De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Epidemiologische gegevens van PVS en MRS in België: Resultaten van een nationaal 2-jarig pilootproject dr. Engelien Lannoo CLNR UZ Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Epidemiologische gegevens van PVS en MRS in België: Resultaten van een nationaal 2-jarig pilootproject dr. Engelien Lannoo CLNR UZ Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Epidemiologische gegevens van PVS en MRS in België: Resultaten van een nationaal 2-jarig pilootproject dr. Engelien Lannoo CLNR UZ Gent

2 Epidemiologie •Bestuderen van het voorkomen van ziekte in een menselijke populatie en daarmee samenhangende variabelen •Incidentie: aantal nieuwe diagnoses per jaar binnen bepaalde populatie •Prevalentie: aantal personen met (gevolgen van) bepaalde aandoening op gegeven moment binnen bepaalde populatie

3 Epidemiologie PVS en MRS Twee voorwaarden: •universele diagnosecriteria cfr. geen ICD-10 of DSM-IV diagnoses •adequate systemen voor dataverzameling

4 Incidentie PVS •Diagnosecriteria: knelpunten –Onderscheid persistent-permanent / vanaf wanneer? –Verkeerde diagnosestelling •Verschillen tussen landen in gerapporteerde data –Verschillen in incidentie –Verschillen in risico –Verschillen in toegang tot gezondheidszorgen •Exclusie aangeboren en degeneratieve aandoeningen

5 Prevalentie PVS •Prevalentie: functie van incidentie en overleving •Probleem incidentie data •Invloed medische praktijkvoering op overleving •Invloed ethisch standpunt aangaande stopzetting behandeling (kunstmatige voeding) •Toename overlevingskans met overlevingsduur –1mnd PVS: 2-5jr –1jr PVS: 10.5jr (mediaan 5.2jr) –4jr PVS: 12.2jr (mediaan 7jr) •Geisoleerde casusen met lange overlevingsduur •US: 40-168 PMP •Lagere cijfers in Europese landen –Zwitserland: 19 PMP –Denemarken: 1.3 PMP –Noord-Ierland: 23 PMP

6 MRS/MCS •Recente diagnosecriteria •Geen beschikbare data incidentie en prevalentie

7 FOD Pilootproject PVS/MRS Expertisecentra: database geincludeerde patienten •14 expertisecentra •Periode 1-7-04 tot 1-7-07 •Demografische en medisch-klinische patientgegevens •In project geincludeerd: 392 patienten •Weerhouden: 368 patienten PVS of MRS bij opname •Exclusie: locked-in syndroom, <15jr, coma <1mnd, hoger bewustzijn bij opname

8 Demografische gegevens •Geslacht: 59% mannen •Leeftijd: m=50jr, range 16-99jr

9 Oorzaak <65jr>65jrTotaalOorzaak 125 (43%)18 (24%)143 (39%)Traumatisch 73 (25%)10 (13%)83 (23%)Anoxie 67 (23%)39 (52%)106 (29%)CVA 28 (10%)8 (11%)36 (10%)Andere

10 Status na 3 mnd, 6 mnd, 1 jr, 2 jr

11 Status na na 1 jr vs. oorzaak

12 Status na na 1 jr vs. leeftijd

13 Estimatie incidentie PVS/MRS (per miljoen inwoners) BelgieUK [1] [1] VS 1 Frankrijk 1 PVS na 3mnd7.682740 PVS na 6mnd4.151725 MRS na 3mnd6.4 MRS na 6mnd5.2 PVS+MRS na 3mnd14.1 PVS+MRS na 6mnd9.3 [1] [1] Beaumont J, Kenealy P (2005). Incidence and prevalence of the vegetative and minimally conscious states. Neuropsychological Rehabilitation, 15 (3/4): p.184-189

14 Samenvatting en besluit Unieke nationale gegevensbank PVS en MRS –Basis epidemiologische gegevens (voorheen niet beschikbaar m.b.t. MRS) –Veel niet-beschikbare gegevens (tot 22% na 2jr) –Hoge mortaliteit: 65% overleden na 2jr –Langdurig PVS (2jr) zeldzaam (1.7%) –Anoxie hoogste mortaliteit, geen HB –Mortaliteit neemt toe met leeftijd –Prognose traumatisch hersenletsel en CVA vergelijkbaar en beter t.o.v. anoxie


Download ppt "Epidemiologische gegevens van PVS en MRS in België: Resultaten van een nationaal 2-jarig pilootproject dr. Engelien Lannoo CLNR UZ Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google