De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scheiden wonen en zorg Niet nadenken maar voordenken! 22 november 2013Peter Twisk www.planadvies.com.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scheiden wonen en zorg Niet nadenken maar voordenken! 22 november 2013Peter Twisk www.planadvies.com."— Transcript van de presentatie:

1 scheiden wonen en zorg Niet nadenken maar voordenken! 22 november 2013Peter Twisk www.planadvies.com

2 2 Advies en ondersteuning Transformatie zorgvastgoed Strategisch vastgoedbeheer Visiedocumenten Projectmanagement Levensloopbestendige/zorggeschikte woningen WoonKeur & pluspakket Zorg Opplussen bestaande woningen WoonGraag Multifunctionele accommodaties Bijeenbrengen en contracteren partijen Ontwerp / ‘dna’ / beheer / exploitatie EVEN VOORSTELLEN: PLANADVIES Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com

3 3  Transformatie zorgvastgoed vereist: in 10 jaar 75.000 intramurale plaatsen  extramuraal met scheiden van wonen en zorg  Opplussen bestaande woningvoorraad: 250.000 woningen tot 2030  Nieuwbouw: vraaggestuurd, levensloopbestendig & zorggeschikt, integrale gebiedsgerichte aanpak SWZ & EXTRAMURALISERING: DE OPGAVE Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com

4 4  ‘Vernietiging’ en impairment zorgvastgoed  62% bestaande woningen niet geschikt voor zorg thuis  Tekort aan betaalbare levensloopbestendige huur- en koopwoningen  Platteland: woonlocatie en -omgeving vaak niet geschikt  Ontbreken inzicht en overzicht bij ouderen over woonvraagstuk  Samenwerking gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, ouderenorganisaties niet altijd optimaal SWZ & EXTRAMURALISERING: KNELPUNTEN Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com

5 5 TRANSFORMATIE ZORGVASTGOED Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com

6 6 TRANSFORMATIE ZORGVASTGOED: AANPAK Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com Aanpak FinancieelAnalyseStrategieJuridisch

7 7 TRANSFORMATIE ZORGVASTGOED: AANPAK Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com In beeld brengen intramurale zorgvraag obv gebied/inkoop/samenwerking Analyse bestaande vastgoedsituatie en locatie, zorggeschiktheid Scenario’s opstellen: Verdeling intramurale en extramurale cliënten over vastgoed en gebied Aanpassingen vastgoed verkennen (doelgroep, huurwaarde, zelfstandige/onzelfstandige appartementen, etc.) Financiële varianten uitwerken (investeringen, huur, servicekosten, extra diensten, leegstandsrisico’s, etc.) Mogelijkheden verhuur of afstoten analyseren, consequenties afboeken, overnamepartijen zoeken, etc. Fasering, type overeenkomsten, bestemmingsplan, woningtoewijzing, onderhoud, etc. Keuzes en uitwerking in geld en contracten

8 8 TRANSFORMATIE VASTGOED: ZELFSTANDIG APP. Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com Zelfstandige appartementen: Eigen toegang/adres, eigen keuken/kitchenette, eigen douche en toilet Huurcontract en huurtoeslag mogelijk Onvrije woning: gemeenschappelijke gang of hal, afsluitbaar en met keuken/kitchenette, wel eigen douche/toilet = zelfstandige woning met mogelijkheid huurcontract en huurtoeslag

9 9 ZELFSTANDIGE APPARTEMENTEN: SOCIALE HUUR Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com  Bruto jaarinkomen maximaal € 34.229 / huishouden  Toewijzingsregels SVNK (labellen mogelijk)  Tot een huur van € 681,02 huurtoeslag mogelijk  Overig: vrije sectorhuur

10 10 INKOMEN OUDEREN Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com Sociale huurgrens: € 2852,41/maand

11 11 LANGER THUIS BLIJVEN WONEN OUDEREN Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com

12 12 “Oude bomen moet je niet verplanten…………” “Dat zien we dan wel, we hoeven daarover nu nog geen beslissing te nemen….” “Ik woon hier prima, en kan mezelf nog prima redden…..” VERHUISGENEIGDHEID OUDEREN: UITSTEL BESLISSING Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com

13 13 OUDEREN: VEEL GEDWONGEN VERHUIZINGEN Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com Bron: Vergrijzing en de woningmarkt, PBL, Den Haag, 2013

14 14 THUIS BLIJVEN WONEN OUDEREN: VOORWAARDEN Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com Zelfredzaam Zorggeschikte of zorggeschikt te maken woning Woonomgeving (voorzieningen, bereikbaarheid, veiligheid, etc.) Zorgaanbod aanwezig

15 15 ZELFREDZAAMHEID: WAT IS DAT? Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com Vermogen om met minimale ondersteuning zelfstandig te leven Mogelijkheid creëren of behouden sociaal netwerk Geen gevaar voor zichzelf en omgeving Voorwaarden: geschikte woning: zorggeschikt, locatie, veilig, valbescherming, etc. mogelijkheid mantelzorg: partner, kinderen, buren, vrijwilligers zorgmogelijkheid: aanbod aanwezig, zorgopvolging adequaat

16 16 THUIS BLIJVEN WONEN MOGELIJK: ANALYSE Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com 1.Woning is geschikt voor zorg en staat op goede plek -> niets doen 2.Woning staat op goede plek en kan aangepast worden -> opplussen 3.Woning staat niet op goede plek en/of kan niet aangepast worden -> verhuizen naar geschikte huur- of koopwoning 4.Zorgvraag neemt toe / eenzaamheid / onzekerheid -> naar woonlocatie met zorg

17 17 OPPLUSSEN: HOE EN WAT? Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com Opplussen: aanpassen bestaande woningvoorraad Wat: complexen en zelfstandige woningen Voor wie: huurders en eigenaar-bewoners Doel: ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen Aanpak: tijdig, maatwerk en aanspreken eigen verantwoordelijkheid Inzet: veilig, comfortabel (en soms) zorggeschikt maken woning Hoe: inventarisatie, woningopname, communicatie, kleine en grotere ingrepen Uitkomst: langer zelfstandig wonen, nadenken over geschiktheid, minder wmo- aanspraken

18 18 OPPLUSSEN: AANPAK GEMEENTELIJK Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com 1.Noodzaak binnen gemeente in beeld brengen o.b.v. SWZ & extramuralisering, spreiding zorgsteunpunten, demografische gegevens, leefstijlen, woonwensen, beleid, type gemeente, etc. 2.Inventarisatie bestaande woningvoorraad en plannen 3.Afspraken met corporatie, actieve communicatie (bewustwording, geven inzicht) woningeigenaren en VVE’s 4.Bieden ondersteuning

19 19 LEVENSLOOPBESTENDIG: WOONKEUR Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com  Thema's: gebruikskwaliteit, veiligheid en toekomstwaarde  Eisen op het gebied van zorg, gebruikszekerheid, comfort en levensloopbestendigheid  Eisen hebben betrekking op de woonomgeving, woongebouw en woning

20 20 ZORGGESCHIKT: WOONKEUR PLUSPAKKET ZORG Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com www.zorginwoningen.nl

21 21 Ouderen:  Analyseer tijdig geschiktheid woning  Beoordeel aanbod voorzieningen en woongenot locatie  Strategisch omgaan inkomen en vermogen t.a.v. wonen en zorg  Houd/neem regie op woonoplossing en eventuele zorg  Overweeg samenwerking: wonen (cpo)/zorgcoöperatie/inkoop ADVIES SWZ: VOORDENKEN IPV NADENKEN Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com

22 22 Belangenorganisaties ouderen:  Voorlichting geven  Bewustzijn prikkelen  Verantwoordelijkheid aanspreken  Ondersteuning (aan)bieden ADVIES SWZ: VOORDENKEN IPV NADENKEN Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com

23 23 VRAGEN? Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: info@planadvies.com


Download ppt "Scheiden wonen en zorg Niet nadenken maar voordenken! 22 november 2013Peter Twisk www.planadvies.com."

Verwante presentaties


Ads door Google