De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

scheiden wonen en zorg Niet nadenken maar voordenken!

Verwante presentaties


Presentatie over: "scheiden wonen en zorg Niet nadenken maar voordenken!"— Transcript van de presentatie:

1 scheiden wonen en zorg Niet nadenken maar voordenken!
22 november 2013 Peter Twisk WoonGraag • Tuinenhof 21 • 1851 ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

2 EVEN VOORSTELLEN: PLANADVIES
Advies en ondersteuning Transformatie zorgvastgoed Strategisch vastgoedbeheer Visiedocumenten Projectmanagement Levensloopbestendige/zorggeschikte woningen WoonKeur & pluspakket Zorg Opplussen bestaande woningen WoonGraag Multifunctionele accommodaties Bijeenbrengen en contracteren partijen Ontwerp / ‘dna’ / beheer / exploitatie Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • WoonGraag • Tuinenhof 21 • 1851 ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

3 SWZ & EXTRAMURALISERING: DE OPGAVE
Transformatie zorgvastgoed vereist: in 10 jaar intramurale plaatsen  extramuraal met scheiden van wonen en zorg Opplussen bestaande woningvoorraad: woningen tot 2030 Nieuwbouw: vraaggestuurd, levensloopbestendig & zorggeschikt, integrale gebiedsgerichte aanpak Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

4 SWZ & EXTRAMURALISERING: KNELPUNTEN
‘Vernietiging’ en impairment zorgvastgoed 62% bestaande woningen niet geschikt voor zorg thuis Tekort aan betaalbare levensloopbestendige huur- en koopwoningen Platteland: woonlocatie en -omgeving vaak niet geschikt Ontbreken inzicht en overzicht bij ouderen over woonvraagstuk Samenwerking gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, ouderenorganisaties niet altijd optimaal Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

5 TRANSFORMATIE ZORGVASTGOED
Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • WoonGraag • Tuinenhof 21 • 1851 ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

6 TRANSFORMATIE ZORGVASTGOED: AANPAK
Financieel Analyse Strategie Juridisch Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

7 TRANSFORMATIE ZORGVASTGOED: AANPAK
In beeld brengen intramurale zorgvraag obv gebied/inkoop/samenwerking Analyse bestaande vastgoedsituatie en locatie, zorggeschiktheid Scenario’s opstellen: Verdeling intramurale en extramurale cliënten over vastgoed en gebied Aanpassingen vastgoed verkennen (doelgroep, huurwaarde, zelfstandige/onzelfstandige appartementen, etc.) Financiële varianten uitwerken (investeringen, huur, servicekosten, extra diensten, leegstandsrisico’s, etc.) Mogelijkheden verhuur of afstoten analyseren, consequenties afboeken, overnamepartijen zoeken, etc. Fasering, type overeenkomsten, bestemmingsplan, woningtoewijzing, onderhoud, etc. Keuzes en uitwerking in geld en contracten Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

8 TRANSFORMATIE VASTGOED: ZELFSTANDIG APP.
Zelfstandige appartementen: Eigen toegang/adres, eigen keuken/kitchenette, eigen douche en toilet Huurcontract en huurtoeslag mogelijk Onvrije woning: gemeenschappelijke gang of hal, afsluitbaar en met keuken/kitchenette, wel eigen douche/toilet = zelfstandige woning met mogelijkheid huurcontract en huurtoeslag Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • WoonGraag • Tuinenhof 21 • 1851 ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

9 ZELFSTANDIGE APPARTEMENTEN: SOCIALE HUUR
Bruto jaarinkomen maximaal € / huishouden Toewijzingsregels SVNK (labellen mogelijk) Tot een huur van € 681,02 huurtoeslag mogelijk Overig: vrije sectorhuur Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • WoonGraag • Tuinenhof 21 • 1851 ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

10 INKOMEN OUDEREN Sociale huurgrens: € 2852,41/maand
Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • WoonGraag • Tuinenhof 21 • 1851 ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

11 LANGER THUIS BLIJVEN WONEN OUDEREN
Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • WoonGraag • Tuinenhof 21 • 1851 ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

12 VERHUISGENEIGDHEID OUDEREN: UITSTEL BESLISSING
“Oude bomen moet je niet verplanten…………” “Dat zien we dan wel, we hoeven daarover nu nog geen beslissing te nemen….” “Ik woon hier prima, en kan mezelf nog prima redden…..” Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

13 OUDEREN: VEEL GEDWONGEN VERHUIZINGEN
Bron: Vergrijzing en de woningmarkt, PBL, Den Haag, 2013 Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

14 THUIS BLIJVEN WONEN OUDEREN: VOORWAARDEN
Zelfredzaam Zorggeschikte of zorggeschikt te maken woning Woonomgeving (voorzieningen, bereikbaarheid, veiligheid, etc.) Zorgaanbod aanwezig Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

15 ZELFREDZAAMHEID: WAT IS DAT?
Vermogen om met minimale ondersteuning zelfstandig te leven Mogelijkheid creëren of behouden sociaal netwerk Geen gevaar voor zichzelf en omgeving Voorwaarden: geschikte woning: zorggeschikt, locatie, veilig, valbescherming, etc. mogelijkheid mantelzorg: partner, kinderen, buren, vrijwilligers zorgmogelijkheid: aanbod aanwezig, zorgopvolging adequaat Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

16 THUIS BLIJVEN WONEN MOGELIJK: ANALYSE
Woning is geschikt voor zorg en staat op goede plek -> niets doen Woning staat op goede plek en kan aangepast worden -> opplussen Woning staat niet op goede plek en/of kan niet aangepast worden -> verhuizen naar geschikte huur- of koopwoning Zorgvraag neemt toe / eenzaamheid / onzekerheid -> naar woonlocatie met zorg Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

17 OPPLUSSEN: HOE EN WAT? Opplussen: aanpassen bestaande woningvoorraad
Wat: complexen en zelfstandige woningen Voor wie: huurders en eigenaar-bewoners Doel: ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen Aanpak: tijdig, maatwerk en aanspreken eigen verantwoordelijkheid Inzet: veilig, comfortabel (en soms) zorggeschikt maken woning Hoe: inventarisatie, woningopname, communicatie, kleine en grotere ingrepen Uitkomst: langer zelfstandig wonen, nadenken over geschiktheid, minder wmo-aanspraken Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • WoonGraag • Tuinenhof 21 • 1851 ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

18 OPPLUSSEN: AANPAK GEMEENTELIJK
Noodzaak binnen gemeente in beeld brengen o.b.v. SWZ & extramuralisering, spreiding zorgsteunpunten, demografische gegevens, leefstijlen, woonwensen, beleid, type gemeente, etc. Inventarisatie bestaande woningvoorraad en plannen Afspraken met corporatie, actieve communicatie (bewustwording, geven inzicht) woningeigenaren en VVE’s Bieden ondersteuning Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • WoonGraag • Tuinenhof 21 • 1851 ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

19 LEVENSLOOPBESTENDIG: WOONKEUR
Thema's: gebruikskwaliteit, veiligheid en toekomstwaarde Eisen op het gebied van zorg, gebruikszekerheid, comfort en levensloopbestendigheid Eisen hebben betrekking op de woonomgeving, woongebouw en woning Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

20 ZORGGESCHIKT: WOONKEUR PLUSPAKKET ZORG
Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

21 ADVIES SWZ: VOORDENKEN IPV NADENKEN
Ouderen: Analyseer tijdig geschiktheid woning Beoordeel aanbod voorzieningen en woongenot locatie Strategisch omgaan inkomen en vermogen t.a.v. wonen en zorg Houd/neem regie op woonoplossing en eventuele zorg Overweeg samenwerking: wonen (cpo)/zorgcoöperatie/inkoop Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

22 ADVIES SWZ: VOORDENKEN IPV NADENKEN
Belangenorganisaties ouderen: Voorlichting geven Bewustzijn prikkelen Verantwoordelijkheid aanspreken Ondersteuning (aan)bieden Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) •

23 VRAGEN? Planadvies • Tuinenhof 21 • ZR Heiloo • Telefoon: (072) • WoonGraag • Tuinenhof 21 • 1851 ZR Heiloo • Telefoon: (072) •


Download ppt "scheiden wonen en zorg Niet nadenken maar voordenken!"

Verwante presentaties


Ads door Google