De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zachte waarden klinkende resultaten?!. Uitgangspunten van de werkgroep De deelnemende ROC’s delen de notie dat (kern)waarden onderscheidend en legitimerend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zachte waarden klinkende resultaten?!. Uitgangspunten van de werkgroep De deelnemende ROC’s delen de notie dat (kern)waarden onderscheidend en legitimerend."— Transcript van de presentatie:

1 Zachte waarden klinkende resultaten?!

2 Uitgangspunten van de werkgroep De deelnemende ROC’s delen de notie dat (kern)waarden onderscheidend en legitimerend zijn We willen inzichtelijk maken op welke wijze we onze (kern)waarden ons handelen mede laten sturen Daar waar mogelijk willen we laten zien tot wat voor resultaten dit leidt We willen het hanteren van (kern)waarden verglijkbaar maken Het komen tot gedeelde (kern)waarden is geen doel

3 Wat hebben we ons ten doel gesteld? Het ontwikkelen van een gedeelde methodiek voor het hanteren van (kern)waarden Deze methodiek moet duidelijk maken hoe wij als ROC’s (kern)waarden ontwikkelen, vaststellen, operationaliseren, uitdragen, evalueren en verantwoorden De methodiek staat los van de inhoud en is dus ‘contentloos’ De methodiek zou in een manifest verwoord moeten worden dat door de deelnemende ROC’s onderschreven wordt

4 Van wens naar werkelijkheid Beschrijven en vaststellen (kern)waarden van de instelling Vertalen in beleid en onderwijsprogramma’s Evalueren en verantwoorden van resultaten Vergelijken resultaten met waarden Uitvoeren en uitdragen Bijstellen van de uitvoering op basis van de evaluatie

5 Wat zijn kenmerken van (kern)waarden? Maatschappelijke relevantie van de waarden Verband met de christelijke identiteit Brede reikwijdte (alle INK gebieden) Inbreng van deelnemers, medewerkers, RvT Zoeken naar bijdragen van maatschappelijke partijen Vertalen in beleid en onderwijsprogramma’s Evalueren en verantwoorden van resultaten Uitvoeren en uitdragen Beschrijven en vaststellen (kern)waarden van de instelling

6 Waarin worden (kern)waarden vastgelegd? Missie Strategienota Visiedocument Kaderbrieven Vertalen in beleid en onderwijsprogramma’s Evalueren en verantwoorden van resultaten Uitvoeren en uitdragen Beschrijven en vaststellen (kern)waarden van de instelling

7 Wat is van belang bij het operationaliseren van (kern)waarden? Op verschillende gebieden (INK) Leggen van verbanden tussen kernwaarden en ethische beroeps- en maatschappelijke dilemma’s Heldere doelen en concrete activiteiten Betrekken van medewerkers, deelnemers en externen (regio, branche) bij het maken van de vertaalslag Verschillende methoden (bijeenkomsten, lessen, projecten, etc) In de intake verwerken (Kern)waarden gebruiken als toetsteen van nieuwe beleidsinitiatieven Vertalen in beleid en onderwijsprogramma’s Evalueren en verantwoorden van resultaten Uitvoeren en uitdragen Beschrijven en vaststellen (kern)waarden van de instelling

8 In welke documenten vindt de operationalisatie plaats? Kaderbrieven (deel) Beleidsplannen Projectplannen Concrete lespakketten OER’en Onderwijsovereenkomsten Gedrag in de klas, in vergaderingen, bijeenkomsten Vertalen in beleid en onderwijsprogramma’s Evalueren en verantwoorden van resultaten Uitvoeren en uitdragen Beschrijven en vaststellen (kern)waarden van de instelling

9 Wat is van belang bij het evalueren en verantwoorden? Relatie leggen met de (kern)waarden en de relevantie voor de maatschappij Relatie leggen met de doelen en acties die tijdens de vertaling zijn beschreven Communiceren met de omgeving Onderzoeken (imago, tevredenheid, BPV) Trachten het effect te benoemen Vertalen in beleid en onderwijsprogramma’s Evalueren en verantwoorden van resultaten Uitvoeren en uitdragen Beschrijven en vaststellen (kern)waarden van de instelling

10 Waarin vinden we de evaluatie en verantwoording terug? Uitkomsten van onderzoeken (tevredenheid, imago, BPV) Beleidsevaluatie Rapportages Portofolio POP Jaarverslag / Jaarbericht Vertalen in beleid en onderwijsprogramma’s Evalueren en verantwoorden van resultaten Uitvoeren en uitdragen Beschrijven en vaststellen (kern)waarden van de instelling

11 Hoe laten we zien wat we doen? Toepassen van de gepresenteerde methode binnen de verschillende ROC’s waardoor we vergelijkbaar worden Uitwisselen van ervaringen op een werkconferentie Presenteren van casus (waarde, vertaling naar de praktijk, evaluatie) Leren van de verschillende visies (inspiratie) Leren van de verschillende manieren van vertalen (ervaring) Delen van ervaringen en resultaten (effecten) (Extern) publiceren van de resultaten Gezamenlijk project Een onderwerp maar eigen aanpak Tussentijdse afstemming Basis voor een werkconferentie

12 Beslispunten Kunnen de aanwezigen zich vinden in de gepresenteerde aanpak? Is het organiseren van een gezamenlijke werkconferentie en het publiceren van de uitkomsten hiervan een goede vorm van verantwoording? Opteren we voor een gelijksoortig project bij alle ROC’s als basis voor de werkconferentie? Gaat de werkgroep de hier gepresenteerde aanpak beschrijven in een manifest? Is het nuttig om de resultaten af te stemmen met de gezamenlijke werkgroep identiteit die met een gelijksoortig traject bezig is?


Download ppt "Zachte waarden klinkende resultaten?!. Uitgangspunten van de werkgroep De deelnemende ROC’s delen de notie dat (kern)waarden onderscheidend en legitimerend."

Verwante presentaties


Ads door Google