De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kosten sociaal domein 2015 COMMISSIE SAMENLEVING 29 MAART 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kosten sociaal domein 2015 COMMISSIE SAMENLEVING 29 MAART 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Kosten sociaal domein 2015 COMMISSIE SAMENLEVING 29 MAART 2016

2 INDELING PROGRAMMA BEGROTING 2015 Programma 1: Samenleving Programma 2: Ruimte en economie Programma 3: Bestuur en financiën

3 PROGRAMMA 1 SAMENLEVING Thema 1.1. Participatie Thema 1.2. WMO en Volksgezondheid Thema 1.3. Jeugd Thema 1.4 Onderwijs, cultuur en sport Thema 1.5. Leefbaarheid

4 SOCIAAL DOMEIN Alle THEMA’S TEZAMEN VAN 1.1.TOT EN MET 1.5 VORMEN

5 JAAR 2015

6 THEMA’S SAMENLEVING 2015 (= SOCIAAL DOMEIN) ThemaParticipatieWMO/Volks- gezondheid JeugdOnderw. Cult. sport LeefbaarheidTotaal begroot Werkelijk saldo Inkomsten begroot werkelijk Saldo Resultaat

7 KOSTEN SOCIAAL DOMEIN 2015 GRAFISCH

8

9 De decentralisaties maken integraal onderdeel uit van het sociaal domein Concreet betekent dit dat de decentralisaties reeds in de cijfers van de voorgaande sheets zijn opgenomen DECENTRALISATIES

10 UITGANGSPUNTEN Uitgangspunten : Budgettair neutraal ramen Tekorten of overschotten egaliseren via de reserve decentralisatie (groot € ) Vanaf 2018 (na evaluatie)  Worden lasten en baten in de reguliere begroting opgenomen en niet meer verrekend via de reserve  Wordt een inschatting van de dan bestaande risico’s gemaakt en opgenomen on de risicoparagraaf.

11 ThemaParticipatieWMO/Volks- gezondheid JeugdTotaal begroot Werkelijk saldo STAND VAN ZAKEN 2015 DECENTRALISATIES Het saldo van € wordt toegevoegd aan de reserve decentralisaties

12 Begroting/werkelijkheid

13  Financieel technisch gezien zijn er in zowel bij het totale sociale domein alsook op de decentralisaties overschotten (5%). Hier mogen echter nog geen conclusies aan verbonden worden.  Een diepere analyse van de resultaten is thans nog niet voorhanden.  In de loop van 2016 zal er een fine tuning plaatsvinden  Pas in 2017 als er een evaluatie van de decentralisaties plaats heeft gevonden, zal nadrukkelijk gekeken worden op welke wijze de middelen ingezet moeten worden. CONCLUSIE


Download ppt "Kosten sociaal domein 2015 COMMISSIE SAMENLEVING 29 MAART 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google