De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een totaalaanpak voor goed gedrag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een totaalaanpak voor goed gedrag"— Transcript van de presentatie:

1 Een totaalaanpak voor goed gedrag
Studiedag B-stroom

2 In team werken aan gedrag
Aandachtspunten van leraren, opvoeders Aandachtspunten van de schoolleiding Komen tot een totaalaanpak voor de komende jaren Acties op schoolniveau Acties op klasniveau (leraren) Acties op individueel niveau (leerlingen) Incluis het betrekken van het thuisniveau

3 Inspiratie: SWPBS School Wide Positive Behaviour Support
Doel van het gedragsproject: het bevorderen van gewenst gedrag bij leerlingen, het voorkomen van probleemgedrag, met als doel om elke leerling optimaal te laten profiteren van het geboden onderwijs. Preventie staat centraal!

4 11 pijlers van ons gedragsproject
Aanpak vanuit onze eigen waarden Aanleren van gewenst gedrag Positieve kijk op de leerling Consequenties voor ongewenst gedrag Aantrekkelijk onderwijs Preventie centraal Gebruik van data over gedrag Samenwerking met ouders Ondersteuning van de leraar, de opvoeder Begeleiding door SteamTeam, CLB,… Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

5 Aanpak vanuit onze eigen waarden
3 waarden kiezen waar we volledig voor gaan Waarden zijn zichtbaar in het gebouw Waarden worden vertaald naar concreet gewenst gedrag Een vraag voor ons: welke waarden kiezen we? VERANTWOORDELIJKHEID EERLIJKHEID RESPECT

6 11 pijlers van ons gedragsproject
Aanpak vanuit onze eigen waarden Aanleren van gewenst gedrag Positieve kijk op de leerling Consequenties voor ongewenst gedrag Aantrekkelijk onderwijs Preventie centraal Gebruik van data over gedrag Samenwerking met ouders Ondersteuning van de leraar, de opvoeder Begeleiding door SteamTeam, CLB,… Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

7 Aanleren van gewenst gedrag
Aanleren, herhaald inoefenen en in herinnering brengen van gewenst gedrag Goed gedrag is nooit vanzelfsprekend! Een vraag voor ons: op welke manier leren we gewenst gedrag aan? gewenst gedrag belonen herhalen, trainen, inoefenen,… tot ‘automatisme’ voorbeeldfunctie waarden zichtbaar maken

8 11 pijlers van ons gedragsproject
Aanpak vanuit onze eigen waarden Aanleren van gewenst gedrag Positieve kijk op de leerling Consequenties voor ongewenst gedrag Aantrekkelijk onderwijs Preventie centraal Gebruik van data over gedrag Samenwerking met ouders Ondersteuning van de leraar, de opvoeder Begeleiding door SteamTeam, CLB,… Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

9 Positieve kijk op de leerling
Hiermee staat of valt alles! Belonen van gewenst gedrag Toon uitdrukkelijk je waardering bij gewenst gedrag Verras de leerling met positieve aandacht Doe het vaak: verhouding belonen:corrigeren = 4:1 Leg eerder de nadruk op wat de leerling wél moet doen dan op wat niet goed is Een vraag voor ons: op welke manier kun je leerlingen belonen?

10 Een vraag voor ons: op welke manier kun je leerlingen belonen?
kleine signalen, tekens,… gesprek met de leerling signaal naar de ouders leuke activiteit iets waarmee ze fier op zijn bij vrienden thuis

11 Positieve kijk op de leerling
De leerling als mens is meer dan zijn gedrag Aanvaard de persoonlijkheid van de leerling. De leerling als mens = altijd OK Het gedrag van de leerling = niet altijd OK Beloon de leerling bij gewenst gedrag Aanvaard het negatieve gedrag van de leerling niet

12 Positieve kijk op de leerling
De leerling als mens is meer dan zijn gedrag Leer de leerling omgaan met de mindere kanten van zijn persoonlijkheid Welke trucjes kan de leerling toepassen om niet tot ongewenst gedrag te komen? Wat heeft de leerling nodig? Hoe kunnen we hierbij helpen? Wat werkt wél? Wanneer toont de leerling wél gewenst gedrag? Wat moet gebeuren opdat de leerling dat nog méér zou doen? Ontdek de kwaliteiten van de mens achter het negatieve gedrag van de leerling Daniel Ofman als inspiratie

13 11 pijlers van ons gedragsproject
Aanpak vanuit onze eigen waarden Aanleren van gewenst gedrag Positieve kijk op de leerling Consequenties voor ongewenst gedrag Aantrekkelijk onderwijs Preventie centraal Gebruik van data over gedrag Samenwerking met ouders Ondersteuning van de leraar, de opvoeder Begeleiding door SteamTeam, CLB,… Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

14 Consequenties voor ongewenst gedrag
Negatief gedrag aanvaarden we niet Een vraag voor ons: wat zijn goed en effectieve consequenties voor ongewenst gedrag? beloningen afnemen gesprek met leerling en de effectieve stappen uitleggen Er is data nodig om duidelijke consequenties te kunnen uitvoeren. Goede consequenties zijn consequenties die tot het gewenst resultaat leiden. Is soms individueel afhankelijk.

15 11 pijlers van ons gedragsproject
Aanpak vanuit onze eigen waarden Aanleren van gewenst gedrag Positieve kijk op de leerling Consequenties voor ongewenst gedrag Aantrekkelijk onderwijs Preventie centraal Gebruik van data over gedrag Samenwerking met ouders Ondersteuning van de leraar, de opvoeder Begeleiding door SteamTeam, CLB,… Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

16 Aantrekkelijk onderwijs
Vakmanschap boven! Aantrekkelijk, kwaliteitsvol onderwijs is preventie nummer 1. Vragen voor ons: hoe kunnen we ons vakmanschap nog verbeteren? Nascholing, studiedagen Welke leerkrachtenhandelingen voorkomen probleemgedrag? Leren van elkaar! B-uurtje Wisselen van vakken Collega’s op Bezoek (COB) Leren van andere scholen ‘go4talent’

17 11 pijlers van ons gedragsproject
Aanpak vanuit onze eigen waarden Aanleren van gewenst gedrag Positieve kijk op de leerling Consequenties voor ongewenst gedrag Aantrekkelijk onderwijs Preventie centraal Gebruik van data over gedrag Samenwerking met ouders Ondersteuning van de leraar, de opvoeder Begeleiding door SteamTeam, CLB,… Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

18 Preventie centraal Voorbeelden
Aangenaam en veilig schoolklimaat Zelfmanagement van de leerling Goed Bezig!?: zelfevaluatie centraal Cursus agressiebeheersing, leren samenwerken, leren conflicten oplossen,… Preventiegesprek, codes afspreken met de leerling Enz… Een vraag voor ons: welke preventieve acties organiseren we?

19 Een vraag voor ons: welke preventieve acties organiseren we?
Rots en water B-uurtje nu en dan 1IM oranje kaart open communicatie Goed bezig-document lesaanpak pols-uurtje afspraken maken met de leerlingen en ouders grotere aanwezigheid van leerlingenbegeleiding

20 11 pijlers van ons gedragsproject
Aanpak vanuit onze eigen waarden Aanleren van gewenst gedrag Positieve kijk op de leerling Consequenties voor ongewenst gedrag Aantrekkelijk onderwijs Preventie centraal Gebruik van data over gedrag Samenwerking met ouders Ondersteuning van de leraar, de opvoeder Begeleiding door SteamTeam, CLB,… Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

21 Gebruik van data over gedrag
Zowel data als dialoog in het B-uurtje Voorbeelden van data: Wanneer toont de leerling gewenst gedrag? Wanneer toont de leerling ongewenst gedrag? Welke aanpak heeft vaakst succes? Een vraag voor ons: welke data verzamelen we? Wanneer uit de les (volledige les)? (ja/neen in strafdossier) Wanneer te laat? Hoeveel strafstudie? Bij besprekingen, wanneer hadden we wel gewenst gedrag?

22 11 pijlers van ons gedragsproject
Aanpak vanuit onze eigen waarden Aanleren van gewenst gedrag Positieve kijk op de leerling Consequenties voor ongewenst gedrag Aantrekkelijk onderwijs Preventie centraal Gebruik van data over gedrag Samenwerking met ouders Ondersteuning van de leraar, de opvoeder Begeleiding door SteamTeam, CLB,… Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

23 Samenwerking met ouders
Ouders kennen de waarden die de school nastreeft Ouders kunnen de waarden ook thuis hanteren Betrekken van ouders bij de aanpak van ongewenst gedrag “Wat werkt thuis?” Een vraag voor ons: op welke manier kunnen we de ouders optimaal betrekken? Ouderscontact Onthaal Open lesmoment activiteiten buiten de school Kick-off

24 11 pijlers van ons gedragsproject
Aanpak vanuit onze eigen waarden Aanleren van gewenst gedrag Positieve kijk op de leerling Consequenties voor ongewenst gedrag Aantrekkelijk onderwijs Preventie centraal Gebruik van data over gedrag Samenwerking met ouders Ondersteuning van de leraar, de opvoeder Begeleiding door SteamTeam, CLB,… Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

25 Ondersteuning van de leraar, de opvoeder
B-uurtje als overlegmoment Lesgeven kan lastig zijn… Zorg goed voor jezelf. Zoek tijdig steun en ontspanning Een vraag voor ons: op welke manier kan de school de leraren, opvoeders ondersteunen? vast vergadermoment kans op bijscholing (door lkrn en leerlingenbegeleiders) studiedagen oranje kaart

26 11 pijlers van ons gedragsproject
Aanpak vanuit onze eigen waarden Aanleren van gewenst gedrag Positieve kijk op de leerling Consequenties voor ongewenst gedrag Aantrekkelijk onderwijs Preventie centraal Gebruik van data over gedrag Samenwerking met ouders Ondersteuning van de leraar, de opvoeder Begeleiding door SteamTeam, CLB,… Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

27 Begeleiding door SteamTeam, CLB,…
Aanwezigheid van SteamTeam op het B-uurtje CLB als schakel naar externe hulpverlening Een vraag voor ons: wat verwachten we van de begeleiding? Externe kennis binnen het huis brengen voorstellen aanreiken vanuit hun inkijk Problemen oplossen door samen te denken aanwezigheid

28 11 pijlers van ons gedragsproject
Aanpak vanuit onze eigen waarden Aanleren van gewenst gedrag Positieve kijk op de leerling Consequenties voor ongewenst gedrag Aantrekkelijk onderwijs Preventie centraal Gebruik van data over gedrag Samenwerking met ouders Ondersteuning van de leraar, de opvoeder Begeleiding door SteamTeam, CLB,… Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

29 Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie
Voortdurend vooruitkijken en achteruitkijken Wat willen we? Wat is goed voor de B-stroom? Wat werkt? Rekening houden met “Wat moeten we?” en “Wat kunnen we?” Hoe loopt het? Bereiken we onze doelen? Wat brengt het op? Zijn we nog met de juiste dingen bezig? Hoe is de tevredenheid van leerlingen, van leraren, opvoeders? Wat behouden we? Wat sturen we bij?

30 Hoe verder? Graag nog eens jouw mening
Wat is jouw antwoord op de vragen? In beleidsoverleg: bespreking projectplan Vastleggen van prioriteiten Planning van acties In B-uurtje Opvolging van het projectplan Maar: sta je achter het projectplan van de school?


Download ppt "Een totaalaanpak voor goed gedrag"

Verwante presentaties


Ads door Google