De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN TOTAALAANPAK VOOR GOED GEDRAG Studiedag B-stroom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN TOTAALAANPAK VOOR GOED GEDRAG Studiedag B-stroom."— Transcript van de presentatie:

1 EEN TOTAALAANPAK VOOR GOED GEDRAG Studiedag B-stroom

2 In team werken aan gedrag  Aandachtspunten van leraren, opvoeders  Aandachtspunten van de schoolleiding  Komen tot een totaalaanpak voor de komende jaren  Acties op schoolniveau  Acties op klasniveau (leraren)  Acties op individueel niveau (leerlingen)  Incluis het betrekken van het thuisniveau

3 Inspiratie: SWPBS  School Wide Positive Behaviour Support  Doel van het gedragsproject:  het bevorderen van gewenst gedrag bij leerlingen,  het voorkomen van probleemgedrag,  met als doel om elke leerling optimaal te laten profiteren van het geboden onderwijs.  Preventie staat centraal!

4 11 pijlers van ons gedragsproject  Aanpak vanuit onze eigen waarden  Aanleren van gewenst gedrag  Positieve kijk op de leerling  Consequenties voor ongewenst gedrag  Aantrekkelijk onderwijs  Preventie centraal  Gebruik van data over gedrag  Samenwerking met ouders  Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

5 Aanpak vanuit onze eigen waarden  3 waarden kiezen waar we volledig voor gaan  Waarden zijn zichtbaar in het gebouw  Waarden worden vertaald naar concreet gewenst gedrag  Een vraag voor ons: welke waarden kiezen we?  VERANTWOORDELIJKHEID  EERLIJKHEID  RESPECT

6 11 pijlers van ons gedragsproject  Aanpak vanuit onze eigen waarden  Aanleren van gewenst gedrag  Positieve kijk op de leerling  Consequenties voor ongewenst gedrag  Aantrekkelijk onderwijs  Preventie centraal  Gebruik van data over gedrag  Samenwerking met ouders  Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

7 Aanleren van gewenst gedrag  Aanleren, herhaald inoefenen en in herinnering brengen van gewenst gedrag  Goed gedrag is nooit vanzelfsprekend!  Een vraag voor ons: op welke manier leren we gewenst gedrag aan?  gewenst gedrag belonen  herhalen, trainen, inoefenen,… tot ‘automatisme’  voorbeeldfunctie  waarden zichtbaar maken

8 11 pijlers van ons gedragsproject  Aanpak vanuit onze eigen waarden  Aanleren van gewenst gedrag  Positieve kijk op de leerling  Consequenties voor ongewenst gedrag  Aantrekkelijk onderwijs  Preventie centraal  Gebruik van data over gedrag  Samenwerking met ouders  Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

9 Positieve kijk op de leerling  Hiermee staat of valt alles!  Belonen van gewenst gedrag  Toon uitdrukkelijk je waardering bij gewenst gedrag  Verras de leerling met positieve aandacht  Doe het vaak: verhouding belonen:corrigeren = 4:1  Leg eerder de nadruk op wat de leerling wél moet doen dan op wat niet goed is  Een vraag voor ons: op welke manier kun je leerlingen belonen?

10  kleine signalen, tekens,…  gesprek met de leerling  signaal naar de ouders  leuke activiteit  iets waarmee ze fier op zijn  bij vrienden  thuis

11 Positieve kijk op de leerling  De leerling als mens is meer dan zijn gedrag  Aanvaard de persoonlijkheid van de leerling. De leerling als mens = altijd OK  Het gedrag van de leerling = niet altijd OK  Beloon de leerling bij gewenst gedrag  Aanvaard het negatieve gedrag van de leerling niet

12 Positieve kijk op de leerling  De leerling als mens is meer dan zijn gedrag  Leer de leerling omgaan met de mindere kanten van zijn persoonlijkheid  Welke trucjes kan de leerling toepassen om niet tot ongewenst gedrag te komen? Wat heeft de leerling nodig? Hoe kunnen we hierbij helpen?  Wat werkt wél? Wanneer toont de leerling wél gewenst gedrag? Wat moet gebeuren opdat de leerling dat nog méér zou doen?  Ontdek de kwaliteiten van de mens achter het negatieve gedrag van de leerling  Daniel Ofman als inspiratie

13 11 pijlers van ons gedragsproject  Aanpak vanuit onze eigen waarden  Aanleren van gewenst gedrag  Positieve kijk op de leerling  Consequenties voor ongewenst gedrag  Aantrekkelijk onderwijs  Preventie centraal  Gebruik van data over gedrag  Samenwerking met ouders  Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

14 Consequenties voor ongewenst gedrag  Negatief gedrag aanvaarden we niet  Een vraag voor ons: wat zijn goed en effectieve consequenties voor ongewenst gedrag?  beloningen afnemen  gesprek met leerling en de effectieve stappen uitleggen  Er is data nodig om duidelijke consequenties te kunnen uitvoeren.  Goede consequenties zijn consequenties die tot het gewenst resultaat leiden. Is soms individueel afhankelijk.

15 11 pijlers van ons gedragsproject  Aanpak vanuit onze eigen waarden  Aanleren van gewenst gedrag  Positieve kijk op de leerling  Consequenties voor ongewenst gedrag  Aantrekkelijk onderwijs  Preventie centraal  Gebruik van data over gedrag  Samenwerking met ouders  Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

16 Aantrekkelijk onderwijs  Vakmanschap boven! Aantrekkelijk, kwaliteitsvol onderwijs is preventie nummer 1.  Vragen voor ons: hoe kunnen we ons vakmanschap nog verbeteren? Nascholing, studiedagen Welke leerkrachtenhandelingen voorkomen probleemgedrag?  Leren van elkaar!  B-uurtje  Wisselen van vakken  Collega’s op Bezoek (COB)  Leren van andere scholen ‘go4talent’

17 11 pijlers van ons gedragsproject  Aanpak vanuit onze eigen waarden  Aanleren van gewenst gedrag  Positieve kijk op de leerling  Consequenties voor ongewenst gedrag  Aantrekkelijk onderwijs  Preventie centraal  Gebruik van data over gedrag  Samenwerking met ouders  Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

18 Preventie centraal  Voorbeelden  Aangenaam en veilig schoolklimaat  Zelfmanagement van de leerling  Goed Bezig!?: zelfevaluatie centraal  Cursus agressiebeheersing, leren samenwerken, leren conflicten oplossen,…  Preventiegesprek, codes afspreken met de leerling  Enz…  Een vraag voor ons: welke preventieve acties organiseren we?

19  Rots en water  B-uurtje nu en dan 1IM  oranje kaart  open communicatie  Goed bezig-document  lesaanpak  pols-uurtje  afspraken maken met de leerlingen en ouders  grotere aanwezigheid van leerlingenbegeleiding

20 11 pijlers van ons gedragsproject  Aanpak vanuit onze eigen waarden  Aanleren van gewenst gedrag  Positieve kijk op de leerling  Consequenties voor ongewenst gedrag  Aantrekkelijk onderwijs  Preventie centraal  Gebruik van data over gedrag  Samenwerking met ouders  Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

21 Gebruik van data over gedrag  Zowel data als dialoog in het B-uurtje  Voorbeelden van data:  Wanneer toont de leerling gewenst gedrag?  Wanneer toont de leerling ongewenst gedrag?  Welke aanpak heeft vaakst succes?  Een vraag voor ons: welke data verzamelen we?  Wanneer uit de les (volledige les)? (ja/neen in strafdossier)  Wanneer te laat?  Hoeveel strafstudie?  Bij besprekingen, wanneer hadden we wel gewenst gedrag?

22 11 pijlers van ons gedragsproject  Aanpak vanuit onze eigen waarden  Aanleren van gewenst gedrag  Positieve kijk op de leerling  Consequenties voor ongewenst gedrag  Aantrekkelijk onderwijs  Preventie centraal  Gebruik van data over gedrag  Samenwerking met ouders  Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

23 Samenwerking met ouders  Ouders kennen de waarden die de school nastreeft  Ouders kunnen de waarden ook thuis hanteren  Betrekken van ouders bij de aanpak van ongewenst gedrag  “Wat werkt thuis?”  Een vraag voor ons: op welke manier kunnen we de ouders optimaal betrekken?  Ouderscontact  Onthaal  Open lesmoment  activiteiten buiten de school  Kick-off

24 11 pijlers van ons gedragsproject  Aanpak vanuit onze eigen waarden  Aanleren van gewenst gedrag  Positieve kijk op de leerling  Consequenties voor ongewenst gedrag  Aantrekkelijk onderwijs  Preventie centraal  Gebruik van data over gedrag  Samenwerking met ouders  Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

25 Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  B-uurtje als overlegmoment  Lesgeven kan lastig zijn… Zorg goed voor jezelf. Zoek tijdig steun en ontspanning  Een vraag voor ons: op welke manier kan de school de leraren, opvoeders ondersteunen?  vast vergadermoment  kans op bijscholing (door lkrn en leerlingenbegeleiders)  studiedagen  oranje kaart

26 11 pijlers van ons gedragsproject  Aanpak vanuit onze eigen waarden  Aanleren van gewenst gedrag  Positieve kijk op de leerling  Consequenties voor ongewenst gedrag  Aantrekkelijk onderwijs  Preventie centraal  Gebruik van data over gedrag  Samenwerking met ouders  Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

27 Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aanwezigheid van SteamTeam op het B-uurtje  CLB als schakel naar externe hulpverlening  Een vraag voor ons: wat verwachten we van de begeleiding?  Externe kennis binnen het huis brengen  voorstellen aanreiken vanuit hun inkijk  Problemen oplossen door samen te denken  aanwezigheid

28 11 pijlers van ons gedragsproject  Aanpak vanuit onze eigen waarden  Aanleren van gewenst gedrag  Positieve kijk op de leerling  Consequenties voor ongewenst gedrag  Aantrekkelijk onderwijs  Preventie centraal  Gebruik van data over gedrag  Samenwerking met ouders  Ondersteuning van de leraar, de opvoeder  Begeleiding door SteamTeam, CLB,…  Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie

29 Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie  Voortdurend vooruitkijken en achteruitkijken  Wat willen we?  Wat is goed voor de B-stroom? Wat werkt?  Rekening houden met “Wat moeten we?” en “Wat kunnen we?”  Hoe loopt het?  Bereiken we onze doelen? Wat brengt het op?  Zijn we nog met de juiste dingen bezig?  Hoe is de tevredenheid van leerlingen, van leraren, opvoeders?  Wat behouden we? Wat sturen we bij?

30 Hoe verder?  Graag nog eens jouw mening  Wat is jouw antwoord op de vragen?  In beleidsoverleg: bespreking projectplan  Vastleggen van prioriteiten  Planning van acties  In B-uurtje  Opvolging van het projectplan  Maar: sta je achter het projectplan van de school?


Download ppt "EEN TOTAALAANPAK VOOR GOED GEDRAG Studiedag B-stroom."

Verwante presentaties


Ads door Google