De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonvisie 2015-2020 Vastgesteld 26-1-2016 Gemeenteraad Bergen-NH Uitwerking Woonvisie Presentatie aan raad 17 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonvisie 2015-2020 Vastgesteld 26-1-2016 Gemeenteraad Bergen-NH Uitwerking Woonvisie Presentatie aan raad 17 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Woonvisie 2015-2020 Vastgesteld 26-1-2016 Gemeenteraad Bergen-NH Uitwerking Woonvisie Presentatie aan raad 17 maart 2016

2 Nulmeting huishoudenswoningaanbod totaal13.68214830totaal alleenstaanden35,60%75%koop meerpersoons64,40%25%huur 11%is een egw huur van KW 65+28%72%van aanbod is aan te passen 20-64 jaar52% < 20 jaar20% inkomen < 43.00041%18,30%WOZ < 214.500 9,70%van de 18,3% is een koopwoning inkomen > 43.00059%81,70%WOZ > 214.500 bron: Wonen in de gemeente Bergen NH 2015-2020

3 Huishoudens en Woningaanbod

4 Trends en Conclusies Trends -Groep 65+ neemt toe van 28% naar 45% -Mensen met zorgvraag blijven langer zelfstandig wonen -Aantal te huisvesten vergunninghouders neemt toe -Aandeel Betaalbare woningen neemt af Conclusies op basis nulmeting en trends -Aandeel huishoudens met een laag inkomen komt niet overeen met het aandeel betaal en bereikbare woningen -Aandeel aanpasbare woningen is groot maar moet nog worden uitgevoerd

5 Visie De gemeente Bergen streeft naar een kwalitatief goed en gedifferentieerd woningaanbod dat aansluit op de vraag van haar huidige en toekomstige inwoners. Wij streven er naar dat verschillende doelgroepen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en een wooncarrière kunnen maken binnen de gemeente. Hierbij zijn de demografische ontwikkelingen leidend.

6 Beleidsdoelen wonen tot ca 2020 1.Het zorgen voor een kwalitatief goed woningaanbod (geschiktheid, kwaliteit en duurzaamheid); 2.Het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod; 3.Het vergroten van de betaalbaarheid; 4.Het huisvesten van de huidige en toekomstige inwoners (doelgroepen); 5.Flexibiliteit en maatwerk.

7 Doelgroepen versus woningvoorraad Doelgroepen \ woningvoorraad SeniorenStartersDoelgroep van beleid Inwoners met zorgvraag Kwaliteit: geschiktBewust wonen Woonservice KwaliteitLevensloop bestendig Opplussen Kwaliteit: duurzaam GedifferentieerdVerhuis- coach Doorstroming op gang brengen Betaalbaar40% sociaal nieuwbouw Flexibel en maatwerk CPO woongroepen Particuliere initiatieven

8 RAP - Voor de regio - Woningproduktie nieuwbouw - Regionale afstemming en instemming - Ladder duurzame stedelijke verstedelijking - Zodat nieuwbouwplannen sneller de bestemmingsplan procedure kunnen doorlopen

9 CPO / woongroep CPOWoongroep KoopHuur en koop Project kan voor lokale bevolking worden gerealiseerd Project kan voor lokale bevolking worden gerealiseerd > Huurwoningen woongroep gaan niet via de Huisvestingverordening Moeilijk bereikbaar te houdenSociale huur > overheidsturing Eerst pilot in Egmond aan zee afronden Woningcorporaties niet enthousiast Kan ook via particulieren Bij sociale koop en grond van gemeente worden specifieke afspraken gemaakt > via raad Afspraken voor status toekenning woongroep en sociale huur moeten via de raad

10 Doorstroming - Verhuiscoach - Sturen op huur / koop bij categorie 3 / 4: eerst 2X aanbieden aan inwoners van de gemeente die een sociale huurwoning achterlaten


Download ppt "Woonvisie 2015-2020 Vastgesteld 26-1-2016 Gemeenteraad Bergen-NH Uitwerking Woonvisie Presentatie aan raad 17 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google