De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Van der Meij College. 2 Inhoud en opzet examens VMBO 2011/ 2012 leerjaar 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Van der Meij College. 2 Inhoud en opzet examens VMBO 2011/ 2012 leerjaar 4."— Transcript van de presentatie:

1 1 Van der Meij College

2 2 Inhoud en opzet examens VMBO 2011/ 2012 leerjaar 4

3 3 Opzet examinering: Examen bestaat voor bijna elk vak uit twee delen: SchoolExamen: SE Centraal Examen: CE Alleen SE voor de beschermde vakken : Maatschappijleer 1 LO (Lichamelijke oefening) Kunstvakken 1 (CKV)

4 4 Schoolexamen Inhoud en vorm worden bepaald door de school en vastgelegd in programma van toetsing en afsluiting (PTA) Afname 3 e en 4 e leerjaar Voortschrijdend gemiddelde Cijfers 3 e klas tellen voor 35% mee in de 4 e klas

5 5 Onderdelen van het schoolexamen Schriftelijke toetsen Mondelinge toetsen Praktische opdrachten Grote praktische opdrachten Handelingsdeel  goed /voldoende

6 Voorbeeld PTA 6 InhoudPeriodeSoortWegingToetsvormHerkansing Examen- eenheden T1: R1 B 1 S Nee EC/K/2/3/5 Kopen en betalen (h1) Bescherming van de consument(h2)

7 7 De Beschermde vakken LO, Kunstvakken 1 en Maatschappijleer 1 LO, Kunstvakken 1 en Maatschappijleer 1 tellen volledig mee voor het examen !!! Mis je onderdelen van LO dan is een voldoende niet mogelijk. Bij blessures e.d. vervangende opdracht. Kunstvakken 1 moet minimaal voldoende zijn om over te kunnen naar klas 4 Maatschappijleer 1 en kunstvakken 1 worden in klas 3 afgesloten

8 absent Geoorloofd absent Vóór aanvang van toets/examen afgemeld en met gegronde reden. Cijfer 1,2 wordt toegekend en toets kan later worden ingehaald. Inhaalmoment: donderdagmiddag Ongeoorloofd absent geen herkansing mogelijk. Cijfer 1 wordt toegekend 8

9 9 Centraal examen beroepsgericht programma Kaderberoepsgerichte leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg: Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) CSPE = cijfer CE

10 10 Berekening eindcijfer algemene- en sectorvakken Kader- en Basisberoepsgerichte leerweg: 1/2 cijfer schoolexamen + 1/2 cijfer centraal examen = eindcijfer

11 11 Voorbeeld SE 5.4 CSE of CSPE 5.5 Eindcijfer: (5.4 + 5.5 ) : 2 = 5,45  5,4 = 5

12 12 Wanneer ben je geslaagd ? Alle vakken een 6 of hoger één 5, rest 6 of hoger één 4 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger twéé keer 5 met minimaal één 7 en de rest 6 of hoger Het gemiddelde van alle onafgeronde, op het CE en CSPE, behaalde cijfers moet minimaal 5,5 zijn

13 13 Wanneer ben je geslaagd ? Kunstvakken 1 en LO goed/voldoende Cijfer Beroepsgericht telt twee maal mee !!! Maatschappijleer 1 doet mee in de slaag / zakregeling.

14 Voorbeeld VakSchoolexamenCentraal Examen Ne65 En65 Wi65 Ec65 Beroeps65 Ma7 14

15 15 Herkansing centraal schriftelijk examen iedere kandidaat mag één centraal schriftelijk examen herkansen (AVO) het hoogste cijfer telt. Uitzondering : Maatschappijleer 1 Alleen schoolexamen Bij een onvoldoende SE cijfer mag je één onderdeel herkansen.

16 Herkansing Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) Indien nodig mag een kandidaat 1x het CSPE of een/enkele onderdelen hiervan herkansen. Het hoogste cijfer van het totale examen telt 16

17 17 Handicap Ernstig visuele handicap Leeshandicap (dyslexie) Mogelijkheden: verlenging van de examentijd (voor het CE hoogstens 30 minuten ) auditieve ondersteuning bij examen

18 18 compex COMPEX = computer examens 2011/2012 voor zowel kader als basisleerlingen Alle vakken (onder voorbehoud)


Download ppt "1 Van der Meij College. 2 Inhoud en opzet examens VMBO 2011/ 2012 leerjaar 4."

Verwante presentaties


Ads door Google