De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Piramidemodel Platform 31 Dag van Stad en Regio 17 januari 2013 Eric Schellekens Schellekens Advies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Piramidemodel Platform 31 Dag van Stad en Regio 17 januari 2013 Eric Schellekens Schellekens Advies."— Transcript van de presentatie:

1 Piramidemodel Platform 31 Dag van Stad en Regio 17 januari 2013 Eric Schellekens Schellekens Advies

2 pagina 1 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Inhoud  Waarom het Piramidemodel?  Aanpak  Voorbeeld Dronten  Tot slot

3 pagina 2 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Waarom het Piramidemodel? Doel Beleidsvragen over vraag en aanbod Initiatief lokale spelers

4 pagina 3 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Doel Met het Piramidemodel kunnen lokale spelers - gemeenten, corporaties en zorgaanbieders - lokaal de vraag naar en het aanbod van geschikte woningen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen bepalen op wijkniveau voor de periode 2012-2030.

5 pagina 4 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Beleidsvragen over vraag en aanbod  Wonen:  zal de vraag optreden in wijken met veel of weinig geschikte woningen?  Moeten we mensen stimuleren te verhuizen of om hun woning aan te passen?  Kunnen we de opgave realiseren in nieuwbouw of zullen we ook de bestaande voorraad stevig moeten opplussen?  Voorzieningen:  hoe staat het met het niveau en de spreiding van diensten en voorzieningen als een gezondheidscentrum, apotheek, supermarkt, buurthuis of ontmoetingscentrum?

6 pagina 5 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31  In opdracht van SEV en Aedes:  gemene deler van allerlei lokale systemen en WoonKeur Bestaande Bouw.  Op laag schaalniveau ook van geschiktheid (eengezinswoningen) in model meegenomen.  Compleet beeld van geschiktheid van woningvoorraad (huur en koop, gestapeld en eengezins).  Toekomst gericht. Initiatief lokale spelers

7 pagina 6 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Pilot-gebieden

8 pagina 7 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Notendop  Vraag op basis twee varianten:  Behoefte: wat mensen willen;  Normatief: mobiliteitsbeperking koppeling aan bepaalde woning.  Aanbod:  Huidig aantal woningen dat (potentieel) geschikt is voor mensen.  Confrontatie: opgave:  Vraag – aanbod.  Strategie:  Wonen: nieuwbouw of opplussen.  Voorzieningen: aanpassen aantal en samenstelling

9 pagina 8 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Aanpak Vraag

10 pagina 9 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Omvang en aard vraag  Kwantitatieve potentiële vraag  Demografische vooruitberekening met het Primos-model van ABF Research. Nationale CBS-raming vertaalt naar wijken voor –Leeftijd –Geslacht –Huishoudenssamenstelling –Opleiding –Inkomen  Kwalitatieve potentiële vraag naar geschikte woningen – de schil om Primos – wordt ook geraamd  op basis van –Leeftijd –Geslacht –Huishoudenssamenstelling –Opleiding –Inkomen  Twee varianten op basis van –Mobiliteitsbeperkingen –Uitgesproken behoefte

11 pagina 10 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Kwantitatieve potentiële vraag

12 pagina 11 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Kwalitatieve potentiële vraag: mobiliteitsbeperkingen  Drie soorten mobiliteitsbeperking  Wandelstok A  RollatorB  RolstoelC  Wat bepaalt de beperking A, B en C?  Leeftijd,  Geslacht,  Huishoudenssamenstelling,  Opleiding,  Inkomen

13 pagina 12 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Kans op mobiliteitsbeperking wandelstok  Opleiding telt  Inkomen telt

14 pagina 13 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Behoefte- en beperkingenramingen vergeleken: scheefwonen een probleem?  Ruim 550.000 huishoudens met een beperking (A, B, C) wonen onder de maat (sterrenclassficatie 0)!  Een kleine 1.165.000 huishoudens zonder beperking (0) wonen al – al dan niet door anticipatie – in een *, ** en *** woning.  Moeten deze groepen herverdeeld worden of passen we de voorraad alleen aan voor de 550.000 huishoudens?

15 pagina 14 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31

16 pagina 15 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Lokaal maatwerk nodig: de ene piramide is de andere niet  Landelijke patronen zien we terug want leeftijd, geslacht, huishoudenssamenstelling, opleiding en inkomen tellen zwaar in de kwantitatieve en kwalitatieve raming van de vraag.  Maar de lokale omstandigheden in de bevolkingssamenstelling zorgen voor flinke verschillen in beide varianten.  De vraag is slechts één kant van de piramide  Wat is het aanbod (omvang en kwaliteit)?  Wat is de opgave ofwel vraag minus aanbod?  Wat wordt de strategie ofwel hoe wordt de opgave opgepakt? Conclusies vraag

17 pagina 16 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Aanpak Aanbod

18 pagina 17 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31  Inventarisatie van bestanden  Eerste filter: Analyse van bestanden WOZ en WWS  Veldwerk  Tweede filter: Schouw van woningen  Derde filter: Check achter de voordeur Typering aanbod naar keurmerk

19 pagina 18 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Typering aanbod naar keurmerk: bestandsanalyse

20 pagina 19 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Typering aanbod naar keurmerk. Veldwerk: de aanpassing van mensen aan de woning in plaats van andersom!

21 pagina 20 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Typering aanbod naar keurmerk. Veldwerk: zie de woning maar eens in te komen. De oplossing is zo simpel!

22 pagina 21 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Typering aanbod naar keurmerk. Veldwerk: trappen zonder tweede leuning, opstappen die te hoog zijn. En zo makkelijk oplosbaar!

23 pagina 22 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Voorbeeld Dronten

24 pagina 23 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Vraag: twee vraagramingen vergeleken  Naar verwachting is de vraag naar Behoefteraming voor woningtype 0 (sterrenclassificatie) lager dan Beperkingenraming.  Mensen anticiperen nl., de Behoefteraming woningtype * is veel hoger dan verwacht mag worden op basis van de Beperkingenraming

25 pagina 24 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Aanbod: (potentieel) geschikt via het aanbodsfilter Dronten

26 pagina 25 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Resultaten vraag 2030/aanbod nu

27 pagina 26 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 85% van ‘geschikt’ in laagste categorie *-woningen vooral corporatie ^-woningen vooral particulier Nauwelijks rollatorgeschikte woningen (** en ^^) Voldoende rolstoelgeschikte woningen Conclusies Dronten: vraag 2030/aanbod nu

28 pagina 27 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Meer rolstoelgeschikte woningen dan vraag Behoefte aan ruimtelijk geschikte woningen (* ofwel nultredenwoningen) veel groter dan aanbod Opgave met name **- en ^^-woningen (rollatorgeschikt) Conclusies Dronten: vraag 2030/aanbod nu

29 pagina 28 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Tot slot

30 pagina 29 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Tot slot  Onze ervaringen vanuit experiment-deelnemers: Resultaten piramidemodel  Maken opgave inzichtelijk en gemeenschappelijk  Maken strategische keuzepakket helderder –Stimuleringsprogramma opplussen of verhuizen richting particulieren? –Zwaarder renoveren in huurwoningen? –Labelling en woningtoewijzing? –Opgave enkel in nieuwbouw realiseren?  Trekken discussie breder: over WMO, Lente- en regeerakkoord (zzp1/2/3/4), zorg, voorzieningen en verantwoordelijkheden

31 pagina 30 Eric Schellekens, 17 januari 2013 Platform 31 Meer weten? Probeer onze Demo-Dronten www.abfresearch.nl/ Download rapportage Dronten www.abfresearch.nl/ Of informeer bij Arjen van der Meer van ABF Research: 015 - 27 99 34 9 Eric Schellekens van Schellekens Advies: 06 - 23 16 97 09


Download ppt "Piramidemodel Platform 31 Dag van Stad en Regio 17 januari 2013 Eric Schellekens Schellekens Advies."

Verwante presentaties


Ads door Google