De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coriene Catsman-Berrevoets kinderneuroloog

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coriene Catsman-Berrevoets kinderneuroloog"— Transcript van de presentatie:

1 Coriene Catsman-Berrevoets kinderneuroloog
Licht en matig hersenletsel; a bird eye’s view Kinderen en jongeren met NAH Coriene Catsman-Berrevoets kinderneuroloog

2 Definitie Niet Aangeboren Hersen letsel; NAH
Alle beschadigingen aan de hersenen verworven na de neonatale periode (leeftijd > 4 weken na à terme datum) en niet veroorzaakt door een degeneratieve hersen aandoening

3 Prognose van licht- matig hersenletsel ?
A. Ernst van het klinisch beeld in de acute periode B. Ernst van de afwijkingen in de hersenen C. afhankelijk van A en B

4 Vindt U dit licht- of matig hersenletsel
Tumor in de kleine hersenen bij een kind van 4 jaar

5 Prognose van licht- matig hersenletsel ?
Wat is Uw opinie A. Bij dit kind is sprake van een ernstig hersenletsel. De prognose tav restverschijnselen is somber B. Bij dit kind is sprake van een ernstig hersenletsel. De prognose tav restverschijnselen is waarschijnlijk matig ernstig. C. Bij dit kind is sprake van een ernstig hersenletsel. De prognose tav restverschijnselen is waarschijnlijk gunstig

6 Wat is licht- wat is matig hersenletsel
Tumor in de kleine hersenen bij een kind van 4 jaar

7 Patient 1 : 4 jaar Altijd gezond geweest 3-4 weken wat hangerig
Klaagt sinds 2 weken over hoofdpijn Sinds die tijd ook een scheve stand van het hoofd Sinds 3 dagen ochtend braken

8 patient 1 Resectie tumor Pilocytair astrocytoom
Geen nabehandeling nodig Inmiddels 13 jaar Aandacht stoornis Verminderd tempo Remedial teaching Motorisch niet beperkt

9 patient 2 : 4 jaar : voorheen altijd gezond
Loopt sinds twee weken onstabiel Valt steeds meer Geprikkeld, huilt snel Heel onrustig Regressie in taal

10 Marleentje 4 jaar : voorheen altijd gezond
Loopt sinds twee weken onstabiel Valt steeds meer Geprikkeld, huilt snel Heel onrustig Regressie in taal MRI hersenen: geen afwijkingen

11 Prognose van licht- matig hersenletsel ?
Wat is Uw opinie A. Bij dit kind is geen sprake van hersenletsel. De prognose is somber B. Bij dit kind is geen sprake van hersenletsel. De prognose is waarschijnlijk matig ernstig. C. Bij dit kind is geen sprake van hersenletsel. De prognose is waarschijnlijk gunstig

12 Patient 2: 4 jaar : Paraneoplastisch atactisch syndroom
Loopt sinds twee weken onstabiel Valt steeds meer Geprikkeld, huilt snel Heel onrustig Regressie in taal MRI hersenen: geen afwijkingen MRI buik: NEUROBLASTOOM

13 patient 1 patient 2 Resectie tumor Pilocytair astrocytoom
Geen nabehandeling nodig Inmiddels 13 jaar Aandacht stoornis Pervasieve ontwikkeling Bijzonder onderwijs Resectie tumor, chemotherapie Daarna oncologisch in remissie De ataxie verdween volledig Inmiddels 20 jaar Aandachtstoornis Ernstige gedragstoornis Ontwikkelings niveau 10 jarige Dagverblijf volwassenen

14 Conclusies De uitgebreidheid van een verworven hersenbeschadiging voorspelt niet altijd de functionele uitkomst Een normale MRI hersenen betekent niet automatisch dat een kind geen hersenbeschadigingkan overhouden aan een hersenziekte. Ieder kind met een hersenziekte/ hersenbeschadiging verdient follow up, (cognitieve) evaluatie en zonodig interventie

15 Oorzaken van NAH bij kinderen
Hersentumor Infarct Hematoom Abces Ontsteking Trauma

16 Niet Aangeboren Hersenletsel
Diagnostiek en begeleiding van de (lange termijn) cognitieve en gedragsgevolgen na NAH Geborgd bij ernstig NAH Gevolgen licht / matig NAH worden vaak niet herkend

17 Follow up van kinderen en jongeren met NAH
Diagnostiek en begeleiding van de (lange termijn) cognitieve en gedragsgevolgen na NAH Geborgd bij ernstig NAH Gevolgen licht / matig NAH worden vaak niet herkend. Dit geldt voor kinderen met een licht schedel-hersenletsel (commotio) Na (milde) meningitis (milde) encephalitis

18 Incidentie NAH bij kinderen en jongeren?
Hoeveel kinderen lopen in Nederland jaarlijks hersenletsel op en hoe ernstig is dat letsel dan? Meest recente cijfers in Nederland voor traumatisch NAH uit 1997 Meerhof et al, 1997 837 / personen Waarvan: 242.7 / personen = kinderen 0-14 jr Geen gegevens over de ernst van het traumatisch hersenletsel Geen incidentiegegevens niet traumatisch hersenletsel

19 Samenwerkingsverband NAH bij kinderen en jongeren
Revalidatie: Arend de Kloet – lector revalidatie Sander Hilberink Marije Roebroeck, Suzanne Lambregts Frederique van Markus Kinderneurologie: Coriene Catsman-Berrevoets Els Peeters

20 Samenwerkingsverband NAH bij kinderen en jongeren
YOUBIN =YOUth with acquired Brain Injury Netherlands Hoeveel kinderen en jongeren in Nederland lopen ieder jaar hersenletsel op door trauma ziekte : tumor, ontsteking, herseninfarct of bloeding, zuurstofgebrek etc)

21 Incidentie NAH bij kinderen en jongeren
Onderzoeksvraag:`Hoeveel kinderen en jongeren 0-24 jaar met THL en niet THL zijn gezien in en 2009 in Rotterdam - ErasmusMC Den Haag - Haga ziekenhuis - Medisch Centrum Haaglanden Extrapolatie van deze gegevens naar de Nederlandse situatie

22 Incidentie NAH bij kinderen en jongeren
Onderzoeksvraag:`Hoeveel kinderen en jongeren 0-24 jaar met THL en niet THL zijn gezien in en 2009 in Onderscheid in: Locale zorg (stad): licht HL regionale zorg: matig ernstig HL Topklinische zorg: ernstig HL

23 Retrospectieve cohort studie
Zoekstrategie DBC-codes Zoektermen in patiëntbrieven Ter controle de prospectief verzamelde gegevens uit Database SEH Database neurotrauma’s IC Database oncologie Kinder Stroke database

24 Resultaten 0-24 jarigen met potentieel hersenletsel
Totaal patiënten 452 patiënten niet Traumatisch HL 3.339 patiënten Traumatisch 1.850 patiënten Trauma -HL 1.489 patiënten Trauma +HL - HL: zonder hersenletsel + HL: met hersenletsel

25 Resultaten 0-24 jarigen met potentieel hersenletsel
Totaal patiënten 452 patiënten niet Traumatisch 3.339 patiënten Traumatisch 1.850 patiënten Trauma -HL 1.489 patiënten Trauma +HL - HL: zonder hersenletsel + HL: met hersenletsel

26 1941 0-24 jarigen met (potentieel) hersenletsel
Totaal patiënten 452 patiënten niet Traumatisch 3.339 patiënten Traumatisch 1.850 patiënten Trauma -HL 1.489 patiënten Trauma +HL - HL: zonder hersenletsel + HL: met hersenletsel

27 1941 patiënten (0-24 jaar) met potentieel hersenletsel
23% niet Traumatisch HL licht NAH 87.5% matig NAH 9.0 % ernstig NAH 4.5% 77% Trauma +HL licht THL 83.2% matig THL 11.3% ernstig THL 5 %

28 Leeftijdsverdeling THL
1 mnd – 3 jaar 24 % 4-11 jaar 23 % 12-18 jaar 30 % 19-24 jaar 23 % M : V = 67 : 33

29 Oorzaken van niet Traumatisch Hersenletsel

30

31 Resultaten 0-24 jarigen met potentieel hersenletsel
Totaal patiënten 452 patiënten (23%) niet Traumatisch 1.850 patiënten Trauma -HL 1.489 patiënten (77%) Trauma +HL 83.2% licht THL 11.3% matig THL 5.% ernstig THL - HL: zonder hersenletsel + HL: met hersenletsel

32 Is licht schedel hersenletsel mild?
83 % van de kinderen had licht SHL Licht schedel - hersenletsel : GCS 13-15 Bewustzijnsverlies < 15 min en / of PTA<60 min.

33 Is licht schedel hersenletsel licht?
83 % van de kinderen had licht SHL Licht schedel - hersenletsel : GCS 13-15 Bewustzijnsverlies < 15 min en / of PTA<60 min. 60% gaat met een wekadvies naar huis na bezoek SEH !!

34 Is licht schedel hersenletsel mild? MRI / CT data

35 Incidentie van Traumatisch SHL/ 100.000 kinderen en jongeren / jaar
Youbin onderzoek 0-14 jaar 298.6 15-24 jaar 301.7 0-24 jaar 600.3

36 Incidentie van Traumatisch SHL/ 100.000 kinderen en jongeren / jaar
Youbin onderzoek Meerhof et al. 1997 0-14 jaar 298.6 242 15-24 jaar 301.7 0-24 jaar 600.3

37 Incidentie van (niet) Traumatisch SHL/100
Incidentie van (niet) Traumatisch SHL/ kinderen en jongeren / jaar incidentie traumatisch SHL Aantal in Nederland/ jaar incidentie niet traumatisch SHL 0-14 jaar 298.6 8.705 117.7 3.407 0-18 jaar 312.7 11.038 131.7 3.945 0-24 jaar 600.3 14.784 166.7 4.407

38 Incidentie van (niet) Traumatisch SHL/100
Incidentie van (niet) Traumatisch SHL/ kinderen en jongeren / jaar incidentie traumatisch SHL Aantal in Nederland/ jaar incidentie niet traumatisch SHL 0-14 jaar 298.6 8.705 117.7 3.407 0-18 jaar 312.7 11.038 131.7 3.945 0-24 jaar 600.3 14.784 166.7 4.407

39 Incidentie van (niet) Traumatisch SHL/100
Incidentie van (niet) Traumatisch SHL/ kinderen en jongeren / jaar incidentie traumatisch SHL Aantal in Nederland/ jaar incidentie niet traumatisch SHL 0-14 jaar 298.6 8.705 117.7 3.407 0-18 jaar 312.7 11.038 131.7 3.945 0-24 jaar 600.3 14.784 166.7 4.407

40 Aantal kinderen/ jongeren met (niet) traumatisch HL/ jaar is minstens
incidentie traumatisch SHL Aantal in Nederland/ jaar incidentie niet traumatisch SHL 0-14 jaar 298.6 8.705 117.7 3.407 0-18 jaar 312.7 11.038 131.7 3.945 0-24 jaar 600.3 14.784 166.7 4.407 licht 89.5% 88.5% matig 8.5% 9.0% ernstig 2.0% 2.5%

41 Aantal kinderen/ jongeren met licht HL/ jaar is minstens 17.000
incidentie traumatisch SHL Aantal in Nederland/ jaar incidentie niet traumatisch SHL 0-14 jaar 298.6 8.705 117.7 3.407 0-18 jaar 312.7 11.038 131.7 3.945 0-24 jaar 600.3 14.784 166.7 4.407 licht 89.5% 13.231 87.5% 3.900 matig 8.5% 1.257 9.0% 397 ernstig 2.0% 296 4.5% 110

42 Conclusie Geschat wordt dat rond kinderen en jongeren (0-24 jaar) per jaar schedel hersenletsel of niet traumatisch hersenletsel oplopen, waarvan licht (89%) Met name kinderen met LTH lopen risico op niet onderkende late cognitieve gevolgen De uitdaging is om hen die hierna beperkt worden door cognitieve of gedragstoornissen tijdig te herkennen – bv simpele screenings lijst- en interventie te bieden

43 Preventie Niet Aangeboren Hersenletsel
Karl Lagerfeld

44 oorzaken schedel-hersenletsel
Leeftijdsafhankelijk 19-24 jaar: 12-18 jaar: 4-11 jaar 0-3 jaar lancering uit draagstoeltje zonder veiligheidsriem 2012: 30% van de valaccidenten bij kinderen < 1 jaar!!

45 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Coriene Catsman-Berrevoets kinderneuroloog"

Verwante presentaties


Ads door Google