De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Perspectiefnota Commissie Bestuur en Strategie 11 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Perspectiefnota Commissie Bestuur en Strategie 11 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Perspectiefnota Commissie Bestuur en Strategie 11 mei 2015

2 Inhoud 1.Ontwikkelingen 2.Lastendruk en investeringsagenda 3.MPG

3 Ontwikkelingen Sociaal domein beschikbare middelen bestemmen voor taken uitkering loopt meerjarig terug reserve gevormd > resultaat jaarrekening + ½ milj = 1,2 milj aanvullende risico’s Wlz > rijk betaalt meer > gemeenten houden vast aan afspraken macrobudgetten WMO en Jeugd historische kosten 2015 > 2016 objectieve verdeelmodel > per saldo WMO 320.000 Jeugd 50.000= 270.000 voordeel > via ingroeimodeltraject nntb bekostiging bijstand door gebundelde uitkering > objectief/historisch

4 Ontwikkelingen Vennootschapsbelasting implementatie > 1e kamer > grote lijnen bekend verliespost gemeente + aanzienlijke administratie tarief over “fiscale”winst overschot BBV grondexploitaties en vastgoed indicatie heffing: over 2014 € 50.000 indicatie heffing toekomstige grondexploitaties: 1 milj

5 Ontwikkelingen Algemene uitkering “groot onderhoud” herijken uitgangspunten = herverdelen 1 fase meicircualaire 2014 > nadeelgemeente 200.000 2e fase meicirculaire 2015 > voordeelgemeente tendens kleine gemeenten meer > grote gemeenten minder hogere uitkering € 33 per inwoner betaling in stapjes van max € 15 per jaar

6 Ontwikkelingen Verruiming belastingcapaciteit gemeenten belastingen centraal taken decentraal sterke financiele afhankelijkheid centrale overheid belastingcapaciteit gemeenten > vereenvoudiging belastingstelsel Hoe? diverse opties Herinvoeren gebruikersheffing woningen gekoppeld aan locatiespecifieke voorzieningen Invoeren ingezetenenheffing profijt in gelijke mate Ozb en ingezetenenheffing kunnen spelen inkomenseffecten

7 Lastendruk en investeringsagenda Lastendruk 2016 OZB 3% en afval- en rioolheffing 0,75% Rioolheffing geen inhaalslag

8 Lastendruk en investeringsagenda Lastendruk 2015 Coelo

9 Lastendruk en investeringsagenda ruimte door lagere rioolheffing 1,75% ozb 100.000 indicatie investeringsruimte 1 milj. Investeringskosten

10 Lastendruk en investeringsagenda resultaat 2016 - 2019

11 MPG Meerjaren Perspectief Grondbedrijf verbetering informatievoorziening bouwgrondexploitatie financiele stand van zaken integraal beeld bouwprogramma, voorraad, kansen en risico’s informatie over projecten geen kaderstelling samenbrengen van informatie

12 Traject perspectiefnota technische vragen 20 mei algemene beschouwingen 28 mei reactie college op algemene beschouwingen 4 juni


Download ppt "Perspectiefnota Commissie Bestuur en Strategie 11 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google