De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social work Week 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social work Week 2."— Transcript van de presentatie:

1 Social work Week 2

2 programma Stand van zaken Opdracht 1 en 2 af? Uitwisselen opdracht 2
Eenzaamheid..vertel maar welke doelgroep Plan van aanpak Eindproduct Wat verder ter sprake komt

3 Projectopdracht Hogeschool Rotterdam, Instituut Sociale opleidingen.
Onderzoek een concreet project of interventie wat gericht is op het tegengaan van eenzaamheid in een Rotterdamse wijk voor een bepaalde doelgroep. Analyseer de werkwijze en maak een internationale vergelijking met een soortgelijk project. Presenteer op de ‘markt tegen eenzaamheid’ de resultaten aan studenten en docenten en betrokken partijen. Dan wordt duidelijk hoe de verschillende sociale professionals (samen)werken aan de aanpak van een maatschappelijk probleem, eenzaamheid en wat de succesfactoren zijn.

4 ZOEKT 1. Allereerst dient een uitgebreid vooronderzoek plaats te vinden om een beeld te vormen over het thema eenzaamheid. Onder uitgebreid wordt verstaan het uitvoerig bestuderen van diverse bronnen. (verplichte literatuur, media, databanken etc.) 2. In de toegewezen wijk van Rotterdam wordt een onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van de bevolking, aanwezige organisaties en wordt er een keuze gemaakt welke aanwezige doelgroep verbonden wordt aan het onderwerp eenzaamheid. 3. Vervolgens wordt er een sociale kaart gemaakt van betrokken organisaties uit de wijk en/of stad die zich actief bezig houden met de doelgroep en het onderwerp. Het is de bedoeling dit zo breed mogelijk concreet te maken door bv. een buurtecogram te tekenen. Maak gebruik van elkaars deskundigheid. 4. A - Er wordt een bestaande (succesvolle) interventie/ project uit deze wijk beschreven die betrekking heeft op de gekozen doelgroep. Je raadpleegt minimaal 3 verschillende bronnen om tot deze beschrijving te komen. Dit verslag moet kennis opleveren over de interventie, de taak en functie van verschillende professionals en wat het betekent voor de doelgroep. De succesfactoren van het project worden achterhaald en tevens wordt nagegaan wat dit betekent voor de competenties van de professional. Als er binnen de wijk geen interventie/ project actief is, beschrijf je een succesvolle interventie uit een andere wijk, stad, regio of land. Je beargumenteerd hierbij zorgvuldig hoe je tot de conclusie bent gekomen dat er geen projecten zijn gevonden in de toegewezen wijk.

5 B - Je gaat op zoek naar een vergelijkbaar project in het buitenland
B - Je gaat op zoek naar een vergelijkbaar project in het buitenland. Je beschrijft de werkwijze aldaar en onderzoekt welke professionals hierbij betrokken zijn. Je beschrijft de context, de doelen, de methodiek en bevindingen/ evaluaties van het project en je maakt een vergelijking met ’t project in de Rotterdamse wijk. Wat valt je op?

6 MAAKT & ORGANISEERT 5. De studenten maken nu een analyse van de beschreven interventie/ project en de gevonden informatie uit de wijk. In de analyse worden een aantal vragen beantwoord:  Wordt de doelgroep door de interventie bereikt?  Welke partijen/ professionals werken samen in de interventie/ project? Hoe verloopt deze samenwerking? Wat is een ieders inbreng aan het totale project? Zijn er professionals niet bij het project betrokken die wel een meerwaarde zouden kunnen betekenen? Benoem deze partijen en beargumenteer wat de meerwaarde inhoud.  Is de interventie/ project te verbinden aan de transities in de verzorgingsstaat, welzijn nieuwe stijl en de WMO? Beargumenteer met theorie.  Wat leer je van de voorbeelden uit het buitenland? Is de context van die projecten vergelijkbaar met de Rotterdamse/ Nederlandse situatie.  In hoeverre is de eigen beroepsgroep actief betrokken bij het maatschappelijke thema “eenzaamheid” en wat vraagt dit van jou als toekomstige professional?

7 6. Presenteer aan elkaar de gevonden informatie op een originele wijze, waarbij ook betrokken partijen kunnen worden uitgenodigd. Gebruik van film, en het inzichtelijk maken van de resultaten van de analyse zijn attractieve mogelijkheden. De resultaten van de analyse worden op een ‘markt’ aan elkaar gepresenteerd. Een ieder moet zijn presentatie snel kunnen toelichten en krijgt de gelegenheid om te leren van andere projecten in andere wijken met andere doelgroepen. 7. Naast de bovengenoemde opdrachten dient er voor de voldoende afsluiting van dit project ook voldaan te worden aan de verslaglegging in de vorm van een individueel evaluatieverslag en een procesverslag. De docent zal uit elke groep minimaal één subgroep aanwijzen die als Highlight wordt opgenomen in de online portfolio voor de Hogeschool Rotterdam.

8 sites Plan van aanpak


Download ppt "Social work Week 2."

Verwante presentaties


Ads door Google