De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen Regionale bijeenkomsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen Regionale bijeenkomsten."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen Regionale bijeenkomsten

2 4 Modulen Centraal examen 4 Keuzevakken Schoolexamen PROFIELvak KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN 50% Syllabus CvE Handreiking SLO algemene vaardigheden Professionele LOB

3 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen

4 PROFIELMODULEN GROEN glgl glgl

5 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen Keuzevakken Het groene machinepark Tuinontwerp & -aanleg Werk in tuin & landschap Bloemwerk Groene vormgeving & styling Groene groei Groei en oogst Houden van dieren Gezonde dieren Water Smakelijk eten Groene zorg Natuurlijk groen

6 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo : Groen Andere relevante keuzevakken Reeds ontwikkelde keuzevakken die relevant zijn voor groen (eerste selectie) – Natuurtalent (keuzevak Dienstverlening & Producten) – Gezonde leefstijl (keuzevak Dienstverlening & Producten) – Recreatie (profiel- en keuzevakken Horeca Bakkerij Recreatie) – (Bijzondere) Keuken, traiteur (profielmodulen en keuzevakken Horeca Bakkerij Recreatie) – Logistiek, commercieel, ondernemen, vormgeving (profielmodulen en keuzevakken Economie en Ondernemen) – Mens en gezondheid (voeding); Mens en activiteit (profielmodulen Zorg en Welzijn) – Terreinafwerking (Keuzevak Bouw Wonen en Interieur) – Klimaattechnologie, zonne- en windenergie (keuzevakken Produceren Installeren en Energie) – Transport, motorsystemen (profielmodulen en keuzevakken Mobiliteit en Transport)

7 Voorbeeld: groene school De School biedt het groene vak aan De school biedt keuzevakken aan De leerling weet zeker dat zij verder wil in groen en kiest 4 groene keuzevakken Deze leerling volgt het groene vak en 4 groene keuzevakken: het programma van de leerling kleurt diepgroen

8 Voorbeeld: de groen-grijze school Deze leerling volgt het groene vak, 1 groen keuzevak en 3 keuzevakken recreatie. De school zet deze keuzevakken in de groene context. Het programma van de leerling kleurt groen. De school biedt het groene vak aan De school biedt keuzevakken aan De leerling ontdekt door kd water zijn interesse in recreatie Hij kiest 3 keuzevakken recreatie uit EO

9 Volgorde van aanbieden Eerst profiel, dan verdieping 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 7 7 8 8 6 6 5 5 6 6 7 7 8 8 Eerst oriëntatie, dan profiel 2 2 3 3 4 4 1 1

10 Eerste voorlopige conclusies eindtermenvergelijking Nieuwe conceptexamenprogramma is specifieker en concreter Context aangegeven in vier profielmodulen Andere formulering: in taken en deeltaken Alle thema’s LBB zijn verwerkt in profielmodulen Milieu, duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen uitdrukkelijk in kern aanwezig Grove schatting: 10 % van de inhoud is geheel nieuw of nieuw omdat de context echt anders is (stadslandbouw) Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

11 Conceptsyllabus versie 1 Per conceptexamenprogramma wordt een conceptsyllabus gemaakt = uitwerking/toelichting op het CE deel van het examenprogramma. Doel: (1) leerlingen goed voor te kunnen bereiden op het centrale examens; (2) centrale examens te kunnen maken; (3) methodes te kunnen maken Syllabus is toelichtend. Dus niet een volledig en afgebakende beschrijving van alles wat op een examen voorkomt of kan komen. Bevat in ieder geval een beschrijving van de exameneisen voor een centraal examen. Daarnaast: – specificaties van examenstof – begrippenlijsten – inventarislijsten – toegestane hulpmiddelen – bekend veronderstelde kennis en vaardigheden (uit onderbouw) – bijzondere vormen van examinering – voorbeeldopgaven – toelichtingen op vraagstelling Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

12 Monitor pilot Visie (op onderwijs en onderwijsprogramma, keuzedelen, maatwerk, LOB, samenwerking in regio) Evenwichtig en samenhangend onderwijsprogramma (volgorde van pd en kd, aanbod van kd, keuzemogelijkheden voor leerlingen, maatwerk, doorlopende leerlijn) Roostering van uren (aantal, enkele uren, blokuren, dagdelen) LOB (praktijkervaring, relatie bedrijfsleven en mbo) Samenwerking (v) mbo (keuzemogelijkheden doorlopende leerlijnen, leerwinst?) Lesmateriaal en lesactiviteiten (differentiatie, format) Toetsing (individueel pta, opbrengstgericht werken)

13 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen Schoolfoto Alle leerwegen tegelijk, of eerst met BB/KB Organisatie: – Meesten profiel en keuze gemengd vanaf lj 3 – Enkeling in lj 3 keuze en in lj 4 profiel – Enkeling in lj 3 profiel en in lj 4 keuze Keuzevakken: steeds kiezen uit 2, of uit max 4 tot 10 Aantal klokuren per week wisselend: 3, 6, 8 Duur blokken: 6 wkn, 8 wkn, 12 wkn

14 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen Belangrijke lessen uit pilots 1.Begin vanuit visie 2.Belang van een goed PTA 3.Centrale rol van LOB

15 PROFIEL KEUZE EXAMEN P R O G R A M M A O N D E R W I J S PROJECTWEEK STAGE = 1. Belang van VISIE

16 Visiedocument Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen Missie en visie Kaders vernieuwing groen curriculum Context locatie Aantal leerlingen Huidige examenprogramma’s Aantal leerlingen per vakrichting in huidige klas 4 Aantal klokuren beroepsgericht onderwijs (exclusief stage) per week Aantal klokuren beroepsgerichte stage per week Doorstoom gegevens Aanbod omliggende vmbo scholen Arbeidsmarkt Hoofdlijnen ontwikkeling Welke keuzedelen + argumentatie Volgorde van aanbieden Vormen van samenwerking Positie en plaatsing LOB

17 2. PTA Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen 1.Gaat over SE-deel in bovenbouw (3 en/of 4) 2.Doe het minimale om maximale flexibiliteit te houden en leerlingen (en ouders) goed te informeren 3.Toetsen tbv profielmodulen (CE) mogen in PTA, hoeft niet, tenzij ze meetellen in het SE. 4.Keuzevakken kunnen nooit alleen met theorietoetsen worden afgesloten 5.Stage is geen keuzevak! 6.Maak pta voor ieder keuzevak. Leerling kan dan zelf zijn eigen pta samenstellen. 7.Max. 1 zelf ontwikkeld keuzevak per leerling. 8.Deeltaken: wat moet leerling kunnen om SE met succes te maken

18 PTA Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen Naam keuzedeel: 1. periode 2. (deel-)taak (zie concept- examenprogramma) 3. inhoud (onderwijs- programma) 4. toetsvorm 5. herkansing j/n 6. wijze van herkansing 7. Berekening cijfer schoolexamen:

19 3. Scenario’s LOB Doelen: loopbaancompetenties ontwikkelen Capaciteitenreflectie Wat zijn mijn interesses en capaciteiten? Motievenreflectie Wat zijn mijn drijfveren? Werkexploratie Hoe kan mijn werk eruit zien? Loopbaanplanning Wat weet ik al? Wat heb ik nog meer nodig? Netwerken Welke contacten zijn van belang voor mij en hoe leg en onderhoud ik contacten?  Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties ontwikkelen leerlingen een (beroeps/arbeids)identiteit: waar ga ik voor en waar sta ik voor. Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB

20 Communicatie over project Contactpunt per school Digitale nieuwsbrief Platforms beroepsgerichte programma’s Regionale bijeenkomsten SPV www.vernieuwingvmbo.nl Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo


Download ppt "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen Regionale bijeenkomsten."

Verwante presentaties


Ads door Google