De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keteninformatisering in perspectief Symposium Praktische keteninformatisering III 7 november 2007, Media Plaza, Utrecht Prof. dr. Hein van Duivenboden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keteninformatisering in perspectief Symposium Praktische keteninformatisering III 7 november 2007, Media Plaza, Utrecht Prof. dr. Hein van Duivenboden."— Transcript van de presentatie:

1 Keteninformatisering in perspectief Symposium Praktische keteninformatisering III 7 november 2007, Media Plaza, Utrecht Prof. dr. Hein van Duivenboden h.vanduivenboden@tiasnimbas.edu hein.van.duivenboden@capgemini.com

2 Het (gruwelijke) belang van informatievoorziening en ketensamenwerking • Michel Fourniret • Twin Towers • De Vuurwerkramp • De Herculesramp • Fatale Medicatie • Savannah

3 “Government is information. Its employees are nearly all information workers, its material is information inputs, its products is those inputs transformed into policies, which are simply an authoritive form of information. So in a narrow sense, to consider government information policy is not far from considering the essence of government itself” (Cleveland, 1987) De impact van ICT

4 Ketensamenwerking als concept •bedrijfsleven ontwikkelt steeds nieuwe concepten voor prestatieverbetering: concept accent verbetering •Total Quality Management (TQM) interne werkprocedures •Business Process Redesign (BPR) bedrijfsprocessen •Knowledge Management (KM) kennis hergebruik •Supply Chain Management (SCM) integrale logistieke keten

5 ICT en ketensamenwerking Wat kenmerkt keten samenwerking eigenlijk? •het (duurzaam) aangaan van verbindingen en relaties over de bestaande bestuurlijke en juridische grenzen van organisaties heen •waarbij hiërarchische (aan)sturing ontbreekt •waarbij organisaties zelfstandig opereren maar tegelijkertijd wederzijds afhankelijk zijn •waarbij sprake is van volgtijdelijkheid van functionele activiteiten, gericht op ‘iets’ gemeenschappelijks ICT – zeker netwerktechnologie - faciliteert samenwerking (van organisatorische fragmentatie naar verbinding)

6 Inside Out Perspectief De waarde van de eigen vermogens Nadruk op Vermogens boven vraag OriëntatieCapaciteitsgedreven Uitgangspunt Doen wat mogelijk is BeginpuntCompetenties & middelen Waarde toevoegen doorOntwikkelen specialisme Strategische focusOntwikkelen organisationele vermogen Tactische focusPositie in het krachtenveld Succes hangt af vanUniciteit en kwaliteit van vermogens Grootste uitdagingTijdig investeren in selecte vermogens Gepercipieerd gevaarSpeelbal van diffuse, wisselende vraag

7 Outside In Perspectief De waarde van de vraag uit de omgeving Nadruk op Vraag boven vermogens OriëntatieOmgevingsgedreven Normatief uitgangspuntDoen wat nodig is BeginpuntSpeelveld & spelers Waarde toevoegen doorInspelen op veranderde behoeften Strategische focusPositioneren in het krachtenveld Tactische focusVerkrijgen noodzakelijke vermogens Succes hangt af vanVaardigheid en onderhandelingsmacht Grootste uitdagingFlexibel aanpassen aan omgeving Gepercipieerd gevaarNavelstaren als hogere kunstvorm

8 De Paradox van Rivaliteit en Samenwerking • Rivaliteit behelst het assertief opkomen voor het eigen belang in interactie met anderen • Samenwerking behelst het afstemmen van activiteiten met anderen om een wederzijds profijtelijke doelstelling te realiseren •Rivaliteit en samenwerking zijn tegenovergestelden en vaak tegenstrijdig, maar organisaties moeten beide kunnen, vaak tegelijkertijd

9 Zelfstandige Organisatie De Waarde van Rivaliteit Nadruk op Rivaliteit boven samenwerking Succesvolle organisatiesSeparate organisaties Organisatiegrenzen Helder Voorkeurspositie Onafhankelijkheid Interacties voornamelijkZero-sum (win/lose) Allianties Tijdelijke alliantie SamenwerkingsbasisMacht en calculatie

10 Verweven Organisatie De Waarde van Samenwerking Nadruk op Samenwerking boven rivaliteit Succesvolle organisatiesOrganisaties ingebed in netwerken Organisatiegrenzen Wazig en poreus VoorkeurspositieWederzijdse afhankelijkheid Interacties voornamelijk Positive-sum (win/win) AlliantiesDuurzame partnerships SamenwerkingsbasisVertrouwen en wederkerigheid

11 Verantwoording versus verantwoordelijkheid Politieke instrument benadering Maatschappelijke dienstbaarheid benadering Politieke verantwoording Maatschappelijke verantwoordelijkheid Verticale structuur (gericht op hiërarchie) Horizontale structuur (gericht op omgeving) Burgers en bedrijven als doelgroep Burgers en bedrijven als belanghebbenden Directe aansturing, vaak op details Indirecte aansturing, vaak globaal Indirecte participatie burgersDirecte participatie burgers

12 Innovatietypen en keteninformatisering •Procesgerichte innovaties •Productgerichte innovaties •Organisatorische innovaties •Conceptuele innovaties •Institutionele innovaties •Keteninformatisering: – Focus op proces, effectiviteit en efficiency – Professionals en problematiek onderbelicht – Neiging tot instrumentele inzet van de metafoor – Nauwelijks conceptuele of institutionele innovatie – Naar contextgerichte innovatie?

13 Naar responsieve ketens en netwerken •from distant to open •from vertical to horizontal •from design logic to action logic •from power-based to trust-based •from rule-based to context-based •from efficiency to responsiveness •from independence to interdependence •from policy-based steering to frontline steering •from political accountability to societal responsibility •from discrete organization to embedded organization •from professional autonomy to professional responsibility •from detailed central steering to more indirect, global steering •from indirect participation to direct participation Van Duivenboden & Thaens, 2007

14 Enkele referenties •Anja van der Aa en Theo Konijn (2001), Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling, Lemma: Utrecht •Hein van Duivenboden (2004), Diffuse Domeinen, Lemma: Utrecht •Hein van Duivenboden en Marcel Thaens (2007 ), ICT-driven Public Innovation and the Culture of Public Administration: a Contradiction in Terms?, Paper presented at the Permanent Study Group on ICT in Public Administration, EGPA-Conference, September 2007, Madrid •Hein van Duivenboden, Mark van Twist, Maarten Veldhuizen en Roel in ’t Veld (2000), Ketenmanagement in de publieke sector, Lemma: Utrecht •Jan Grijpink, Tim Berkelaar, Dennis van Breemen, Brian Domisse en Rita Steenkamp (red.) (2007), Geboeid door ketens. Samen werken aan keteninformatisering, Platform Keteninformatisering: Den Haag •Casper Hartman en Pieter Tops (2007), Het inrichten van ‘doen’! Een frontlijnreportage uit Amsterdam-Noord, STIP/NICIS •Bob de Wit, Ron Meyer, Kees Breed e.a. (2000), Strategisch management in publieke organisaties: de overheid in paradoxen, Lemma: Utrecht


Download ppt "Keteninformatisering in perspectief Symposium Praktische keteninformatisering III 7 november 2007, Media Plaza, Utrecht Prof. dr. Hein van Duivenboden."

Verwante presentaties


Ads door Google