De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sector Techniek profiel PIE Regiobijeenkomsten januari 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sector Techniek profiel PIE Regiobijeenkomsten januari 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Sector Techniek profiel PIE Regiobijeenkomsten januari 2015
Jan van Hilten

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

3 Agenda Laatste stand van zaken Aanpassing-syllabus
Examenjaar 2015: een pilot-centraal examen Ervaringen uit de pilot ‘Spreekuur’ PIE

4 Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Handreiking SLO KEUZE 4 Keuzevakken Schoolexamen 50% PROFIELvak 4 Modulen Centraal examen Syllabus CvE algemene vaardigheden Professionele LOB KERN

5 Kernprogramma Techniek
Algemene kennis en vaardigheden Professionele kennis en vaardigheden Oriëntatie op de techniek Voorbereiden Ontwerpen en maken Controleren en nazorg plegen LOB  handreiking beschikbaar

6 Vertaling naar onderwijsprogramma's
De school bepaalt het aanbod in een onderwijsprogramma 4 Keuzevakken Schoolexamen ca. 400 uur 1 Profielvak bestaande uit vier modulen Jan: voorbeelden breed en smal Centraal examen

7 ec te gr zw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
april ’17 Kernprogramma = hart van de sector Van sectoren naar beroepsgerichte profielvakken ec zw te D&P gr en beroepsgerichte keuzevakken verdiepend of verbredend

8 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Implementatie Nieuwe voorstel WVO  tweede kamer Licenties: een school mag een profiel aanbieden als ze de licentie heeft voor een onderliggende afdeling. Scholen die nu (schooljaar ) een intersectoraal programma aanbieden mogen het nieuwe profiel D&P aanbieden of terugvallen op een onderliggende afdeling waarvoor zij licentie hebben. Scholen die niet over een gewenste licentie beschikken moeten hierover in overleg gaan met hun regionale partners, zoals nu ook het geval is. Aanbod beroepsgerichte keuzevakken: Scholen mogen alle beroepsgerichte keuzevakken aanbieden (licentievrij). Het aantal profielmodulen dat als keuzevak mag worden aangeboden is beperkt tot drie.

9 Het beroepsgerichte profielvak PIE met 4 modules
Ontwerpen en maken (voor BB, KB en GL) Bewerken en verbinden van materialen (alleen voor BB en KB) Besturen en automatiseren (voor BB, KB en GL) Installeren en monteren (alleen voor BB en KB)

10 Keuzevakken PIE (worden herzien in 2015)
1. Plaat en constructie werk 2. Booglassen 3. Klimaattechnologie 4. Procestechniek 5. Zonne- en windenergie 6. Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud 7. Utiliteitsinstallaties 8. Booglassen 2 9. CNC-technieken. 10. Drinkwater en sanitair 11. Dakbedekking 12. Verspaningstechnieken 13. Woon- en kantoortechnologie 14. Procestechniek 2 15. Besturing en automatisering 2 (domotica) 16. (Mobiele) Communicatietechnologie 17. Nutsvoorzieningen 18. Koudetechnologie 19. Licht, geluid en beeld 20. alleen voor GL *): Bewerken en verbinden van materialen 21. alleen voor GL *): Installeren en monteren *) Dit keuzevak geldt alleen voor GL omdat het identiek is aan een van de profiel modulen voor KB.

11 Aanpassing-syllabus Aanpassingen in het examenprogramma (v1 v2)
Bijstelling concept syllabus versie versie 3 Beschikbaar in februari 2015 Veldraadpleging is 12 januari afgenomen bij de pilotscholen eerste ervaring hiermee opgedaan zicht in hoeverre de syllabus voldoet aan de praktijk Concept syllabus versie 4 Beschikbaar in mei 2015

12 Examen jaar 2015 Centraal examen: gekozen beroepsgericht Profielvak
Mei 2015 pilot centraal examen September 2015 concept CSPE openbaar Schoolexamen: keuzevakken of modules uit een ander profielvak dan het gekozen profielvak. Syllabus: beschrijving centraal examen (CvTE) PTA: vastleggen van het schoolexamen en LOB Handreiking: voor het schoolexamen (SLO)

13 Pilot-cohorten Schooljaren 2013-2015  examen in 2015
Cohort 1 Start van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR In ontwikkeling de profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem Schooljaren  examen in 2016 Cohort 2 Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR Cohort 1Start van 4 nieuwe profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem Schooljaren  examen in 2017 Cohort 3 Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR Cohort 2 Doorstart van de profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem

14 Keuzevakken Leerling doet schoolexamen in minimaal 4 keuzevakken
Vooralsnog ± 100 keuzevakken landelijk ontwikkeld School mag daarnaast ‘vrije-keuzevakken’ aanbieden : In samenwerking met het mbo ontwikkeld (i.c. deel uit het KD) Door derden ontwikkeld In het examenprogramma van een leerling mag maximaal 1 'vrij-keuzevak' worden opgenomen dat meeweegt in de slaag-zak beslissing.

15 Ervaringen van pilotscholen PIE
Inventarisatie lesuren PIE (per week) GL: 1 x 4 uur is te weinig!

16 Algemene opmerkingen van pilotscholen PIE op de syllabus
1.2 Composieten: welke?, hoe? wat? Milieuaspecten? Snijsnelheden? 1.2.3 CNC draaien niet produceren of examenprogramma wijzigen: "en" vervangen door "of" beschrijving klopt niet. EMCO machines kunnen niet inlezen 4.1 koperen buis en solderen zijn nog steeds gangbaar in de renovatie en onderhoud. Pilotscholen hebben vorig jaar geïnvesteerd in koperen buis en appendages. Graag in de syllabus handhaven.

17 Implementatie nieuwe programma’s
Wat wordt het onderwijsaanbod? Onder andere: Wat is de visie van de school? Welke leerroutes wil de school aanbieden? Wat is het arbeidsmarktperspectief in de regio? Welke opleidingsmogelijkheden biedt de regio (andere vmbo-scholen, roc’s)? Welke profiel- en keuzevakken biedt uw school aan?

18 Implementatie - vervolg
Hoe ziet de organisatie eruit? Onder andere: Welke volgorde houdt de school aan voor het onderwijsaanbod van profiel en keuzevakken? Welke keuzes kunnen leerlingen wanneer maken? Welke leermiddelen zetten we in? Wat betekent het nieuwe onderwijsaanbod voor de fysieke inrichting?

19 Implementatie - vervolg
Wat betekent dit voor de docenten? Onder andere: Welk begeleidingsmodel wordt gehanteerd? Waar is extra scholing voor nodig? Waar kan worden samengewerkt met collega vmbo scholen of mbo of bedrijfsleven?

20 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn Mei 2013: concept examenprogramma Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) Augustus 2014: start pilot cohort 2 Mei 2015: eerste examens (cohort 1) Augustus 2015:start pilot cohort 3 Mei 2016: examens cohort 2 Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma 1 2 3 4 5 6 7 8 Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016

21 Vragen? FAQ: Jan van Hilten


Download ppt "Sector Techniek profiel PIE Regiobijeenkomsten januari 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google