De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE ARBOWET. WAAR HET OM GAAT! GEVAAR EFFECT VEILIGHEID GEZONDHEID WELZIJN WERKTIJDEN ONGEVAL VERZUIM BEROEPSZIEKTE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE ARBOWET. WAAR HET OM GAAT! GEVAAR EFFECT VEILIGHEID GEZONDHEID WELZIJN WERKTIJDEN ONGEVAL VERZUIM BEROEPSZIEKTE."— Transcript van de presentatie:

1 DE ARBOWET

2 WAAR HET OM GAAT! GEVAAR EFFECT VEILIGHEID GEZONDHEID WELZIJN WERKTIJDEN ONGEVAL VERZUIM BEROEPSZIEKTE

3 INLEIDENDE BEPALINGEN Definities (artikel 1) Toepassingsgebied (artikel 2)

4 TOEPASSINGSGEBIED Er is een werkgevers/werknemersrelatie: Er is een arbeidsovereenkomst. Er is gezag (iemand heeft de bevoegdheid om een ander opdrachten te geven).

5 VRIJWILLIGERS EN ZELFSTANDIGEN Vallen niet onder de volledige Arbowet. Alleen een aantal bepalingen uit het Arbobesluit zijn van toepassing verklaard.

6 WERKZAAMHEDEN IN HET BUITENLAND De Arbowet is alleen van toepassing op Nederlands grondgebied en in de Exclusieve Economische Zone (zeegebied waar onder andere boringen plaatsvinden). Ook van toepassing in internationale wateren aan boord van Nederlandse zeevaartuigen en in het internationale luchtruim aan boord van in Nederland geregistreerde luchtvaartuigen.

7 VERPLICHTINGEN WERKGEVER (1) Arbobeleid voeren (artikel 3 en 4). Risico’s inventariseren en evalueren (artikel 5 Arbowet). Zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn voorkomen en beperken (artikel 6 en 7 Arbowet). Voorlichting en onderricht verzorgen en daar toezicht op houden (artikel 8 Arbowet).

8 VERPLICHTINGEN WERKGEVER (2) Ongevallen en beroepsziekten melden (artikel 9 Arbowet). Derden beschermen (artikel 10 Arbowet).

9 VERPLICHTINGEN WERKNEMERS (ART. 11) Machines, stoffen e.d. op een juiste wijze gebruiken. Persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste wijze gebruiken. Beveiligingen gebruiken. Voorlichting en onderricht volgen. Gevaren melden.

10 OVERLEG OVER ARBO Overleg tussen de werkgever en de ondernemingsraad (artikel 12 Arbowet).

11 DESKUNDIGE ONDERSTEUNING (ART. 14 Arbowet) Alle bedrijven moeten een preventiemedewerker inschakelen. De overige ondersteuning op het gebied van ziekteverzuim en dergelijke: m aatwerk, indien dat op het niveau van de cao of de or/pvt is afgesproken; g ecertificeerde arbodienst inschakelen als er niets geregeld is.

12 BEDRIJFSHULPVERLENING Bedrijfshulpverleners aanstellen (artikel 15 Arbowet). Taken bedrijfshulpverleners (artikel 15): verlenen van eerste hulp bij ongevallen; beperken en bestrijden van brand; voorkomen en beperken van ongevallen; alarmeren en evacueren van werknemers.

13 ARTIKEL 16 lid 1 ARBOWET Biedt de mogelijkheid nadere regels te stellen met betrekking tot de in dit artikel genoemde onderwerpen. Nadere regelgeving heeft plaatsgevonden in het Arbobesluit en de Arboregeling.

14 MAATWERK (ART. 17 ARBOWET) Maatwerk mogelijk bij algemene maatregel van bestuur: Maatwerk via collectieve regeling. Maatwerk via schriftelijke overeenstemming met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Geen afbreuk aan beschermingsniveau.

15 MEDISCHE KEURINGEN Op grond van bepalingen in het arbobesluit (artikel 16 Arbowet). Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (artikel 18 Arbowet).

16 SAMENWERKING MEERDERE WERKGEVERS Afspraken maken om gevaar voor elkaars werknemers te voorkomen (artikel 19 Arbowet).

17 BEVOEGDHEDEN INSPECTIE SZW Toegang tot elke plaats waar naar redelijk vermoeden arbeid wordt verricht, waaronder een woonhuis. Beproevingen en metingen doen. Tekeningen en foto’s maken. Monsters van stoffen en voorwerpen nemen. Voorwerpen voor nader onderzoek meenemen. Inlichtingen vragen aan een ieder.

18 INSTRUMENTEN INSPECTIE SZW Eis tot naleving stellen (artikel 27 Arbowet). Werk stilleggen (artikel 28 Arbowet). Stillegging bij recidive (artikel 28a Arbowet). Bestuursdwang (artikel 28b Arbowet). Boeterapport opmaken (artikel 36 Arbowet). Proces-verbaal opmaken (artikel 46 Arbowet).

19 KOSTEN De kosten verbonden aan de naleving van de regels op het gebied van arbeids- omstandigheden komen niet ten laste van de werknemers (artikel 44 Arbowet).


Download ppt "DE ARBOWET. WAAR HET OM GAAT! GEVAAR EFFECT VEILIGHEID GEZONDHEID WELZIJN WERKTIJDEN ONGEVAL VERZUIM BEROEPSZIEKTE."

Verwante presentaties


Ads door Google