De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DCD ‘Lekker onhandig’ Marleen Rijnsent, orthopedagoog/GZ-psycholoog Netwerkbijeenkomst voor IB’ers Haarlem November 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DCD ‘Lekker onhandig’ Marleen Rijnsent, orthopedagoog/GZ-psycholoog Netwerkbijeenkomst voor IB’ers Haarlem November 2011."— Transcript van de presentatie:

1 DCD ‘Lekker onhandig’ Marleen Rijnsent, orthopedagoog/GZ-psycholoog Netwerkbijeenkomst voor IB’ers Haarlem November 2011

2 Acht uur, de wekker gaat. Jan struikelt zijn bed uit en kleedt zich aan. Dat gaat niet makkelijk. Zijn trui zit achterstevoren en hij worstelt met zijn veters. Tijdens het ontbijt stoot hij per ongeluk zijn glas melk om en vliegt de hagelslag in de rondte. Hij loopt naar school, want fietsen lukt nog niet, terwijl zijn twee jaar jongere zusje het allang kan. Hij heeft gym vandaag, daar baalt hij van. Hij wordt meestal als laatste gekozen en met tikkertje is hij vaak als eerste af……. Jan heeft DCD.

3 Opzet van de workshop 1.Wat is DCD? 2.DVD ‘Motorisch onhandig’ 3.Overlap met andere stoornissen 4.Oefening 5.Gevolgen Pauze 6.Revalidatiecentrum 7.Ambulante Begeleiding 8.Informatie

4 Motorische Coördinatieproblemen - Minimal Brain Dysfunction - Minimal Neurological Dysfunction - Clumsy children - Sensorische Informatieverwerkingsproblemen - Dyspraxie - DCD

5 DCD: Developmental Coordination Disorder coördinatie ontwikkelingsstoornis

6 Criteria voor DCD A.De motorische uitvoering van de dagelijkse activiteiten is slechter dan die van leeftijdsgenootjes B.Er is een zichtbaar negatief effect op de schoolse vaardigheden of activiteiten van het dagelijks leven. C.Het wordt niet veroorzaakt door een medische aandoening. D.De oorzaak kan niet verklaard worden vanuit een lagere intelligentie.

7 Kenmerken DCD (1) - Coördinatieproblemen kracht, tuning, hypotonie (lage spierspanning), slecht statisch en dynamisch evenwicht, slecht houdings- en bewegingsgevoel, tremor. - Meer moeite en tijd nodig om motorische vaardigheden (passend bij leeftijd) te leren - Halen niet een vergelijkbaar kwaliteitsniveau - Volharden in zelfde, niet-adequate uitvoering (zien niet dat/hoe het fout gaat en/of kunnen geen alternatief genereren)

8 Kenmerken DCD (2) - Moeite met generaliseren (het geleerde toepassen in verschillende situaties) - Meer moeite met automatiseren - Plannen en organiseren kost veel moeite - Laag gevoel van (motorische) competentie

9 Dyspraxie ≠ DCD Dyspraxie = grootste probleem zit in het bedenken van een idee en de planning. Hierdoor verloopt de Uitvoering problematisch. DCD = grootste probleem zit in de motorische uitvoering en het leren/bijstellen van motorische activiteiten. Een idee bedenken en plannen is in de regel niet het grootste probleem.

10 DVD ‘Motorisch onhandig’ www.recmiddenbrabant.nl

11 Statistieken - DCD lijkt voor te komen bij 5 tot 10 % van schoolgaande kinderen - Komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De verhouding is ongeveer 4 meisjes tegenover 10 jongens. - Bijkomende problemen: zindelijkheid, eet- en drinkproblemen, laag zelfbeeld - Naast motorische problemen bestaat er overlap met: * Gedragsproblemen * Leerproblemen

12 PDD-NOS DCD ADHD Agressief gedrag Affectieve problemen Overlap gedragsproblemen (comorbiditeit) Prof. Dr. Buitelaar

13 Overlap met leerproblemen - Dyslexie - Rekenproblemen - NLD - Aandachtsproblemen - Prikkelverwerkingsproblemen (SI) - Spraak/taalproblemen

14 Oorzaak / verklaring Geen duidelijke oorzaak, maar wel vermoedens: 1.Aanleg 2.Risicofactoren peri- / postnataal 3.Neurologische rijping 4.Bewegingservaring

15 Oefening om te ervaren hoe het is om een motorisch probleem te hebben. Dictee - met je niet-schrijfhand - op een zachte ondergrond - a=b, b=c enz.

16 DCD BEWEGEN PSYCHO-SOCIAAL OPVOEDINGS- SCHOOLSITUATIE COGNITIE Gevolgen gevoel van competentie

17 Gaat het (vanzelf) over? Marja Cantell (1996)5  15  17jaar Amanda Kirby(2008)17  25 jaar -Motorische problemen persisteren -Significant lagere scores zelfwaardering -Significante achterstand schoolniveau, sociale acceptatie

18 Samengevat -DCD is een coördinatiestoornis in de motoriek, die tijdens de ontwikkeling zichtbaar wordt -DCD gaat niet vanzelf over; -DCD werkt door in andere ontwikkelingsfacetten; -DCD werkt door op lange termijn. o.a. door - opstapeling van negatieve ervaringen, ’deukjes’ - missen grip op / gevoel van controle - missen effect van ’goed zijn in’ en ’meedoen’ - beperking in schoolkeuze eveneens sterk afhankelijk van o.a. - comorbiditeit - gezins- en schoolfactoren

19 PAUZE

20 Waar welke hulp? - Bij coördinatieproblemen kind: 1e lijns therapeut, kinderrevalidatie, MRT, speciaal gym, FitKids, speciaal zwemmen - Bij comorbide problemen: 1e lijn, Jeugd GGZ, (kinderrevalidatie) - Voor ouders: 1e lijn, Jeugd GGZ, kinderrevalidatie - Voor school: zorgstructuur onderwijs-ambulante begeleiding

21 Werkwijze Revalidatiecentrum - Aanmelding door de huisarts, schoolarts, ouders - Opsturen vragenlijsten voor ouders en school - Afspraak revalidatie-arts (poli) - DCD screenteam - Vaststellen DCD of aanvullend onderzoek - Behandeling - Afronden behandeling en (eind)poli

22 Behandeling in de kinderrevalidatie - Fysiotherapie - Ergotherapie - Logopedie - Orthopedagoog - Neuropsycholoog - Maatschappelijk werk - groepen: socio, schrijf, hydro, gym/sport - Ouderinformatieavonden - Informatiemiddagen voor scholen

23 Ambulante Begeleiding Voor DCD vanuit REC Cluster 3 Leerlinggebonden financiering (LGF) bestaat uit rugzak of plaatsing SO/VSO Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB)

24 Aanbod Ambulante Begeleiding Informatie ziekte/beperking Gevolgen voor het onderwijs Wat is nodig? Begeleidingsplan en handelingsplan Observaties Overlegmomenten met team Advies en aanvraag aangepaste leermiddelen

25 Wat is er nodig bij de aanvraag van een LGF? Een diagnose Een onderwijskundig rapport Motorisch functioneren Handelingsplan Psychologisch rapport

26 DCD informatie Hoofdstuk 20

27

28

29

30

31 Overige informatie Websites: – www.kinderrevalidatie.info www.kinderrevalidatie.info – www.balansdigitaal.nl www.balansdigitaal.nl – www.depedagoog.nl – www.recmiddenbrabant.nl/ externe_dienstverlening/dcd/ www.recmiddenbrabant.nl – www.sovsodepiramide.nl www.sovsodepiramide.nl DVD ‘Motorisch onhandig’ DVD ‘Kinderen en jongeren met Coördinatie Ontwikkelingsstoornis’

32

33 Bedankt voor uw aandacht! m.rijnsent@sophiarevalidatie.nl


Download ppt "DCD ‘Lekker onhandig’ Marleen Rijnsent, orthopedagoog/GZ-psycholoog Netwerkbijeenkomst voor IB’ers Haarlem November 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google