De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master in de huisartsgeneeskunde Guy Gielis 01/09/2016 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master in de huisartsgeneeskunde Guy Gielis 01/09/2016 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw."— Transcript van de presentatie:

1 master in de huisartsgeneeskunde Guy Gielis 01/09/2016 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw

2 ICHO vzw is opgericht door de KU Leuven, de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel voor de organisatie van de master huisartsgeneeskunde in Vlaanderen.

3 programma 13u30 hoe heb je succes, of niet… ? (Roy Remmen) 14u10 aandachtspunten en niet te vergeten (Guy Gielis) tips vanuit ‘t HOP al uw vragen pauze: even luchten 15u00 masterproef: slim kiezen (Lieve Peremans)

4 Hoe heb je succes, of niet... ?

5

6 SUCCESFACTOREN timemanagement: belangrijk/niet belangrijk en dringend/niet dringend zorg voor jezelf een open, flexibele houding met je praktijkopleider plan je leerdoelstellingen stuur zelf je leerproces aan maar vraag voldoende ondersteuning/hulp/bijstand liever meerdere kortere observaties per leerdoel i.p.v. lange observaties met meerdere leerpunten vraag ook simultane consultaties met je praktijkopleider lok specifieke feedback uit ….

7 FEEDBACK GEVEN EN UITLOKKEN ALOBA: www.skillscascade.com/teaching/ALOBA03A.htmwww.skillscascade.com/teaching/ALOBA03A.htm vraag zelf feedback hou het heel concreet koppel feedback aan leerpunten zorg voor feedback waar je iets aan hebt: –taak (consult, vaardigheid, masterproef, …) –proces (vorderingen, motivatoren, …) –persoon (irritaties, obstakels, voorkeuren, …) ….

8

9 PROGRAMMA: 1) overzicht opleidingsprogramma bij wie kan u vanaf nu terecht ? enkele interessante leer-instrumenten het centraal opleidingsaanbod 2) voorstelling van ‘t HOP vzw 3) ICHO-website en portfolio 4) al uw andere vragen en bemerkingen 5) de masterproef

10 contactpersonen vanaf nu: uw praktijkopleider uw coördinator uw promotor elke medewerk(st)er van het ICHO

11 ICHO-secretariaat “ten uwen dienste...” An StockmansCarine CoeckelbergsEls Reniers 016/37 90 06016/37 90 03016/37 68 52 an.stockmans@icho.bean.stockmans@icho.be po@icho.be icho@icho.bepo@icho.beicho@icho.be Lieve Buvé 016/37 90 08 lieve.buve@icho.be

12 andere contactpersonen Vragen/suggesties voor ‘t HOP vzw : info@haio.be Ombudsman: jo.goedhuys@kuleuven.bejo.goedhuys@kuleuven.be 0474/38 83 18 Algemeen, conflicten, …: guy.gielis@icho.beguy.gielis@icho.be 016/37 90 10 *** cfr. ook www.ICHO-info.be/contact/wie-is-wiewww.ICHO-info.be/contact/wie-is-wie

13 INFORMATIE NAKIJKEN ? www.ICHO.be – startpagina: brochures: Hoe word ik huisarts ?..... –FAQ, formulieren, links,... – zie overzichtsblad ter info (wordt nu uitgedeeld) specifiekere informatie op later tijdstip: vraag gerust !!!

14 PRAKTISCH: ter herinnering !

15 HERINNERING: TO DO’s DIMONA-aangifte bij ACERTA vóór start contract !!! inschrijven aan een universiteit: zowel voor het achtste jaar als voor het negende jaar (telkens voor 60 studiepunten) uw opleidingsovereenkomst (+volledige versie WOP !) in drievoud naar de Orde om te laten viseren zich inschrijven bij een ziekenfonds (ondertekend door SUi vzw als werkgever)

16 Hoe prestaties aanrekenen ? Als de PO bereikbaar is: + op de boekjes van de PO, tarief 003/004 + aparte boekjes voor haio, vooraf getekend door PO + haio tekent “in opdracht van” + haio én PO ondertekenen en stempelen als de PO of andere PO niet bereikbaar is werkt haio op eigen boekjes, tarief 001/002

17 AFWEZIGHEDEN EN WACHTEN online: CONNECT van https://clientaccess.acerta.be https://clientaccess.acerta.be inlogcode binnen de maand activeren inloggen met e-ID nadat je wachtwoord gekoppeld hebt Doccle: loonbonnen elektronisch en/of per post online ingeven: (vóór 7 de laatste werkdag: alles verrekend) –vakantie –ziekte, klein verlet, … –alle officiële wachten vakantiedagen: enkel volledige dagen; ook voor dinsdag * helpdesk: 078/15 10 55 of bpo.service@acerta.bebpo.service@acerta.be * handleiding: www.ICHO.be startpagina-brochureswww.ICHO.be

18 HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE haio: 24 maanden praktijkstages 51u seminaries/intervisies per jaar (min. 40u verplichte aanwezigheid per jaar ! ) thematische opleidingen (live of via internet) masterproef: project eventueel aanvullende stages zelfstudie toetsen/examens

19 ACCENTEN IN DE OPLEIDING: « reflectieve praktijkstages »: leren + werken driehoek: haio – praktijkopleider - coördinator inter-actief: samen al doende zelfverantwoordelijkheid: zelf aansturen, maar procesmatig bewaakt congruent leren doorheen het volledige netwerk attitude van levenslang leren wetenschappelijk onderbouwd

20 SEMINARIES/INTERVISIE cfr. eerste, individuele gesprek met uw coördinator cfr. eerste bijeenkomsten met uw seminariegroep cfr. de brochure “hoe word ik huisarts ?” www.ICHO.be (startpagina – brochures) www.ICHO.be

21 CENTRAAL OPLEIDINGSAANBOD

22 CENTRAAL OPLEIDINGSAANBOD: live opleidingen: 1 halve dag of meerdere halve dagen online opleidingen: in specifieke perioden blended opleidingen: permanent toegankelijk online inventaris van interessante externe opleidingen.... ONLINE INSCHRIJVEN VANAF 19/09/2016 (vanaf 18u) Website: infotheek, hoe omgaan met medische literatuur, CEBAM, MINERVA, links,...

23 INSCHRIJVEN VOOR OPLEIDINGSMODULES:

24 INFORMATIE OVER OPLEIDINGSMODULES:

25 ALLE PRESENTATIES/TEKSTEN:

26 aandachtspunten zelf kiezen i.f.v. uw persoonlijke leeragenda een inventaris op de ICHO-website bij aanvang: max. 4 thema’s online inschrijving (uitzonderingen aanvragen aan ICHO-secretariaat) indien een sessie volzet, mogelijkheid wachtlijst en extra sessie inschrijven = deelnemen (of tijdig verwittigen) graag iedereen op tijd aanwezig voorbereiding vooraf is dubbel effect/plezier nadien

27 welke opleidingsmodules kiezen ? in functie van je eigen concrete leeragenda hoe bepalen ? –toetslijst –andere zelfanalyses –bespreken met je praktijkopleider –bespreken met je coördinator –ook durven kijken en vragen naar blinde vlekken –feedback, resultaten toetsen, … –….

28 TIJD VOOR (ZELF)STUDIE ? elke dinsdagnamiddag + dinsdagavond + een blok van 4u op een ander moment: tijd beschikbaar voor zelfstudie (cfr. aanstellingscriteria en opleidingsovereenkomst) min. gemiddeld 10 prestaties per dag en max. gemiddeld 15 prestaties per dag cfr. aanstellingscriteria voor de praktijkopleiders bewaking via evaluaties van de haio’s financiële afstraffing via opleidingsovereenkomst Richtlijn van de FOD Volksgezondheid: min. 38u en max. 48u werken per week

29 AANVULLENDE STAGES je kan zelf kiezen i.f.v. –je leeragenda –je interessen in overleg met je praktijkopleider opleidingsvergoeding blijft verderlopen

30 TOETSEN (jaar 8) 2 casussen uitwerken: (kunnen gebruikt worden voor de 5 casussen mondeling examen jaar 9) reflectie op feedback kennistoets: beoordeling door coördinator + vrijstelling voor jaar 9 stationsproeven: 8 simulaties masterproef: aanvraag ethisch comité evaluatie van de praktijkstages en de seminariegroepen (75%) en portfolio (25%) (een onvoldoende: jaar 9 niet mogen starten !)

31 EXAMENS JAAR 9 (full credit system; geen graden !) mondeling examen: 2 x 30’ voor 2 verschillende jury’s met 2 examinatoren elektronische kennistoets: 160 multiple choice vragen beoordeling van video-consultaties masterproef: (60% scriptie, 20% presentatie, 20% verdediging) evaluatie van de praktijkstages en de seminaries (75%) en portfolio (25%)

32 informatie over de examens

33 VEEL VRIJHEID, maar METHODISCHE PROCESBEGELEIDING: –werk- en opleidingsplan (WOP) –dagelijkse patiëntenrapportering –wekelijkse casus/thema-bespreking –persoonlijke leeragenda –maandelijks opvolgingsgesprek –een eigen project uitwerken/masterproef –portfolio –evaluaties –documenten voor de Erkenningscommissie

34 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

35 OVERLEG EN PARTICIPATIE haio’s praktijkopleiders coördinatoren seminarie- groepen opleidings- vergadering regionaal overleg ‘t HOP vzw OVERSTAG vertegen- woordiger POC Rechtstreekse kanalen: open deur, contacten, e-mail, telefoon, werkgroepen, stafvergaderingen, ombudspersoon,...

36 ‘t HOP vzw www.haio.be info@haio.be vertegenwoordigers in de POC (Permanente OpleidingsCommissie) vertegenwoordigers in elke staf/overleggroep vertegenwoordigers in Hoge Raad vertegenwoordigers in SUi vzw algemene vergadering vzw ‘t HOP bestuursvergaderingen, werkgroepen een aanspreekpunt per seminariegroep

37 ‘t HOP verwelkomt uw bijdrage en medewerking !!!

38 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

39 WEBSITE VOOR DE haio’s algemene informatie portfolio semistek inschrijving opleidings- modules leeragenda toetsplatform videoplatform

40 www.ICHO.be

41 ELEKTRONISCH PORTFOLIO: archivering van bestaande leeractiviteiten kritische reflectie op leren en functioneren gebruiksvriendelijke uitwisseling tussen haio – praktijkopleider – coördinator netwerk-leren voldoen aan stageboekje voor de Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid vergemakkelijken beoordeling en begeleiding

42 UITGANGSPUNTEN: primaire doelstelling = ontwikkelingsgericht ≠ evaluatie haio bepaalt zelf welke machtiging hij toekent aan welk document: –“privé” = enkel voor zichzelf –“coaching” = ook zichtbaar voor PO, STACO en regionaal staflid –“groep” = ook voor haio’s uit seminariegroep –“publiek” = voor iedereen met een paswoord de coördinator en praktijkopleider beoordelen inhoud en proces van het portfolio

43 UITGANGSPRINCIPES VOOR PORTFOLIO: Het gebruik van de software is geïntegreerd in de praktijk en is daarom vooral opgehangen aan + CASUSSEN + TO DO’s + LEERAGENDA / follow-up-gesprekken + SEMINARIE-WERKING Elk document en elke informatie-uitwisseling zal zich zoveel mogelijk afspelen in de driehoek: haio – praktijkopleider – coördinator software = enkel vehikel en lege schil alle educatieve instrumenten kunnen ingeladen worden

44 WEGWIJS IN DE SOFTWARE korte, handige introductie van de voornaamste toepassingen/mogelijkheden: www.ICHO.bewww.ICHO.be (mijn ICHO – algemene informatie – handleidingen): oefeningen i.v.m. software leeragenda en portfolio MET ANTWOORDEN/OPLOSSINGEN

45 WEGWIJS IN DE SOFTWARE

46 REFLECTIEF LEREN IN EEN NETWERK haio PO coördinator seminariegroep plannigs- vergadering seminariegroep coördinator regionaal staflid ROP..............

47 PORTFOLIO LIEVER VONKEN DAN VINKEN ! LIEVER KWALITEIT DAN KWANTITEIT

48 ELEKTRONISCHE PORTFOLIO bijvoorbeeld: LEERDOELEN erg concreet leren formuleren volgens SMART-principe zeker ook zelfreflectie opnemen in uw portfolio enkele uitgewerkte voorbeelden: zie “demohaio ”

49 PORTFOLIO: inhoud uw coördinator zal u vertellen wat hij/zij concreet verwacht; minstens: leeragenda per half jaar en reflecties erover (met te plannen opleidingsinitiatieven) zelfbeschrijvingen (gekoppeld aan intake en evaluatie) twee tussentijdse beoordelingsgesprekken met uw PO reflectie over feedback over uw kennistoets relevante casussen patiëntenregistraties: 3 x 10 PUN/PAM/DEN boeiende literatuuropzoekingen de tekst van uw manuscript van uw project/masterproef alles waarover u fier bent: presentaties, leerfouten met reflecties,....

50 BEOORDELING PORTFOLIO **cfr. instructiebundel: evaluatieformulieren: *** 50% door PO en 50% door STACO: inhoudelijke kwaliteit van de opgeslagen documenten leereffect: –kwaliteit en authenticiteit van de reflecties –interactiegraad –mate van invloed op vorderingen –mate van zelfgestuurd levenslang leren originaliteit globale beoordeling

51 een persoonlijke beveiligde plaats

52 Portfolio: schermen voor de haio’s

53 handige to do’s

54 voorbeelden ter inspiratie kijk op www.ICHO.be :www.ICHO.be inlog = demohaio wachtwoord = demohaio

55 haio’s: leeragenda

56 continue registratie

57 eigen casussen opslaan en uitwisselen

58 Prikbord voor de groep, discussie- forum Portfolio-elementen van anderen Verslag seminaries Kalender voor de eigen groep tips Semistek

59 virtuele seminarie-stek

60 feedback krijgen en geven

61 informatie opzoeken: een query

62 een praktijkopleider zoeken

63 TOETS- EN VIDEO PLATFORM informatie volgt

64 een back-up voor uzelf of voor de erkenningscommissie

65 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

66 en dan...... is er koffie !

67 MASTERPROEF

68 SITUERING de Bologna-verklaring: bachelor / master / ma-na-ma master na master huisartsgeneeskunde vanaf oktober 2006 (voor de startende 8 e jaars) MEER INFORMATIE: www.ICHO.be (infostek – folders en brochures):www.ICHO.be de masterproef: instructies voor haio’s coachen van praktijkprojecten een inspiratielijst met mogelijke thema’s uw promotor uw coördinator (tijdens de seminaries)

69 informatie over de masterproef

70 EEN PROJECT ESSENTIËLE KENMERKEN: een persoonlijke uitdaging; er zin in hebben een uitdieping van een thema methodologisch te werk gaan zelfstandig, kritisch denken en toepassen toetsing aan literatuur praktijkrelevant zijn TYPOLOGIE VAN PROJECTEN: een kwaliteitsbevorderend praktijkproject (een onderdeel van) een wetenschappelijk onderzoeksvraag literatuursearch

71 een project: met promotor (ZAP), van gelijk welke universiteit voldoende uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd; academische beoordeling praktijkgerichtheid blijft primordiaal

72 KEUZE DOOR DE haio soort project: + een kwaliteitsverbeterend praktijkproject + een wetenschappelijke onderzoeksvraag thema: + uit de lijst van centra of van praktijkopleiders + eigen keuze alleen of in groep: tijdsspanne: + bij voorkeur over 2 jaar + 1 project elk jaar kan uitzonderlijk ook nog

73 WELK THEMA ? een suggestie-lijst vanuit de academische centra voor huisartsenopleiding een suggestie-lijst vanuit de praktijkopleiders een thema dat je zelf kiest en voorstelt vanuit het kennismakingsgesprek met uw eerste praktijkopleider vanuit het kennismakingsgesprek met uw promotor of co-promotor KEUZE LIGT VAST VÓÓR 1 DECEMBER

74 thema’s ter inspiratie

75 HOE KIEST U ? bekijkt de lijst met voorbeelden ter inspiratie consulteert de databank “masterproeven” op www.icho.bewww.icho.be contacteert een promotor (contactpersonen per universiteit kunnen helpen toewijzen) bespreek mogelijkheden met uw praktijkopleider uitwisseling en bespreking tijdens seminarie vóór 1 december: formulier opsturen naar secretariaat: –thema –promotor, co-promotor –stappenplan, methodiek –akkoord praktijkopleider en coördinator

76 THEMA KIEZEN: criteria: –praktijkrelevant; frequent genoeg voorkomen –methodologie: kwaliteitsonderzoek, wet. onderzoek –ethisch/deontolgisch in groep een thema uitwerken: –uitgebreider –duidelijk welke bijdrage van wie is goede afbakening –geformuleerd als PICO ? –realistisch/haalbaar ? –voldoende concreet en afgegrensd ?

77 HOE HOOG LIGT DE LAT ? kwaliteitsverbeterend praktijkproject: grondige literatuurstudie goede verdieping van het thema ook implementatie en evaluatie van verbeteringsvorostellen voorzien wetenschappelijke onderzoeksvraag: een onderdeel van een ruimer onderzoek registraties een afgebakende onderzoeksvraag literatuursearch

78 Een voorbeeld van praktijkproject: Ilse Ramboer: “schrijven wij in onze praktijk het goedkoopst mogelijke geneesmiddel voor ?” (PO = Dr. M. Bouhoute) methode: registratie van alle voorschriften op 1 dag voor de 5 artsen van de praktijk + vergelijking qua prijs met alternatieven analyse en situering resultaten

79 projecten van de 9 e jaars haio’s:

80 “publieke” projecten van alle haio’s

81 KWALITEITSVERBETEREND PRAKTIJKPROJEKT een kwaliteitsaudit in de praktijk waar je stage loopt over één afgelijnd, specifiek aspect én de implementatie van verbetervoorstellen globale fasering: keuze en aflijnen van het onderwerp literatuurverdieping voorbereiden van de registratie registratie/observaties analyse/interpreatie formuleren verbetervoorstellen implementeren verbetervoorstellen evaluatie van het project rapport schrijven en mondelig verdedigen

82 BEGELEIDERS: promotor: ZAP of doctor-assistent co-promotor 1: de praktijkopleider co-promotor 2 ?: onderzoeker (AAP/BAP) coördinator regionaal staflid externe expert (methodoloog, specialist,...) verantwoordelijke “masterproef” per universiteit: coördinatie, bemiddeling

83 COMMISSIE MASTERPROEF jo.goedhuys@kuleuven.bejo.goedhuys@kuleuven.be 016/33 74 83 dirk.avonts@ugent.bedirk.avonts@ugent.be 09/332 33 27 lieve.peremans@uantwerpen.believe.peremans@uantwerpen.be 03/265 29 43 jan.vandevoorde@vub.ac.bejan.vandevoorde@vub.ac.be 02/477 47 17

84 TAAKVERDELING: haio = DOET HET WERK !!! ZAP = officiële promotor AAP/BAP = co-promotor ondersteuning ZAP bij begeleiding haio praktijkopleider = co-promotor logistieke en praktijkondersteuning en -relevantie coördinator = co-promotor: (vóór en na seminarie) procesbegeleider in de seminariegroep

85 ANDERE ONDERSTEUNING basisteksten op de ICHO-webstek: www.ICHO.be (studiestek – infotheek): designs, statistiek, kwalitatief onderzoek,...www.ICHO.be links naar interessante informatiebronnen de projecten van de vorige en andere haio’s op de ICHO- webstek opleidingsmodule opzoeken van literatuur mogelijkheid tot benchmarking vanuit de kwaliteitscel van de Domus Medica of databestand mutualiteiten eventuele opleidingsmodules i.v.m. vraagformulering, literatuursearch, onderzoeksdesigns, analysetechnieken, rapportagetechnieken, bias,......

86 ACCENTEN EERSTE MAANDEN literatuurverkenning: stappenplan concreet maken: –timing van de verschillende stappen –beperkte maar accurate observaties –implementatie en evaluatie niet vergeten ! –cfr. andere tips in online instructiebundel

87 AANVRAAG ETHISCH COMITE VOOR 1 APRIL standaard stramien: zie “brochures” verschillend per type project

88 WANNEER WERK IK HIERAAN ??? activiteiten gespreid over 16-tal maanden realistische doelstellingen en opzet ! concrete en haalbare planning maken en opvolgen ! tijd voor zelfstudie: –dinsdagnamiddag en dinsdagavond –een ander blok van 4u (af te spreken met PO) –losse momenten zonder patiëntencontacten

89 BEOORDELING DE MASTERPROEF = 24 studiepunten 60%beoordeling scriptie (door promotor + lector) 20%beoordeling mondelinge verdediging (door jury) 20%beoordeling verdediging (door jury)

90 praktische tijdsplanning: maart (jaar 7): oriëntatie op mogelijke thema’s 1 december (jaar 8): keuze ingediend 1 april (jaar 8): aanvraag ethisch comité 1 mei (jaar 9): volledige scriptie bezorgen aan promotor + lector (standaard schema, max. 50 blz.) mei (jaar 9): mondelinge verdediging voor jury

91 VRAGEN/BEMERKINGEN ?


Download ppt "Master in de huisartsgeneeskunde Guy Gielis 01/09/2016 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google