De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in de toekomst Hoofddorp Futureproof HR TNO P&O middag 21 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in de toekomst Hoofddorp Futureproof HR TNO P&O middag 21 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 werken in de toekomst Hoofddorp Futureproof HR TNO P&O middag 21 april 2009

2 21 april 2009werken in de toekomst Programma 12.30 - 13.00 Ontvangst met koffie 13.00 - 13.15 Welkom (Carla Mahieu) 13.15 - 13.30 Film over de toekomst van werk 13.30 - 13.45 Plenaire discussie 13.45 - 14.15 Werken in de toekomst (Rob Gründemann) 14.15 – 14.30Vragen 14.30 – 14.45 Opsplitsing in subgroepen - werving - binden, boeien en talentontwikkeling - generatieleren, samenwerken - leiderschap - gezondheidsmanagement 14.45 - 16.15Discussie 16.15 - 16.45 Terugkoppeling 16.45Afsluiting en borrel

3 21 april 2009werken in de toekomst Films over de toekomst •2019 - A Future Vision http://www.youtube.com/watch?v=edYOVjqErV0 http://www.youtube.com/watch?v=edYOVjqErV0 AMERICAS FUTURE JOB MARKET •http://www.youtube.com/watch?v=-OVpafuJIYI&NR=1http://www.youtube.com/watch?v=-OVpafuJIYI&NR=1

4 werken in de toekomst Rob Gründemann senior onderzoeker/adviseur TNO Kwaliteit van leven I Arbeid Werken in de toekomst Hoofddorp, 21 april 2006

5 21 april 2009werken in de toekomst Opzet van de presentatie 1.Introductie 2.Overzicht van ontwikkelingen •Werknemers •Organisatie van het werk •P&O afdeling •Samenleving 3.TNO in 2016 4.Dilemma’s

6 21 april 2009werken in de toekomst Huidige economische recessie

7 21 april 2009werken in de toekomst Stand van zaken mbt de economische crisis

8 21 april 2009werken in de toekomst Overzicht van ontwikkelingen Ontwikkelingen bij werknemers

9 21 april 2009werken in de toekomst Vergrijzing en krimp beroepsbevolking

10 21 april 2009werken in de toekomst Leeftijdsopbouw Nederland 2000 en 2050

11 21 april 2009werken in de toekomst Groene en grijze druk van 1950 tot 2050

12 21 april 2009werken in de toekomst Potentiële beroepsbevolking 1970 - 2050

13 21 april 2009werken in de toekomst

14 21 april 2009werken in de toekomst Meer vrouwen op de arbeidsmarkt

15 21 april 2009werken in de toekomst Ontwikkelingen in de werkende bevolking in Nederland (1990 – 2008) mannenvrouwen Totaal (* 1000) index Totaal (* 1000) index 199036861001958100 199538141032249115 200042151142848145 200539821082937152 200841831133253166

16 21 april 2009werken in de toekomst Ontwikkeling arbeidsparticipatie 1990, 1995, 2000, 2005, 2007, 2011 bij mannen en vrouwen

17 21 april 2009werken in de toekomst Ontwikkeling netto arbeidsparticipatie 55 plus

18 21 april 2009werken in de toekomst Werkende bevolking naar geslacht en arbeidsduur (2008) 12-20 uur20-35 uurMeer dan 35 uur mannen3,2%12,2%84,6% vrouwen18,1%51,7%30,2% Taskforce deeltijd plus

19 21 april 2009werken in de toekomst Meer allochtonen op de arbeidsmarkt

20 21 april 2009werken in de toekomst Percentage westerse en niet westerse allochtonen 1996 – 2009

21 21 april 2009werken in de toekomst Aandeel niet-westerse allochtonenonder jongeren (0-20 jaar) in 2006 (bron: CBS)

22 21 april 2009werken in de toekomst Aandeel niet-westerse allochtonen 1996 – 2006 (bron: CBS)

23 21 april 2009werken in de toekomst Niet-westerse allochtonen naar gemeente 2005 en 2025

24 21 april 2009werken in de toekomst Generatie Einstein Een andere kijk op werk

25 21 april 2009werken in de toekomst Kenmerken nieuwe medewerker •Generatie Einstein (Boschma & Groen, 2006): •sociaal, maatschappelijk betrokken, functioneel, trouw, op zoek naar intimiteit, zakelijk, mediasmart •Werknemer 2.0 (Doodeman, 2007): •ambiteus, flexibel, gewend aan virtueel werken en kennis delen via nieuwe media, open innovatie •De nieuwe medewerker (Manpower, 2006): •Stelt vooral niet-materiële eisen aan het werk, hecht weinig waarde aan status en positie, vrijheid, adwisseling, uitdaging en ruimte voor privé-leven; werk moet aansluiten bij levensdoelen •Jongere werknemer (belangrijkste drijfveren volgens Orga, 2007): •Zekerheid en stabiliteit; fysiek actief zijn, aandacht, balans werk- privé, financiële beloning

26 21 april 2009werken in de toekomst BabyboomersGeneratie XGeneratie Y Geboren tussen1945 - 19611962 - 19771978 – 1994 Formatieve gebeurtenis Na-oorlogse wederopbouw Economische depressie Groei, welvaart, internet gescheidenisfeit Maagdenhuis, Maanlanding, moord Kennedy Treinkaping Assen Val Berlijnse muur 9/11, Tsunami, Enschede Technologie TV, casetterecorder, bromfiets Kleuren TV, Videorecorder, CD Mobiele telefoon, Internet, MP3 (I-pod) Internetgebruik: • introductie • functie • activiteiten • op late leeftijd • bibliotheek • Surfen en info • jong volwassene • bibliotheek • surfen en info • mee opgegroeid • sociale machine • chatten, sharing

27 21 april 2009werken in de toekomst Wat is in bij de nieuwe generatie?Wat is uit bij de nieuwe generatie? Onafhankelijkheid, eigen ondernemerschap Eigenheid/creativiteit Zelf initiëren (zelfstandigheid) Afwisseling Boven alles staan (alles begrijpen/rationaliseren) Externe coach Anderen adviseren Eigen verantwoordelijkheid voor resultaten Geld dat rolt Leningen ‘wie dan leeft, die dan zorgt’ Afhankelijkheid, loonslaaf van een ander Conformiteit/afwachten Opdrachten uitvoeren Routine/herhaling Naïef zijn Intern leermeesterschap Je laten adviseren Rol achter de schermen Zegeltjes sparen Spaarrekening Zorgen over pensioengat

28 21 april 2009werken in de toekomst Ontwikkelingen in de organisatie van het werk Informatisering Flexibilisering in arbeidsrelaties Vervagen grenzen van de organisatie Internationalisering

29 21 april 2009werken in de toekomst Informatisering in Nederland (eind 2007) (CBS, 2008) •Meeste huishouden beschikt over PC (88%) en aansluiting internet (86%; 11,7 miljoen personen); 74% heeft breedbandaansluiting •Vrijwel alle bedrijven in Nederland aangesloten op internet (bijna 100%) •Merendeel bedrijven heeft breedbandverbinding (86%) en eigen website (83%) •Helft van de medewerkers (52%) gebruikt op het werk geregeld een computer met internet

30 21 april 2009werken in de toekomst Bedrijven met telewerkers 2003 – 2007 (bron: CBS) Aandeel bedrijven met telewerkers in vier jaar verdubbeld

31 21 april 2009werken in de toekomst Invloed van ICT op de werkorganisatie •Werken los van tijd en plaats (telewerken) •Telewerkers werken langer (+ meer stress) •Vermenging van werk en privé •Andere organisatie van het werk (maatwerk) •Hogere eisen tav opleiding •Snelle veroudering van kennis •Permanente scholing en ontwikkeling •Samenwerking in tijdelijke (virtuele) netwerken •Nieuwe arborisico’s: •RSI, (informatie)stress; schending privacy

32 21 april 2009werken in de toekomst Ontwikkelingen in de organisatie van het werk Informatisering Flexibilisering in arbeidsrelaties Vervagen grenzen van de organisatie Internationalisering

33 21 april 2009werken in de toekomst Ontwikkelingen in de arbeidsrelatie •Grotere flexibiliteit (contract, werktijden, functies, locaties, ad-hoc) en los-vaste dienstverbanden •Werkgever – werknemer wordt opdrachtgever – opdrachtnemer •Meer eigen verantwoordelijkheid werknemer (employability, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid) •Grotere mobiliteit (horizontaal en verticaal)

34 21 april 2009werken in de toekomst Ontwikkeling flexibele arbeid (Goudswaard et al. 2008) •Omvang flexibele arbeid (2008):20% •tijdelijk contract12% •Uitzendkrachten 4% •ZZP-ers 5% •Verwachte groei in periode tot 2015: 25% •Flexibiliteit naar sector •Horeca51% •Handel 20% •Transport19% •Zorg en welzijn17% •Flexibiliteit naar bedrijfsgrootte •Klein (10 -100 werkn.)20% •Middelgroot (100-200 werkn.)24% •Groot (. 200 werkn.)23%

35 21 april 2009werken in de toekomst Ontwikkelingen in de organisatie van het werk Informatisering Flexibilisering in arbeidsrelaties Vervagen grenzen van de organisatie Internationalisering

36 21 april 2009werken in de toekomst Ontwikkelingen in het P&O werk Informatisering P&O werk Krimp P&O afdeling Toename adviesfunctie

37 21 april 2009werken in de toekomst Ontwikkelingen in de samenleving Individualisering en eigen verantwoordelijkheid Meer aandacht voor duurzaamheid Globalisering

38 21 april 2009werken in de toekomst TNO in 2016 •Krappe arbeidsmarkt (vervangingsvraag tot 2018 17%) •Geringere beschikbaarheid jongere werknemers •Meer oudere werknemers (inclusief 65 plussers) •Meer vrouwelijke werknemers •Meer allochtonen •Meer internationale werknemers •Minder vaste werknemers; meer flexibele werknemers •Op grote(re) schaal telewerken (los van tijd en/of plaats) •Kleinere organisatie-eenheden (flexplekken) •Meer wisselende (internationale) samenwerkingsverbanden •Kleinere publieke organisatie; grotere private/commerciële organisatie

39 21 april 2009werken in de toekomst Dilemma’s •Aantrekken en behouden van goede werknemers •Balans vinden tussen wensen en behoeften werkgever versus werknemer •Idem ten aanzien van plichten en verantwoordelijkheden werkgever versus werknemer •Voorkomen van vroegtijdige uitval of vertrek •Aansturen en samenwerken van diverse werknemers •Idem van wisselende samenwerkingsrelaties •Omgaan met flexibiliteit in de arbeidsrelatie •Ondersteunen van eigen verantwoordelijkheid

40 21 april 2009werken in de toekomst Vragen voor de subgroepen •Bespreek met elkaar het beeld van de toekomst van TNO in 2016 aan de hand van je thema •Wat zijn voor jullie de belangrijkste kenmerken van die TNO organisatie (evt. in relatie tot de omgeving ? ) •Wat betekent dit voor het P&O-beleid van TNO in het algemeen en voor het beleid op het betreffende P&O thema in het bijzonder? •Wat zijn de doelstellingen van het beleid op dit onderdeel in 2016 en welke creatieve ideeën/oplossingen/richtingen kun je met elkaar bedenken? •Maak je daarbij onderscheid tussen verschillende personeelscategorieën (jong of oud; man of vrouw; vast of flexibel; nationaal of internationaal; ontwikkelingslijnen; etc.) •Welke maatregelen moet P&O de komende strategieperiode nemen om de organisatie voor te bereiden op de situatie in 2016?

41 21 april 2009werken in de toekomst Dank voor uw aandacht Wilt u meer weten? Dr. Rob Gründemann TNO Kwaliteit van Leven - Arbeid Postbus 718 2130 AS Hoofddorp T 023 554 9948 E-mail: rob.gründemann@ tno.nl Website: www.tno.nlwww.tno.nl


Download ppt "Werken in de toekomst Hoofddorp Futureproof HR TNO P&O middag 21 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google