De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Developmental Coördination Disorder

Verwante presentaties


Presentatie over: "Developmental Coördination Disorder"— Transcript van de presentatie:

1 Developmental Coördination Disorder
Onderzoek en behandeling in Meander Medisch Centrum

2 DCD, het onhandige kind Terminologie sinds 1994 in Engelstalige landen in gebruik, sinds 1998 in Nederland Classificatie volgens DSM-IV Landelijke werkconferenties met medewerkers uit de kinderrevalidatie maakten criteria hanteerbaar.

3 Wat hoort er bij DCD? Uitvoering van dagelijkse handelingen verlopen coordinatief moeilijk In ADL of op school heeft het kind hierdoor mindere prestaties

4 Wat hoort er niet bij DCD?
Er mag geen sprake zijn van een duidelijk medisch ziektebeeld dat de onhandigheid verklaart. Er is geen mentale handicap

5 Hoe stel je DCD vast ? Medisch onderzoek Vragenlijsten
Testen door fysiotherapeut en ergotherapeut Verder vaststellen intelligentie, door test of bestaande gegevens. Medisch: MND kenmerken te vinden (Touwen)? Choreatiforme onrust, tonusproblemen, coordinatie, manipulatie, geen andere aandoeningen? Vragenlijsten:checklist M-AMC, CBCL, schoolvragenlijst FT en ET: M-ABC, VMI avt BHK Psych: WISC-R, Raven

6 Wat is de oorzaak van DCD?
Problemen voor en rond de geboorte Erfelijke aanleg Een derde heeft een perinataal belaste anamnese, tweederde niet.

7 DCD Visie Coördinatie van complexe motoriek sensorische waarneming
cognitieve processen planning en uitvoering van handelingen

8 Sensorische waarneming zintuiginformatie
Relatie tussen voelen en bewegingssturing zien en bewegingsturing evenwicht (bewaren) en bewegingssturing

9 DCD Visie Coördinatie van complexe motoriek sensorische waarneming
cognitieve processen planning en uitvoering van handelingen

10 Cognitieve processen Begrijpen van informatie, betekenis geven
Ruimtelijk inzicht Taal en abstractievermogen Aandacht en concentratie Geheugen

11 DCD Visie Coördinatie van complexe motoriek sensorische waarneming
cognitieve processen planning en uitvoering van handelingen

12 Planning en uitvoering van handelingen
Goal - PLAN - Do - Check methode motorische uitvoering spierkracht, gewrichtsmobiliteit, houding, evenwicht omgeving, motivatie enz.

13 Co-morbiditeit ADHD, ADD PDD nos, autisme
Taalstoornissen, dyslexie en andere leerstoornissen

14 DCD Behandelvisie Van neuro-ontwikkelingsperspectief
naar (cognitief) motorisch leerconcept CO-OP Training

15 Revalidatieproces Aanmeldingsfase Observatiefase Behandelfase

16 Aanmeldingsfase Revalidatiearts intake anamnese lichamelijk onderzoek
hulpvraag doorverwijzing naar revalidatieteam

17 Revalidatieproces Aanmeldingsfase Observatiefase Behandelfase

18 Observatiefase Kinderfysiotherapeut / ergotherapeut 3 weken x 1 uur
Sensomotorisch onderzoek * neurologische rijping * beperking ontwikkeling * kwaliteit van motoriek

19 Observatiefase * Specifieke grofmotorische (kleuter)vaardigheden
lopen / rennen / springen / huppen / klimmen / gooien / vangen / etc * Beoordelen van motorisch niveau Movement ABC * Spierkracht / mobiliteit * Tonus

20 Observatiefase * Specifieke fijnmotorische (kleuter)vaardigheden
knippen / scheuren / plakken / kleuren * Ruimtelijke, constructieve vaardigheden bouwen met verschillende materialen

21 Observatiefase * Planning van taken * (Voorbereidend) schrijven
SOESS / KOEK VMI MVPT * Sensomotorische integratie problemen

22 Sensomotorische Integratie
Observatiefase Sensomotorische Integratie wederzijdse beïnvloeding van waarnemen en bewegen

23 Sensomotorische Integratie
waarnemen < > bewegen tast evenwicht houding /bewegingsgevoel zien horen (smaak/reuk)

24 Sensomotorische Integratie
Normale ontwikkeling: opmerken onderzoeken ordenen integreren = automatiseren begrijpen

25 Sensomotorische Integratie
SI-problematiek bij DCD prikkelverwerkingsprobleem

26 Sensomotorische Integratie
waarnemen < > bewegen

27 Sensomotorische Integratie
waarnemen < > bewegen Lichaamsschema

28 Sensomotorische Integratie
waarnemen < > bewegen Lichaamsschema Handelingsinzicht = praxis =motorplanning

29 Sensomotorische Integratie
waarnemen < > bewegen Lichaamsschema Handelingsinzicht = praxis =motorplanning Ruimtelijke oriëntatie

30 Sensomotorische Integratie
waarnemen < > bewegen X Lichaamsschema Handelingsinzicht = praxis =motorplanning Ruimtelijke oriëntatie

31 Observatiefase Evt kinderpsycholoog
- verbale / performale intelligentie - leerstoornissen - gedragsproblemen onzekerheid - persoonlijkheidsaspecten

32 Observatiefase Evt logopedie mondmotoriek articulatie / taal / eten
Evt maatschappelijk werk sociale netwerk om kind en gezin

33 Observatiefase Na 6 weken teambespreking gedachtenvorming met elkaar
- géén verdere begeleiding - verwijzing naar elders - behandeling voortzetten

34 Observatiefase Na 6 weken teambespreking - géén verdere begeleiding
- verwijzing naar elders - behandeling voortzetten behandeldoelen

35 Observatiefase Ouders / kind betrekken met opstellen van behandeldoelen Doelen SMART-criteria

36 Observatiefase Specifiek Vangen Meetbaar Afstand
Acceptabel 6/10 is voldoende Reëel Haalbaar Tijdgebonden Behandelperiode Over 6 weken kan Joeri 60% van de op 4 m met een boog aangegooide tennisballen met 2 handen vangen

37 Revalidatieproces Aanmeldingsfase Observatiefase Behandelfase

38 Behandeling C O O P : Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance

39 Uitgangspunten COOP make it fun promote good strategy use
frame it in goal-plan-do-check one thing at a time work toward independence guided discovery

40 Uitgangspunten COOP make it fun promote good strategy use
frame it in goal-plan-do-check one thing at a time work toward independence guided discovery

41 Make it fun Leuk = leren spelenderwijs niet ‘droog’ trainen

42 Uitgangspunten COOP make it fun promote good strategy use
frame it in goal-plan-do-check one thing at a time work toward independence guided discovery

43 Promote good strategy use:
Zelf ontdekken strategie voor toekomst zelfstandig!

44 Uitgangspunten COOP make it fun promote good strategy use
frame it in goal-plan-do-check one thing at a time work toward independence guided discovery

45 Frame it in goal-plan-do-check
Beertjes methode: doel –plan –werken -evalueren

46 doel –plan –werken -evalueren
Keuze kind / ouders / leerkracht COPM : Canadian Occupational Performance Measure Kennis therapeut (bijv. S.I. therapie)

47 doel –plan –werken -evalueren
Hoe ga ik het doen? Wat heb ik nodig? Wat, met wie, hoe lang, hoe vaak, etc.

48 doel –plan –werken -evalueren
Plan uitvoeren (ongewijzigd!!)

49 doel –plan -werken -evalueren
Evalueren of plan / doel behaald is. Huidige plan aanpassen / nieuw plan maken

50 Uitgangspunten COOP make it fun promote good strategy use
frame it in goal-plan-do-check one thing at a time work toward independence guided discovery

51 One thing at a time Ieder menselijk brein 1 nieuw ding
(deels) verworven, dan pas iets nieuws toevoegen

52 Uitgangspunten COOP make it fun promote good strategy use
frame it in goal-plan-do-check one thing at a time work toward independence guided discovery

53 Work toward independence
Start voorzichtig i.v.m. frustratie en faalangst Meer initiatief kind, meer zelfstandigheid Meer loslaten therapeut

54 Uitgangspunten COOP make it fun promote good strategy use
frame it in goal-plan-do-check one thing at a time work toward independence guided discovery

55 Guided discovery COOP: zelf probleem oplossen zelf ontdekken
iedere oplossing is goed meerdere oplossingen proberen HOE FLEXIBELER HOE ZELFSTANDIGER!


Download ppt "Developmental Coördination Disorder"

Verwante presentaties


Ads door Google