De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond leerjaar 4 Welkom. PTA/SE PTA  Programma van Toetsing en Afsluiting SE  Schoolexamen Leerjaar 3 Leerjaar 4 Periode 1Periode 2Periode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond leerjaar 4 Welkom. PTA/SE PTA  Programma van Toetsing en Afsluiting SE  Schoolexamen Leerjaar 3 Leerjaar 4 Periode 1Periode 2Periode."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond leerjaar 4 Welkom

2 PTA/SE PTA  Programma van Toetsing en Afsluiting SE  Schoolexamen Leerjaar 3 Leerjaar 4 Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 1Periode 2Periode 3 Centraal Examen PTA leerjaar 3 PTA leerjaar 4 School Examen

3 Toetsweken PeriodeToetsweek P1 27-10-14 t/m 31-10-14 P2 12-01-15 t/m 16-01-15 P3 23-03-15 t/m 27-03-15 HER 13-04-15 PTA-toetsen tijdens de toetsweek In de toetsweek geen lessen In toetsweek is leerling beschikbaar voor bijlessen Tijdens toetsweek geen afspraken plannen (bijv. ortho) 2 herkansingen per leerling In PTA staat of een toets herkansbaar is

4 Cijfers Nederlands Engels Frans Duits wiskunde biologie economie Nask1 Nask2 handel & administratie zorg & welzijn breed techniek breed verzorging ict route

5 Berekening eindcijfers VMBO Schoolexamen50 % Cijfer afgerond op 1 decimaal Centraal examen50 % Cijfer afgerond op 1 decimaal Eindcijfer100% Cijfer afgerond op heel getal

6 Maatschappijleer Schoolexamen 100% Cijfer afgerond op 1 decimaal Eindcijfer100%Cijfer afgerond op heel getal Het vak maatschappijleer kent alleen een schoolexamen en wordt beoordeeld met een cijfer dat meeweegt in de slaag/zakregeling.

7 S&B/CKV/Sectorwerkstuk sport & bewegen ckv sectorwerkstuk Schoolexamen 100 % Resultaat ‘voldoende’ of ‘goed’ Bij een onvoldoende mag de kandidaat wel examen doen, maar kan niet slagen.

8 Slagen of zakken 2015 De kandidaat die het eindexamen vmbo bb, kb, gl/tl heeft afgelegd, is geslaagd indien hij aan de volgende 5 voorwaarden voldoet: Voorwaarde 1 – de rekentoets 2F Voorwaarde 2 – voldoende of goed Voorwaarde 3 – eindcijfer Nederlands Voorwaarde 4 – centraal examencijfer Voorwaarde 5 – eindcijfers

9 Voorwaarde 1 De rekentoets 2F De kandidaat die het eindexamen van een leerweg in het vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien: De kandidaat heeft de rekentoets gemaakt. Het cijfer dat de kandidaat hiervoor haalt, telt niet mee bij de berekening of de kandidaat wel of niet geslaagd is. Het cijfer komt op een bijlage van de cijferlijst te staan. De AMN toetsresultaten worden met cijferlijst meegegeven en zijn voor het Mbo bestemd

10 Voorwaarde 2 Voldoende of goed Voor het sectorwerkstuk (gl/tl) en de vakken sport & bewegen en ckv en heeft de kandidaat het resultaat voldoende of goed behaald.

11 Voorwaarde 3 Eindcijfer Nederlands Voor het vak Nederlands heeft de kandidaat het eindcijfer 5 of hoger behaald.

12 Voorwaarde 4 bb / kb Nederlands Engels wiskunde biologie economie Nask1 techniek breed handel & administratie zorg & welzijn breed verzorging gl / tl Nederlands Engels Frans Duits wiskunde Biologie economie nask1 nask2 ict route Centraal examencijfer De kandidaat haalt gemiddeld een 5,50 of hoger voor alle centraal examens.

13 Voorwaarde 5 Eindcijfers De eindcijfers van de kandidaat voldoen aan de volgende eisen: Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of één eindcijfer 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of maximaal één eindcijfer 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of maximaal twee eindcijfers 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is. geen eindcijfer is een 3 of lager.

14 Voorwaarde 5 bb / kb Nederlands Engels wiskunde maatschappijleer biologie economie Nask1 Eindcijfer telt twee keer techniek breed handel & administratie zorg & welzijn breed verzorging

15 Voorwaarde 5 gl / tl Nederlands Engels Franse taal Duitse taal wiskunde Maatschappijleer biologie economie nask1 nask2 ict route Verzorging(telt 2x mee!)

16 Voorbeeld gezakt of geslaagd? TB4kSECEEIND NE6,33,25 EN5,24,55 WI7,66,37 NS6,85,46 TB6,16,86 6 MA6,3 6 5,3

17 Voorbeeld gezakt of geslaagd? TB4kSECEEIND NE6,36,1 6 EN5,26,86 WI6,16,36 NS6,85,46 TB6,14,85 5 MA6,3 6 5,9

18 Voorbeeld gezakt of geslaagd? ZW4bSECEEIND NE6,86,16 EN6,46,56 WI5,03,84 BI6,85,66 ZW6,16,86 6 MA7,3 7 5,8

19 Ouderavonden Data: 25 en 26 november 10 en 11 februari we verwachten iedereen -Laatste informatie over stand van zaken -Examengids

20 Mentor Wat kan u van mij als mentor verwachten:

21 Ouders Wat verwachten wij van u als ouders:

22 LOB Nu al aan de slag voor je vervolgopleiding!! Verplicht AOB markt bezoeken, dinsdag 18 november in Zwijndrecht Vanaf januari OPEN DAGEN op de MBO scholen, bezoek er minimaal 1 Vòòr 1 april inschrijven voor een opleiding! - Ook al weet je niet of je bent geslaagd - Bij twijfel: meerdere opleidingen mag ook!

23 Vragen?


Download ppt "Informatieavond leerjaar 4 Welkom. PTA/SE PTA  Programma van Toetsing en Afsluiting SE  Schoolexamen Leerjaar 3 Leerjaar 4 Periode 1Periode 2Periode."

Verwante presentaties


Ads door Google