De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Wmo in Zeevang Actualiteitendagen Wmo-welzijn 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Wmo in Zeevang Actualiteitendagen Wmo-welzijn 2009."— Transcript van de presentatie:

1 De Wmo in Zeevang Actualiteitendagen Wmo-welzijn 2009

2 Inhoud 1.Schets gemeente Zeevang 2.Demografische ontwikkelingen 3.Lokale uitdagingen Wmo 4.Speerpunten in Zeevang 5.Samenwerking buurgemeenten 6.Relaties met aanpalend beleid 7.Uitwerking in Zeevang 8.En verder?

3 Schets gemeente Zeevang agrarische gemeente in NH (+ 6300 inwoners) veenweidegebied aan de Ysselmeerdijk 7 kleine dorpen (1 grotere kern met wat voorzieningen) 5 basisscholen; 4 monumentale kerken vergrijzing en ontgroening in de kleine kernen bloeiend verenigingsleven en vrijwilligerswerk veel particulier woningbezit; weinig sociaal geen intramurale zorgcapaciteit (24 woon-zorg units)

4 Demografische ontwikkelingen (1) Het aantal 65+-ers stijgt van ca. 13% in 2007 naar ca. 23% in 2025. Het aantal 75+-ers stijgt van ca. 4% in 2007 naar ca. 10% in 2025. de verwachte vraag naar wonen met zorg in de periode 2010 tot 2025 neemt met gemiddeld 63% toe. Bron: PNH-gegevens

5 Demografische ontwikkelingen (2) In de categorie geschikt wonen (profiel 2) is in 2025 over de hele gemeente gezien een tekort aan huisvestingsaanbod van 67 plaatsen. Voor profiel 3 is in de gemeente sprake van een tekort van 58 plaatsen in 2025 In de sfeer van volkshuisvesting gaat het dus om maximaal 125 plaatsen. Profiel 4: vraag naar wonen met zorg verdubbelt naar 49 in 2025 Profiel 5 (dementie) : stijgt van 12 naar 39 in 2025

6 Lokale uitdagingen Wmo Burger/cliëntenparticipatie Lokaal maatwerk Inclusief beleid Versterken lokale samenwerking Versterken sociale cohesie

7 Speerpunten in Zeevang Wonen, zorg en voorzieningen op peil Versterking welzijnsbeleid Ruimte voor jeugd Vitalisering dorpskernen Hulp en ondersteuning onder een dak Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg

8 Samenwerking buurgemeenten Identieke problematiek in 4 plattelandsgemeenten Bestaande samenwerking op sociaal terrein Synergie te realiseren door gezamenlijke uitvoering Behoud ‘couleur locale’

9 Relaties met aanpalend beleid WCPV (focus op gezond leven) Participatiewet (middelen voor volwasseneneductie, maatschappelijke stages etc) inzet WSW en WWB Woonvisie en prestatieafspraken Provinciaal beleid wonen-zorg-welzijn

10 Uitwerking in Zeevang 1) Oprichting Wmoraad Subsidies voor verenigingen, dorpsraden etc Ondersteuning vrijwilligersgroepen Verlaging bruggetjes in Oosthuizen Gratis buurtbus/Boodschappenbus

11 Uitwerking in Zeevang 2) Project mantelzorgondersteuning Sportactiviteiten voor jeugd en volwassenen Cultuur/educatie voor schooljeugd Brede school met Buitenschoolse opvang +PSZ Ontwikking van CJG (centrum Jeugd)

12 Uitwerking in Zeevang 3) Dorpservicepunten in 2 kleine kernen Steunpunt in woonzorgcentrum/Wmo Gemeenteloket Dagverzorging/woonvorm voor dementerenden Opplusprogramma sociaal en eigen woningbezit Uitbreiding contingent seniorenwoningen Beleid mantelzorgwoningen

13 En verder? Werken aan kwaliteit van clientondersteuning, service en algemene welzijnsvoorzieningen Invulling geven aan compensatieplicht (aanpassing Wmo verordening) Inzet autonoom werkende wijkteams (nieuwe aanbestedingsronde) Meer betaalbare senioren- en starterswoningen Verbetering/uitbreiding sportaccomodaties


Download ppt "De Wmo in Zeevang Actualiteitendagen Wmo-welzijn 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google