De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht"— Transcript van de presentatie:

1 in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht
Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht verenigd in de PKN Datum: Zondag 13 april 2014 Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. J.J. van der Meulen Piano: Mevr. L. van Tent

2 We zingen voor de dienst: ELB 342
(1/4)

3 We zingen voor de dienst: ELB 342
(2/4)

4 We zingen voor de dienst: ELB 342
(3/4)

5 We zingen voor de dienst: ELB 342
(4/4)

6 We zingen voor de dienst: ELB 262
(1/4)

7 We zingen voor de dienst: ELB 262
(2/4)

8 We zingen voor de dienst: ELB 262
(3/4)

9 We zingen voor de dienst: ELB 262
(4/4)

10 door de ouderling van dienst
Woord van welkom door de ouderling van dienst

11 Lied van Intocht: Psalm 121 : 1 en 2
(1/4)

12 Lied van Intocht: Psalm 121 : 1 en 2
(2/4)

13 Lied van Intocht: Psalm 121 : 1 en 2
(3/4)

14 Lied van Intocht: Psalm 121 : 1 en 2
(4/4)

15 Stil gebed Votum & Groet

16 Zingen: Gezang 484 : 1 en 4 (1/2)

17 Zingen: Gezang 484 : 1 en 4 (2/2)

18 Gebed om ontferming

19 Zingen: ELB 217 (1/3)

20 Zingen: ELB 217 (2/3)

21 Zingen: ELB 217 (3/3)

22 Gebed bij de opening van het Woord

23 De kinderen mogen naar voren komen
Zingen: Projectlied van de 40-dagentijd (couplet van de 6e zondag) Heb je wel gehoord van de Veertig Dagen? Heb je wel gehoord dat het Pasen wordt? Dat Jezus steun zoekt in gebed In de tuin is niemand die Hem redt Dat is één. Dat is twee. Dat is drie. Dat is vier. Dat is vijf. Dat is zes...

24 De kinderen gaan naar de nevendienst
Het licht, dat aangestoken wordt aan de paaskaars, gaat mee met de kinderen als teken van Gods aanwezigheid, zijn liefde en warmte. We zingen met elkaar:

25 “Samen in het licht” (1/1)

26 Schriftlezing: Jesaja 51 : 12 - 17a
(1/3) 12 Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras? 13 Hoe kun je de HEER vergeten, die je gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde gegrondvest? Hoe kun je je zo laten beheersen door angst voor de toorn van je belagers, voor hun pogingen je te vernietigen? Waar blijven die belagers met hun toorn?

27 Schriftlezing: Jesaja 51 : 12 - 17a
(2/3) 14 Weldra wordt de geketende bevrijd; hij zal niet sterven, niet afdalen in het graf, het zal hem aan niets ontbreken. 15 Ik, de HEER, jullie God, die de zee opzweep, zodat de golven bruisen, wiens naam is HEER van de hemelse machten, 16 ik leg je mijn woorden in de mond en bescherm je met de schaduw van mijn hand, ik die de hemel geplant heb en de aarde gegrondvest, die tegen Sion zeg: ‘Mijn volk ben jij.’

28 Schriftlezing: Jesaja 51 : 12 - 17a
(3/3) 17 Word wakker, word wakker, Jeruzalem, sta op!

29 Schriftlezing: Matteüs 26 : 35 - 46
(1/3) 35 Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. 36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39 Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!

30 Schriftlezing: Matteüs 26 : 35 - 46
(2/3) Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 40 Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42 Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’43 Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. 

31 Schriftlezing: Matteüs 26 : 35 - 46
(3/3) 44 Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. 45 Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46 Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’

32 Zingen: Gezang 180 : 1, 3 en 6 (1/3)

33 Zingen: Gezang 180 : 1, 3 en 6 (2/3)

34 Zingen: Gezang 180 : 1, 3 en 6 (3/3)

35 Verkondiging

36 Zingen: ELB 224 (1/7)

37 Zingen: ELB 224 (2/7)

38 Zingen: ELB 224 (3/7)

39 Zingen: ELB 224 (4/7)

40 Zingen: ELB 224 (5/7)

41 Zingen: ELB 224 (6/7)

42 Zingen: ELB 224 (7/7)

43 De kinderen komen terug uit de nevendienst
De afbeelding van Jezus die bidt in de tuin van Getsemane wordt op de projectplaat geplakt

44 Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Bijdrage van de catechisanten
Sela - Belijdenis

45 Presentatie van de catechisanten
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Presentatie van de catechisanten Lena Michelle Korevaar, Tabitha Sonja Elli van den Dool, Adriana Elisabeth van Tent, Sem Johannes Samuël Noordzij

46 Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Onderwijzing Belijdenis: afwending en toewending. “Wilt u zich afwenden van alle kwaad, van alles wat tegen Gods wil ingaat? En wilt u zich toewenden naar Christus en naar Zijn Rijk dat komt?” Gemeente en catechisanten: “Ja, dat wil ik.”

47 Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (1/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (1/6)

48 Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (2/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (2/6)

49 Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (3/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (3/6)

50 Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (4/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (4/6)

51 Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (5/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (5/6)

52 Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (6/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (6/6)

53 Gelofte en vragen aan de catechisanten Gebed Handoplegging
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Gelofte en vragen aan de catechisanten Gebed Handoplegging Aanvaarding door de gemeente

54 Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 270 (1/6)

55 Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 270 (2/6)

56 Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 270 (3/6)

57 Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 270 (4/6)

58 Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 270 (5/6)

59 Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 270 (6/6)

60 Verwelkoming door ouderling en gemeente
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Verwelkoming door ouderling en gemeente

61 Voorbeden Stil gebed Onze Vader

62 Tijdens de collecten kijken en luisteren we naar twee filmpjes:
1: 2: Tijdens de collecten kijken en luisteren we naar twee filmpjes: 1. Filmpje over collectedoel Moldavië 2. Filmpje, gemaakt door club Jeftha, voor de themadienst over “vriendschap” van afgelopen zondag (voor wie die dienst gemist heeft)

63 Slotlied: Gezang 173 : 1, 3 en 5 (1/3)

64 Slotlied: Gezang 173 : 1, 3 en 5 (2/3)

65 Slotlied: Gezang 173 : 1, 3 en 5 (3/3)

66 Zegen

67 Zegenbede: Opwekking 710 (1/7)

68 Zegenbede: Opwekking 710 (2/7)

69 Zegenbede: Opwekking 710 (3/7)

70 Zegenbede: Opwekking 710 (4/7)

71 Zegenbede: Opwekking 710 (5/7)

72 Zegenbede: Opwekking 710 (6/7)

73 Zegenbede: Opwekking 710 (7/7)

74


Download ppt "in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google