De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Sector Zorg & Welzijn Regiobijeenkomsten januari 2015 Martha Haverkamp / Wilma Roijackers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Sector Zorg & Welzijn Regiobijeenkomsten januari 2015 Martha Haverkamp / Wilma Roijackers."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Sector Zorg & Welzijn Regiobijeenkomsten januari 2015 Martha Haverkamp / Wilma Roijackers

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

3 Agenda Laatste stand van zaken Aanpassing-syllabus Examenjaar 2015: een pilot-centraal examen Ervaringen uit de pilot ‘Spreekuur’ Z&W

4 4 Modulen Centraal examen 4 Keuzevakken Schoolexamen PROFIELvak KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN 50% Syllabus CvE Handreiking SLO Algemene vaardigheden Professionele vaardigheden LOB

5 D&P te zw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma Van sectoren naar beroepsgerichte profielvakken ec en beroepsgerichte keuzevakken verdiepend of verbredend Kernprogramma = hart van de sector gr

6 Sector Zorg & Welzijn De activiteiten richten zich op het werken met en voor mensen: -De mens als individu -De mens in relatie tot zijn omgeving en in relatie met andere mensen gericht op het fysieke, psychische en sociale welbevinden in uiteenlopende omgevingen De beroepsbeoefenaar is zelf het belangrijkste instrument waarmee wordt gewerkt.

7

8 Kernprogramma Z&W A. Algemene kennis en vaardigheden B. Professionele kennis en vaardigheden Eenheid 1: Persoonlijk functioneren Eenheid 2: Werken met en voor mensen Eenheid 3: Werken in de beroepsomgeving C. LOB  handreiking beschikbaar www.vernieuwingvmbo.nl

9 Vertaling naar onderwijsprogramma's De school bepaalt het aanbod in een onderwijsprogramma Centraal examen Schoolexamen 1 Profielvak bestaande uit vier modulen 4 Keuzevakken ca. 400 uur

10 Eén beroepsgericht profielvak met 4 modulen 1. Mens en gezondheid (BB en KB) 2. Mens en omgeving (BB en KB) 3. Mens en activiteiten (BB, KB en GL)* 4. Mens en zorg (BB, KB en GL)* * GL-programma

11 Aanpassing-syllabus Verbeterslag van concept syllabus versie 2  Concept syllabus versie 3 Veldraadpleging is afgenomen bij de pilotscholen  eerste ervaring hiermee opgedaan  zicht in hoeverre de syllabus voldoet aan de praktijk Mei 2015 concept syllabus versie 4 beschikbaar

12 Examen jaar 2015 Centraal examen: gekozen beroepsgericht Profielvak  Mei pilot centraal examen  September concept CSPE openbaar Schoolexamen: keuzevakken of modulen uit een ander profielvak dan het gekozen profielvak. Syllabus: beschrijving centraal examen PTA: vastleggen van het schoolexamen en LOB Handreiking: beschrijving van het schoolexamen

13 Pilot-cohorten Schooljaren 2013-2015  examen in 2015 Cohort 1 Start van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR In ontwikkeling de profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem Schooljaren 2014-2016  examen in 2016 Cohort 2 Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR Cohort 1Start van 4 nieuwe profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem Schooljaren 2015-2017  examen in 2017 Cohort 3 Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR Cohort 2 Doorstart van de profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem

14 Keuzevakken profielvak Z&W Uiterlijke Verzorging 1. Uiterlijke verzorging breed 2. Haarverzorging 3. Huidverzorging 4. Hand- en voetverzorging Gezondheidszorg en welzijn 5. Wonen, welzijn en zorg 6. Wonen en huishouden 7. Verzorging 8. Dagbesteding Facilitaire dienstverlening 9. Facilitaire dienstverlening breed 10. Beveiliging / veiligheid 11. Gebouwenbeheer Sport en bewegen 12. Sport en bewegen 13. Voorkomen van ongevallen en EHBO Sociale vaardigheden 14. Communicatie

15 Keuzevakken Leerling doet schoolexamen in minimaal 4 keuzevakken Vooralsnog ± 100 keuzevakken landelijk ontwikkeld School mag – los van licenties- alle landelijk ontwikkelde keuzevakken aanbieden. Ook profielmodulen mogen als keuzevak worden aangeboden (maximaal 3). School mag daarnaast ‘vrije-keuzevakken’ aanbieden : In samenwerking met het mbo ontwikkeld (i.c. deel uit het KD) Door derden ontwikkeld In het examenprogramma van een leerling mag maximaal 1 'vrij- keuzevak' worden opgenomen dat meeweegt in de slaag-zak beslissing.

16 Ervaringen van pilotscholen Pilotscholen krijgen steeds beter zicht op wat wel en niet goed is beschreven in het examenprogramma Pilotscholen bieden profielmodules geïntegreerd dan wel apart aan. Alle keuzevakken van Z&W worden ‘uitgeprobeerd’ door de pilotscholen. Scholen maken verschillend gebruik van keuzemomenten door leerlingen.

17 16 pilotscholen - wat cijfers

18 Aantal scholen dat een keuzevak aanbiedt

19 Keuzevakken van andere profielvakken Profiel HBR: Keuken 1 (= profielmodule HBR) (2 scholen) Traiteur (2 scholen) Bijzondere keuken(2 scholen) Recreatie (= profielmodule HBR)(1 school) Twee nieuwe keuzevakken rondom ‘koken’.

20 Platform VMBO Zorg & Welzijn Pilotscholen aan het woord Bespreken implementatie nieuwe programma's Landelijke netwerkdag Lid worden? Ga naar: www.platformzorgenwelzijn.nl

21 Implementatie  Nieuwe voorstel WVO  tweede kamer  Licenties: een school mag een profielvak aanbieden als ze de licentie heeft voor een onderliggende afdeling.  Scholen die nu (schooljaar 2014-2015) een intersectoraal programma aanbieden mogen het nieuwe profiel D&P aanbieden of terugvallen op een onderliggende afdeling waarvoor zij licentie hebben.  Scholen die niet over een gewenste licentie beschikken moeten hierover in overleg gaan met hun regionale partners, zoals nu ook het geval is.  Aanbod beroepsgerichte keuzevakken: Scholen mogen alle beroepsgerichte keuzevakken aanbieden (licentievrij). Het aantal profielmodulen dat als keuzevak mag worden aangeboden is beperkt tot drie.

22 Implementatie nieuwe programma’s 1. Wat wordt het onderwijsaanbod? Onder andere: Wat is de visie van de school? Welke leerroutes wil de school aanbieden? Wat is het arbeidsmarktperspectief in de regio? Welke opleidingsmogelijkheden biedt de regio (andere vmbo-scholen, roc’s)? Welke profiel- en keuzevakken biedt uw school aan?

23 Implementatie - vervolg 2. Hoe ziet de organisatie eruit? Onder andere: Welke volgorde houdt de school aan voor het onderwijsaanbod van profiel en keuzevakken? Welke keuzes kunnen leerlingen wanneer maken? Welke leermiddelen zetten we in? Wat betekent het nieuwe onderwijsaanbod voor de fysieke inrichting?

24 Implementatie - vervolg 3. Wat betekent dit voor de docenten? Onder andere: Welk begeleidingsmodel wordt gehanteerd? Waar is extra scholing voor nodig? Waar kan worden samengewerkt met collega vmbo scholen of mbo of bedrijfsleven?

25 Tijdlijn 1. Mei 2013: concept examenprogramma 2. Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) 3. Augustus 2014: start pilot cohort 2 4. Mei 2015: eerste examens (cohort 1) 5. Augustus 2015:start pilot cohort 3 6. Mei 2016: examens cohort 2 7. Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen 8. Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8 7 7 6 6

26 Vragen? Martha Haverkamp m.haverkamp@slo.nl Wilma Roijackers w.roijackers@kpcgroep.nl


Download ppt "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Sector Zorg & Welzijn Regiobijeenkomsten januari 2015 Martha Haverkamp / Wilma Roijackers."

Verwante presentaties


Ads door Google