De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Developmental Coördination Disorder Onderzoek en behandeling in Meander Medisch Centrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Developmental Coördination Disorder Onderzoek en behandeling in Meander Medisch Centrum."— Transcript van de presentatie:

1 Developmental Coördination Disorder Onderzoek en behandeling in Meander Medisch Centrum

2 DCD, het onhandige kind •Terminologie sinds 1994 in Engelstalige landen in gebruik, sinds 1998 in Nederland •Classificatie volgens DSM-IV •Landelijke werkconferenties met medewerkers uit de kinderrevalidatie maakten criteria hanteerbaar.

3 Wat hoort er bij DCD? •Uitvoering van dagelijkse handelingen verlopen coordinatief moeilijk •In ADL of op school heeft het kind hierdoor mindere prestaties

4 Wat hoort er niet bij DCD? •Er mag geen sprake zijn van een duidelijk medisch ziektebeeld dat de onhandigheid verklaart. •Er is geen mentale handicap

5 Hoe stel je DCD vast ? •Medisch onderzoek •Vragenlijsten •Testen door fysiotherapeut en ergotherapeut •Verder vaststellen intelligentie, door test of bestaande gegevens.

6 Wat is de oorzaak van DCD? •Problemen voor en rond de geboorte •Erfelijke aanleg

7 DCD Visie Coördinatie van complexe motoriek •sensorische waarneming •cognitieve processen •planning en uitvoering van handelingen

8 Sensorische waarneming zintuiginformatie Relatie tussen •voelen en bewegingssturing •zien en bewegingsturing •evenwicht (bewaren) en bewegingssturing

9 DCD Visie Coördinatie van complexe motoriek •sensorische waarneming •cognitieve processen •planning en uitvoering van handelingen

10 Cognitieve processen •Begrijpen van informatie, betekenis geven •Ruimtelijk inzicht •Taal en abstractievermogen •Aandacht en concentratie •Geheugen

11 DCD Visie Coördinatie van complexe motoriek •sensorische waarneming •cognitieve processen •planning en uitvoering van handelingen

12 Planning en uitvoering van handelingen •Goal - PLAN - Do - Check methode •motorische uitvoering spierkracht, gewrichtsmobiliteit, houding, evenwicht •omgeving, motivatie enz.

13 Co-morbiditeit •ADHD, ADD •PDD nos, autisme •Taalstoornissen, dyslexie en andere leerstoornissen

14 DCD Behandelvisie Van neuro-ontwikkelingsperspectief naar (cognitief) motorisch leerconcept •CO-OP Training

15 Revalidatieproces •Aanmeldingsfase •Observatiefase •Behandelfase

16 Aanmeldingsfase Revalidatiearts intakeanamnese lichamelijk onderzoek hulpvraag doorverwijzing naar revalidatieteam

17 Revalidatieproces •Aanmeldingsfase •Observatiefase •Behandelfase

18 Observatiefase Kinderfysiotherapeut / ergotherapeut •3 weken x 1 uur •Sensomotorisch onderzoek * neurologische rijping * beperking ontwikkeling * kwaliteit van motoriek

19 Observatiefase * Specifieke grofmotorische (kleuter)vaardigheden lopen / rennen / springen / huppen / klimmen / gooien / vangen / etc * Beoordelen van motorisch niveau Movement ABC * Spierkracht / mobiliteit * Tonus

20 Observatiefase *Specifieke fijnmotorische (kleuter)vaardigheden knippen / scheuren / plakken / kleuren *Ruimtelijke, constructieve vaardigheden bouwen met verschillende materialen

21 Observatiefase *Planning van taken *(Voorbereidend) schrijven SOESS / KOEK VMI MVPT *Sensomotorische integratie problemen

22 Observatiefase Sensomotorische Integratie wederzijdse beïnvloeding van waarnemen en bewegen

23 Sensomotorische Integratie waarnemen bewegen •tast •evenwicht •houding /bewegingsgevoel •zien •horen •(smaak/reuk)

24 Sensomotorische Integratie Normale ontwikkeling: opmerken onderzoeken ordenen integreren = automatiseren begrijpen

25 Sensomotorische Integratie SI-problematiek bij DCD prikkelverwerkingsprobleem

26 Sensomotorische Integratie waarnemen bewegen

27 Sensomotorische Integratie waarnemen bewegen Lichaamsschema

28 Sensomotorische Integratie waarnemen bewegen Lichaamsschema Handelingsinzicht = praxis =motorplanning

29 Sensomotorische Integratie waarnemen bewegen Lichaamsschema Handelingsinzicht = praxis =motorplanning Ruimtelijke oriëntatie

30 Sensomotorische Integratie waarnemen bewegen X Lichaamsschema X Handelingsinzicht = praxis =motorplanning X Ruimtelijke oriëntatie

31 Observatiefase Evt kinderpsycholoog - verbale / performale intelligentie - leerstoornissen - gedragsproblemen onzekerheid - persoonlijkheidsaspecten

32 Observatiefase Evt logopedie mondmotoriek articulatie / taal / eten Evt maatschappelijk werk sociale netwerk om kind en gezin

33 Observatiefase Na 6 weken teambespreking gedachtenvorming met elkaar - géén verdere begeleiding - verwijzing naar elders - behandeling voortzetten

34 Observatiefase Na 6 weken teambespreking - géén verdere begeleiding - verwijzing naar elders - behandeling voortzettenbehandeldoelen

35 Observatiefase Ouders / kind betrekken met opstellen van behandeldoelen Doelen SMART-criteria

36 Observatiefase S pecifiekVangen M eetbaarAfstand A cceptabel6/10 is voldoende R eëelHaalbaar T ijdgebondenBehandelperiode Over 6 weken kan Joeri 60% van de op 4 m met een boog aangegooide tennisballen met 2 handen vangen

37 Revalidatieproces •Aanmeldingsfase •Observatiefase •Behandelfase

38 Behandeling •C O O P : Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance

39 Uitgangspunten COOP •make it fun •promote good strategy use •frame it in goal-plan-do-check •one thing at a time •work toward independence •guided discovery

40 Uitgangspunten COOP •make it fun •promote good strategy use •frame it in goal-plan-do-check •one thing at a time •work toward independence •guided discovery

41 Make it fun •Leuk = leren •spelenderwijs •niet ‘droog’ trainen

42 Uitgangspunten COOP •make it fun •promote good strategy use •frame it in goal-plan-do-check •one thing at a time •work toward independence •guided discovery

43 Promote good strategy use: •Zelf ontdekken •strategie voor toekomst •zelfstandig!

44 Uitgangspunten COOP •make it fun •promote good strategy use •frame it in goal-plan-do-check •one thing at a time •work toward independence •guided discovery

45 Frame it in goal-plan-do-check •Beertjes methode: doel –plan –werken -evalueren

46 •Keuze kind / ouders / leerkracht •COPM : Canadian Occupational Performance Measure •Kennis therapeut (bijv. S.I. therapie)

47 doel –plan –werken -evalueren •Hoe ga ik het doen? •Wat heb ik nodig? •Wat, met wie, hoe lang, hoe vaak, etc.

48 doel –plan –werken -evalueren •Plan uitvoeren (ongewijzigd!!)

49 doel –plan -werken -evalueren •Evalueren of plan / doel behaald is. •Huidige plan aanpassen / nieuw plan maken

50 Uitgangspunten COOP •make it fun •promote good strategy use •frame it in goal-plan-do-check •one thing at a time •work toward independence •guided discovery

51 One thing at a time •Ieder menselijk brein 1 nieuw ding •(deels) verworven, dan pas iets nieuws toevoegen

52 Uitgangspunten COOP •make it fun •promote good strategy use •frame it in goal-plan-do-check •one thing at a time •work toward independence •guided discovery

53 Work toward independence •Start voorzichtig i.v.m. frustratie en faalangst •Meer initiatief kind, meer zelfstandigheid •Meer loslaten therapeut

54 Uitgangspunten COOP •make it fun •promote good strategy use •frame it in goal-plan-do-check •one thing at a time •work toward independence •guided discovery

55 Guided discovery •COOP: zelf probleem oplossen •zelf ontdekken •iedere oplossing is goed •meerdere oplossingen proberen HOE FLEXIBELER HOE ZELFSTANDIGER!


Download ppt "Developmental Coördination Disorder Onderzoek en behandeling in Meander Medisch Centrum."

Verwante presentaties


Ads door Google