De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Kostendekkende huur  Wat is kostendekkende huur? inzicht kosten  Optimalisatie door kostendekkende huur? -standaard kwaliteit -tijdig investeren en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Kostendekkende huur  Wat is kostendekkende huur? inzicht kosten  Optimalisatie door kostendekkende huur? -standaard kwaliteit -tijdig investeren en."— Transcript van de presentatie:

1 1 Kostendekkende huur  Wat is kostendekkende huur? inzicht kosten  Optimalisatie door kostendekkende huur? -standaard kwaliteit -tijdig investeren en vervangen -en daarmee klachten voorkomen

2 2 Welke kosten zitten in kostendekkende huren?  Kapitaalslasten: rentekosten en afschrijving. Hoogte hangt af van boekwaarde.  Onderhoudskosten: Al het onderhoud dat is opgenomen in meerjarenonderhoudsplan en vervanging om pand functioneel in stand te houden.  Vaste lasten: onroerende zaak belasting, rioolheffing, heffingen hoogheemraadschap, verzerkingskosten  Beheerkosten: apparaatskosten  Overige kosten: bijv. erfpachtcanon, VvE- en servicekosten

3 3 Planning Planning invoering kostendekkende huur najaar 2012Uitgangspunten deelgemeentebeleid bekend December 2012 – Januari 2013 Afspraken met gebruikersgroepen omtrent beheervormen en contracten Maart 2013Bepalen definitieve kostendekkende huur prijspeil 1-1-2014, Mei 2013Kadernota: voorstel beleid en doorleggen kosten/tarieven Voorjaarsretraite College Mei 2013 – November 2013 Voorbereiding nieuwe afspraken met gebruikers November 2013Besluit deelraad tarieven en beleid en besluit begrotingsraad stad November 2013- December 2013 Vastleggen afspraken met gebruikers 1 januari 2014ingang nieuwe situatie

4 4 Welke invloed heeft u op KDH Deelgemeente bepaald basishuur Vastgoed ondersteunt en optimaliseert:  Beheermodellen Doel:  Maatschappelijke betrokkenheid organisaties vergroten.  Gebruikers kunnen invloed uitoefenen op de hoogte van de huur Per gebruikersgroep drie modellen: Model 0Uitgangspunt is de demarcatie waarop de huidige kdh berekeningen zijn gebaseerd. Model 1Uitgangspunt is gezamenlijk beheer waarbij een aantal beheertaken worden overgedragen aan de gebruiker Model 2Volledig beheer door gebruiker. Daarnaast is er een mogelijkheid tot verwerving

5 5 Afspraken  Waar mogelijk collectieve informatiebijeenkomsten per gebruikersgroep, zoals: - scouting - speeltuinen - tennis - veldsporten  Daar waar beheer- en contractafspraken moeten worden aangepast volgen individuele afspraken

6 6 Contractafspraken Contracten - herkenbaarheid van de contractvorm - verbeterde vastlegging en minder uitzonderingen -vaak langere looptijden - betere basis voor externe financiering

7 7 Invoering  We respecteren lopende overeenkomsten  invoeren na afronding van de bestuurlijke discussie over wie dekt wat  Duidelijkheid uiterlijk halverwege volgend jaar  Doorzetten van kosten in de huur een bestuurlijke keuze in samenhang met subsidiekeuze


Download ppt "1 Kostendekkende huur  Wat is kostendekkende huur? inzicht kosten  Optimalisatie door kostendekkende huur? -standaard kwaliteit -tijdig investeren en."

Verwante presentaties


Ads door Google