De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ch. 14 - SAFETY, ACCIDENTS AND HUMAN ERROR, p.409-450 An Introduction to Human Factors Engineering C. Wickens, S. Gordon & Y. Liu, 1997 Introduction to.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ch. 14 - SAFETY, ACCIDENTS AND HUMAN ERROR, p.409-450 An Introduction to Human Factors Engineering C. Wickens, S. Gordon & Y. Liu, 1997 Introduction to."— Transcript van de presentatie:

1 Ch. 14 - SAFETY, ACCIDENTS AND HUMAN ERROR, p.409-450 An Introduction to Human Factors Engineering C. Wickens, S. Gordon & Y. Liu, 1997 Introduction to safety p.409 Regelgeving (zie aparte slides) Ongevallen, oorzaak en bijdragen, p.415 Benaderingen van risicobeheersing, p.430 Veiligheidsanalyse, p.432 Bedrijfsveiligheid, p.438 Risico nemen en waarschuwingen, p.442

2 REGELGEVING AANSPRAKELIJKHEID BIJ ONGEVALLEN Het onderdeel SAFETY LEGISLATION (p.411-415) in het boek van Wickens et al. (1997) heeft betrekking op de situatie in de Verenigde Staten. Deze hoeft niet gekend te worden. In plaats daarvan komt de Nederlandse (en Europese) situatie die kort is samengevat in de volgende vier pagina’s

3 Europese regelgeving betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (OJ L 210/85) Produkt onder produkt wordt verstaan elk onroerend goed… Gebrekkig Een produkt is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten, rekening houdend met alle omstandigheden. [ ] Het veiligheidsniveau dat men van een bepaald produkt kan verwachten hangt af van [ ] * Gebruiksaanwijzingen. * Duidelijke waarschuwingen, vooral wanneer [ ] een produkt verkeerd kan worden gebruikt..... Oorzaak [ ] oorzakelijk verband tussen gebrek en geleden schade.... Schade [ ] schadevergoeding voor: Schade veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel...

4 Regelgeving Nederland: Wet Produktenaansprakelijkheid 1.11.1990, (art. 6:185-193 BW) België: 25.2.1991 Frankrijk: 19.5.1998 (Loi no. 98-389) Alle gebaseerd op de Europese Richtlijn Productaansprakelijkheid (85/374/EEG)

5 Ongevallen Arbeidsbescherming in Nederland geregeld in de Ongevallenwet, 1901, opgevolgd door de WAO, 1967 (Wet op de ArbeidsOngeschiktheid) en de ARBOWET 1998 (Wet op de ARBeidsOmstandigheden)

6 ARBOWET HOOFDSTUK 2 ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBELEID Art. 3 Arbobeleid Art. 4 Aspecten van Arbobeleid Art. 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's Art. 6 Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken Art. 7 Informatie aan het publiek Art. 8 Voorlichting en onderricht Art. 9 Melding ongevallen en beroepsziekten Art. 10 Voorkomen van gevaar voor derden Art. 11 Algemene verplichtingen van de werknemers

7 Fouten Technische fouten: design errors, failures Menselijke fouten: human error/operator error

8 Human error, p.427 e.v. Levels of error (Norman) 1.slips 2.mistakes Action types 1.Errors of commission 2.Errors of omission


Download ppt "Ch. 14 - SAFETY, ACCIDENTS AND HUMAN ERROR, p.409-450 An Introduction to Human Factors Engineering C. Wickens, S. Gordon & Y. Liu, 1997 Introduction to."

Verwante presentaties


Ads door Google