De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Handreiking bij het aanbieden van keuzevakken Landelijke docenten dag BWI 1 juni 2016 Jan van Hilten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Handreiking bij het aanbieden van keuzevakken Landelijke docenten dag BWI 1 juni 2016 Jan van Hilten."— Transcript van de presentatie:

1 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Handreiking bij het aanbieden van keuzevakken Landelijke docenten dag BWI 1 juni 2016 Jan van Hilten Handreiking schoolexamen

2 Handreiking SE PTA format, voorbeelden, uitleg, checklist komen beschikbaar op de website: handreiking schoolexamens van SLO

3 De structuur van de nieuwe examenprogramma's examenprogramma's Evt. Schoolexamen

4 Uit: wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo. (toelichting 11) Het beroepsgericht programma bestaat vanaf 1 augustus 2016 uit twee afzonderlijke vakken:  Het beroepsgerichte profielvak  De beroepsgerichte keuzevakken

5 Het beroepsgerichte Profielvak  Het beroepsgerichte profielvak dat met een CSPE wordt afgesloten en waarover scholen één of meer schoolexamens af kunnen nemen.

6 De beroepsgerichte Keuzevakken  De beroepsgerichte keuzevakken: leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg moeten ten minste 4 beroepsgerichte keuzevakken afsluiten. Beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. Het behaalde cijfer voor dit schoolexamen is tevens eindcijfer. De eindcijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden voor de uitslagregeling gecombineerd tot één combinatiecijfer.

7 V OLGORDE VAN PROFIEL - EN KEUZEVAKKEN Scholen mogen zelf bepalen hoe ze het examenprogramma omzetten in een onderwijsprogramma. Dat betekent dat scholen ook zelf bepalen in welke volgorde het profielvak en de keuzevakken aangeboden worden: na elkaar, naast elkaar, of in elkaar ofwel op een geïntegreerde wijze. Een en ander zal afhangen van het moment waarop de school gekozen heeft het centraal examen af te nemen. Dit kan in leerjaar 3 of in leerjaar 4.

8 PROFIEL KEUZE E X A M E N P R O G R A M M AU W O N D E R W I J S !

9 Metafoor: E X A M E N P R O G R A M M A Van het CBR Het O N D E R W I J S van een rijschool ! verkeersregels verkeersborden rijvaardigheid bijzondere verrichtingen verkeersregels verkeersborden bijz. verrichtingen rijvaardigheid 100 uur

10 PROFIEL KEUZE PROJECTWEEK SIMULATIE = E X A M E N P R O G R A M M AU W O N D E R W I J S !

11 Optie 1:

12 Optie 2:

13 Optie 3:

14 Optie 4:

15 Optie 5:

16 Invoering nieuwe vmbo programma’s: versterkte rol van het SE – Afsluiting van de keuzevakken met een SE (apart vak en cijfer) – Evt. ook het profielcijfer deels o.b.v. een SE – Scholen ontwikkelen eigen keuzevakken en/of het curriculum met het mbo en bedrijfsleven (afsluitend met een SE) – De verantwoordelijkheid voor SE kwaliteit ligt bij de scholen! Kortom, meer verantwoordelijkheid bij het veld voor het niveau van het vmbo beroepsgericht.  Dit vraagt een kwaliteitsgarantie vanuit het vmbo veld! Kwaliteit van schoolexaminering?

17 Alleen met een goede toets ben je er niet.. Een goed toets- programma (PTA) als basis … DAG 1 DAG 2&3 DAG 4 Eventueel modulair aanbod van SLO, Cito na de zomer

18 Leergang SE Leergang Schoolexaminering op www.bijscholingvmbo.nl www.bijscholingvmbo.nl

19 Handreiking SE PTA format, voorbeelden, uitleg, checklist komen beschikbaar op de website: handreiking schoolexamens van SLO

20 Format voor het PTA: Wat staat er minimaal in? Dit PTA geldt voor keuzevak:............................ In de....................leerweg Naam keuzevak: … Leerweg …. Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma; wat ga je hiervoor doen? Toetsvorm en code Herkansing ja/nee? Weging Berekening cijfer schoolexamen: ((SE x ) + ( x )/ = cijfer SE keuzevak

21 Werkwijze Voor elk keuzevak een PTA 4 x keuzevak = SE

22 Een voorbeeld... PTA keuzevak BWI: MeubelmakenMeubelmaken


Download ppt "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Handreiking bij het aanbieden van keuzevakken Landelijke docenten dag BWI 1 juni 2016 Jan van Hilten."

Verwante presentaties


Ads door Google