De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo"— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Sector Zorg & Welzijn Regiobijeenkomsten januari 2015 Martha Haverkamp / Wilma Roijackers

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

3 Agenda Laatste stand van zaken Aanpassing-syllabus
Examenjaar 2015: een pilot-centraal examen Ervaringen uit de pilot ‘Spreekuur’ Z&W

4 Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Handreiking SLO KEUZE 4 Keuzevakken Schoolexamen 50% PROFIELvak 4 Modulen Centraal examen Syllabus CvE Algemene vaardigheden Professionele vaardigheden LOB KERN

5 ec te gr zw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
april ’17 Kernprogramma = hart van de sector Van sectoren naar beroepsgerichte profielvakken ec zw te D&P gr en beroepsgerichte keuzevakken verdiepend of verbredend

6 Sector Zorg & Welzijn De activiteiten richten zich op het werken met en voor mensen: -De mens als individu -De mens in relatie tot zijn omgeving en in relatie met andere mensen gericht op het fysieke, psychische en sociale welbevinden in uiteenlopende omgevingen De beroepsbeoefenaar is zelf het belangrijkste instrument waarmee wordt gewerkt.

7

8 Kernprogramma Z&W Algemene kennis en vaardigheden
Professionele kennis en vaardigheden Eenheid 1: Persoonlijk functioneren Eenheid 2: Werken met en voor mensen Eenheid 3: Werken in de beroepsomgeving LOB  handreiking beschikbaar

9 Vertaling naar onderwijsprogramma's
De school bepaalt het aanbod in een onderwijsprogramma 4 Keuzevakken Schoolexamen ca. 400 uur 1 Profielvak bestaande uit vier modulen Jan: voorbeelden breed en smal Centraal examen

10 Eén beroepsgericht profielvak met 4 modulen
Mens en gezondheid (BB en KB) Mens en omgeving (BB en KB) Mens en activiteiten (BB, KB en GL)* Mens en zorg (BB, KB en GL)* * GL-programma

11 Aanpassing-syllabus Verbeterslag van concept syllabus versie 2
Veldraadpleging is afgenomen bij de pilotscholen eerste ervaring hiermee opgedaan zicht in hoeverre de syllabus voldoet aan de praktijk Mei 2015 concept syllabus versie 4 beschikbaar

12 Examen jaar 2015 Centraal examen: gekozen beroepsgericht Profielvak
Mei pilot centraal examen September concept CSPE openbaar Schoolexamen: keuzevakken of modulen uit een ander profielvak dan het gekozen profielvak. Syllabus: beschrijving centraal examen PTA: vastleggen van het schoolexamen en LOB Handreiking: beschrijving van het schoolexamen

13 Pilot-cohorten Schooljaren 2013-2015  examen in 2015
Cohort 1 Start van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR In ontwikkeling de profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem Schooljaren  examen in 2016 Cohort 2 Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR Cohort 1Start van 4 nieuwe profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem Schooljaren  examen in 2017 Cohort 3 Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR Cohort 2 Doorstart van de profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem

14 Keuzevakken profielvak Z&W
Facilitaire dienstverlening Facilitaire dienstverlening breed Beveiliging / veiligheid Gebouwenbeheer Sport en bewegen Voorkomen van ongevallen en EHBO Sociale vaardigheden Communicatie Uiterlijke Verzorging Uiterlijke verzorging breed Haarverzorging Huidverzorging Hand- en voetverzorging Gezondheidszorg en welzijn Wonen, welzijn en zorg Wonen en huishouden Verzorging Dagbesteding

15 Keuzevakken Leerling doet schoolexamen in minimaal 4 keuzevakken
Vooralsnog ± 100 keuzevakken landelijk ontwikkeld School mag – los van licenties- alle landelijk ontwikkelde keuzevakken aanbieden. Ook profielmodulen mogen als keuzevak worden aangeboden (maximaal 3). School mag daarnaast ‘vrije-keuzevakken’ aanbieden : In samenwerking met het mbo ontwikkeld (i.c. deel uit het KD) Door derden ontwikkeld In het examenprogramma van een leerling mag maximaal 1 'vrij-keuzevak' worden opgenomen dat meeweegt in de slaag-zak beslissing.

16 Ervaringen van pilotscholen
Pilotscholen krijgen steeds beter zicht op wat wel en niet goed is beschreven in het examenprogramma Pilotscholen bieden profielmodules geïntegreerd dan wel apart aan. Alle keuzevakken van Z&W worden ‘uitgeprobeerd’ door de pilotscholen. Scholen maken verschillend gebruik van keuzemomenten door leerlingen.

17 16 pilotscholen - wat cijfers

18 Aantal scholen dat een keuzevak aanbiedt

19 Keuzevakken van andere profielvakken
Profiel HBR: Keuken 1 (= profielmodule HBR) (2 scholen) Traiteur (2 scholen) Bijzondere keuken (2 scholen) Recreatie (= profielmodule HBR) (1 school) Twee nieuwe keuzevakken rondom ‘koken’.

20 Platform VMBO Zorg & Welzijn
Pilotscholen aan het woord Bespreken implementatie nieuwe programma's Landelijke netwerkdag Lid worden? Ga naar:

21 Implementatie Nieuwe voorstel WVO  tweede kamer
Licenties: een school mag een profielvak aanbieden als ze de licentie heeft voor een onderliggende afdeling. Scholen die nu (schooljaar ) een intersectoraal programma aanbieden mogen het nieuwe profiel D&P aanbieden of terugvallen op een onderliggende afdeling waarvoor zij licentie hebben. Scholen die niet over een gewenste licentie beschikken moeten hierover in overleg gaan met hun regionale partners, zoals nu ook het geval is. Aanbod beroepsgerichte keuzevakken: Scholen mogen alle beroepsgerichte keuzevakken aanbieden (licentievrij). Het aantal profielmodulen dat als keuzevak mag worden aangeboden is beperkt tot drie.

22 Implementatie nieuwe programma’s
Wat wordt het onderwijsaanbod? Onder andere: Wat is de visie van de school? Welke leerroutes wil de school aanbieden? Wat is het arbeidsmarktperspectief in de regio? Welke opleidingsmogelijkheden biedt de regio (andere vmbo-scholen, roc’s)? Welke profiel- en keuzevakken biedt uw school aan?

23 Implementatie - vervolg
Hoe ziet de organisatie eruit? Onder andere: Welke volgorde houdt de school aan voor het onderwijsaanbod van profiel en keuzevakken? Welke keuzes kunnen leerlingen wanneer maken? Welke leermiddelen zetten we in? Wat betekent het nieuwe onderwijsaanbod voor de fysieke inrichting?

24 Implementatie - vervolg
Wat betekent dit voor de docenten? Onder andere: Welk begeleidingsmodel wordt gehanteerd? Waar is extra scholing voor nodig? Waar kan worden samengewerkt met collega vmbo scholen of mbo of bedrijfsleven?

25 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn Mei 2013: concept examenprogramma Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) Augustus 2014: start pilot cohort 2 Mei 2015: eerste examens (cohort 1) Augustus 2015:start pilot cohort 3 Mei 2016: examens cohort 2 Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma 1 2 3 4 5 6 7 8 Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016

26 Vragen? Martha Haverkamp m.haverkamp@slo.nl Wilma Roijackers


Download ppt "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo"

Verwante presentaties


Ads door Google