De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOEDBEZIG-AANPAK SINT-GODELIEVECOLLEGE EERNEGEM Gilbert Deketelaere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOEDBEZIG-AANPAK SINT-GODELIEVECOLLEGE EERNEGEM Gilbert Deketelaere."— Transcript van de presentatie:

1 GOEDBEZIG-AANPAK SINT-GODELIEVECOLLEGE EERNEGEM Gilbert Deketelaere

2 Even voorstellen…  Beleidsondersteuner, kwaliteitscoördinator aan het Sint-Godelievecollege, Gistel-Eernegem www.sigo.be www.sigo.be  Voorzitter SOK (Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk) www.onderwijskwaliteit.be www.onderwijskwaliteit.be  Contact: gilbert.deketelaere@sigo.begilbert.deketelaere@sigo.be

3 Onze school  Sint-Godelievecollege Gistel-Eernegem  Afdeling Gistel: 3 graden (ASO-TSO), enkel A-stroom  ong. 960 leerlingen  Afdeling Eernegem: enkel 1 e graad, A- en B-stroom  ong. 85 leerlingen – ong. 15 lln. in B-stroom

4 Aanleiding GoedBezig  Moeilijk gedrag van leerlingen in de B-stroom  Gevolg: uitsluiting  Wat merkten we?  Leerkrachten klaagden en raakten gedemotiveerd  Bespreking leerlingen was een beschrijving van ellende  Strafprocedure was een eenrichtingsstraat  Straf als enige “oplossing”  Uitgaan van evidenties: “het is toch normaal dat…”  Geen sprake van beloning van gewenst gedrag  Uitsluiting nauwelijks gebaseerd op data

5 Sense of urgency…  Besef van leidinggevenden: dat kan zo niet verder…  Uitsluiting  Ontevredenheid leerkrachten  Beleidsondersteuner/kwaliteitscoördinator gaat op zoek  Noodzaak aan visie op B-stroom  Noodzaak van de terugkeer van trots  SWPBS biedt mogelijkheden

6 Inspiratie: SWPBS  School Wide Positive Behaviour Support  Creëert een veilige, waarderende schoolomgeving waarin het gewenste gedrag bij leerlingen wordt bevorderd, probleemgedrag wordt voorkomen, zodat elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.  Preventie staat centraal!

7 SWPBS  SWPBS werkt vanuit gedeelde waarden, vertaald naar concreet gedrag  SWPBS geldt voor alle leerlingen (schoolbrede aanpak)  Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van probleemgedrag  Aanleren van gewenst gedrag  Belonen van gewenst gedrag (“wat aandacht krijgt, groeit”)  Planmatige aanpak op basis van data  Partnerschap met ouders en samenwerking met de externe partners  SWPBS is evidence based

8 www.pbis.org

9 Visie op B-stroom  Wat voor onderwijs willen we in de B-stroom?  Brainstorm in heterogeen team  Inspiratie van leerkrachten  Enkele principes:  Verrijking van onderwijs door contact met de buitenwereld (vakoverstijgend onderwijs)  Zoveel als mogelijk inspelen op behoeftes leerling  Vernieuwing attitude-aanpak  Aandacht voor beloning van gewenst gedrag  Straffen als belonen niet helpt  Stappenplan bij ernstige overtredingen  Noodzaak van geregeld overleg  Aandacht voor welbevinden van elke actor

10 Visie op B-stroom en SWPBS  Interne vorming: kennismaking met principes SWPBS  Voorbereiding: uitvlooien van www.swpbs.nlwww.swpbs.nl  Wat herkennen leerkrachten al?  Wat kunnen we realiseren?  Evaluatie van de huidige manier van werken  Voorstel van een andere manier van werken  Iedereen akkoord, 1 onthouding  Met personeelsvergadering augustus: “Go!”  “Ik ben trots op jullie”  “Laat ons trots zijn op onze leerlingen”

11 Onze manier van werken  Inspiratie  SWPBS  Triple P (Positive Parenting Program)  positief opvoeden  Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden  Kinderen laten leren door positieve ondersteuning  Een aansprekende discipline hanteren  Realistische verwachtingen hebben van het kind  Goed voor jezelf zorgen  Handelingsgericht werken  Systematisch, transparant, doelgericht werken  Aandacht voor positieve aspecten  Belang van samenwerking  Kwaliteitszorg  Ontwikkelen van visie en evalueren van geleverde kwaliteit

12 11 pijlers van ons gedragsproject  Aanpak vanuit onze eigen waarden  Aanleren van gewenst gedrag  Positieve kijk op de leerling  Consequenties voor ongewenst gedrag  Aantrekkelijk onderwijs  Preventie centraal  Gebruik van data over gedrag  Samenwerking met ouders  Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

13 Aanpak vanuit onze eigen waarden  3 waarden kiezen waar we volledig voor gaan  Waarden worden vertaald naar concreet gewenst gedrag  Waarden zijn zichtbaar in het gebouw  Een vraag voor ons: welke waarden kiezen we?  Resultaat  Respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid  Concreet  Ik verwoord mijn mening op een aangename, vriendelijke manier.  Als ik iets fouts deed en een leraar, opvoeder, enz. spreekt mij daarop aan, dan geef ik dit eerlijk toe.  Bij samenwerking doe ik mijn deel.  …

14

15 Aanleren van gewenst gedrag  Aanleren, herhaald inoefenen en in herinnering brengen van gewenst gedrag  Goed gedrag is nooit vanzelfsprekend!  Een vraag voor ons: op welke manier leren we gewenst gedrag aan?  Resultaat  B-stroom: 1 uur per week sociale vaardigheidstraining  O.a. visualiseren van waarden, cursus Rots en Water

16 Positieve kijk op de leerling  Hiermee staat of valt alles!  Belonen van gewenst gedrag  Toon uitdrukkelijk je waardering bij gewenst gedrag  Verras de leerling met positieve aandacht  Doe het vaak: verhouding belonen:corrigeren = 4:1  Leg eerder de nadruk op wat de leerling wél moet doen dan op wat niet goed is  Een vraag voor ons: op welke manier kun je leerlingen belonen?

17 Positieve kijk op de leerling  Resultaat  Uitdrukkelijk gewenst gedrag belonen in de les, op de speelplaats  Bij oudercontacten: starten met positieve punten  Bij klassenraden: starten met een positief rondje  Week van de WAUW  Duimpjes  Belonen van personeelsleden  Persoonlijk kaartje met waardering  Paaseitjes met woordje van dank

18 Positieve kijk op de leerling  Resultaat  COB (Collega’s op Bezoek): leren van elkaar  Focus COB  Op welke manier bevordert, stimuleert de leraar het gewenste gedrag bij leerlingen? Wat doet de leraar? Wat doet hij niet?  Op welke manier slaagt de leraar er in om probleemgedrag bij leerlingen te voorkomen? Of hoe haalt de leraar de lont uit het kruitvat?  Leermoment COB  “Komt dit initiatief (de uitvoering en de nabespreking) de kwaliteit van het onderwijs ten goede?”  9/17: ja  5/17: nee  3/17: geen mening  Positief: herkenning in de manier van werken / positief om collega’s aan het werk te zien

19 Consequenties voor ongewenst gedrag  Negatief gedrag aanvaarden we niet  Een vraag voor ons: wat zijn goed en effectieve consequenties voor ongewenst gedrag?  Resultaat:  Enerzijds: ruimte voor individuele aanpak van de leraar  Anderzijds: summier stappenplan ongewenst gedrag bij ernstige overtredingen  Uit de les bij “leerling maakt het lesgeven onmogelijk” / ernstige overtreding respect  Bijhouden van data  Actiepunt voor 2013-2014: hoe gepast interveniëren?

20 Aantrekkelijk onderwijs  Vakmanschap boven! Aantrekkelijk, kwaliteitsvol onderwijs is preventie nummer 1.  Vragen voor ons: hoe kunnen we ons vakmanschap nog verbeteren?  Resultaat  Meer aandacht voor projectwerking  Leren van elkaar  Collega’s op Bezoek (COB)  B-uurtje  Project Go4Talent http://go4talent.behttp://go4talent.be

21 Preventie centraal  Voorbeelden  Aangenaam en veilig schoolklimaat  Zelfmanagement van de leerling  Cursus agressiebeheersing, leren samenwerken, leren conflicten oplossen,…  Enz…  Een vraag voor ons: welke preventieve acties organiseren we?

22 Preventie centraal  Resultaat  Cursus sociale vaardigheden  B-uurtje: open communicatie  Bespreking leerling: ook aandacht voor positieve zaken  Oranje kaart  5 minuten “afkoelen” op de gang  Aandacht voor aangenaam schoolklimaat / onderwijskwaliteit  Enquête bij leerlingen  Enquête bij leerkrachten  Goed Bezig!?-document: zelfevaluatie centraal bij attitude-evaluatie

23

24

25 Gebruik van data over gedrag  Zowel data als dialoog in het B-uurtje  Voorbeelden van data:  Wanneer toont de leerling gewenst gedrag?  Wanneer toont de leerling ongewenst gedrag?  Welke aanpak heeft vaakst succes?  Een vraag voor ons: welke data verzamelen we?  Resultaat  Registreren van “uit de les gezet”  Registreren van aantal strafstudies, telaatkomers  Ondersteuning leerlingen door trajectbewaker

26 Samenwerking met ouders  Ouders kennen de waarden die de school nastreeft  Ouders kunnen de waarden ook thuis hanteren  Betrekken van ouders bij de aanpak van ongewenst gedrag  “Wat werkt thuis?”  Een vraag voor ons: op welke manier kunnen we samenwerken met ouders?  Resultaat: ouders naar school halen  Info over de aanpak van de school  Openlesmoment  Alternatief oudercontact  Receptie voor ouders: leerlingen stellen een land voor met hapjes en drankjes

27 Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Lesgeven kan lastig zijn… Zorg goed voor jezelf. Zoek tijdig steun en ontspanning  Een vraag voor ons: op welke manier kan de school de leraren, opvoeders ondersteunen?  Resultaat  Belonen van personeelsleden  Aandacht voor personeelstevredenheid  B-uurtje als overlegmoment  Mogelijkheid tot volgen van vorming  Interne studiedagen (intro / Kees van Overveld)

28 Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aanwezigheid van SteamTeam op het B-uurtje (Rood)  CLB als schakel naar externe hulpverlening (Rood)

29 Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie  Voortdurend vooruitkijken en achteruitkijken  Wat willen we?  Wat is goed voor de B-stroom? Wat werkt?  Rekening houden met “Wat moeten we?” en “Wat kunnen we?”  Hoe loopt het?  Bereiken we onze doelen? Wat brengt het op?  Zijn we nog met de juiste dingen bezig?  Hoe is de tevredenheid van leerlingen, van leraren, opvoeders?  Wat behouden we? Wat sturen we bij?

30 Wat brengt het op bij de leerling van de B-stroom?  10 op 12 leerlingen kent de 3 waarden  A-stroom: 54/60  12 op 12 leerlingen beweert altijd/meestal goed gedrag te tonen  A-stroom: 59/60  8 op 12 krijgt soms/altijd een pluimpje van de leraar als hij/zij goed gedrag toont  A-stroom: 32/60  10 op 12 vindt dat straffen op een eerlijke manier gebeurt  A-stroom: 45/60  “Ik vind de school aangenaam en veilig”: 6/11 “ja, zeker”, 5/11 “ja, eerder”  A-stroom: 19/60 “ja, zeker”, 33/60 “ja, eerder wel”, 8/60 “nee”

31 Wat brengt het op bij de leraar?  Voorzichtig optimisme  14 antwoorden bij open vraag naar feedback over het project:  9 collega’s uiten spontaan positieve feedback  5 collega’s vragen een verdere concrete implementatie van de waarden en specifieke houdingen, bv. in de les, op de speelplaats  15 antwoorden bij open vraag naar feedback over het principe van de positieve kijk op de leerling  10 collega’s uiten spontaan positieve feedback  3 collega’s melden dat het effect van de aanpak duidelijk is  2 collega’s zoeken nog een balans tussen het positief benaderen en het feedback geven over dingen die niet goed lopen  Over de vorming: 9/15 positieve respons

32 Wat brengt het op bij de leraar?  Sporadisch een vraag om te mogen werken  in Eernegem  In de B-stroom  Grotere personeelstevredenheid in Eernegem dan in Gistel

33 Van School Wide naar Community Wide?  De hele community doet mee!  1 week PBS’en  Belonen van gewenst gedrag staat centraal  Doel: creëren van een warme, positieve sfeer in de gemeente waar mensen elkaar ondersteunen  Gepland: september 2013

34 CWPBS: “Week van de WAUW”  Belonen van gewenst gedrag door  de bakker, de slager om de hoek  de politie  de gemeentewerker  de plaatselijke winkelier  Beloning  Verbaal, non-verbaal  Polsbandje “Ik doe het goed!”  Probleem: sponsoring…

35 Randvoorwaarden en valkuilen  Engagement in woord en daad van leidinggevende  Echt in het verhaal geloven!  SWPBS: geen one shot, geen trucjesdoos, geen makkelijke oplossing…  Goede voorbeeld tonen  Inspelen op weerstand  Niet terugplooien bij de implementatiedip  In dialoog gaan  Oproepen om de weg te blijven volgen  Communiceren en nog eens communiceren  Herhalen van PBS-boodschap: moet in het behang sluipen

36 Randvoorwaarden en valkuilen  Vorming is noodzakelijk  Verandering zit tussen de oren…  Ondersteuning door iemand met knowhow  Duidelijke visie en stappenplan helpt  Het is een totaalproject  Het vraagt tijd…

37 Valkuilen, weerstand, misverstanden  Belonen van leerlingen gaat over het belonen van het halen van goede resultaten  “Leerlingen worden niet graag beloond. En zeker oudere leerlingen niet.”  “Leerlingen hoeven niet beloond te worden: we mogen toch verwachten dat…”  “Ik ben niet voor dit systeem want ik doe dit al jaren”  “Belonen: allemaal goed en wel, maar straffen is ook belangrijk”  “Je denkt toch niet dat we zullen doen wat ‘dien ollander’ zegt”

38 Toekomst  Op dit moment: verdere implementatie principes SWPBS voor de hele afdeling Eernegem  Introductie van een preventieve pestaanpak, geïnspireerd op Rob Horner  Op dit moment: geleidelijke implementatie in afdeling Gistel  Intro tijdens personeelsvergadering eind augustus 2013, met o.a. Rita Pierson “Every kid needs a champion”  Denkoefening: attitudevorming (aanleren – belonen – evalueren)

39 Toekomst. Wat hoopvol is…  Besef: “leren” en “houding” (leven) hangen samen  Waarderende kijk: voor beide domeinen noodzakelijk  In de samenleving: langzame evolutie in de richting van de waarderende kijk op de leerling  SWPBS  Handelingsgericht werken  Oplossingsgericht werken  Positieve psychologie  Aandacht voor talenten (minder voor gebreken), bv. Luk Dewulf, Go4Talent  Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek)  Dick Swaab: aanvaard de tekortkomingen  “Laat programma’s beter aansluiten op individuele capaciteiten” (Onderwijsraad, Nederland)  Diverse trends op sociale media  Operation Education (Claire Boonstra)  Ken Robinson  Kees van Overveld


Download ppt "GOEDBEZIG-AANPAK SINT-GODELIEVECOLLEGE EERNEGEM Gilbert Deketelaere."

Verwante presentaties


Ads door Google