De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beoordelen van praktijkonderzoek Quinta Kools (q.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beoordelen van praktijkonderzoek Quinta Kools (q."— Transcript van de presentatie:

1 Beoordelen van praktijkonderzoek Quinta Kools (q. kools@fontys
Beoordelen van praktijkonderzoek Quinta Kools lector ‘professionalisering van leraren en lerarenopleiders’ ‘Fontys Lerarenopleiding Tilburg

2 Beoordeling... Beoordeling suggereert dat je een beeld hebt van de ideale situatie .. en dat je kunt meten/vaststellen of/in hoeverre die ideale situatie bereikt is

3 Wat is de ideale situatie?
Oftewel: wat is ‘goed’ praktijkonderzoek? Antwoord afhankelijk van aan wie je het vraagt... veel diversiteit in meningen binnen HBO bij opleiders en lectoren

4 Twee dimensies volgens Daan Andriessen (2014)
‘Praktijkgerichtheid’ : Uitkomsten waarmee praktijk of praktijkbeoefenaar verder kan ‘Methodisch grondig’: Resultaten valide? Zorgvuldig, transparante verslaglegging

5 Praktische relevantie Methodisch grondig
Betrouwbaar Valide Zorgvuldig Transparante verslaglegging Weten Generaliseren Nieuwe kennis Nuttig Aansluiten bij vragen Nieuwe inzichten Verbeteren Contextualiseren Bruikbare kennis

6 Wat is goed onderzoek? Afhankelijk van de functie die het doen van onderzoek heeft voor de student als beroepsbeoefenaar

7 Typering van HBO-beroepshandelingen
advies ontwerp eindproduct handeling onderzoek Mogelijke oplossing of plan Verbeelding van eindproduct Fysieke of digitale uitwerking van ontwerp Professioneel gedrag naar client/publiek Antwoorden en conclusies Vrije tijds management mileukunde Bouwkunde logistiek Web-design podoloog Leraar Verpleegkundige logopedie Laborant analist Uit: beoordelen is mensenwerk

8 Gegeven de functie, Welke methodische grondigheid verwachten we? Welke praktische bruikbaarheid verwachten we?

9 Opdracht 1: waar in het assenstelsel zit het ‘goede’ onderzoek voor jouw opleiding?

10 Opdracht 2: beargumenteer je keuze
Criteria voor methodische grondigheid Criteria voor praktische bruikbaarheid Eerst individueel Daarna uitwisselen in groepje 3-4

11 Van goed onderzoek naar een beoordeling van de student
- Wat beoordeel je? welke leerdoelen? Het onderzoeksproces, de methodische juistheid van de stappen die de student heeft gezet? De uitkomst van het onderzoek, de opbrengst? De ‘groei’ van de student in het uitvoeren van onderzoek?

12 Wat beoordeel je (2) Hoe kan de student laten zien dat hij/zij goed onderzoek heeft gedaan? Welke bewijzen vraag je van de student en wat kan je daaraan afmeten?

13 Bewijs/activiteit van de student
wat kan je eraan zien Observatie - Bekwaamheid in (deel)vaardigheden Verslag over het onderzoek Stappen uit het onderzoek (MG) Uitkomst van het onderzoek (PR) Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Persoonlijke leeropbrengst voor student Interview /assessment Zie verslag maar dan mondeling presentatie zie verslag maar dan mondeling ???? ……….

14 Wat zou je willen beoordelen?
Opdracht 3: Wat zou je willen beoordelen? A: uitvoering van het onderzoek B: uitkomst van het onderzoek C: leerproces van de student D…… HOE kan je dat beoordelen (=welk bewijs is daarvoor nodig?

15 Hoe beoordelen? Oordeel = vergelijking met een norm
Dit vraagt nadere inkleuring en afstemming Instrument nodig dat de norm beschrijft Veel gebruikt: rubric Per deelonderwerp een omschrijving van wat verwacht wordt

16 Voorbeeld Rubric Methode van onderzoek
Onvoldoende: De keuze voor de methode(n) van onderzoek is onvoldoende toegelicht en/of onderbouwd. De afzonderlijke stappen / fasen in het onderzoek zijn onvoldoende beschreven. Voldoende: De keuze voor de methode(n) van onderzoek is voldoende toegelicht en onderbouwd. De afzonderlijke stappen / fasen in het onderzoek zijn voldoende beschreven. Goed: De keuze voor de methode(n) van onderzoek is helder toegelicht, onderbouwd en overtuigend. De afzonderlijke stappen / fasen in het onderzoek zijn helder beschreven, alsmede de verbinding tussen de verschillende stappen / fasen in het onderzoek

17 Een rubric is een garantie voor een goede beoordeling
Een rubric traint de beoordelaar Een rubric scheelt veel tijd, een vinkje zetten en klaar Een rubric is een hulpmiddel voor student EN docent

18 Samenvattend: stappen
Wat vinden wij goed onderzoek dat past bij een beroepsbeoefenaar van onze opleiding? Wat willen we zien bij de student? (onderzoeksproces, uitkomst, groei) Welke bewijzen (verslag, assesment) willen we zien en welke criteria (afgeleid van 1 en 2) hanteren we (beoordelingsinstrument, bv rubric)

19 Nu niet besproken maar wel belangrijk...
Duidelijke procedure van beoordeling Competenties van beoordelaars Overeenstemming tussen twee beoordelaars Dilemma’s van begeleiden en beoordelen ……

20 Meer lezen? Daan Andriessen (2014) Praktisch relevant en methodisch grondig? Dimensies van onderzoek in het HBO Heinze Oost (2004) Een onderzoek begeleiden Vereniging van Hogescholen (2014) Beoordelen is mensenwerk Berkel, H. , Bax, A., & Joosten – ten Brinke, D. (2014). Toetsen in het hoger onderwijs, Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum

21


Download ppt "Beoordelen van praktijkonderzoek Quinta Kools (q."

Verwante presentaties


Ads door Google