De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond leerjaar 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond leerjaar 4"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond leerjaar 4
Welkom

2 PTA/SE PTA  Programma van Toetsing en Afsluiting SE  Schoolexamen
Leerjaar 3 Leerjaar 4 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Centraal Examen PTA leerjaar 3 PTA leerjaar 4 School Examen

3 Toetsweken PTA-toetsen tijdens de toetsweek
In de toetsweek geen lessen In toetsweek is leerling beschikbaar voor bijlessen Tijdens toetsweek geen afspraken plannen (bijv. ortho) 2 herkansingen per leerling In PTA staat of een toets herkansbaar is Periode Toetsweek P1 t/m P2 t/m P3 t/m HER

4 Cijfers Nederlands Engels Frans handel & administratie Duits
Nederlands Engels Frans handel & administratie Duits zorg & welzijn breed wiskunde techniek breed biologie verzorging economie ict route Nask1 Nask2

5 Berekening eindcijfers VMBO
Schoolexamen 50 % Cijfer afgerond op 1 decimaal Centraal examen 50 % Cijfer afgerond op 1 decimaal Eindcijfer 100% Cijfer afgerond op heel getal

6 Maatschappijleer Schoolexamen 100% Cijfer afgerond op 1 decimaal
Eindcijfer 100% Cijfer afgerond op heel getal Het vak maatschappijleer kent alleen een schoolexamen en wordt beoordeeld met een cijfer dat meeweegt in de slaag/zakregeling.

7 S&B/CKV/Sectorwerkstuk
sport & bewegen ckv sectorwerkstuk Schoolexamen 100 % Resultaat ‘voldoende’ of ‘goed’ Bij een onvoldoende mag de kandidaat wel examen doen, maar kan niet slagen.

8 Slagen of zakken 2015 De kandidaat die het eindexamen vmbo bb, kb, gl/tl heeft afgelegd, is geslaagd indien hij aan de volgende 5 voorwaarden voldoet: Voorwaarde 1 – de rekentoets 2F Voorwaarde 2 – voldoende of goed Voorwaarde 3 – eindcijfer Nederlands Voorwaarde 4 – centraal examencijfer Voorwaarde 5 – eindcijfers

9 Voorwaarde 1 De rekentoets 2F
De kandidaat die het eindexamen van een leerweg in het vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien: De kandidaat heeft de rekentoets gemaakt. Het cijfer dat de kandidaat hiervoor haalt, telt niet mee bij de berekening of de kandidaat wel of niet geslaagd is. Het cijfer komt op een bijlage van de cijferlijst te staan. De AMN toetsresultaten worden met cijferlijst meegegeven en zijn voor het Mbo bestemd

10 Voorwaarde 2 Voldoende of goed
Voor het sectorwerkstuk (gl/tl) en de vakken sport & bewegen en ckv en heeft de kandidaat het resultaat voldoende of goed behaald.

11 Voorwaarde 3 Eindcijfer Nederlands
Voor het vak Nederlands heeft de kandidaat het eindcijfer 5 of hoger behaald.

12 Voorwaarde 4 Centraal examencijfer
De kandidaat haalt gemiddeld een 5,50 of hoger voor alle centraal examens. bb / kb Nederlands techniek breed Engels handel & administratie wiskunde biologie zorg & welzijn breed economie verzorging Nask1 gl / tl Nederlands economie Engels nask1 Frans nask2 Duits ict route wiskunde Biologie

13 Voorwaarde 5 Eindcijfers
De eindcijfers van de kandidaat voldoen aan de volgende eisen: Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of één eindcijfer 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of maximaal één eindcijfer 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of maximaal twee eindcijfers 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is. geen eindcijfer is een 3 of lager.

14 Voorwaarde 5 Eindcijfer telt twee keer bb / kb techniek breed
Eindcijfer telt twee keer bb / kb techniek breed Nederlands handel & administratie Engels zorg & welzijn breed wiskunde verzorging maatschappijleer biologie economie Nask1

15 Voorwaarde 5 biologie gl / tl economie Nederlands nask1 Engels nask2
Franse taal ict route Duitse taal Verzorging(telt 2x mee!) wiskunde Maatschappijleer

16 Voorbeeld gezakt of geslaagd?
TB4k SE CE EIND NE 6,3 3,2 5 EN 5,2 4,5 WI 7,6 7 NS 6,8 5,4 6 TB 6,1 MA 5,3 gezakt

17 Voorbeeld gezakt of geslaagd?
TB4k SE CE EIND NE 6,3 6,1 6 EN 5,2 6,8 WI NS 5,4 TB 4,8 5 MA 5,9 gezakt

18 Voorbeeld gezakt of geslaagd?
ZW4b SE CE EIND NE 6,8 6,1 6 EN 6,4 6,5 WI 5,0 3,8 4 BI 5,6 ZW MA 7,3 7 5,8 Geslaagd!

19 Ouderavonden Data: 25 en 26 november
10 en 11 februari we verwachten iedereen Laatste informatie over stand van zaken Examengids

20 Mentor Wat kan u van mij als mentor verwachten:

21 Ouders Wat verwachten wij van u als ouders:

22 LOB Nu al aan de slag voor je vervolgopleiding!!
Verplicht AOB markt bezoeken, dinsdag 18 november in Zwijndrecht Vanaf januari OPEN DAGEN op de MBO scholen, bezoek er minimaal 1 Vòòr 1 april inschrijven voor een opleiding! - Ook al weet je niet of je bent geslaagd - Bij twijfel: meerdere opleidingen mag ook!

23 Vragen? ? ? ?


Download ppt "Informatieavond leerjaar 4"

Verwante presentaties


Ads door Google