De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe ontslagregels ten gevolge van eenheidsstatuut arbeiders & bedienden UITVOERING VANAF 01 JANUARI 2014 Studiedienst ACV-CSC BIE Januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe ontslagregels ten gevolge van eenheidsstatuut arbeiders & bedienden UITVOERING VANAF 01 JANUARI 2014 Studiedienst ACV-CSC BIE Januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe ontslagregels ten gevolge van eenheidsstatuut arbeiders & bedienden UITVOERING VANAF 01 JANUARI 2014 Studiedienst ACV-CSC BIE Januari 2014

2 ACV bouw – industrie & energie 1.Algemene principes 2.Verworven rechten 3.Ontslagcompensatievergoeding 4.Activering van de opzeg 5.Afwijkende ontslagregelingen Samenvatting van het compromis

3 ACV bouw – industrie & energie 1.Algemene principes 2.Verworven rechten 3.Ontslagcompensatievergoeding 4.Activering van de opzeg 5.Afwijkende ontslagregelingen Samenvatting van het compromis

4 ACV bouw – industrie & energie Algemene Principes •Nieuwe regeling geldt voor alle werknemers, ongeacht hun statuut, zowel voor de lopende als voor de nieuwe arbeidsovereenkomsten •Bestaande opzeggingsrechten van vóór 1 januari 2014 worden vastgeklikt (rugzakmodel) en verder opgebouwd volgens nieuw stelsel vanaf 1 januari 2014 (geen afwijking meer tijdens proeftijd) •Opzeggingstermijn wordt vanaf 1 januari 2014 uitgedrukt in weken in plaats van kalenderdagen (arbeiders) of maanden (bedienden) •Ingangsdatum van de opzeggingstermijn (zowel wgvr als wknr) is maandag die volgt op de kennisgeving •Geen maximumtermijn

5 ACV bouw – industrie & energie Vereenvoudiging • Oude ontslagregeling steunde op 5 criteria: - statuut: arbeider of bediende -anciënniteit -aanwervingsdatum (< 01/01/2012) -loon (bedienden) -leeftijd (Claeys) •Vanaf nu nog slechts 1 criterium: anciënniteit •Geleidelijke opbouw opzegtermijn, gelijk voor A -B: - iedereen start op 2 weken (zelfs na 1 dag anciënniteit) -eerste 6 maanden → opbouw per kwartaal (2 weken/kw) -vanaf 9 e maand → opbouw per kwartaal (1 week/kw) -vanaf 4 e jaar → opbouw per jaar (3 weken/jaar) -vanaf 20 e jaar → kleinere opbouw per jaar (1 week/jaar) • Opbouw opzegrechten op kruissnelheid: 3 weken per dienstjaar (tot 20ste dienstjaar, dan 1 week per jaar)

6 AnciënniteitCAO75+15%CompromisBedienden 00 tot 7d2w13w/7d 3m4w/7d4w13w/7d 6m5,71w6w13w 9m5,71w7w13w 12m = 1j5,71w8w13w 15m5,71w9w13w 18m5,71w10w13w 21m5,71w11w13w 2j5,71w12w13w 3j5,71w13w 4j5,71w15w13w 5j6,86w18w26w 6j6,86w21w26w 7j6,86w24w26w

7 AnciënniteitCAO75+15%CompromisBedienden 8j6,86w27w26w 9j6,86w30w26w 10j9,14w33w39w 11j9,14w36w39w 12j9,14w39w 13j9,14w42w39w 14j9,14w45w39w 15j13,86w48w52w 16j13,86w51w52w 17j13,86w54w52w 18j13,86w57w52w 19j13,86w60w52w 20j18,43w62w65w 21j18,43w63w65w

8 AnciënniteitCAO75+15%CompromisBedienden 22j18,43w64w65w 23j18,43w65w 24j18,43w66w65w 25j18,43w67w78w 26j18,43w68w78w 27j18,43w69w78w 28j18,43w70w78w 29j18,43w71w78w 30j18,43w72w91w 31j18,43w73w91w 32j18,43w74w91w 33j18,43w75w91w 34j18,43w76w91w 35j18,43w77w104w

9 Ontslagregeling

10 ACV bouw – industrie & energie Wie wint, wie verliest? Voorbeelden, contracten vanaf 1/01/2014: • Gemiddelde arbeider (ontslag na 2,9 jaar): - van 40 dagen of 5,71weken (cao 75+ 15%) naar 12 weken (d.w.z. + 6,29 weken, meer dan dubbel!) • Gemiddelde bediende (ontslag na 4 jaar): - laagste lonen: van 13 weken (3m) naar 15 weken (+ 2 weken) - loon > 32.254€ (= 14,5€/uur) : van 20,71weken (29d/j = 145d) naar 15 weken (- 5,71 weken) • Werknemer na 8 jaar anciënniteit: - arbeider: van 6,86w (48d) naar 27 weken (+ 20,14w, t.t.z. x 4!) - bediende laag loon: van 26w naar 27 weken (+ 1 week) - bediende > 32,254€ : van 37,29w (261d) naar 27 weken (- 10,29 weken)

11 ACV bouw – industrie & energie Anciënniteit •Verworven op moment waarop de opzeggingstermijn ingaat (maandag) •Ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever •Periode als uitzendkracht telt mee indien: - zelfde werkgever-gebruiker - aansluitend, max. 7 kalenderdagen onderbreking - zelfde functie - ononderbroken uitzendperiode (max. 7 dagen) - maximale periode van gelijkstelling: één jaar •Sectoren kunnen anciënniteit versoepelen, bijvoorbeeld: ruimere onderbreking toestaan of onderbroken periode samen tellen.

12 ACV bouw – industrie & energie Ontslagregeling = maximum • Interprofessioneel vastgelegd maximum • Termijnen zijn vast (grendel): opzeggingstermijnen kunnen niet verbeterd (of verminderd) worden door cao’s afgesloten in P.C. of P. subcomité •Sanctie: niet algemeen bindend verklaring – dus ook niet voor de verlenging van bestaande meer gunstige regelingen (sectorale Claeys, bijvoorbeeld) •Cao’s op bedrijfsvlak of individuele overeenkomsten blijven mogelijk (enkel verbetering) •Werkgevers vrezen opbod bij herstructurering •Cao’s werkzekerheid blijven mogelijk (o.a. beperking van ontslagmotieven, regels/procedures bij meervoudig ontslag, bijkomende vergoedingen)

13 ACV bouw – industrie & energie Modaliteiten •Andere opzeggingsrechten van de werknemer (ook bedienden) in geval van tijdelijke werkloosheid •Aanrekenen van gewaarborgd loon bij ziekte of ongeval (na kennisgeving van ontslag) op de opzeggingsvergoeding (verbreking na opzegging) •Sollicitatieverlof blijft behouden, voor alle werknemers: Outplacement tijdens opzeggingstermijn opzeggingstermijnsollicitatieverlof neenLaatste 26 weken1 of 2 halve dagen/week neenPeriode voor de laatste 26 weken 1 halve dag/week jaVolledige duur1 of 2 halve dagen/week

14 ACV bouw – industrie & energie Algemene afwijkingen • Wedertewerkstellingsprogramma’s, gesco’s, startbaan- overeenkomsten: werknemers kunnen zelf opzeggen met een korte opzeggingstermijn van 7 dagen •Bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd: maximum opzeggingstermijn werkgever is 26 weken •Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering: verkorting opzeggingstermijn in geval van SWT tot minimum 26 weken (niet meer bij ‘gewoon’ SWT) •Opzegging (termijn 2 of 4 weken) wordt mogelijk voor contracten bepaalde duur of bepaald werk: -tijdens eerste helft van maximum 6 maanden -geen schorsingsgronden - zonder vergoeding : > 7 dagen arbeidsongeschikt

15 ACV bouw – industrie & energie Opzegging door werknemer • Zelfde principe: vastklikken verleden per 31 december 2013 + nieuwe uniforme termijnen vanaf 1 januari 2014 •Opzeggingstermijn voor arbeiders in verleden is meestal: 14 dagen ( 20j anc.) •Nieuwe termijnen vanaf 1 januari 2014: helft van de termijn die werkgever moet naleven met max. 13 weken (som van de twee delen) •Opzeggingstermijn door de bediende per 31 december 2013: 1,5 m per 5 jaar dienst met maxima ngl. loongrens van 3; 4,5 of 6 maanden • Tegenopzegging (voortaan ook mogelijk voor arbeiders): idem als voorgaande maar plafond van 4 weken

16 AnciënniteitOpzeg werkgever Opzeg werknemer 02w1w 3m4w2w 6m6w3w 9m7w3w 12m = 1j8w4w 15m9w4w 18m10w5w 21m11w5w 2j12w6w 3j13w6w 4j15w7w 5j18w9w 6j21w10w 7j24w12w

17 AnciënniteitOpzeg werkgever Opzeg werknemer 8j27w13w 9j30w13w 10j33w13w 11j36w13w 12j39w13w 13j42w13w 14j45w13w 15j48w13w 16j51w13w 17j54w13w 18j57w13w 19j60w13w 20j62w13w 21j63w13w

18 AnciënniteitOpzeg werkgever Opzeg werknemer 22j64w13w 23j65w13w 24j66w13w 25j67w13w 26j68w13w 27j69w13w 28j70w13w 29j71w13w 30j72w13w 31j73w13w 32j74w13w 33j75w13w 34j76w13w 35j77w13w

19 ACV bouw – industrie & energie 1.Algemene principes 2.Verworven rechten 3.Ontslagcompensatievergoeding 4.Activering van de opzeg 5.Afwijkende ontslagregelingen Samenvatting van het compromis

20 ACV bouw – industrie & energie Verworven rechten •Nieuwe regels gelden ook voor lopende contracten, niet enkel voor contracten vanaf 1/1/2014 •Op 31/12/2013 bekijkt men welke rechten reeds opgebouwd werden volgens de bestaande regels (sectoraal + bedrijfsakkoorden) = rugzak (T1) •Vanaf 1/1/2014 bouw je verder volgens nieuwe regels (T2) (gelijk voor arbeiders en bedienden) per kwartaal/per jaar (= teller op nul maar behoud van anciënniteit!) •Beide termijnen worden opgeteld: T1 + T2 •Optelsom geldt ook voor opzegging door werknemer •Behoud verworven recht (T1) kan ook een ‘verkorte opzeggingstermijn’ zijn wegens SWT (want bepaald bij KB)

21 ACV bouw – industrie & energie Verworven rechten •Rugzak voor bedienden: - lagere bedienden (jaarloon < 32.254 euro): 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit - hogere bedienden (jaarloon > 32.254 euro): 1 maand (≠ 29d) per begonnen jaar anciënniteit met een minimum van 3 maanden. •Vastklikken geldt niet voor arbeiders in sectoren met opzeggingstermijnen lager dan cao 75. Hiervoor geldt tijdelijke afwijking (bepaalde duur tot 31/12/2017) of structurele afwijking (onbepaalde duur = bouwvakkers in sector P.C. 124). Ook wanneer arbeider zelf ontslag geeft. → ZIE VERDER

22 ACV bouw – industrie & energie Verworven rechten Voorbeeld 1: bediende met 30 jaar dienst, krijgt een vastgeklikte opzegtermijn (T1) van 18 (3x6) maanden (= 78 weken) en bouwt vanaf 1/1/2014 op volgens compromis (= min. 2 weken) Voorbeeld 2: arbeider met 15 jaar dienst die in het oude regime onder de toepassing valt van cao 75 +15%. Hij heeft een vastgeklikte opzeggingstermijn (T1) van 97 kalenderdagen (= 13,86 weken) en bouwt vanaf 1/1/2014 op in het nieuwe regime Opgelet: onderscheid maken tussen verplichting van de werkgever (opzeggingstermijn toestaan /opzeggingsvergoeding betalen) en de verplichting van de RVA (= compensatie- vergoeding voor historische achterstand → ZIE VERDER)

23 ACV bouw – industrie & energie 1.Algemene principes 2.Verworven rechten 3.Ontslagcompensatievergoeding 4.Activering van de opzeg 5.Afwijkende ontslagregelingen Samenvatting van het compromis

24 ACV bouw – industrie & energie Ontslagcompensatievergoeding •Compensatie voor arbeiders aangeworven vóór 1/1/2014 •Opgebouwde rechten geringer dan voor bedienden (want rugzaksysteem blijft nadeliger!) •Geleidelijke invoering compensatieregeling: - 1/1/2014: minstens 20 jaar dienst - 1/1/2015: minstens 15 jaar dienst - 1/1/2016: minstens 10 jaar dienst - 1/1/2017: alle voormalige arbeiders •Compensatie = verschil tussen wat arbeider zou moeten krijgen (alsof nieuwe regeling voor alle dienstjaren zou gelden) en wat toegekend zal worden op basis van de nieuwe regeling (vastgeklikt op 31/12/ 2013 + opbouw vanaf 01.01.2014)

25 ACV bouw – industrie & energie Ontslagcompensatievergoeding •Vastklikken van rechten op 31 december 2013 + nieuwe termijnen vanaf 1/01/2014 betekent nog altijd een ‘historische’ achterstand voor de arbeiders •De ‘ontslagcompensatievergoeding’ voor arbeiders is een netto-uitkering met het karakter van een verbrekings- vergoeding (maandelijks of in één keer betaald ) •Geen cumul met werkloosheidsuitkeringen (= uitstel uitkering gedurende een aantal weken) •Financiering op budget RVA, betaald door UI (o.a. ACV) •Gelijkstelling in sociale zekerheid •Geldt niet voor de opbouw van vakantiegeld

26 ACV bouw – industrie & energie Ontslagcompensatievergoeding •Bedrag ontslagcompensatievergoeding = (A-B1-B2) X [(BML X 0,8693) + Bonus – BV]/30 •A = duur van de opzegtermijn op basis van de totale anciënniteit berekend alsof deze zou volledig liggen na 01/01/2014 (Tx) – uitgedrukt in kalenderdagen •B1 = duur van de opzegtermijn op basis van de anciënniteit vóór 01/01/2014 (T1) – uitgedrukt in kalenderdagen •B2 = duur van de opzegtermijn op basis van de anciënniteit na 01/01/2014 (T2) – uitgedrukt in kalenderdagen •BML = bruto maandloon (uurloon X wekelijkse arbeidsduur X 4,3333)

27 ACV bouw – industrie & energie Ontslagcompensatievergoeding •Bedrag ontslagcompensatievergoeding = (A-B1-B2) X [(BML X 0,8693) + Bonus – BV]/30 •Bonus = bedrag van de werkbonus (vermindering RSZ- bijdragen werknemers) •BV = bedrag van bedrijfsvoorheffing zonder de vermindering wegens gezinslast •berekening wordt aangepast aan deeltijds werk, onder meer i.g.v landingsbaan (= Q/S)

28 ACV bouw – industrie & energie Ontslagcompensatievergoeding Voorbeeld: -Arbeider heeft 30 jaar anciënniteit (1990 –2020) -Hypothese: welke opzeg de werknemer zou hebben met 30 jaar anciënniteit in nieuwe regeling (Tx = 72 weken) -‘Foto maken’ op 31/12/2013 -Periode 1990 – 31/12/2013  oude regeling (T1 =18,43 weken) -Periode 31/12/2013 – 2020  nieuwe regeling (T2 =24 weken) -Uitkomst (Tx-T1-T2):72 – 18,43 – 24 = 29,57w te betalen => compensatie ongeacht verbreking of prestatie

29 ACV bouw – industrie & energie Ontslagcompensatievergoeding Voorbeeld: -Uurloon = 15 € -Arbeidsregime 40 uren -A = 72 weken of 504 kalenderdagen -B1 = 18,43 weken of 129 kalenderdagen -B2 = 24 weken of 168 kalenderdagen -BML = 15 € X 40 X 4,3333 = 2.599,98 € -Bonus = 0 € -BV = 777,09 € Schaal I BV op 01/01/2014

30 ACV bouw – industrie & energie Ontslagcompensatievergoeding •OCV = (A-B1-B2) X [(BML X 0,8693) + Bonus – BV]/30 •OCV = (504-129-168) X [(2.599,98 € X 0,8693) + 0 € – 777,09 €]/30 •OCV = (207) X [(2.260,16 €) + 0 € – 777,09 €]/30 •OCV = 207 X (1.483,07 €)/30 •OCV = 207 X 49,44 € •OCV = 207 kalenderdagen X dagvergoeding van 49,44 € •OCV = 207 X 6/7 X 49,44 € = 8.772,07 €

31 ACV bouw – industrie & energie Ontslagcompensatievergoeding •Bestaande ontslaguitkering wordt behouden zolang de ontslagcompensatieregeling voor de betrokken arbeider niet van toepassing is: -1250 euro tot 5 jaar anciënniteit. -2500 euro tot 10 jaar anciënniteit -3750 euro vanaf 10 jaar anciënniteit • O ntslaguitkering blijft behouden voor cao’s afgesloten in het kader van een herstructurering, neergelegd voor 1 januari 2014 •Ook ontslagcompensatievergoeding i.g.v. SWT •Geen ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders in overgangsregelingen, d.w.z. behoud cao 75

32 ACV bouw – industrie & energie Ontslagregeling: schema Contracten vanaf 01/01/2014 Contracten voor 01/01/2014 Opzeggings- termijnen Nieuwe termijnen Zelfde opbouw voor arbeider en bediende Uitzondering voor bepaalde sectoren: tijdelijk of definitief (bouw) T1+T2(A/B) + C(A) T1=Vastgeklikt recht (tot 31/12/2013) + T2=nieuwe termijnen C= Compensatie (alleen voor arbeiders) d.m.v. ontslaguitkering of compensatievergoeding

33 Datum indiensttreding X Datum ontslag Y T = Hypothetische termijn voor de berekening van de ontslagcompensatievergoeding 31/12/2013 T 1 (vastklikken)T 2 (nieuw) 31/12/2017 -Y T 3 (= cao 75): overgangsregeling Ontslagregeling: schema

34 ACV bouw – industrie & energie Ontslagregeling Specifieke afwijkingen: •Bij ziekte of ongeval: aftrek gewaarborgd loon van de opzeggingsvergoeding •SWT: uitzondering enkel nog bij herstructurering of bedrijven in moeilijkheden met minimum 26 weken •Pensioen (65 jaar): gewone termijnen maar maximum 26 weken voor werkgever •Sociaal plan (cao tot 31/12/2013) •Individuele verhoging opzeggingstermijnen is mogelijk maar verlagen kan niet (tenzij akkoorden uit verleden o.a. voor kaderleden?)

35 ACV bouw – industrie & energie 1.Algemene principes 2.Verworven rechten 3.Ontslagcompensatievergoeding 4.Activering van de opzeg 5.Afwijkende ontslagregelingen Samenvatting van het compromis

36 ACV bouw – industrie & energie Activering van de opzeg •Opzegtermijn of -vergoeding moet voor 1/3 actief gebruikt worden ten voordele van de ‘inzetbaarheid’ van de werknemer (= inkorting termijn!) •Resterend gedeelte (2/3) nooit lager dan 26 weken (6 m) •Sectorale invulling vereist (tegen 31 december 2018) •Parafiscale gunstmaatregelen (of bestraffing na 2018) •nieuw recht op outplacement voor ontslagen werknemers met minimum 30 weken globale opzeg (> 9 jaar na 2014) •Outplacement 45 plussers en tewerkstellingscellen blijven •Outplacementpakket mag afgetrokken worden van opzeggingstermijn of -vergoeding ten belope van 4 weken

37 ACV bouw – industrie & energie Activering van de opzeg •Outplacement vandaag blijft bestaan: - recht voor 45 plussers met één jaar dienst en bij collectief ontslag (tewerkstellingscellen) - betaald door werkgever (enkel privésector) •Nieuw recht op outplacement: - ongeacht de leeftijd, bij een opzeggingstermijn van minstens 30 weken - outplacementpakket begroot op 4 weken loon - deel van de opzeggingstermijn moet verplicht gebruikt worden (sollicitatieverlof) - deel verbrekingsvergoeding verplicht te besteden aan outplacement (RVA moet dit aanrekenen, d.w.z. uitkering vervroegen? )

38 ACV bouw – industrie & energie Activering van de opzeg •Tot 31 december 2015 is het nieuwe recht op outplacement facultatief: d.w.z. werknemer kan outplacementaanbod weigeren (= 4 weken extra termijn of opzeggings- vergoeding). Oude sectorale rechten blijven gelden •opgelet: aanvraagtermijn bij verbreking is 6 maanden! •Outplacement zou 1/12 e van het jaarloon kosten - minimum 1800 euro - maximum 5500 euro - pro rata voor deeltijdse werknemers •Sectorale invulling tegen 31.12.2018 maar stil zitten wordt parafiscaal afgestraft: 3% patronale en 1% persoonlijke bijdrage op ontslagbedrag dat 26 weken overschrijdt.

39 ACV bouw – industrie & energie 1.Algemene principes 2.Verworven rechten 3.Ontslagcompensatievergoeding 4.Activering van de opzeg 5.Afwijkende ontslagregelingen Samenvatting van het compromis

40 ACV bouw – industrie & energie Afwijkende ontslagregelingen Tijdelijke uitzondering •Voorwaarde: sectoraal KB voorziet opzeggingstermijnen die lager liggen dan cao 75 (= o.a. in P.C. 124; 126; 128.01 en 128.02) •Rugzakmodel niet van toepassing voor arbeiders in dienst vóór 1/1/2014 (per anciënniteitsschijf ) •Vanaf 1/1/2014: niet lager dan de grens van cao 75 te rekenen vanaf oorspronkelijke aanwervingsdatum •Uitzondering geldt voor opzegging (werkgever of werknemer)betekend tussen 1/1/2014 en 31/12/2017 maar sectoren mogen ‘sneller’ evolueren; •Geen recht op nieuw outplacement, geen recht op ontslagcompensatievergoeding

41 ACV bouw – industrie & energie Afwijkende ontslagregelingen CAO 75 wordt ingeschreven in de wet en geldt vanaf 1/1/2014 als interprofessioneel minimum: AnciënniteitOpzeggingstermijn werkgever Opzeggingstermijn werknemer Minder dan 3 maand2 weken (14 dagen)1 week 3 tot 6 maanden4 weken (28 dagen)2 weken 6 maanden tot 5 jaar5 weken (35 dagen)2 weken 5 jaar tot 10 jaar6 weken (42 dagen)3 weken 10 jaar tot 15 jaar8 weken (56 dagen)4 weken 15 jaar tot 20 jaar12 weken (84 dagen)6 weken 20 jaar en meer16 weken (112 dagen)8 weken

42 ACV bouw – industrie & energie Afwijkende ontslagregelingen Definitieve uitzondering •Structurele uitzondering, geen beperking van de termijn, •Voorwaarden zoals bij tijdelijke uitzondering maar bijkomend ook: - geen vaste plaats van tewerkstelling - gewoonlijk tewerkgesteld op tijdelijke en mobiele werkplaatsen - oefent bepaalde wel omschreven activiteiten uit die onmiskenbaar te maken hebben met de ‘bouwsector’ •Geen recht op nieuw outplacement, geen ontslagcompensatievergoeding = behoud van het onderscheid arbeider/ bediende in de bouwsector + nieuw onderscheid tussen arbeiders onderling

43 ACV bouw – industrie & energie Afwijkende ontslagregelingen voor bouwvakkers Aangeworven voor 01/01/2014 Aangeworven na 01/01/2014 Bediende binnendienstKliksysteem T1+T2: 3 m/ 5 jaar OF één maand / jaar + nieuwe termijnen Opbouw volgens compromis vanaf 2 weken Bediende buitendienstKliksysteem T1+T2 3 m/ 5 jaar OF één maand / jaar + nieuwe termijnen Opbouw volgens compromis vanaf 2 weken Arbeider binnendienstcao 75 met groeipad (?) naar compromis Uiterlijk 2018 cao 75 met groeipad (?) naar compromis Uiterlijk 2018 Arbeider buitendienstcao 75

44 ACV bouw – industrie & energie Discriminatie bij ontslag van werknemers bouw wordt nog groter! •Discriminatie tussen arbeiders en bedienden blijft bestaan •NIEUWE DISCRIMINATIE TUSSEN ARBEIDERS IN ATELIERS EN ARBEIDERS OP WERVEN! •NIEUWE discriminatie tussen arbeiders en technisch bedienden op werven Voorbeeld van nieuwe discriminatie onder arbeiders aangeworven na 1 janauri 2014: VandaagArbeider op werf (nieuwe regeling) Arbeider in atelier (nieuwe regeling) 10 jaar dienst4 weken8 weken8 weken in 2014 33 weken vanaf 2018 15 jaar dienst4 weken12 weken12 weken in 2014 48 weken vanaf 2018


Download ppt "Nieuwe ontslagregels ten gevolge van eenheidsstatuut arbeiders & bedienden UITVOERING VANAF 01 JANUARI 2014 Studiedienst ACV-CSC BIE Januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google