De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan…actualisering woonvisie Presentatie Informatieavond Raad/Cluster Donderdag 11 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan…actualisering woonvisie Presentatie Informatieavond Raad/Cluster Donderdag 11 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 aan…actualisering woonvisie Presentatie Informatieavond Raad/Cluster Donderdag 11 juni 2009

2 Agenda 19.30 uur: Presentatie Woonvisie Gang van zaken actualiseringsproces (Willem) Presentatie ‘highlights’ Visie (Daniel) Actiepunten/maatregelen (Frauke) Inspraak, zienswijzen, raadsvoorstel en vervolg (Willem) 20.30 uur: Pauze 20.45 uur: Technische vragen over (woonvisie, zienswijzennotitie en raadsvoorstel)

3 Gang van zaken vooraf (1) 31 mrt ’07: Volkshuisvestingsconferentie (RKC) 09 okt ’08: Raadsbesluit krediet en PvA Nov. ‘08: Start project, analyse opgaven Nov. ’08 – Febr. ’09: Drie interne werkgroepen Dec. ‘08: Swot-analyse gemeente + corporaties Jan. ‘09: Drie klankbordgroepen –Kbg 1: gemeente intern –Kbg 2: professionals op de woningmarkt –Kbg 3: bewonersvertegenwoordigers

4 Gang van zaken vooraf (2) Febr. ‘09: brede werkconferentie (hoofdlijnen) Besluit College ter inzagelegging (24 maart ’09) –14 april: inspraakmiddag corporaties –15 april: ambtelijk subregionaal overleg –15 april: inspraakavond inwoners –28 april: sluiting indiening zienswijzen Besluit College met raadsvoorstel (19 mei ‘09) 11 juni 2009: Informatieavond raad/cluster

5 Rode draad van de visie 1.Functie: initiatievenkader, afspraken, aanpalend beleid 2.Hoofdlijnen  Stads wonen met een dorpse sfeer  Het karakter van Waalwijk, nu en straks  Soms verdichten, soms uitgesproken groen en rustig  Kwaliteit als woongemeente uitdragen 3.Voor iedereen een thuis (doelgroepen) 4.Wijken en kernen met een eigen karakter 5.Kwaliteit boven kwantiteit: programma, 6.Uitvoering: acties/maatregelen

6 Voor iedereen een thuis (1) Vitale senioren: verleiden tot doorstroming met gevarieerd aanbod Senioren met een zorgvraag: pluspunten cruciaal Jonge mensen met een zorgvraag: liften mee

7 Voor iedereen een thuis (2) Pluswijken en -punten uitvoeren Visie aanhouden Minimumniveau bereikbaar in elke pluswijk Aanhaken op wat er al is BaLaDe = pluspunt-plus

8 Voor iedereen een thuis (3) Doelgroep van beleid / kernvoorraad Voldoende beschikbaarheid Vergrijzing: kwaliteitsslag centraal Twee groepen Formele doelgroep (VROM) ‘doelgroep+’ door gat huur en koop Druk op kernvoorraad verlichten Verleiden scheefwoners (nieuwbouw koop, verkoop huur) Kansen voor kwaliteitsslag (verkoop huur, nieuwbouw huur)

9 Voor iedereen een thuis (4) Nu vaart er in houden, later koers herzien Toewerken naar netto 600 sociaal (huur+koop) Via nieuwbouw, sloop en verkoop Monitoren! + 1,5% 0% -1,5%

10 Wijken en kernen met een eigen karakter Homogene buurten in heterogene wijken o.m. Gedifferentieerd woningaanbod ‘Klimmen’ in eigen wijk mogelijk maken Dorpen / kernen: bestendiging en maatwerk o.m. Bestendiging voorzieningen (zoveel als mogelijk) Maatwerk bij woningbouwontwikkelingen

11 Kwaliteit boven kwantiteit (1) Groei als middel, niet als doel: 245 per jaar Meer harde plannen, vooruitkijken Variatie en keuzevrijheid –Naar type, uitstraling en woonmilieus –Alternatieven naast Driessen –Klantgericht bouwen Leefbare buurten, prettige woonomgeving –Bestaande buurten en nieuwe buurten

12 Kwaliteit boven kwantiteit (2) Aannames programma voor het wonen Samenspel nieuwbouw, verkoop, sloop Verkoop 300 woningen, sloop 400 woningen Heel belangrijk: vernieuwing van de voorraad  Invloed op vraag naar nieuwbouw Effect (onder meer): + 600 woningen sociaal (huur en koop) + 1.000 nultreden Hoger aandeel kavels

13 Uitvoeringsprogramma (1) Belangrijkste acties/maatregelen: 4+18: Van 1/3 sociaal naar minimaal netto 600 (sociale) woningen tot 2019 (te regelen via prestatieafspraken) 12: vergroten aandeel kavels particulier opdrachtgeverschap 13: CPO ook voor andere doelgroepen stimuleren 14+15: meer bouwlocaties en harde plancapaciteit voorbereiden  om tegenvallers op te kunnen vangen

14 Uitvoeringsprogramma (2) Belangrijkste acties/maatregelen: 17: voor elk woningbouwproject moet programma-advies worden afgegeven o.b.v. deze woonvisie 20-24: Focus verleggen van huurlasten naar woonlasten (blijvend agendapunt in overleg gemeente-corporaties) 25: Regionaal afstemmen van woningbouwplannen 26+27: Twee regelingen voor energiebesparende maatregelen (stimuleringsleningen en subsidieregeling sociale huur)

15 Uitvoering Energiebesparing Focus op woonlasten, omdat … Goedkope huizen zijn vaak slecht geïsoleerd Label F, bouwjaar 1961, Huur € 315,- p/mnd, Gas 2.774 m³ / jaar (cf tabel ± € 200,- p/mnd ) Label B, bouwjaar 1961, Huur € 480,- p/mnd, Gas 832 m³ / jaar (cf tabel ± € 75,- p/mnd) € t € t

16 Uitvoering Energiebesparing Twee stimuleringsregelingen voor de bestaande woningvoorraad

17 Zienswijzennotitie + voorstel Resultaat inspraak: 8 insprekers + 4 zienswijzen Opgenomen met reactie van college in zienswijzennotitie Reacties reeds verwerkt in voorliggende raadsvoorstel en visie

18 Gang van zaken (vervolgens) 18 juniVergadering Cluster Ruimte 2 juliRaadsvergadering 3e kwartaalNieuwe Prestatieafspraken opstellen 20 okt.’09Collegebesluit prestatieafspraken 10 dec. ’09Besluitvorming Raad

19 Dank voor uw aandacht! Vragen of reacties over: Proces Zienswijzennotitie Woonvisie Raadsvoorstel


Download ppt "Aan…actualisering woonvisie Presentatie Informatieavond Raad/Cluster Donderdag 11 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google