De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Acute neurologie Breda, 18 en 21 februari 2013. RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL Initiatief: Nederlandse Vereniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Acute neurologie Breda, 18 en 21 februari 2013. RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL Initiatief: Nederlandse Vereniging."— Transcript van de presentatie:

1 Acute neurologie Breda, 18 en 21 februari 2013

2 RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Neurologie Met ondersteuning van: CBO Aan deze richtlijn werd meegewerkt door: Landelijk Platform Hersenletsel/Stichting Hersenletselorganisaties Nederland Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Nederlandse Vereniging voor Traumatologie Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie Nederlandse Vereniging voor Radiologie Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie

3 CBO-Richtlijnen • www.neurologie.nl www.neurologie.nl • New Orleans Criteria ( NOC ) • Canadian CT head rule ( CCHR ) • CT in minor Head Injury Patients (CHIP ) • 3181 LTH, allemaal CT • 9,8% traumatische CT afwijkingen • 0,5% Neurochirurgische interventie

4 Richtlijn CT-scan indicatie Richtlijn CT-scan indicatie • • Een CT is geïndiceerd bij aanwezigheid van minimaal 1 major criterium: • • - Voetganger of fietser versus voertuig • • - Uit voertuig geslingerd • • - Braken • • - Posttraumatische anterograde amnesie > 4 uur • • - Klinische aanwijzingen voor schedelfractuur • • - EMV score < 15 • • - 2 punten achteruitgang van EMV score (1 uur na presentatie) • • - Gebruik van anticoagulantia • • - Posttraumatisch insult • • - Leeftijd > 60 jaar • • Of bij aanwezigheid van minimaal 2 minor criteria: • • - Val van (elke) hoogte • • - Persisterende posttraumatische anterograde amnesie • • - Posttraumatische anterograde amnesie 2-4 uur • • - Uitwendig letsel van het hoofd (zonder tekenen van fractuur) • • - Focale neurologische afwijkingen • • - Doorgemaakt bewustzijnsverlies • • - 1 punt achteruitgang van EMV score (1 uur na presentatie) • • - Leeftijd 40-60 jaar • • In de werkgroep is het gebruik van trombocytenaggregatieremmers

5 Een CT is geïndiceerd bij aanwezigheid van minimaal 1 major criterium: - Voetganger of fietser versus voertuig - Uit voertuig geslingerd - Braken - Posttraumatische anterograde amnesie > 4 uur - Klinische aanwijzingen voor schedelfractuur - EMV score < 15 (hieronder valt nog voortdurende PTA) - 2 punten achteruitgang van EMV score (1 uur na presentatie) - Gebruik van anticoagulantia - Posttraumatisch insult - Focale neurologische afwijkingen -Vermoeden van de aanwezigheid van intracranieel letsel na een lokaal ‘high impact’ letsel van het hoofd - Leeftijd > 60 jr

6 Of bij aanwezigheid van minimaal 2 minor criteria: - Val van (enige) hoogte - Posttraumatische anterograde amnesie 2-4 uur - Uitwendig letsel van het hoofd, exclusief het aangezicht (zonder tekenen van fractuur) - Doorgemaakt bewustzijnsverlies - 1 punt achteruitgang van EMV score (1 uur na presentatie) - Leeftijd > 40 jaar

7 De neurologische observaties kunnen direct stoppen bij patiënten die: een CT-schedel/hersenen hebben ondergaan waarbij geen traumatische intracraniële afwijkingen gevonden zijn en bij die patiënten die op grond van de CT-criteria niet in aanmerking komen voor een CT schedel/hersenen en die in beide gevallen een EMV van 15 hebben. Als een patiënt met een EMV van 15 verslechtert na de eerste twee uur, dient de patiënt opnieuw beoordeeld te worden en wordt opnieuw begonnen met het schema.

8 Het is wenselijk dat huisartsen,sportartsen en ambulance- verpleegkundigen worden getraind in het herkennen van risicofactoren bij hoofdletsel op basis waarvan besloten wordt al dan niet te verwijzen naar de SEH van een ziekenhuis

9 Het is van zeer groot belang dat bij elk kind, maar met name een kind onder de twee jaar, ingeschat wordt of er mogelijk sprake is van kindermishandeling. Risicofactoren hiervoor zijn: 1. onduidelijke anamnese (over de aard of ernst van het trauma, dan wel het geobserveerd hebben van het trauma), 2. lang tijdsinterval voor het zoeken van adequate medische hulp, 3. relatief ernstige presentatie voor de anamnestisch opgegeven hoogte van de val, of een onbevestigde val door een persoon welke net de verzorger van het kind op moment van val was, 4. ander letsel dan het hoofdletsel. Hierbij dient laagdrempelig te worden verwezen naar de spoedeisende hulp, ondanks afwezigheid van andere hierboven genoemde factoren.

10 A.Doorverwijzing door ambulances en/of huisartsen spoedverwijzing naar SEH gebruik makend van een ambulance - Glasgow Coma Score (EMV) minder dan 15 tijdens een initieel onderzoek - focale neurologische uitval sinds het trauma (bv problemen bij spreken, lezen, schrijven, verminderd zicht, motorische uitval, verminderde sensibiliteit) -verdenking op schedelfractuur of schedelbasisfractuur - posttraumatisch insult - hoogenergetisch trauma (uit de auto geslingerd, ongeval met dodelijke slachtoffers, extricatie >20 minuten, val van hoogte >1 meter, ongeval waarbij voertuig over de kop is gegaan, ongeval met hoge snelheid >65 km/u, indrukwekkende deformiteit, auto contra fietser/voetganger >10 km/u, motorongeval met >35 km/u of bestuurder van motor geslingerd)

11 reguliere verwijzing naar SEH waarbij ambulancevervoer NIET per se noodzakelijk - anamnestisch een periode van bewustzijnsverlies als gevolg van het ongeval. (ondanks dat bewustzijn nu maximaal hersteld is) - amnesie voor gebeurtenissen van voor of na het ongeval (redelijk betrouwbaar vanaf vijf jaar) - aanhoudende hoofdpijn - braken - craniële neurochirurgische interventie in de voorgeschiedenis - bloedings- dan wel stollingsafwijkingen - gebruik van anticoagulantia (coumarinederivaten) - drugs- en/of alcoholintoxicatie - verdenking op niet-accidentele oorzaak -bezorgdheid bij de hulpdienst over de diagnose Tevens dient verwijzing overwogen te worden bij: - geprikkeld en/of veranderd gedrag (met name onder de 5 jaar) - zichtbaar letsel aan het hoofd, nog niet nader beschreven hierboven, maar waarbij de professional voortdurende zorgen heeft - sociale factoren (geen adequate verzorgende aanwezig in thuissituatie) - blijvende bezorgdheid van de patiënt of verzorger

12 TIA of STROKE

13 TIA en MINOR STROKE • TIA is geen licht CVA • TIA duurt 5 minuten • TIA is geen flauwvallen • TIA is kortdurende focale neurol uitval • TIA betekend zsm overleg met neuroloog • TIA betekend < 24-48 h analyse • Amaurosis fugax veel betere prognose

14 TIA screening ? • Uitval voorbij? dan bellen <6h • Uitval persisteert: meteen bellen !! TROMBOLYSE • Telefoon: 076-595 3044 óf centrale • Snel op polikliniek en dagopname TIA-scr • Bij acute verwijzing met uitval: OPNAME • R/ ASA 240mg/dg 3 dagen, verder 80mg • Bij atriumfibrillatie: OPNAME

15 TIA screening • CT hoofd • Duplex carotiden • ECG en ritme bewaking 6 uur • Uitgebreid laboratoriumonderzoek • Seriële RR-metingen • CTA-carotiden indien carotisstenose op Duplex • Carotis endarteriectomie < 14 dagen

16

17 TIA sreening en 3 dg later…….

18 TROMBOLYSE • <4,5 uur • Vanaf moment dat patiënt zeker goed was • Geen sintrom • Geen recente operatie • Geen trauma • Altijd even thuis glucose meten

19 Wegraking ?? Geen neurologische oorzaak!!

20 Anamnese onwelwording • Waar • Hoe laat • Wat aan het doen • Waar vandaan, waar naartoe • Bewustzijn werkelijk verloren? • Post-ictale verwardheid? • Bleekheid, transpiratie, benauwd • Neurologische uitval?

21 Vasovagale collaps • Reflex-syncope • Incontinent, zeker mogelijk • Trekkingen, zeker mogelijk • Wegdraaiende ogen, zeker mogelijk • Vermoeid nagevoel, vaak • DUS: neem tijd voor anamnese

22 Acute verwardheid Neurologische oorzaken

23 • Afasie • Delier, koorts?? • Transient global amnesia • Meningitis • Virale encephalitis • Subduraal hematoom • Post-ictaal

24 Waarom zijn wij lastig?? • WAT VRAGEN WIJ? • Koorts, heb je het gemeten? • DM, heb je het gemeten? • Sintrom • Hoe lang uitval, welke uitval • NR beleid bekend? Cognitieve conditie? • Wij willen patiënten optimaal opvangen

25 Acute hoofdpijn Wat is dat volgens ons?

26 Acute hoofdpijn • Acuut is acuut en niet sinds gisteren erger • Braken? • Nekpijn? • Lateralisatie bij NO? • Aura? • Aanvallen achter één oog? • Meningeaal geprikkeld? • CAVE : SAB of “warning leak” • Maligne hypertensie? • Medicamenteus: nitrostat, cedocard?

27 Diverse acute neurologische aandoeningen • Whiplash • Epileptisch insult • Bellse parese • MS exacerbatie • Acuut lumbaal radiculair syndroom • Acuut cervicaal radiculair syndroom • “Saturday night palsy “ • Klapvoet

28 Whiplash • Zie CBO-richtlijnen • Geen neurologische afwijkingen • HP,duizelig,nekpijn,consentratie,moe • GEEN Halskraag • Stimuleren naar normaal doen !!!! • GEEN fysiotherapie, MT enz • later Revalidatie ( cognit gedragstherapie)

29 Grand Mal aanval • GEEN Valium intramusculair !! • Stesolid rectiolum • Dormicum 5-10 mg im of 5 mg iv • Dormicum neusspray 2,5 mg/pufje • Patient behoeden voor letsels • Geen medicatie na trekkingen!!!

30 Bellse parese • Zie NHG-standaard • Oog sluit slecht !! • Cave: oorontsteking, herpes zoster oticum • Pas op uitdrogen cornea • R/ prednison 2 dd 25 mg ( 14 dagen) • R/ maagbescherming

31 MS exacerbatie • Duurt nooit enkel uren • Minstens 24-48 uur • Vaak bij UWI achteruitgang ( geen Schub) • Urine kweek, niet alleen urinescreening • Alleen Solu-Medrol bij last in dagel leven • Nemen contact op met MS verpleging • We starten in april met Schub-spreekuur

32 Acuut LRS • Let op parese, dan controles doen • Reflexafwijkingen? • Heupbewegingen? • Proef van Lasègue • GEEN bedrustkuur, maar pijn vermijden • In acute fase GEEN Fysiotherapie • Herniotomie zonodig tussen 2-4 mnd

33 Acuut CRS • Radiculair? Arm heffen geeft verlichting • Schouder? Arm heffen geeft toename pijn • Behandeling radiculair: conservatief • GEEN fysiotherapie, MT of chiropraxie • PDC-kraag en pijnstilling • MRI en cervicale periduraal • Zn herniotomie soms met spondylodese

34 “ Saturday-night palsy ” • Perifere N radialis parese • Dropping-hand en vingerextensorenparese • Nooit pijn • Spontaan herstel in dagen tot weken • Eventueel kick-up spalkje via rev arts • Zn revalidatie-arts voor ET en FT

35 Klapvoet • Geen pijn • Soms doof en tintelen onderbeen en wreef • Proef van Lasegue: negatief • Leefregels geven • Niet op hurken, knieën over elkaar • FT voor looptraining • Voor lange afstanden Engenbeugel

36 Met dank voor aandacht Vragen? Ron van Dijl


Download ppt "Acute neurologie Breda, 18 en 21 februari 2013. RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL Initiatief: Nederlandse Vereniging."

Verwante presentaties


Ads door Google