De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie zet er nu de taalklas op zijn kop?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie zet er nu de taalklas op zijn kop?"— Transcript van de presentatie:

1 Wie zet er nu de taalklas op zijn kop?
Annemie Demol & Véronique Sanctobin

2 Vooraleer we van start gaan…
Divers publiek : nodigt uit om te differentiëren  Graag per groepje : enkele taaldocenten/taaldidactici en lerarenopleiders uit andere vakgebieden Aanvulling : gefliptetaalklas.webklik.nl

3 Eventjes checken … Wat is Flipping ? Wie is er mee begonnen ?
Wat houdt het precies in ? Welke vakken? Voorbeelden uit de taalklas ? Hoe zit het in Vlaanderen ?

4 Outline Van differentiatie naar de geflipte taalklas Besluit
Voor- en nadelen? Mogelijkheden in het talenonderwijs? Discussie (zijdelings) Bewijzen van een verhoogd leerrendement? Besluit

5 Taalonderwijs op maat: droom of realiteit ?
Voor verdere uitdieping en meer voorbeelden : Taalonderwijs op maat: droom of realiteit ? Studiedag voor lerarenopleiders Organisatie: ENW-AUGent – intervisiegroep moderne vreemde talen Provinciehuis - Gouvernementstraat Gent 3 december 2013 Met financiële steun van het ENW Augent - Coördinatie: PCVO Het Perspectief

6 Vraagjes Wat is er nu zo nieuw aan Flipping the Classroom? Is het wezenlijk anders dan wat wij moesten doen op school: een stuk tekst bestuderen voor de les en zodat we er in de klas mee aan de slag konden gaan? “Lerenden willen thuis geen saaie video’s bekijken. Je krijgt in elk geval enige vorm van interactie als je de instructie in klasverband doet.” Akkoord ? “Hoe weet ik dat lerenden video’s bekijken?”

7 Vraagjes (bis) “De flipped classroom maakt de leerkracht minder belangrijk, toch?” Niet alle leerlingen begrijpen lessen in éénrichtingsverkeer, niet alle leerlingen zullen deze aanpak appreciëren, omdat die niet tegemoet komt aan hun leernoden. Kun je dit counteren?

8 Voordelen Bij geringe voorkennis kan een korte instructie met verwerkingsopdracht erg effectief zijn (t.o.v. onderzoekend leren). Tijdens de contacturen is er meer tijd om te differentiëren (efficiëntie). Lerende kan alles op eigentempo bekijken, zo vaak als hij wil en kan onderbreken, terugspoelen, hernemen … I.f.v. een toets of examen kunnen filmpjes opnieuw bekeken worden.

9 Voordelen Sluit aan bij de multimedia-generatie
Promoot variatie, gediversifieerd lesgeven in de brede zin (cf. leerstrategieën). Onderwijs nog steeds primair gericht op kennis: hiermee accent op toepassen. Leerlinggecentreerd lesgeven Gratis alternatief voor bijles Feedback op filmpjes via posts, bv. op Youtube

10 Nadelen Het ontwikkelen van kwalitatief goede online instructies, die lerenden ‘bij de les’ houden, is arbeidsintensief. Video's van anderen zijn maar gedeeltelijk te gebruiken: onderwijsgevenden willen er toch hun “eigen draai” aan geven. Informatievaardigheden worden niet aangeleerd (zoals het kritisch evalueren van informatie).

11 Nadelen Tijdens de “initiële” instructie kan de lerende niet onmiddellijk tussenkomen en om verduidelijking vragen. Bij het herbekijken van het filmpje, wordt de instructie natuurlijk telkens op dezelfde manier gegeven => frustratie? Leerkrachten kunnen niet zien hoe lerenden op video’s reageren. De leerkracht kan zijn instructie niet opbouwen aan de hand van de antwoorden van de klas.

12 Nadelen En kansarme leerlingen? (beschikbaarheid van goed functionerende technologie) Taakbelasting voor de leerlingen? Niet alle stof is “verfilmbaar” Er kan ook “fliprot” ontstaan: te veel van hetzelfde, te saaie filmpjes …

13 Mogelijkheden voor de taalklas?
Groepsoverleg: Vertrekkend van de bouwstenen van het (vreemde) talenonderwijs, welke mogelijkheden zien jullie voor de geflipte taalklas? Eigen ervaringen?

14 Bouwstenen van het (vreemde) talenonderwijs
VAARDIGHEDEN KENNIS Spreken Strategieën Grammatica Attitudes Luisteren Woordenschat Tekstsoorten Schrijven (inter)culturele kennis Woordenschat Tekstkenmer-ken Lezen

15 Discussie Treedt er geen spanningsveld op tussen inductieve aanpak en flipping ? Conflict met het idee dat we vooral op vaardigheden en competenties moeten focussen en niet op kennis ? Gevaar voor “over-focussen” op vorm ? Welke plaats voor demonstratieve werkvormen in het vreemde talenonderwijs? Is interactiviteit voldoende gegarandeerd?

16 Na wat research… Voornamelijk grammatica
Observatie: vaak in de moedertaal van de leerlingen

17 Na wat research… Af en toe woordenschatfilmpjes

18 Na wat research… Maar ook strategieën expliciteren (video-based modeling – skills) Presentatietechnieken, schrijfprincipes …

19 Is dit nog een vorm van flipping ?
Cultuur ? Bedenkingen ? Indien in de vreemde taal = tegelijk luisteroefening zelfstandig strategieën inzetten! dus bepaald taalniveau vereist wel: ondersteunend beeld, pauzeren, terugspoelen, meerdere luisterbeurten mogelijk Is dit nog een vorm van flipping ?

20 Leerkracht Bram Faems in Klasse :
Flipping vereist: Goede filmpjes En vooral: aangepaste, differentiërende activiteiten tijdens de les Leerkracht Bram Faems in Klasse : “Je vervangt de leraar niet zomaar door filmpjes. Lesgeven is inspireren: dat lukt nooit met alleen maar on-line videomateriaal. Het is niet omdat leerlingen thuis de theorie leren, dat je ze in de les dan maar werkblaadjes moet laten invullen zodat je zelf je Facebookaccount kan checken. Enkel goeie leraren kunnen de classroom flippen, anders krijg je slechte lessen.”


Download ppt "Wie zet er nu de taalklas op zijn kop?"

Verwante presentaties


Ads door Google