De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop “Begrijpend kijken”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop “Begrijpend kijken”"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop “Begrijpend kijken”
“Online beeldmateriaal in de les” woensdag Themamarkt Powerful Learning RIZOB / Samen Deskundiger

2 “Filmpje” Lees de instructie die je op schrift krijgt, goed door.
Beantwoord de vraag die gesteld wordt. En bekijk daarna het filmpje.

3 “Filmpje”

4 Beelden van “Toen” en “Nu”

5 Begrijpend Kijken… waarom?
Doelstelling is zicht krijgen op vragen als: Waarom zet je bepaalde filmfragmenten in een les in? Hoe zet je beeldmateriaal zo goed mogelijk in? Welke “Kijk-vragen” ga je hierbij stellen?

6 Opzet workshop Enige achtergrondinformatie
Zelf aan de slag met Kijk-vragen Praktijkopdrachten Ervaringen bespreken en delen met elkaar Hoe verder in je eigen praktijksituatie? Afsluiting

7 Opbrengst workshop Het gebruik van beeldmateriaal en multimedia in de eigen lessen kunnen onderbouwen Het kunnen formuleren van goede Kijk-vragen bij beeldmateriaal en multimedia Beelden hebben van ontwikkelingen en achtergronden van beeld, multimedia, onderwijs en maatschappij

8 Wat “zien” we om ons heen?
Vragen die opkomen: Hoe groeien kinderen op? De app-generatie Het toenemend “beeldgehalte” van onze wereld en onderwijs Leermiddelen in ons onderwijs Computers, digiborden, beeldmateriaal Hoe gaan we nu te werk? Betrouwbaarheid van de media Werkelijkheid en schijnwerkelijkheid

9 Zintuigvoorkeur Visueel

10 Onderwijs verandert en dus…
Kinderen komen vanuit thuissituatie waarin media belangrijk zijn Beeld en geluid hebben meer impact dan geschreven teksten Nieuwe media zijn beschikbaar voor kinderen Mogelijkheden voor het gebruik van (nieuwe) media binnen het onderwijs nemen toe (Nieuwe) media integraal in het onderwijs

11 Beeldmateriaal in de les o.a.:
Informatieoverdracht Dieper begrip van complexe informatie Geografie: hele wereld in beeld Processen in beeld brengen Aanleiding voor actualiteit (meningsvorming) Actualiteit in de les …………………………….

12 Maar… Laat kinderen niet “blind” kijken naar filmpjes

13 Kijk-vragen gebruiken
Leerlingen Richten op de kern-aspecten van de beeldinformatie Zetten strategiën in (analoog aan begrijpend lezen) om beeldinformatie beter te begrijpen Verwerken gestructureerd de informatie uit de beeldmedia Leraren Zetten beeldmateriaal in, onderbouwd en gestructureerd

14 Soorten Kijk-vragen Focusvragen Kennis- en begripsvragen
Vragen die leiden tot het richten op het onderwerp van de les Kennis- en begripsvragen Vragen die leiden tot het verzamelen van feiten en reproductie van kennis Toepassings-, analyse- en meningsvragen Vragen die leiden tot leren Focusvragen – Altijd vooraf Vragen die leiden tot het richten op het onderwerp van de les Kennis: waar zitten de nieren? Kennis- en begripsvragen – Vooraf – Tijdens - Achteraf Vragen die leiden tot het verzamelen van feiten en reproductie van kennis Kennis: in welke landen is op de Euro ingevoerd? Inzicht: hoe kwam Hitler aan de macht? Toepassings-, analyse- en meningsvragen Vragen die leiden tot leren leren Inzicht: verschillen/overeenkomsten: hoe zou een regeerakkoord tussen socialisten en liberalen er uit kunnen zien? Toepassing: oplossingen voorstellen: hoe kunnen we het fileprobleem oplossen? Analyse: classificeren: is milieuvervuiling een technisch, economisch of politiek probleem? Synthese: ontwerpen: ontwerp en teken de ideale stad Evaluatie: w2at zou jij doen als jij kapitein van het schip zou zijn?

15 Opdracht: filmpjes Rampen Dieren uit andere landen Koken met Kinderen
Bosbranden Veluwe (1976) Nieuwsbeelden van aardbeving in Spanje Too close to a tornedo Dieren uit andere landen Bobbie naar de dierentuin Waar is Kiko? Koken met Kinderen Afl. 13 Koken met Kinderen Kinderboekenweek begint met … pizza Schooltuin koken met top-koks

16 Opdracht Themamarkt Powerful Learning 14-3-2012
Letterlijke tekst uit de clip Vroeger werd er gehandeld in mensen. Dat vond men heel gewoon toen. Ook Nederlandse kooplieden deden mee aan die handel. Ze haalden die mensen uit Afrika. In de 18e eeuw werd er veel oorlog gevoerd tussen verschillende stammen in Afrika. Het stamhoofd nam zijn vijanden gevangen en verkocht deze als slaven aan een Nederlandse koopman. In ruil voor de slaven kreeg de hoofdman wapens, waarmee hij weer oorlog kon voeren. De slaven worden weggevoerd naar Fort Elmina. Daar worden ze gebrandmerkt, voor altijd zijn ze eigendom. In donkere kelders worden ze opgesloten. Net zolang tot er genoeg slaven zijn om een schip mee te vullen. Geboeid worden de slaven aan boord gebracht en in een ruim gestouwd. Er kunnen zo'n 300 slaven in een schip. Dan begint een vreselijke reis over zee.

17 Ervaringen en opbrengsten
Mini-presentaties

18 Ervaringen & opbrengsten

19 Beeldmateriaal Hoe kom je aan beeldmateriaal (bronnen)?
Waar selecteer en beoordeel je het materiaal op? Hoe zet ik het beeldmateriaal in? Klassikaal, kleine groepjes, individueel Lesdoelen Moment in de les, fasen van de les Kwaliteit beeldmateriaal

20 Beschikbare materialen
Bijlage 1: Soorten Kijk-vragen Bijlage 2: Het stellen van Kijk-vragen Bijlage 3: Actualiseren van voorkennis Bijlage 4: Stappenkaart Online “Beeldmateriaal in de les” Handleiding voor de workshopleider

21 Gewoon doen! Hoe nu verder?
Mogelijk verdere ontwikkeling Workshop “Begrijpend Kijken” Maar op schoolniveau: Gewoon doen!

22 Afsluiting Werkelijkheid of schijnwerkelijkheid ?

23 De workshop Begrijpend Kijken is samengesteld door:
Samen Deskundiger / RIZOB met ondersteuning van Kennisnet


Download ppt "Workshop “Begrijpend kijken”"

Verwante presentaties


Ads door Google