De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud en opzet examens VMBO. Vakkenkeuze Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding en CKV. Twee vakken uit één.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud en opzet examens VMBO. Vakkenkeuze Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding en CKV. Twee vakken uit één."— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud en opzet examens VMBO

2 Vakkenkeuze Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding en CKV. Twee vakken uit één van de sectoren Zorg en welzijn: Biologie Wiskunde of Aardrijkskund e Economie: Economie Duits of Wiskunde GLTL: Per sector verschillend ISP: Per sector verschillend Vrije keuze afhankelijk van de leerweg Kaderberoeps: 1 beroepsgericht programma van de sector met het gewicht van 2 algemene vakken Basisberoeps: 1 beroepsgericht programma van de sector met het gewicht van 2 algemene vakken Gemengde leerweg: 1 beroepsgericht programma

3 Opzet examinering: Examen bestaat voor bijna elk vak/programma uit twee delen: 1.Schoolexamen: SE (klas 3 en 4) 2.Centraal Examen: CE

4 Schoolexamen Inhoud en vorm is bepaald door school en vastgelegd in Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Afname in het derde en vierde leerjaar Resultaten worden opgenomen in examendossier

5 Beschermde vakken in schoolexamen zonder centraal examen Maatschappijleer (Cijfer SE is eindcijfer) Cultureel Kunstzinnige Vorming (moet voldoende/goed worden afgesloten) Lichamelijke Opvoeding (moet voldoende/goed worden afgesloten)

6 Onderdelen van het schoolexamen Schriftelijke toetsen Mondelinge toetsen Praktische opdrachten Sectorwerkstuk (GLTL)

7 Centraal examen Centraal examen per leerweg (BBL/KBL/GLTL) Centraal schriftelijk examen tijdsduur per vak: BB 90 minuten KB 120 minuten GLTL 120 minuten

8 Centraal examen beroepsgerichte programma’s Basisberoepsgerichte leerweg: Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) Kaderberoepsgerichte leerweg: Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) Gemengde leerweg: Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) Dit examen wordt afgenomen voor aanvang van het CSE (vanaf begin april 2009)

9 Tweede correctie Centraal schriftelijk examen heeft tweede corrector van andere school Voor centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) wijst school mede-examinator aan

10 Berekening eindcijfer Basisberoepsgericht: 2/3 cijfer schoolexamen + 1/3 cijfer centraal examen Kaderberoepsgericht: 1/2 cijfer schoolexamen + 1/2 cijfer centraal examen Gemengd/Theoretisch: 1/2 cijfer schoolexamen + 1/2 cijfer centraal examen

11 Slagen alle vakken een 6 of hoger één 5, rest 6 of hoger één 4 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger twee keer 5 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger Cijfer beroepsgericht vak BB en KB telt tweemaal Maatschappijleer doet mee in de slaag/zakregeling (en kan dus als compensatiecijfer gelden) CKV en LO moeten voldoende zijn afgesloten.

12 Slagen (voorbeeld) 5,6,6,6,6,6,v,v: geslaagd 4,7,6,6,6,6,v,v: geslaagd 5,5,5,6,6,6,v,v: afgewezen 3,8,8,8,8,8,v,v: afgewezen 5,6,6,6,6,6,o,v: geslaagd, maar leerling krijgt geen diploma tot het onvoldoende vak voldoende is afgesloten

13 Herkansing centraal schriftelijk examen iedere kandidaat mag één centraal schriftelijk examen herkansen het hoogste cijfer telt


Download ppt "Inhoud en opzet examens VMBO. Vakkenkeuze Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding en CKV. Twee vakken uit één."

Verwante presentaties


Ads door Google