De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategisch denken in de flexmarkt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategisch denken in de flexmarkt"— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch denken in de flexmarkt
Guus van Dijk EffectivePeople

2 Enkele kansen en uitdaging in de flexmarkt
Traditionele uitzendkrachten steeds meer in fase 3 en 4: dus niet vrijbeschikbaar Einstein generatie: snappen we de jonge toetreders? Second Life uitzendburo. Groei ZZP’ers: 35+: vrijheid en een groter deel van de koek. Herintreders: hoe wordt ik weer inzetbaar en productief? Buitenlanders ophalen of werk offshoren Uitzenders in andere diensten: HR solutions, aannemen werk, process outsourcing: lock in klanten vs om de 2 jaar wisselen uzb

3 Enkele kansen en uitdaging in de flexmarkt
Randstad grootste payroller. Payrollers: kans of bedreiging? Zij hebben de mensen op hun payroll? Vergroot het de flexmarkt? Nieuwe toetreders? Grote klanten weer eigen flexbureaus? Combi’s of allianties bedrijven (uitgevers, jobsites en uitzenders) ? Marktplaats.nl voor banen; Peernetwerken zoals Hyves waar recommendatie en doorverwijzingen gebeuren ICT voor iedereen toegankelijk. Optimaal gebruiken wordt het verschil. En wie gaat jullie product gratis geven om een ander winst te maken? Veel strategische keuzen: inhoud, maar ook proces

4 Hoe denken jullie over positionering en strategie?
Bewust Expliciet Betrekken uitvoerders Valideren Proces Soms Onbewust Impliciet Beslissers Buikgevoel Incrementeel De hele tijd Alle ondernemers hebben een strategie. Er bestaan altijd informele criteria die gebruikt worden bij keuzen. Soms binnen een team meerdere en tegenstrijdige.

5 Waar gaat het dan soms fout?
Ongefundeerd optimisme: geen reële inschatting Strategische keuze klopt niet met de feiten Vasthouden aan gebaande paden Markt en klant verandert en reactie te laat Kopieergedrag: concurrent volgen zonder capability te organiseren Verschillen in overtuigingen in team blijven wringen Proces starten maar niet afmaken: in de la. De zin van een formeler proces: uitdagen van je eigen belemmerende overtuigingen; betrekken en motiveren van anderen

6 Stappen in bewust en expliciet strategieproces
Stap 1: Strategisch venster bepalen: wat betrek je wel/niet Stap 2: Externe Analyse: outside-in Stap 3: Interne analyse Stap 4: Synthese en opties Stap 5: Waardering en strategiekeuze Stap 5: Uitwerking en planning

7 Stap 1: Het strategische venster Doel / resultaat en aanpak
Stap 1: Het strategische vensterDe relevante vragen markt Doelen stap 1: Proces inrichting: betrokkenen informeren Vastleggen van speelruimte Bepalen wat haalbaar is op basis van omgeving ontwikkelingen Resultaten stap 1 Werkhypothese van visie en missie Duidelijkheid over vrijheidsgraden en ambitieniveau Uitgewerkte plan voor proces strategiebepaling Welke positie kan en wil Artra in deze veranderende omgeving innemen? Methoden en modellen Marktkarakteristieken: marktstructuur; omvang; groei; volwassenheid markt Business scope en domein (van Abell) 5 krachtenmodel Porter Hoe zal de omgeving zich de komende jaren ontwikkelen? Welke ontwikkelingen zijn echt relevant voor ons? Wat zijn dominante ontwikkelingen in uitzend en flexmarkt? Welke diensten gaan onze klanten leveren en welke invloed heeft dat op onze diensten? Welke nieuwe regelgeving, branche afspraken en regulering (bv NEN normering) verwachten we? Welke uitgangspunten krijgen we mee van aandeelhouders? Welke veranderingen verwachten we bij onze klanten en potentiële klanten? Verwachten we ander gedrag van huidige en potentiële concurrenten? Wat zouden daarvan de consequenties zijn?

8 Uniek ervaren door klant
Hoofdstrategie Keuze PMC Differen- tieren Kost- leiderschap Focus op segment Strategische target Strategisch voordeel Uniek ervaren door klant Lage kosten positie Beperkt segment Industrie breed

9 Meestal nemen we kleine stapjes: welke criteria gebruik je in je keuzen?
De 4 CRITERIA: helpt de investering in TW: Verhogen toegevoegde waarde N: Meer orders K: Lagere kosten structuur R: Minder risico’s en onzekerheden Anders vooral niet doen tw p k Waarde klant Jouw marge

10 Welke kleine stapjes in meer waarde leveren zet je
Welke kleine stapjes in meer waarde leveren zet je? En herkent de klant ze? En wil hij er voor betalen? Outsourcing / insourcing Resultaat verantwoording project Wat helpt de klant z’n klant? Hoe wordt marge klant beter? Hoe helpt het klant in meer orders? Hoe reduceert het risico’s bij de klant? Capaciteit & aanpak Toegevoegde waarde Kennis & capaciteit Tijdelijke capaciteit leveren 1/p

11 Of investeer je in het verschuiven van de grafiek
Of investeer je in het verschuiven van de grafiek? Een beter voortbrengingsproces: kostenstructuur. Wat laat je de klanten zelf doen Wat kan geautomatiseerd Wat kan slimmer Uitbesteden van bereik? Verloning uitbesteden (soms om niet). Richten op klantcontact en matchen? Toegevoegde waarde Tijdelijke capaciteit leveren 1/p

12 Economische groei/krimp
Analyse in de tijd: Uitzenders en Detacheerders zijn de flexschil van economie. De impact van economische groei heeft een heftig effect op de flexmarkt Kost afbouw Sterke verliezen Economische groei/krimp Groei: concurrentie om personeel Sterke groei Shake out Sterke groei: bedrijven durven geen vast personeel 2005 2011?

13 Economische groei/krimp
Maar doen dat met perioden van krimp. Wat leren we? Nu tijd om adaptievermogen te regelen? Eigen flexschil? Adaptievermogen? Kost afbouw Wat kunnen de Payrollers? Adaptiever of grotere verliezen? Sterke verliezen Economische groei/krimp Groei: concurrentie om personeel Sterke groei Shake out Sterke groei: bedrijven durven geen vast personeel 2005 2011?


Download ppt "Strategisch denken in de flexmarkt"

Verwante presentaties


Ads door Google