De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visstand Beheer Commissie; VBC Beleidsbesluit binnenvisserij 1999 Sport- en beroepsvisserij verplicht samenwerken: Instellen VBC’s. Opstellen Visplannen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visstand Beheer Commissie; VBC Beleidsbesluit binnenvisserij 1999 Sport- en beroepsvisserij verplicht samenwerken: Instellen VBC’s. Opstellen Visplannen."— Transcript van de presentatie:

1 Visstand Beheer Commissie; VBC Beleidsbesluit binnenvisserij 1999 Sport- en beroepsvisserij verplicht samenwerken: Instellen VBC’s. Opstellen Visplannen. Splitsing visrechten blijft gehandhaafd, maar wel beoordelen of sprake is van ruimte dat beroep ook (duurzaam) een deel kan benutten.

2 Visstand Beheer Commissie; VBC Argumenten ALV 2010 Gezamenlijke verantwoordelijk voor visstandbeheer naar de toekomst en dus samenwerking enige mogelijkheid. Vanaf splitsing visrechten wordt snoekbaars meegenomen. Geen adequate controle en handhaving. Door samenwerking met beroep strategische positie sportvisserij sterker. Verplichting samenwerken in VBC vanuit ministerie.

3 Visstand Beheer Commissie; VBC Oorspronkelijke bijvangstenregeling Legalisering van het meenemen van bijvangst. Beperken van quotum. Controle en handhaving. Conclusies na 4 jaar van bijvangstenregeling: Overwegend werkt systeem goed. Vissers krijgen regelmatige controles. Worden beperkt onregelmatigheden geconstateerd. Knelpunten: Onvoldoende controles uitgevoerd (gemiddeld 3 controles per seizoen per visser, voor zover geregistreerd).

4 Visstand Beheer Commissie; VBC Brief minister december 2009 Verplicht deelnemen in een VBC. VBC; platform waarin visrechthebbenden afspraken maken over een duurzaam visstandbeheer. Uiterlijk per 1 januari 2011, gezamenlijk met de overige huurders van visrecht in de VBC een visplan op te stellen.

5 Visstand Beheer Commissie; VBC Voorwaarden van de Sport aan het beroep Samenwerking hervatten in de VBC. Gezamenlijk opstellen en uitvoeren van plan voor controle- en handhaving. Herstructurering van de beroepsvisserij (is al gestart). Financiering moet geregeld zijn. Inmiddels zijn deze voorwaarden volledig door beroep onderschreven

6 Visstand Beheer Commissie; VBC Zienswijze beroepsvisserij Door aalherstelplan beperkt aalquotum. Beroepsvisserij in stand houden (minimum aantal bedrijven). Uitvoering visserij, maar ook beheerstaken. In opdracht van het ministerie wordt door het LEI momenteel een bedrijfeconomisch plan opgesteld voor de binnenvisser in Friesland. Het rapport zal mede de basis zijn voor vaststelling optimaal aantal bedrijven. Stroperij verminderen; stijging biomassa (moet blijken uit monitoringen), wellicht verhoging benutting door beroep. Alles binnen de afspraken dat Sportvisserij schubvisrechthebbende is en blijft.

7 Visstand Beheer Commissie; VBC Niet handhaven benuttingsregeling Geen samenwerking Sport- Beroepsvisserij. Geen structurele controle. Toename stroperij. Politiek zwakke positie. Geen Visplan  mogelijke sancties ook voor Sportvisserij.

8 Visstand Beheer Commissie; VBC Brief minister 21-06-2011 Wetsvoorstel: Rol Kamer van Binnenvisserij wijzigen en zal de visplannen moeten toetsen. Daarnaast rol in oplossen geschillen tussen sport en beroep. Kamer toetst oa. of mate en wijze van bevissing passen in streven naar duurzame visstand. “Dit betekent dus dat wanneer er geen gemeenschappelijk visplan ligt er in dat VBC-gebied niet gevist mag worden.”

9 Visstand Beheer Commissie; VBC Voordelen om bijvangstenregeling te continueren Samenwerking met beroepsvissers is voorwaarde conform verplichting ministerie van Ec.zaken, Landbouw en Innovatie volgens brief Bleeker van 21-06-2011. Legalisering van meenemen schubvis tot maximum (1kg/ha) blijft gehandhaafd. Politiek gezien is dit een strategische verstandige keuze (immers is samenwerking met beroep noodzakelijk en zal op basis van monitoring moeten worden vastgesteld of beroep deel snoekbaars kan benutten).

10 Visstand Beheer Commissie; VBC Voordelen om bijvangstenregeling te continueren Gezamenlijk belang: KRW niet maximaal doorvoeren (helder -en dus voedselarm- water ook niet in belang van beroep. De aanpak van stroperij. Herstructurering van de visserij. Gezamenlijke controle en handhaving voor zowel sport- als beroepsvisserij. Het opstellen van een visie voor de langere termijn.

11 Visstand Beheer Commissie; VBC Benutting bijvangst snoekbaars beroepsvisserij Voorstel regeling 2011 – 2012: Quotum: 14.000 kg (1 kg/ha). Meldingen: via SMS aan controleur en secretariaat. Controle: minimaal 7 controles per beroepsvisser. Financiën: kosten ca. €9.000 (is reeds beschikbaar). Niet met dobbers van 01-09-11 tot 31-03-12. Voorwaarden zijn gelijk aan voorgaand seizoen.

12 Visstand Beheer Commissie; VBC Toekomstige ontwikkelingen Graag zou beroepsvisserij een groter quotum hebben; Sportvisserij ziet hier geen ruimte voor. Financiën worden vanaf volgend jaar lastiger; Laatste jaar subsidie. Gemiddeld €9.000 per jaar. Noodzaak herstructurering beroepsvisserij.

13 Visstand Beheer Commissie; VBC Controles juni 2011 Totaal 31 controles uitgevoerd. Verdeling over de beroepsvissers:

14 Visstand Beheer Commissie; VBC Controles beroepsvissers juni 2011 Geen problemen met de controles. I.v.m. technische problemen een aantal vissers vaker gecontroleerd. 50% verrassingscontroles, 50% op basis van SMS.


Download ppt "Visstand Beheer Commissie; VBC Beleidsbesluit binnenvisserij 1999 Sport- en beroepsvisserij verplicht samenwerken: Instellen VBC’s. Opstellen Visplannen."

Verwante presentaties


Ads door Google