De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame jeugdzorg Almere

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame jeugdzorg Almere"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame jeugdzorg Almere
Inleiding Uitgangssituatie Fornhese De zorgpiramide Waarom starten met topzorg? Het zorgproces (diagram) Uitgangspunten intersectorale jeugdzorg Consequenties voor bedrijfsvoering Bestuurlijke randvoorwaarden Arnold Allertz,

2 GGZ jeugd breed beschikbaar: de uitdaging van Fornhese Almere
Inleiding: GGZ jeugd breed beschikbaar: de uitdaging van Fornhese Almere Uitgangssituatie: psychiatrische zorgvraag: 7% beschikbaarheid: 1,9% Evenredrige groei onbetaalbaar en onwenselijk Heldere positionering J-GGZ nodig Optimale inzet van partners in de keten is noodzakelijk Binnen netwerken zoeken naar optimalisering zorg De cliënten en de doelen staan centraal

3 Hier gaan we het verder over hebben
Keuze voor beheersbare groei en positionering kinder- en jeugdpsychiatrie (2007) Drie functies op eigen lokatie: Algemene kinder- jeugdpsychiatrie: ambulante diagnostiek, advies, kortdurende behandeling. Intensieve kinder- en jeugdpsychiatrie: ad 1 + intensieve behandeling met zonodig geïntegreerd CL 4 onderwijs Residentiele kinder- en jeugdpsychiatrie: ad 2 + kliniek Hier gaan we het verder over hebben

4 De zorgpiramide in de jeugdzorg
0,5 % doelgroep duurzame jeugdzorg J-GGZ 6,5% Jeugdzorg Reguliere Zorg structuur 13% 80% De zorgpiramide in de jeugdzorg

5 Waarom starten met het topsegment?
Politieke prioriteit ( Min. jeugd en gezin, provincie, gemeente). Fornhese: Toelating 16 plaatsen kinder en jeugd (en 12 verslavingszorg jeugd) Rentray: Noodzaak realisatie 32 plaatsen gesloten jeugdzorg Nieuw Veldzicht (LSG): re-allocatie 44 plaatsen. Eduvier Cl-4 : school, scholing, werktoeleiding. + behoefte aan plaatsen: Logeerhuizen, residentiele plaatsen kinderen tot 12 jaar, RIBW, leer-werkplekken etc. Visie Topjeugdzorg: alleen effectief wanneer intersectorale en transmurale zorg geborgd zijn.

6 Sturing van het zorgproces: “Het dashboard in het ambulatorium”.
evaluatie evaluatie werkhypothesen School Werk Ontwikkeling Eerste milieu Tweede milieu Derde milieu jeugdzorg KJP

7 Uitgangspunten: Intersectorale zorglogistiek
Professionaliteit :(respect voor grenzen, heldere afbakening) (Be-) handelingsbevoegdheid en bekwaamheid Vermogen om SMART doelen te stellen Zorgvraag is uitgangspunt: (patiënt, betrokkenen, klacht probleem, reële doelen) Het team: is intersectoraal rondom de zorgvraag De regie : bij bevoegde en bekwame regisseur met mandaat

8 Intersectorale zorglogistiek: bedrijfsvoering
Sturen op intersectorale zorgpaden (met daarbinnen modules) Koppelen bedrijfsprocessen Sturen op beschikbaarheid professionals in tijd en volume Harmoniseren administratieve processen Centrale agendavoering Koppeling en beschikbaarheid ICT systemen De professional bepaalt de inhoud, de manager beheert het proces.

9 Intersectorale zorglogistiek: Bestuurlijk
Gemeenschappelijke visie, belang en inspanning. Gelijkwaardigheid (meta-complementariteit) Stabiel netwerk van stabiele organisatie (coöperatieve vereniging?): geen meelifters Respect voor verschillende wettelijke kaders (b.v.jeugdrecht, gezondheidsrecht, onderwijsrecht- en regelgeving) Afspraken over regie kwesties Starten in overzichtelijk verband ( I.c.Eduvier – LSG – Rentray – Fornhese )

10 Discussie

11

12


Download ppt "Duurzame jeugdzorg Almere"

Verwante presentaties


Ads door Google