De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties bij de Vlaamse overheid Hoe te ontwikkelen en te evalueren Presentatie: Raymond François, P&O consulent bij AgO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties bij de Vlaamse overheid Hoe te ontwikkelen en te evalueren Presentatie: Raymond François, P&O consulent bij AgO."— Transcript van de presentatie:

1 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties bij de Vlaamse overheid Hoe te ontwikkelen en te evalueren Presentatie: Raymond François, P&O consulent bij AgO Competenties ontwikkelen en evalueren

2 voor ACV seminarie 25 sep'09 inhoud •Competenties bij Vlaamse overheid •Evaluatie van competenties •Ontwikkeling van competenties: aanleidingen, invalshoeken Competenties ontwikkelen en evalueren

3 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties Vlaamse overheid Een inleiding Competenties ontwikkelen en evalueren

4 voor ACV seminarie 25 sep'09 Wat is een competentie? •Een observeerbare eigenschap onder de vorm van kennis, kunde of een gedragsvaardigheid die bijdraagt tot een succesvol functioneren in een specifieke rol of functie. •Zowel gedragscompetenties als technische competenties. Competenties ontwikkelen en evalueren

5 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties ontwikkelen en evalueren

6 voor ACV seminarie 25 sep'09 Een competentiewoordenboek •32 competenties verdeeld over 7 clusters •4 waardegebonden competenties voor elke functie nodig •Telkens een definitie en daaronder niveaus van moeilijkheid die concreet gemaakt worden in gedragsindicatoren Competenties ontwikkelen en evalueren

7 voor ACV seminarie 25 sep'09 Waarom werken met een competentiewoordenboek •Gemeenschappelijke taal •duidelijk zicht op gewenst gedrag •Duidelijk zicht op verschil in moeilijkheid binnen een competentie •basis voor de opmaak van een functiebeschrijving (=wat of resultaten & hoe of competenties) •Vergelijkbaarheid binnen de Vlaamse overheid Competenties ontwikkelen en evalueren

8 voor ACV seminarie 25 sep'09 Generieke cpts voor de de graden Competenties ontwikkelen en evalueren

9 voor ACV seminarie 25 sep'09 Insteek competentieprofiel voor controlefuncties van niveau 1 Competenties ontwikkelen en evalueren

10 voor ACV seminarie 25 sep'09 Voordelen van een Competentieprofiel •Schept duidelijkheid over de eisen voor een functie en dus wat de organisatie (leidinggevende) verwacht van u •Veelzijdig gebruik oa bij een vacature, bevordering, planningsdocument, evaluatiegesprek,vorming Competenties ontwikkelen en evalueren

11 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties Vlaamse overheid Evalueren Competenties ontwikkelen en evalueren

12 voor ACV seminarie 25 sep'09 Meten van competenties •Observeren •Omzetten naar gedragsvoorbeelden •Oordelen •Afwegen vereiste competentieniveau van de functie tov aanwezige niveau bij de functiehouder Competenties ontwikkelen en evalueren

13 voor ACV seminarie 25 sep'09 Feedback over competenties 4 G •Gedrag dat ik vaststel •Gevoel dat ik daar bij heb •Gevolgen die ik zie •Gewenst gedrag dat ik wil zien Competenties ontwikkelen en evalueren

14 voor ACV seminarie 25 sep'09 Evaluatie van competenties bij prestatiemanagement (PLOEG) •P = plannen op basis van een functiebeschrijving met daarin wat of resultaten, jaardoelen en hoe of competenties •L = leidinggeven •O = opvolgen •E = evaluatie •G = gewaardeerd worden Competenties ontwikkelen en evalueren

15 voor ACV seminarie 25 sep'09 Evaluatie van competenties bij prestatiemanagement (PLOEG) •Bij de evaluatie worden de zwakke en sterke punten van de functiehouder bekeken •Zwakke punten: wat mist de functiehouder eventueel nog om de functie succesvol uit te oefenen (KT) •Sterke punten: waar kan de functiehouder een overschot aan competenties inzetten (LT) Competenties ontwikkelen en evalueren

16 voor ACV seminarie 25 sep'09 Evaluatie van competenties bij prestatiemanagement (PLOEG) •Zwak ontwikkelde competenties: samen met de leidinggevende bekijken op korte termijn : –in hoeverre de zwakke punten kunnen ontwikkeld worden bij de functiehouder –hoe daaraan zal gewerkt worden TIP: formuleer SMART & neem deze punten op als ontwikkelingsgerichte doelstellingen zodat ze opgevolgd worden Competenties ontwikkelen en evalueren

17 voor ACV seminarie 25 sep'09 Evaluatie van competenties bij prestatiemanagement (PLOEG) •Sterke punten: bekijken waar deze op langere termijn kunnen ingezet worden: –Andere uitdaging of rol in bestaande functie –Uitbreiding van de functie –Groeipad naar een andere functie –Groeipad naar een andere functie in een andere organisatie Competenties ontwikkelen en evalueren

18 voor ACV seminarie 25 sep'09 Evaluatie van competenties bij een selectieprocedure •Vraag feedback over uw optreden in een selectieprocedure en bekijk: –Wat je nog mist om de begeerde functie uit te oefenen en hoe je deze punten kunt ontwikkelen –Je sterke punten en hoe je die best kunt gebruiken (bv in je huidige functie, in een andere vacature …) Competenties ontwikkelen en evalueren

19 voor ACV seminarie 25 sep'09 Evaluatie van competenties, zelfinschatting •Wil je voor jezelf nagaan hoe succesvol je bent voor een aantal competenties: –Vraag hulp aan je chef of een P&O’er die je kan helpen om het gewenste gedrag te scoren TIP: gebruik naast je eigen inschatting ook het oordeel van een andere bv een collega, je chef, een vriend Competenties ontwikkelen en evalueren

20 voor ACV seminarie 25 sep'09 OK, ik weet nu waar ik sta •Maar wat doe ik met al deze informatie? •Bedenk dat bij het horen van zwakke punten of een afwijzing voor een sollicitatie je mogelijks volgende proces doorgaat: –Ontkenning, agressie –Verstarring –Depressie –Acceptatie realiteit –Herwinnen zelfvertrouwen –Actie –Eerste terugslag –succes Competenties ontwikkelen en evalueren

21 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties Vlaamse overheid ontwikkelen Competenties ontwikkelen en evalueren

22 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties ontwikkelen •Stelling: Is ontwikkeling van competenties de verantwoordelijkheid van het individu ? Competenties ontwikkelen en evalueren Neen Ja

23 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties ontwikkelen •Uitgangspunt Vlaamse overheid: het individu is in de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling –Dit betekent zelfsturing, een onafhankelijk individu dat zelf op zoek gaat mogelijkheden in dialoog met de leidinggevende in een organisatie die een aanbod van instrumenten en ondersteuning biedt Competenties ontwikkelen en evalueren

24 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties ontwikkelen •Wat mag je verwachten van je leidinggevende (uit de managementcode): –Personeelsleden krijgen voldoende kansen om door te groeien naar andere functies en hun inzetbaarheid te verruimen –Personeelsleden die inspanningen leveren om hun inzetbaarheid te verruimen krijgen voldoende kansen om tijdens hun loopbaan zinvol ingezet te worden Competenties ontwikkelen en evalueren

25 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties ontwikkelen: waarom Win-win situatie voor individu en organisatie •Individu –Blijvend inzetbaar –Gemotiveerd –Eigenwaarde •Organisatie –Resultaten met beschikbare mensen –Dynamisch inspelen op veranderingen Competenties ontwikkelen en evalueren

26 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties ontwikkelen: succes verhoogt als •Medewerker betrokken is •Planmatig •Transfer op de werkplek (=toepassen van het geleerde) •Mentoring en monitoring, liefst door coaches die daarvoor een opleiding genoten hebben Competenties ontwikkelen en evalueren

27 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties ontwikkelen: hoe Competenties ontwikkelen en evalueren

28 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties ontwikkelen: leervormen •Vanuit ervaring, doen –Jobrotatie –Nieuwe taken, rollen –Doorgroeiopdrachten –Wisselleren •Vanuit experimenteren –Intervisie –Leernetwerken Competenties ontwikkelen en evalueren

29 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties ontwikkelen: leervormen •Vanuit bezinning –coaching, feedback, supervisie, loopbaanbegeleiding •Vanuit begripsvorming –Trainingen: open aanbod, maatopleiding, extern –Studiedagen –E-leren en afstandsonderwijs –Langdurige opleidingen Competenties ontwikkelen en evalueren

30 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties ontwikkelen: ondersteuning •Bij je leidinggevende (dialoog waarin je kenbaar maakt wat je kunt, in functie van noden van de organisatie) •Loopbaanwerkboek: wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik graag, wat plan ik, welke acties onderneem ik •Site www.agoweb.be Competenties ontwikkelen en evalueren

31 voor ACV seminarie 25 sep'09 Ik wens jullie een boeiend leertraject Competenties ontwikkelen en evalueren

32 voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties ontwikkelen en evalueren


Download ppt "Voor ACV seminarie 25 sep'09 Competenties bij de Vlaamse overheid Hoe te ontwikkelen en te evalueren Presentatie: Raymond François, P&O consulent bij AgO."

Verwante presentaties


Ads door Google