De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘van Bijzaak naar Hoofdzaak’ Chronische zorg na hersenletsel Dr. Anne Visser – Meily, revalidatiearts, UMC Utrecht Dr. Joukje van der Naalt, neuroloog,

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘van Bijzaak naar Hoofdzaak’ Chronische zorg na hersenletsel Dr. Anne Visser – Meily, revalidatiearts, UMC Utrecht Dr. Joukje van der Naalt, neuroloog,"— Transcript van de presentatie:

1 ‘van Bijzaak naar Hoofdzaak’ Chronische zorg na hersenletsel Dr. Anne Visser – Meily, revalidatiearts, UMC Utrecht Dr. Joukje van der Naalt, neuroloog, UMC Groningen

2 Onderwerpen  Inleiding  Zorg voor mensen met beroerte  Zorg voor mensen met traumatisch hersenletsel  Conclusies

3 Inleiding: getallen  40.000 mensen per jaar met een beroerte  20.000 mensen per jaar met traumatisch hersenletsel  ws ligt de frequentie 6 keer hoger  Gemiddelde leeftijd beroerte: > 65 j  Gemiddelde leeftijd THL: 15-24 j  50% van de mensen met beroerte houdt beperkingen  40% van de patienten met een licht THL en  80% van de patienten met ernstig THL houdt beperkingen

4 Inleiding: onderzoek en ‘funding’  Weinig onderzoek over > 1 jaar na hersenletsel  Participatie / werk / kwaliteit van leven …weinig onderzoek  Slechts 2% van geld voor CVA, hartvaatziekten en kanker ging in 2000- 2001 naar CVA

5 Inleiding: richtlijnen Veel acute / revalidatiefase weinig chronische fase  Stroke unit advies NHS 2001  Revalidatierichtlijn CVA NHS 2001  Neuropsychiatrische gevolgen NAH 2007  Verpleegkundige richtlijn CVA 2008  CBO Opvang ptn met licht hersenletsel 2008/2009  CBO Beroerte 2008/2009

6 Inleiding: chronische fase Hersenletsel activiteitenfunctieparticipatie Externe factoren familie Persoonlijke factoren

7 Zorg voor mensen met beroerte

8 Revalidatie start in het ziekenhuis Eerste weken -Stroke unit in ziekenhuis -Stroke afdeling in verpleeghuis -Stroke afdeling in revalidatiecentrum -Thuis

9 (Sub)acuut 0 - 10 dagen Herstel 0 – 12 weken Adaptatie 3 – 6 maanden Stabilisatie > 1 jaar Diagnostiek Prognostiek Voorlichting Training Educatie Strategieën Aanpassing Monitoring -patiënt -naaste “Bijscholing” Zelf management Fasering

10 Zorg voor mensen met een beroerte Huisarts CVA-verpleegkundige Thuiszorg Revalidatiearts Ziekenhuis Verpleeghuisarts Verpleeghuis CVA-verpleegkundige ziekenhuis ? ? ! ! CVA-patiënt + naasten 1e lijn

11 NeuroloogCardioloogVaatpoli Huisarts/ POH Wijkverpleging CVA-verpleegkundige Nurse Practitioner Revalidatiearts Zorg voor mensen met een beroerte CVA thuiszorg verpleging

12 NeuroloogCardioloogVaatpoli Huisarts/ POH Wijkverpleging CVA-verpleegkundige Nurse Practitioner Revalidatiearts Zorg voor mensen met een beroerte CVA thuiszorg verpleging

13 NeuroloogCardioloogVaatpoli Huisarts/ POH Wijkverpleging CVA-verpleegkundige Nurse Practitioner Revalidatiearts Zorg voor mensen met een beroerte CVA thuiszorg verpleging

14 Zorg voor mensen met beroerte 3 jaar na CVA-Fupro studie Stemming  1op de 5 is somber na 3 jaar  Hangt sterk samen met vermoeidheid én inactiviteit  Beloop I vd Port et al Disabil Rehabil 2007, V Schepers et al submitted

15 Depressie en comorbiditeit  Samenhang tussen depressie en comorbiditeit  Helft van ptn heeft ofwel comorbide chronische lichamelijke of psychische aandoening  CVRF > verhoogde kans op het krijgen van depressie op de leeftijd 50-70 jaar (maar niet >70 jaar)  Mensen met beroerte die al depressief waren grotere kans op overplaatsing vanuit ZH naar VH/RC J Nuijen: Depression and comorbidity, 2009

16 Predictor voor depressie, depressie weer voorspeller voor….. Afasie, Alleen wonen, Sociale contacten Cerebrale atrofie Inactiviteit Vermoeidheid Depressie Minder bewegen Minder sociale contacten

17 Zorg voor mensen met beroerte 3 jaar na CVA-Fupro studie Loopvaardigheid 1 >>>3 jaar na CVA 21 % Depressie Vermoeidheid Cognitieve st. Inactiviteit I vd Port et al, Stroke 2006

18 Zorg voor mensen met beroerte 3 jaar later CVA-Fupro studie: partners % slechter% beter zorglast17%23% QoL27%14% stemming21%5% Sociale steun49%8% relatie35%14% En hoe gaat het met partners: 1 >>> 3 jaar na de beroerte Visser-Meily et al: PEC 2008, Stroke 2008

19 Zorg voor mensen met een beroerte 3 jaar later FuPro studie partners Na 1 jaar CVASamenhang met verandering 1-3 jaar na CVA Patiënt kenmerkenErnst CVA (BI) Cognitieve stoornissen Partner kenmerkenLeeftijd Geslacht Jonge kinderen Partner Psychologische kenmerken Coping stijl Somberheid NJ v Exel et al Cerebrov Dis 2005. J Visser-Meily et al, PEC 2008

20 Zorg voor mensen met beroerte  Chronische fase:  Ziekte gerichte ketenzorg naar patiënt gericht netwerkzorg  Comorbiditeit  Poly-farmacie  Vasculair risico management  Kwetsbare ouderen / veroudering

21 NeuroloogCardioloogVaatpoli Huisarts/ POH Wijkverpleging CVA-verpleegkundige Nurse Practitioner Revalidatiearts Zorg voor mensen met een beroerte CVA thuiszorg verpleging Verpleeghuisarts

22 CBO beroerte 2008/2009 Niveau 2 De effecten van leefstijlmodificatie op de recidiefkans op herseninfarct (secundaire preventie) zijn niet onderzocht. Wel is er voldoende bewijs dat leefstijlfactoren als roken, overgewicht, overmatige alcoholconsumptie en inactiviteit een verhoogd risico geven op herseninfarct. Er zijn geen aanwijzingen dat patiënten met beroerte hierin afwijken van patiënten met (andere) hart-vaat ziekten. B Do Lee 2003, Hillbom 1999, Kurth 2005, Kurth 2002, Kurth 2006 Er zijn geen redenen om, bij het nastreven van leefstijlveranderingen om de recidiefkans op beroerte te verkleinen, af te wijken van de richtlijnen Cardiovasculair risicomanagement. NHG standaard 2008 Chronic Care Model www.vitalevaten.nl

23 Zorg voor mensen met beroerte  Chronische fase:  Ziekte gerichte ketenzorg naar patiënt gericht netwerkzorg  Monitoren mbv meetinstrumenten  Mobiliteit  Zelfzorg  Cognitie/gedrag/stemming  Dagbesteding  Ervaren zorglast ?????… aansluiten bij -CVRM -Kwetsbare ouderen

24 Zorg voor mensen met THL

25 Indeling traumatisch hersenletsel LichtGCS 13-1580-85% Middelzwaar GCS 9-1210% Ernstig GCS 3-85-10%

26 Na ontslag uit ziekenhuis

27 (Sub)acuut 0 - 14 dagen Herstel 0 – 6 maanden Adaptatie 6 – 12 maanden Stabilisatie > 1 jaar Diagnostiek Prognostiek Voorlichting Training Educatie Strategieën Aanpassing Monitoring “Bijscholing” Fasering

28 Restverschijnselen  Fysieke problemen  Cognitieve tekorten o geheugen o aandacht  Persoonlijkheids veranderingen o frontaal syndroom o dysexecutief syndroom  30% licht thl  hersenzenuwen, epilepsie  50% ernstig thl  paresen,ataxie  cognitieve en gedragsstn bij 40% lichte thl 80% ernstig thl

29 Beoordeling uitkomst  GOS Glasgow Outcome Scale

30 Relatie ernst hersenletsel en restverschijnselen Gegevens UMCG 2000-2008

31 Problemen bij goed herstel na 1 jaar  Bij goed herstel bij 1 op de 3 patienten problemen  Bij lichte beperkingen bij 80-90% patienten problemen Gegevens UMCG 2000-2008

32 Restverschijnselen • Cognitive tekorten  geheugen  aandacht • Persoonlijkheids veranderingen  frontaal syndroom  dysexecutief syndroom Sociale leven Werkhervatting Relaties Verkeersdeelname COPINGCOPING

33 Lange termijn uitkomst Lange termijn uitkomst ernstig THL • Na 6 mnd 2 jaar afname sociale support -50% geen sociale contacten -70% geen relatie -60% woont thuis • Depressie bij 1 op 3 patiënten • Angst bij 1 op 4 patiënten

34 J van der Naalt UMCG 2009 Traumacentrum Psychiatrie verpleeghuis revalidatiecentrum Visio Bedrijfsarts dagbesteding/begeleiding Huis werk wonen Ketenzorg Traumatisch hersenletsel GGZ md-spreekuur verpleegkundige 1e lijn Huisarts Fysiotherapie

35 Conclusies  THL en beroerte: gemeenschappelijk  Cognitieve veranderingen>>>relaties/participatie  Stemmingsproblemen  Vraagt om ‘blijvend oogje in het zeil’  THL en beroerte: wezenlijk anders  Leeftijd  comorbideit / vasculaire problematiek  Landelijke afspraak voor CVRM

36 Conclusies  Chronische ziekte vraagt om blijvend te monitoren  Bij veranderingen op gebied van participatie onderzoek naar veranderingen op gebied van functies en activiteiten  Gerichte verwijzing !!  Multidisciplinaire teams medisch  Neuroloog, revalidatiearts, verpleeghuisarts, psychiater etc  Multidisciplinaire teams psychosociaal  Psycholoog, ergotherapeut, arbeidsbegeleider, maatschappelijkwerk


Download ppt "‘van Bijzaak naar Hoofdzaak’ Chronische zorg na hersenletsel Dr. Anne Visser – Meily, revalidatiearts, UMC Utrecht Dr. Joukje van der Naalt, neuroloog,"

Verwante presentaties


Ads door Google