De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen GOL Over taken samen met Baarle-Hertog 1013255-003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen GOL Over taken samen met Baarle-Hertog 1013255-003."— Transcript van de presentatie:

1 Samen GOL Over taken samen met Baarle-Hertog 1013255-003

2 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Taken samen met Baarle-Hertog Baarle-Nassau doet een voorstel over welke taken onder te brengen in een GOL. De adviesvraag is om onafhankelijk te inventariseren en te adviseren voor het opstellen van dit voorstel. Deze presentatie omvat het advies voor het voorstel. Het eerste bespreekmoment met alle betrokkenen is op 4 december 2013.

3 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Agenda 1.Samen GOL 2.Inventarisatie vraaggesprekken 3.Advies 4.Vervolg

4 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken 1. Samen GOL

5 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Samen GOL Algemene kenmerken van een GOL • Kenmerken als een openbaar lichaam (zie ook de werkopdracht van GOB plenair) ‘Een publiekrechtelijke rechtspersoon met gelede structuur (voorzitter, algemene vergadering en dagelijks bestuur), welke partijen- en burgerbindende beslissingen kan nemen en met de mogelijkheid van beheers- en bevoegdheidsoverdracht, eigen financiën en eigen personeel.’ • Voor BBV geldt een GOL als verbonden partij • Het belangrijkste kenmerk is wilsovereenstemming, in dit geval van twee gemeenten

6 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken 2. Inventarisatie vraaggesprekken

7 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Inventarisatie vraaggesprekken Inzicht in prioriteiten en ambities voor het GOL • Belangen van de burger: identiteit en vitaliteit van Baarle • Belang van goede taakuitvoering • Belang van bestuurbaarheid en bestuurskracht Verschillende standpunten over inbreng van taken • Alles wat nodig is (om problemen op te lossen) • Alles wat kan • Wat bij de één het eindstation lijkt, lijkt bij de ander het doorrij station Beleving van huidige samenwerking met Hertog • Verschillen in cultuur en politiek • GOB is beperkt slagvaardig • Verdeelsleutels: “Hertog bepaalt, Nassau betaalt” • Andere invulling vertrouwen

8 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Inventarisatie vraaggesprekken Mogelijke rollen GOL Beleidsbepaling Afstemmen en adviseren Informeren Financieren Opdracht geven Beslissen Uitvoeren

9 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Inventarisatie vraaggesprekken Wat-vragen • Geografische oriëntatie: enclavegebied of de gehele gemeente? • Klein beginnen of groot aanpakken? • Voortbouwen op het bestaande of alleen nieuwe taken inbrengen? • Draagt inbreng van taken bij aan de belangen van de burger? Hoe-vragen • Neemt het GOL beslissingen of gaat het om afstemming? • Hoe borgen we de democratische legitimiteit? • Gaat het over opdrachtgeverschap en/of opdrachtnemerschap? • Hoe zit het met de betrokkenheid van besturen?

10 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Weinig overeenstemming Inventarisatie vraaggesprekken Veel overeenstemming Veiligheid Volksgezondheid Burger: dienstverlening Onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Kunst en cultuur Sport Ouderen Informatie, advies voorzieningen Werk en bijstand Armoedebestrijding Toerisme en recreatie Economische zaken Groen Wegen Verkeer en vervoer Dekkingsmiddelen / belastingen Riolering Bouwen, volkshuisvesting en monumenten Milieu Afval Natuur en landschap Ruimtelijke ordening Taken: mate van overeenstemming 100% 50% - 50%

11 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Inventarisatie vraaggesprekken Taken: GOL ten opzichte van Niet GOL Volksgezondheid Burger: dienstverlening Werk en bijstand Armoedebestrijding Dekkingsmiddelen / belastingen Niet GOLGOL Onderwijs Kunst en cultuur Informatie, advies e.d. voorzieningen Toerisme en recreatie Economische zaken Verkeer en vervoer Riolering Bouwen, volkshuisvesting en monumenten

12 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken 3. Advies

13 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Vertrekpunten advies • De werkopdracht ‘GOL als opstap naar een Europese gemeente’ • Baarle als een ‘gemeenschap’, waar in principe alle gemeentelijke taken toe kunnen behoren • Onderscheid in in te brengen taken • Inbreng voor Baarle belangrijke en noodzakelijke taken. taken die de identiteit en vitaliteit van de gemeenschap raken. • Keuze voor de overige taken. als het collectief belang toeneemt, ligt inbreng meer voor de hand. • Perspectief van Baarle-Nassau als zelfstandig bestuur en bestuurlijk partner • Betekenis van bestaande samenwerkingen waarin taken georganiseerd zijn • Betekenis voor taken van wet- en regelgeving • Beelden uit de gesprekken: verschillen in cultuur en politiek, GOB is beperkt slagvaardig, focus op verdeelsleutels en wisselend beeld vertrouwen

14 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Vertrekpunten advies Rol burgerRol gemeente Rol GOL (voor ingebrachte taken) KiezerDemocratisch leiderschap, extern en internNiet van toepassing KlantDienstverlening OnderdaanRegeltoepassing en handhavingNiet van toepassing PartnerBeleidsontwikkeling BewonerBeheer BelastingbetalerEffectief en efficiënt intern ondersteunenNiet van toepassing Verbinding met burgerrollen

15 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Vergunningverlening Ruimtelijke ordening APV Redenatie taken GOL Noodzakelijk GOL Mogelijk GOL

16 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Advies • Start met taken die gaan over de identiteit en vitaliteit van Baarle: –Toerisme, detailhandel, agrarisch, bedrijventerreinen, verkeerscirculatie, en woningbouw –In tweede instantie kunnen meer taken volgen, zoals taken op het gebied van voorzieningen (cultuur/sport/welzijn) • Houd samenwerkingen waarin taken al georganiseerd zijn (vooralsnog) in stand • Zie het GOL als een groeimodel • GOL staat voor samen continuïteit • GOL gaat over samen voor het grondgebied van geheel Baarle: geen nieuwe grenzen trekken

17 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Advies rollen GOL Rollen in aanvulling op of facilitair aan GOL Beslissen / beleid bepalen Afstemmen en adviseren Informeren Financieren Opdracht geven Rollen van bestuurlijke entiteit GOL

18 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Veiligheid Advies: Taken GOL Beslissen, financieren en opdracht geven Afstemmen en adviserenInformeren Niet samen Burger: dienstverlening Sport Armoedebestrijding Riolering Volksgezondheid Werk en bijstand Kunst en cultuur Informatie, advies e.d. voorzieningen Dekkingsmiddelen / innen belastingen VeiligheidOuderen GroenWegen MilieuAfval Natuur en landschap Ruimtelijke ordening Onderwijs Economische zaken Toerisme en recreatie Verkeer en vervoer Woningbouwbeleid Bouwen volkshuisvesting en monumenten Maatschappelijke ondersteuning Grondexploitatie

19 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Advies voorwaarden samen GOL Wilsovereenstemming • Elkaar kunnen vinden in inhoud, relatie en organiseren • Elkaar vasthouden en niet loslaten wanneer een afspraak niet lukt en dan samen zoeken hoe het wel kan lukken en daarvoor zorgen • Elkaar opzoeken bij ontwikkelingen en waar mogelijk samen oppakken Politieke eensgezindheid • De gemeenteraden van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn ieder voor zich en samen eensgezind bij de onderhandeling en oprichting van de GOL • De GOL treedt zelfstandig eensgezind naar buiten • De kaderstelling voor en toezicht op de GOL gebeurt politiek samen

20 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Advies voorwaarden aan GOL Bestuurlijke betrokkenheid • Een periodieke toets op de visie van de GOL • De besturen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog informeren elkaar ook buiten GOL-taken frequent over provinciale en regionale aangelegenheden • Doorzettingskracht: niet verschuilen achter nationale wet- en regelgeving, een mandaat van de raad per vergadering of budgetrecht

21 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Advies voorwaarden aan GOL Stabiliteit in organiseren • De staande samenwerkingen blijven in stand • Helder onderscheid tussen opdrachtgever- en opdrachtnemerschap • Advies: opdrachtgeverrol • Ambtelijke capaciteit is voldoende beschikbaar • Met waarborgen van Baarlese belangen • Beschikken over voldoende eigen budget • Verwachtingen: duidelijke communicatie richting burgers en overheden

22 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Vervolg

23 Meer informatie KplusV organisatieadvies (026) 355 1355 info@kplusv.nl www.kplusv.nl


Download ppt "Samen GOL Over taken samen met Baarle-Hertog 1013255-003."

Verwante presentaties


Ads door Google