De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving
Goederenstroom Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving

2 1 Goederenontvangst 2 Goederenopslag 3 De winkel verzorgen 4 Voorkomen van risico’s en derving 5 Voorraadadministratie bijhouden 6 Voorraad inventariseren 7 Bestellen 8 Online bestellingen

3 Arbobeleid Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbocatalogus
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Arbobeleid Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbocatalogus Dat bedrijven een arbobeleid voeren komt door de Arbowet. De wetgeving voor arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: De Arbowet vormt de basis voor de arbowetgeving. Het is een kaderwet. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Het bevat besluiten die door de regering zijn genomen. Deze besluiten noem je een algemene maatregel van bestuur (AMvB). De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om een ministeriële regeling. In de Arboregeling staan concrete voorschriften. Bijvoorbeeld de eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen of hoe een arbodienst zijn wettelijke taken exact moet uitvoeren. In een Arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften voor veilig en gezond werken.

4 Globale inhoud Arbowet
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Globale inhoud Arbowet Gezondheid Veiligheid Welzijn

5 Factoren die belastend zijn voor gezondheid, veiligheid en welzijn
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Factoren die belastend zijn voor gezondheid, veiligheid en welzijn Er zijn drie soorten factoren die de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers kunnen beïnvloeden, namelijk: fysieke, fysische en psychosociale belasting.

6 Rechten en plichten Werkgever moet zorgen voor: Werknemer moet:
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Rechten en plichten Werkgever moet zorgen voor: Juiste omstandigheden Hulpmiddelen Bedrijfsregels Voorlichting. Werknemer moet: Zich houden aan de regels Gevaarlijke situaties melden Het unieke van de Arbowet is, dat werkgevers als werknemers moeten samenwerken om werk gezonder, veiliger en prettiger te maken.

7 Arbozorgsysteem Kwaliteitssysteem Continu goede arbeidsomstandigheden
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Arbozorgsysteem Kwaliteitssysteem Continu goede arbeidsomstandigheden Een arbozorgsysteem is een kwaliteitssysteem dat je inzet om het juiste arbobeleid te voeren en het tijdig aan te passen als dat nodig is zodat je continu kunt waarborgen dat er binnen het bedrijf goede arbeidsomstandigheden zijn voor alle medewerkers. Een eerste stap om tot een arbozorgsysteem te komen is het uitvoeren van een RI&E.

8 RI&E Risico inventarisatie en evaluatie Plan van aanpak
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving RI&E Risico inventarisatie en evaluatie Plan van aanpak Voor het uitvoeren van een RI&E gebruik je een RI&E-instrument. Een RI&E bestaat uit twee delen: Inventarisatie en evaluatie Het eerste deel is het in kaart brengen van de risico’s. Je maakt een lijst van alle risico’s die er zijn (inventarisatie) en bepaalt hoe groot en ernstig deze risico’s zijn (evaluatie). Plan van aanpak Het tweede deel van de RI&E bestaat uit een plan voor het beheersen van de risico’s: een Plan van aanpak (PvA). Het doel van dit plan is het terugdringen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die medewerkers binnen het bedrijf lopen. RI&E-instrument Voor het uitvoeren van een RI&E gebruik je een RI&E-instrument. Dit is een soort handleiding waarmee je stap voor stap de RI&E kunt uitvoeren. Omdat elke branche te maken heeft met heel verschillende risico’s, ontwikkelen brancheorganisaties verschillende RI&E-instrumenten waar je gebruik van kunt maken. Via het Steunpunt RI&E ( is ook een algemeen RI&E-instrument verkrijgbaar.

9 Inventariseren Stap voor stap kijken naar o.a.: Werkdruk Werksfeer
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Inventariseren Stap voor stap kijken naar o.a.: Werkdruk Werksfeer Werktijden Kwetsbare groepen Tillen Houding Gevaarlijke stoffen Lawaai en geluid Veiligheid van machines Temperatuur Licht Kans op vallen Bedrijfshulpverlening Brand Calamiteitenplan Ontruimingsplan

10 Evalueren Welke risico’s zijn het grootst? het gevaarlijkst?
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Evalueren Welke risico’s zijn het grootst? het gevaarlijkst? ‘Evalueren’ betekent letterlijk ‘op waarde schatten’ en dat is precies wat je gaat doen. Je bepaalt per risico wat de waarde ervan is. Welke risico’s zijn het grootst, het gevaarlijkst en hebben dus prioriteit? Je maakt als het ware een prioriteitenlijst.

11 Plan van aanpak opstellen
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Plan van aanpak opstellen Maatregelen: Welke Hoe Wie is verantwoordelijk Met welke middelen Wanneer In een Plan van aanpak staat onder andere: Welke maatregelen je moet treffen bij welk geconstateerde risico. Hoe je de maatregelen moet nemen. Wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Welke middelen die persoon kan gebruiken. Wanneer de maatregelen moeten zijn uitgevoerd.

12 Handelen bij risicosituaties en ongevallen
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Handelen bij risicosituaties en ongevallen Risicosituatie Arbeidsongeval Meldingsplicht: Overlijden Blijvend letsel Ziekenhuisopname Er is sprake van een risicosituatie als er een ongeluk had kunnen gebeuren. Een medewerker moet dit soort gebeurtenissen melden bij zijn leidinggevende. Zo kan het winkelbedrijf het voorval meenemen in de RI&E en onmiddellijk maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Er is sprake van een arbeidsongeval als een medewerker op het werk of onder werktijd een ongeval krijgt. Daarbij loopt de medewerker lichamelijke en/of psychische schade op. Bij een arbeidsongeval moet je de bhv’er inschakelen. Hij kan eerste hulp verlenen en indien nodig andere hulpdiensten inschakelen. Meldingsplicht Als er een ernstig arbeidsongeval plaatsvindt, dan is de werkgever verplicht om dat direct te melden bij de Inspectie SZW. Dit is het geval bij ongevallen die hebben geleid tot: overlijden blijvend letsel Ziekenhuisopname.

13 Brandpreventie Branddriehoek: Brandstof Zuurstof Temperatuur
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Brandpreventie Branddriehoek: Brandstof Zuurstof Temperatuur

14 Maatregelen om brand te voorkomen
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Maatregelen om brand te voorkomen Organisatorische maatregelen Technische maatregelen Bouwkundige maatregelen

15 Ontruimingsplan Beschrijving van het pand Wijze van melden
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Ontruimingsplan Beschrijving van het pand Wijze van melden Verzamelplaats Vluchtroute Alternatieve vluchtroute Hoe te handelen Oefenen Plattegrond In een ontruimingsplan staat hoe je bij een calamiteit, zoals brand, het pand moet verlaten.

16 Fasen bij brand Melding Verzamelen bhv-ploeg Ontruiming
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Fasen bij brand Melding Verzamelen bhv-ploeg Ontruiming Begeleiding en opvang evacués Beëindiging alarmtoestand

17 Brandvoorzieningen Brandmelder Branddeuren Blusmiddelen
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Brandvoorzieningen Brandmelder Branddeuren Blusmiddelen

18 Brandklassen A: Vaste stoffen
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Brandklassen A: Vaste stoffen B: Vloeibare of vloeibaar wordende stoffen C: Gassen D: Metalen F: Oliën en vetten

19 Blussen Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving A: Vaste stoffen
B: Vloeibare of vloeibaar wordende stoffen C: Gassen D: Metalen F: Oliën en vetten

20 Beveiliging, inbraak- en overvalpreventie
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Beveiliging, inbraak- en overvalpreventie Preventieve maatregelen Beveiligingsplan Overvalpreventieplan Preventieve maatregelen neem je om te voorkomen dat er een inbraak of overval kan plaatsvinden en om eventuele schade als zoiets toch gebeurt zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen leg je vast in een beveiligingsplan en/of overvalpreventieplan.

21 Hoe kun je een overval voorkomen?
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Hoe kun je een overval voorkomen? Sleutelbeheer, open- en afsluitprocedures Personeelsinstructie Geldbeheer en geldtransport Kluis met tijdvertraging Winkelinrichting SDNA Communiceren met deurstickers

22 Hoe moet je handelen tijdens een overval?
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Hoe moet je handelen tijdens een overval? Rustig blijven Accepteren Afgeven Kijken In veel winkels wordt de RAAK-formule gehanteerd: Rustig blijven: De daders komen niet voor jou maar voor geld of goederen. Accepteren: Accepteer dat er gedreigd wordt met een echt wapen en dat de dader eventueel bereid is om dat te gebruiken. Afgeven: Geef af wat er wordt gevraagd en voorkom de indruk dat je opzettelijk tegenwerkt. Kijken: De politie kan daders het beste en snelste opsporen als ze een goed signalement hebben.

23 Omgaan met agressie en vernieling
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Omgaan met agressie en vernieling Stoom afblazen Tot de orde roepen Opnieuw beginnen Passen bij herhaling Is de agressie tegen jou gericht, hanteer dan de STOP-formule: ◆ S Stoom afblazen. Laat de klant even uitrazen. ◆ T Tot de orde roepen. Roep de klant tot de orde. ◆ O Opnieuw beginnen. Begin het gesprek opnieuw. ◆ P Passen bij herhaling. Stop het gesprek.

24 Andere vormen van criminaliteit
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Andere vormen van criminaliteit Fraude Zakkenrollen Skimming Cybercrime Behalve met diefstal, agressie en vernieling kun je in een winkel ook te maken krijgen met andere vormen van criminaliteit. Vormen van fraude: Identiteitsfraude = je voordoen als iemand anders. Subsidiefraude = opstrijken van subsidies waar je geen recht op hebt. Zwarte fraude = iemand zwart laten werken, voor wie je dan geen sociale premies en belasting betaalt. Oplichting van de werkgever = bedrog waarbij de medewerker een werkgever op listige geld of waardevolle goederen afneemt. Verduistering in dienstbetrekking = goederen die van de werkgever zijn jezelf toeeigenen of misbruik maken van je functie om zo aan geld of spullen te komen. Valsheid in geschrifte = documenten vervalsen, bijvoorbeeld facturen, certificaten, je cv.

25 Derving Verschil werkelijke voorraad en administratieve voorraad
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Derving Verschil werkelijke voorraad en administratieve voorraad Oorzaken zijn bijvoorbeeld Problemen met de leverancier Kapotte goederen Diefstal Medewerkers werken niet volgens procedures Als je voorraadsysteem aangeeft dat je een artikel op voorraad hebt, maar dat artikel ligt niet in de winkel of het magazijn, dan kun je dat artikel niet verkopen. Je hebt dan een verschil tussen de werkelijke voorraad en de administratieve voorraad. Dat verschil noem je derving.

26 Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving

27 Diefstal door klanten voorkomen
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Diefstal door klanten voorkomen Kijken Groeten Beveiliging van producten Winkelinrichting

28 Richtlijnen voor aanhouding bij diefstal
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Richtlijnen voor aanhouding bij diefstal Blijf kalm. Schakel de hulp van een collega in. Spreek de verdachte aan op een beleefde toon. Houd de verdachte aan en zeg daarbij letterlijk: ‘Ik houd u aan op verdenking van diefstal.’ Breng de verdachte naar een ruimte die geschikt is om met z’n drieën te wachten op de politie. Blijf voortdurend bij de verdachte. Laat hem ook niet naar het toilet gaan. Neem geen producten in beslag en ga niet fouilleren. Bel de politie. Voorkom geweld.

29 Dervingsbestrijdingsplan
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Dervingsbestrijdingsplan Strategisch niveau Tactisch niveau Operationeel niveau In het strategische niveau van het dervingbestrijdingsplan staat uitgewerkt wat de winkel met haar dervingbestrijding op de lange termijn wil bereiken. Een voorbeeld is het doel dat derving niet meer dan 2% van de omzet mag zijn. Het tactische niveau heeft betrekking op de middellange termijn, op de eerstkomende jaren. Op dit niveau staat in het plan wat er de komende paar jaar aan derving gedaan wordt. Het is een concretere uitwerking van wat in het strategische deel van het dervingbestrijdingsplan staat. Je kunt dan denken aan de beschrijving van de hulpmiddelen zoals toegangspoortjes die de komende jaren aangeschaft gaan worden om de derving te verlagen. Het operationele niveau heeft betrekking op de korte termijn. Voor een periode van maximaal een jaar staat in het plan uitgewerkt wat aan specifieke zaken gedaan wordt. Je moet dan denken aan concrete werkzaamheden. Een maatregel kan zijn dat medewerkers dagelijks om uur moeten controleren of er artikelen zijn die over de uiterste verkoopdatum zijn.

30 Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving

31 Schade bepalen Geld Stuks
Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving Schade bepalen Geld Stuks

32 Dervingspercentage Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving
Je kunt derving berekenen als percentage van: de omzet de administratieve voorraad

33 Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving


Download ppt "Hoofdstuk 4 Voorkomen van risico’s en derving"

Verwante presentaties


Ads door Google