstemming is de toekomst: Leveranciers, contracten Interne besluitvorming

52 Kies uw benadering…………
Welke benadering voor informatiebeleid kiest u? Ontwerp/blauwdruk OF Ontwikkel/groei-benadering ICT/aanbod-gedreven OF Sterk vraaggedreven Top-down OF Bottom-up Idealistisch/religieus OF pragmatisch

53 a. Spinnerij Jansen U bent baas van spinnerij Jansen. Uw productieproces wordt gestuurd door uw ERP-pakketje. Het ERP-pakketje moet vervangen worden op kortere termijn. Ontwerp/blauwdruk OF Ontwikkel/groei-benadering ICT/aanbod-gedreven OF Sterk vraaggedreven Top-down OF Bottom-up Idealistisch/religieus OF pragmatisch

54 b. UVW Nee, geen UWV. Uitvoeringsorganisatie. Redelijk op orde. Stevige coherente sturing over de kantoren. RvB beslist. Overheidscultuur, gericht op consensus. Geen harde woorden. IV is redelijk op orde, wel licht verouderd, moet op termijn wel, maar geen knelpunten. Ontwerp/blauwdruk OF Ontwikkel/groei-benadering ICT/aanbod-gedreven OF Sterk vraaggedreven Top-down OF Bottom-up Idealistisch/religieus OF pragmatisch

55 c. Bemeia Grote verzekeraar. Aparte sterke divisies. Sterk wisselende ICT. Resultaat van vele fusies. Ontwerp/blauwdruk OF Ontwikkel/groei-benadering ICT/aanbod-gedreven OF Sterk vraaggedreven Top-down OF Bottom-up Idealistisch/religieus OF pragmatisch


Download ppt "Informatiemanagement en informatiebeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google