De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VNG Commissie Financiën Ontwikkelingen 2016 Voorzitter: Staf Depla, wethouder Eindoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VNG Commissie Financiën Ontwikkelingen 2016 Voorzitter: Staf Depla, wethouder Eindoven."— Transcript van de presentatie:

1 VNG Commissie Financiën Ontwikkelingen 2016 Voorzitter: Staf Depla, wethouder Eindoven

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overhandiging brandbrief aan Minister Plasterk VNG-commissie Financiën

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten De rek is er uit! -Brandbrief 234 gemeenten; initiatief Gouda -Opeenstapeling van kortingen en verdeeleffecten: met name opschalingskorting moet van tafel -Voortdurende en vaak onverwachte tussentijdse bijstellingen van accressen Commissie Financiën: geen eenmalige actie maar startpunt; verder brengen initiatief VNG-commissie Financiën

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uitbreiding belastinggebied -Commissie o.l.v. Rinnooij Kan: vergroten flexibiliteit in het financiële domein van gemeenten -Meer ruimte voor belastingen op lokaal niveau bij gelijkblijvende belastingdruk Commissie Financiën: voorbereiding op inzet bij volgende kabinetsperiode; bijeenkomsten in het land met goede informatievoorziening VNG-commissie Financiën

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vernieuwing BBV -Motto: financiën zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten -Vergroten onderlinge vergelijkbaarheid intern en extern -Versterken controlerende rol gemeenteraad -Kerngetallen; géén normering Commissie Financiën: toezien op implementatie vernieuwde BBV VNG-commissie Financiën

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Accountantscontrole Niemand is tegen een goede controle van gemeenten door accountant Commissie Financiën: 1. Bevorderen dat controle aansluit op praktijk bij gemeenten; 2. Onderzoeken mogelijkheden eigen accountants- dienst? VNG-commissie Financiën

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Artikel 2 Financiële-verhoudingswet Voorbeelden: -Omgevingswet: rekening maatschappelijke voordelen niet bij gemeenten leggen -Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven: o rijksoverheid niet rijker ten koste van gemeenten o vergoeding voor invoeringskosten Commissie Financiën: onderzoeken en bewaken financiële gevolgen van wijziging gemeentelijke taken VNG-commissie Financiën

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verdeelmodellen beoordelingskader Beoordelingskader: 1.Het verdeelmodel ondersteunt de bedoelingen van de wet 2.Het verdeelmodel geeft de gemeenten de middelen om de wet te kunnen uitvoeren 3.Gemeenten kunnen niet door eigen beleid de uitkomsten van het model veranderen 4.Gemeenten kunnen wel door eigen beleid uitvoeringswinst behalen en behouden VNG-commissie Financiën

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verdeelmodellen beoordelingskader (2) Welke modellen? -Bijstand (invoering 2017) -Cluster Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing (invoering 2017) -Jeugdzorg en WMO (in algemene uitkering per 2018) Commissie Financiën: toetsen aan beoordelingskader VNG-commissie Financiën


Download ppt "VNG Commissie Financiën Ontwikkelingen 2016 Voorzitter: Staf Depla, wethouder Eindoven."

Verwante presentaties


Ads door Google