De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente bepaalt wie zorg krijgt \ 6. Toelaten nieuwe aanbieders op de markt of afspraken maken bestaande partijen Ingrediënten sturingskader jeugdzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente bepaalt wie zorg krijgt \ 6. Toelaten nieuwe aanbieders op de markt of afspraken maken bestaande partijen Ingrediënten sturingskader jeugdzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente bepaalt wie zorg krijgt \ 6. Toelaten nieuwe aanbieders op de markt of afspraken maken bestaande partijen Ingrediënten sturingskader jeugdzorg ZHZ 1. De professional heeft de poortwachtersfunctie 2. Wat is de positie van de cliënt? Cliënt heeft regie, 1 gezin 1 plan, vraag ouders is leidend hoe geven we hier vorm aan? asdf 3. Solidariteit is de basis voor samenwerking in ZHZ 4. Bij op- en afschalen van zorg bepaalt de professional of de zorg geleverd wordt 5. Beslissen, bepalen en betalen wie zorg krijgt zit in één hand 7. Inkoopafspraken maken op basis van prestaties in plaats van producten: ontschot inkopen Gemeente bepaalt op- en afschalen zorg Afspraken met bestaande partijen Beslissen, bepalen en betalen niet in één hand Inhoudelijk Professional bepaalt wie zorg krijgt Cliënt heeft eigen regie Cliënt heeft geen regiefunctie Organisatie Gezamenlijk delen van de risico’s Professional bepaalt op- en afschalen zorg Beslissen, bepalen en betalen zit in één hand Nieuwe aanbieders zijn welkom Ontschot inkopen obv gehele jeugdopgave Iedere gemeente is zelf verantwoor-delijk 8. Organiseren tegenkracht door zorgaanbieders, cliënten en gemeenten Rand- voorwaardelijk Inkopen op aparte producten, bij meerdere partijen Tegenkracht organiseren is nodig Tegenkracht ontstaat vanzelf Gemeente bepaalt wie zorg krijgt

2 REGIONAAL LOKAAL SUB Regionale zorgmarkt  Specialistische interventies  Gedwongen hulpverlening  24/7 Crisisdienst Sub-Regionale zorgmarkt Lokale Zorgmarkt  Educatie  Preventie  Lichte interventie Jeugdteam  Bieden van Basis GGZ, LVB, Jeugdzorg (alles wat basisvoorzieningen niet kunnen)  Werkt systeem (gezins) gericht  (De-)Escaleert  Budgetverantwoordelijk Sociale opvoedomgeving Jonger- enwerk Politie Verenig- ingen Kinder- opvang Scholen Jeugd- gezond- heids- zorg Huisarts CJG Gebiedsgebonden basisvoorzieningen 1 gezin, 1 plan Diagnostiek Advies Netwerk (DAN)  Consultatie en advies  Specialistische diagnose Intervisie, retrospectief handelen en eenduidige triage service organisatie

3 Vragen en dilemma’s Waar zet je het jeugdbudget voor de wijk op in Overlast versus persoonlijke problematiek

4 Vragen en dilemma’s Meer inzetten op de goedkopere basisvoorzieningen zoals (school)maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, ICM versus duurdere interventies door de specialistische hulpverlener

5 Dilemma’s sturing versus effectiviteit Eens Onee ns 1. Om de sturing op het complexe Jeugddomein optimaal te laten functioneren, moet de bestuurlijke zeggenschap verregaand gedelegeerd worden 2. De lokale wethouder is altijd eindverantwoordelijk voor incidenten in zijn eigen woonplaats 3. Wat heeft u als raad nodig om te kunnen sturen op dit dossier


Download ppt "Gemeente bepaalt wie zorg krijgt \ 6. Toelaten nieuwe aanbieders op de markt of afspraken maken bestaande partijen Ingrediënten sturingskader jeugdzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google