De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Wiekelaar als ontmoetingspunt De rol van Kulturhusen en de Wmo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Wiekelaar als ontmoetingspunt De rol van Kulturhusen en de Wmo."— Transcript van de presentatie:

1 De Wiekelaar als ontmoetingspunt De rol van Kulturhusen en de Wmo

2 De Wiekelaar Multifunctioneel gebouw in de kern Oudleusen (500 inwoners) Combinatie van Sport – Welzijn – Onderwijs – Horeca Geen aangewezen Woonservice Gebied in de gemeente

3 Doelstellingen Programmering Voorzieningen (bieb, psz, jeugdsoos) versterken Verbreding van het aanbod, door meer samenwerking. (bestaande) voorzieningen toegankelijk maken. Afstemmen van inhoudelijke activiteiten (jaaragenda) Organiseren van nieuwe (gezamenlijke) activiteiten Ontwikkelen van arrangementen 0 tot 12 jaar Ontwikkelen van arrangementen ouderen Doorontwikkeling van de Wiekelaar

4 Op welke manier aansluiten bij: Kanteling WMO Woonservice ontwikkeling Hoe kan de Wiekelaar aansluiten bij deze ontwikkelingen? Doelstellingen: - Voorzieningen- en dienstenaanbod in de Wiekelaar toekomstbestendig - Inwoners uit Oudleusen langer in de eigen woon- en leefomgeving behouden.

5 stap 1: SWOT analyse - Kracht Gezonde financiële organisatie (risicoprofiel 1) Ruimte voor groei door lage bezettingsgraad Gedragen door de bevolking Goed georganiseerde commerciële exploitatie Waardevol netwerk en kennis sociale kaart programmeur Verbindende schakel programmeur Programma commissie

6 Stap 1: SWOT analyse - Kansen Gemeente spoort organisaties/verenigingen aan om activiteiten onder te brengen in Kulturhus(concept) Ruimte voor groei door lage bezettingsgraad Financiële middelen beschikbaar voor ‘overstijgend’ programmeren Programmering/ verhuur aansluiten op WMO en WSG (woonservice) ontwikkelingen

7 Conclusie SWOT “Met gedeelde visie, missie en doelstellingen tussen programmering, inwoners en kernpartners overstijgt de Wiekelaar een ‘bedrijfsverzamelgebouw’ en zal het in de toekomst de kracht hebben om aan te sluiten bij de wensen van de inwoners en de toekomstige ontwikkelingen rond WSG en WMO”

8 Stap 2: Onderzoek 2a Enquête onder bevolking (respons 69 van de 160 huishoudens ) Onderwerpen: Persoonlijke achtergrond, Gezondheidszorg, Mantelzorg WMO, gemaksdiensten en voorzieningen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding en de voorzieningen in de Wiekelaar Centrale vraag aan inwoners: Welke activiteiten, voorzieningen en diensten moeten behouden, versterkt of gerealiseerd worden in de Wiekelaar Doel onderzoek: Komen tot aanbevelingen en daaruit voortvloeiende nieuwe initiatieven om de Wiekelaar (nog) beter aan te laten sluiten bij de (toekomstige) wensen en behoeften van de inwoners van Oudleusen

9 Stap 2: Onderzoek 2b Masterclass ‘Rol van Kulturhus bij WMO’ ( Kulturhus voucher) Deelnemers: lokale Kulturhus- bestuurders, Kernpartners Kulturhus, beleidsmedewerkers gemeente Dalfsen/ Staphorst

10 Conclusie onderzoek Door bezuinigingsmaatregelen zullen in de nabije toekomst steeds meer voorzieningen ten aanzien van zorg, dagbesteding en hulpverlening verschralen of zelfs helemaal verdwijnen. Burgers moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, eigen regie nemen (en houden) en krijgen beperkte toegang tot zorg, verpleging, dagbesteding of hulpverlening. Juist voor deze doelgroep, de veelal kwetsbare burgers, is een goed aanbod binnen een Kulturhus belangrijk!

11 Resultaat Praktische en concrete voorstellen voor de Wiekelaar. Geformuleerd in een meerjarenplan met nieuwe projecten. 1.Groot en ingrijpend bv. Ontwikkeling en aansturing domotica vanuit de Wiekelaar 2. Vergt onderzoek bv. Wijkzuster in het gebouw, gemeentelijk serviceloket 3. Realiseerbaar op korte termijn bv. Werkruimte voor ZZP, kleinschalige dagvoorziening. 4. Buiten directe invloedssfeer bv. Fysiotherapie, pin-automaat

12 Advies De Wiekelaar kan in de toekomst door middel van inzet van een programmeur een slag maken naar ontwikkelaar en exploitant van het Kulturhus concept. Zoek de samenwerking met andere Kulturhusen om voorzieningen te versterken en te behouden. In de toekomst zal de meerwaarde van het Kulturhus liggen in de onderlinge samenwerking tussen maatschappelijke organisaties op het gebied van technisch beheer, uitvoerend beheer en programma beheer.

13 Winst Het slim koppelen van aspecten wonen, zorg en welzijn op zo’n manier dat elke inwoner van Oudleusen met een vraag om ondersteuning in zijn eigen kern terecht kan voor een adequate, op maat gesneden oplossing. Winst door verbinden van werk, activering en maatschappelijke ondersteuning.

14 Gerealiseerd in een half jaar -1 januari gestart met een praktijk voor fysiotherapie in de Wiekelaar (minimale aanpassingen van ruimte, gecombineerd met PSZ) -1 maart gestart met spreekuren van de wijkzuster in het gebouw. “De Wiekelaar is een voorbeeld voor anderen!” Quote van Burgemeester Han Noten


Download ppt "De Wiekelaar als ontmoetingspunt De rol van Kulturhusen en de Wmo."

Verwante presentaties


Ads door Google