De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Begrijpend kijken” Workshop “Begrijpend kijken” “Online beeldmateriaal in de les” woensdag 14-3-2012 Themamarkt Powerful Learning RIZOB / Samen Deskundiger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Begrijpend kijken” Workshop “Begrijpend kijken” “Online beeldmateriaal in de les” woensdag 14-3-2012 Themamarkt Powerful Learning RIZOB / Samen Deskundiger."— Transcript van de presentatie:

1 “Begrijpend kijken” Workshop “Begrijpend kijken” “Online beeldmateriaal in de les” woensdag 14-3-2012 Themamarkt Powerful Learning RIZOB / Samen Deskundiger

2 “Filmpje” O Lees O Lees de instructie die je op schrift krijgt, goed door. O Beantwoord bekijk O Beantwoord de vraag die gesteld wordt. En bekijk daarna het filmpje.

3 “Filmpje”

4 Beelden van “Toen” en “Nu”

5 Begrijpend Kijken… waarom? zicht op vragen O Doelstelling is zicht krijgen op vragen als: O Waarom O Waarom zet je bepaalde filmfragmenten in een les in? O Hoe O Hoe zet je beeldmateriaal zo goed mogelijk in? O Welke O Welke “Kijk-vragen” ga je hierbij stellen?

6 Opzet workshop achtergrondinformatie O Enige achtergrondinformatie O Zelf aan de slag Kijk-vragen O Zelf aan de slag met Kijk-vragen O Praktijkopdrachten O Ervaringen O Ervaringen bespreken en delen met elkaar O Hoe verder O Hoe verder in je eigen praktijksituatie? O Afsluiting

7 Opbrengst workshop gebruik van beeldmateriaal O Het gebruik van beeldmateriaal en multimedia in de eigen lessen kunnen onderbouwen formuleren Kijk-vragen O Het kunnen formuleren van goede Kijk-vragen bij beeldmateriaal en multimedia O Beelden hebben ontwikkelingen achtergronden O Beelden hebben van ontwikkelingen en achtergronden van beeld, multimedia, onderwijs en maatschappij

8 Wat “zien” we om ons heen? Vragen die opkomen: kinderen O Hoe groeien kinderen op? O De app-generatie toenemend “beeldgehalte” O Het toenemend “beeldgehalte” van onze wereld en onderwijs O Leermiddelen O Leermiddelen in ons onderwijs O Computers, digiborden, beeldmateriaal O Hoe gaan we nu te werk? O Betrouwbaarheid O Betrouwbaarheid van de media O Werkelijkheid en schijnwerkelijkheid

9 Zintuigvoorkeur Visueel

10 Onderwijs verandert en dus… thuissituatie media O Kinderen komen vanuit thuissituatie waarin media belangrijk zijn impact O Beeld en geluid hebben meer impact dan geschreven teksten mediabeschikbaar O Nieuwe media zijn beschikbaar voor kinderen O Mogelijkheden mediaonderwijs O Mogelijkheden voor het gebruik van (nieuwe) media binnen het onderwijs nemen toe integraal O (Nieuwe) media integraal in het onderwijs

11 Beeldmateriaal in de les o.a.: O Informatieoverdracht O Dieper begrip van complexe informatie O Geografie: hele wereld in beeld O Processen in beeld brengen O Aanleiding voor actualiteit (meningsvorming) O Actualiteit in de les O …………………………….

12 Maar… Laat kinderen niet “blind” kijken naar filmpjes

13 Kijk-vragen gebruiken O Leerlingen kern-aspecten O Richten op de kern-aspecten van de beeldinformatie strategiën O Zetten strategiën in (analoog aan begrijpend lezen) om beeldinformatie beter te begrijpen O Verwerken O Verwerken gestructureerd de informatie uit de beeldmedia O Leraren onderbouwdgestructureerd O Zetten beeldmateriaal in, onderbouwd en gestructureerd

14 Soorten Kijk-vragen O Focusvragen richten O Vragen die leiden tot het richten op het onderwerp van de les O Kennis- en begripsvragen verzamelen O Vragen die leiden tot het verzamelen van feiten en reproductie van kennis O Toepassings-, analyse- en meningsvragen leren O Vragen die leiden tot leren

15 Opdracht Opdracht: filmpjes O Rampen O Bosbranden Veluwe (1976) Bosbranden Veluwe O Nieuwsbeelden van aardbeving in Spanje Nieuwsbeelden van aardbeving in Spanje O Too close to a tornedo Too close to a tornedo O Dieren uit andere landen O Bobbie naar de dierentuin Bobbie naar de dierentuin O Waar is Kiko? Waar is Kiko? O Koken met Kinderen O Afl. 13 Koken met Kinderen Afl. 13 Koken met Kinderen O Kinderboekenweek begint met … pizza Kinderboekenweek begint met … pizza O Schooltuin koken met top-koks Schooltuin koken met top-koks

16 Opdracht Themamarkt Powerful Learning 14-3-2012

17 Ervaringen en opbrengsten Mini-presentaties

18 Ervaringen & Ervaringen & opbrengsten

19 Beeldmateriaal bronnen O Hoe kom je aan beeldmateriaal (bronnen)? selecteer beoordeel O Waar selecteer en beoordeel je het materiaal op? O Hoe zet ik het beeldmateriaal in? Klassikaal, kleine groepjes, individueel O Lesdoelen Moment in de les, fasen van de les O Kwaliteit beeldmateriaal

20 Beschikbare materialen O Bijlage 1: Soorten Kijk-vragen O Bijlage 2: Het stellen van Kijk- vragen O Bijlage 3: Actualiseren van voorkennis O Bijlage 4: Stappenkaart Online “Beeldmateriaal in de les” O Handleiding voor de workshopleider

21 Hoe nu verder? O Mogelijk verdere ontwikkeling Workshop “Begrijpend Kijken” O Maar op schoolniveau: Gewoon doen!

22 Afsluiting Werkelijkheid of schijnwerkelijkheid ?

23 Begrijpend Kijken De workshop Begrijpend Kijken is samengesteld door: Samen Deskundiger / RIZOB met ondersteuning van Kennisnet


Download ppt "“Begrijpend kijken” Workshop “Begrijpend kijken” “Online beeldmateriaal in de les” woensdag 14-3-2012 Themamarkt Powerful Learning RIZOB / Samen Deskundiger."

Verwante presentaties


Ads door Google