De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Septembercirculaire en nog meer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Septembercirculaire en nog meer"— Transcript van de presentatie:

1 Septembercirculaire en nog meer
Gijs Oskam VNG Utrecht, 30 september 2011

2 Programma Septembercirculaire gemeentefonds Ontwikkeling accres
Nominale ontwikkelingen Overige actualiteiten

3 Ontwikkeling accres

4 Ontwikkeling accressen Septembercirculaire 2011
Nominaal € Nominaal % 0,5 -0,5 0,9 2,4 0,5 3,4 Reëel % -0,8 -2,5 -1,1 0,6 -1,2 1,7

5 Groei gemeentefonds 1998 -2016 Septembercirculaire 2011

6 Groei gemeentefonds en BBP 1998-2016 Septembercirculaire 2011

7 Nominale ontwikkeling accressen September- versus meicirculaire 2011
Mei € * Sept. € Verschil Mei % 0,5 0,6 0,7 1,8 0,7 2,6* Sept. % 0,5 -0,5 0,9 2,4 0,5 3,4 * Excl. aanvullende mutatie (€ 86 miljoen structureel vanaf 2015)

8 Groei gemeentefonds 2011-2016 September- versus meicirculaire 2011

9 Technische correctie gemeentefonds
Algemene uitkering m.i.v structureel € 39 miljoen hoger >> “heeft hetzelfde effect als stijging van het accres met € 39 miljoen” Oorzaak: financiële vertaling van begroting gemeentefonds naar circulaires Oorzaak ligt voornamelijk in 2004, met een effect vanaf 2009 (?) Wat gebeurt er met de bedragen 2009, 2010 en 2011? Stel incidentele uitkering in 2012 >> tegenvaller accres voor dat jaar opgelost.

10 Groei gemeentefonds 2011-2016 September- versus meicirculaire 2011

11 “Truc van het Rijk kost 100 miljoen” (1)
Het Rijk kent drie uitgavenkaders: Rijksbegroting in enge zin, Sociale Zekerheid en Arbeid en Zorg M.i.v normeringssystematiek hersteld; groei gemeentefonds gekoppeld aan netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU) binnen het kader Rijksbegroting in enge zin Het Rijk stuurt op meerjarige sluitende uitgavenkaders

12 “Truc van het Rijk kost 100 miljoen” (2)
In 2011 meevallers ontstaan door meevallers bij afdracht EU en internationale samenwerking (niet NGRU) >> ruimte is opgevuld met naar voren halen van enkele uitgaven (wel NGRU), leidt niet tot hoger accres, want bevroren Gemeenten hebben hierdoor lager accres Rijk hierdoor in staat om tegenvallers in de kaders Zorg en Sociale Zekerheid en Arbeid op te vangen Schuiven tussen jaren en tussen kaders is van alle tijden

13 Accres ontdooid/volatiliteit terug in 2012 Voorbeeld: ontwikkeling nominaal accres in oude jaren

14 Ontwikkeling uitkeringsbasis

15 Nominale ontwikkelingen

16 Nominale ontwikkelingen in %
2009 2010 2011 2012 Algemeen Inflatie / Consumentenprijsindex 1,2 1,3 2,25 2,0 Prijs Bruto Binnenlands Product 0,0 1,4 1,25 Overheid Overheidsconsumptie, lonen en salarissen 2,8 0,7 0,75 2,75 Overheidsconsumptie, netto materieel 0,8 1,8 3,0

17 Nominale ontwikkelingen in %

18 Loonkostenontwikkeling gemeenten
Vorige CAO liep door tot 1 juni 2011 Bod College van Arbeidszaken nieuwe CAO tot januari 2013 (looptijd 19 maanden) Per 1 april 2011: 1% incidenteel wordt structureel Per 1 april 2012: plus 1% Budget voor persoonlijke ontwikkeling € 500 per jaar (drie jaar) Punt van aandacht: de pensioenpremie Extra herstelpremie van 2% per 1 januari 2012 i.v.m. onrust op financiële markten Grootste deel van premiestijging komt (1,7%) voor rekening werkgever

19 Overige actualiteiten

20 Bestuurlijke afspraken 2011-2015
“Bestuursakkoord” vervangen door “Bestuurlijke afspraken” Zoek de verschillen: Korting RUD’s wordt doorgezet, € 50 mln in 2012, € 80 mln in 2013, € 100 mln m.i.v. 2014; uitlichting via uitkeringsfactor Gekort bedrag op de plank voor meerkosten invoering Wet werken naar vermogen Treden meerkosten niet op: in 2015 gesprek over aanwending gereserveerde gelden (en het structurele karakter van de korting RUD’s)

21 Cumulatie van effecten
Er staat een aantal forse operaties voor de deur: Herverdeling gemeentefonds Decentralisaties AWBZ en Jeugd Introductie Wet werken naar vermogen Herstructurering sociale werkvoorziening Wat hiermee te doen in de meerjarenraming? Nadelig herverdeeleffect maximaal € 15 per inwoner en per jaar (daarbij worden de herverdeeleffecten van alle operaties in samenhang bekeken)


Download ppt "Septembercirculaire en nog meer"

Verwante presentaties


Ads door Google