De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bevindingen onderzoek inzetproces. Doel van het onderzoek Komen tot een beschrijving van het inzetproces van het onderwijzend personeel dat voldoet aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bevindingen onderzoek inzetproces. Doel van het onderzoek Komen tot een beschrijving van het inzetproces van het onderwijzend personeel dat voldoet aan."— Transcript van de presentatie:

1 Bevindingen onderzoek inzetproces

2 Doel van het onderzoek Komen tot een beschrijving van het inzetproces van het onderwijzend personeel dat voldoet aan de wensen/ behoeften van de docenten, themacoördinatoren, inzetters en directie van de Academie voor Management.

3 Hoe luidt mijn opdracht  Beschrijf de huidige situatie van het inzetproces.  Welke aspecten zouden de docenten, themacoördinatoren, inzetters en directie verbeterd willen zien?

4 Plan van aanpak  Beschrijven huidige situatie van het inzetproces;  Interviews afnemen met het onderwijzend personeel;  19 docenten  Inzetters  Directie  Onderzoeksresultaten;  Conclusies en aanbevelingen.

5 Beschrijving van het inzetproces input 26 april 7 juni Output/input 14 juni 1 juli

6 Beschrijving van het inzetproces 14 juni 1 juli output 1 juli

7 Beschrijving van het inzetproces september output juni

8 Onderzoeksresultaten

9 Blokplanningsformulier (themacoördinator)  Het blokplanningsformulier moet academiebreed worden gemaakt.  Het is niet duidelijk wat de betekenis van de9 DBU per student is. Input

10 Taakbelastingsmodel  Onduidelijk hoe de inzetnormen tot stand zijn gekomen;  De inzetnormen komen niet altijd overeen met werkelijke uren;  Bij wijzigingen van de inzetnormen vindt niet altijd communicatie plaats. Input

11 Personeelsbeleid  Het is niet inzichtelijk hoe men aan een bepaalde keuze/beslissing is gekomen;  Niet alle afspraken van het personeelsbeleid worden nagekomen. Bv beleid t.o.v. nieuwe docenten. Input

12 Functioneringsgesprekken  Het functioneringsgesprek moet veel diepgaander gevoerd worden;  De docenten krijgen geen mogelijkheid om te praten over het functioneren;  Er wordt niet ingegaan op ontwikkelingsmogelijkheden van docenten;  Er is onduidelijkheid wie het verslag van het gesprek moet maken. Input

13 Roosterblokkades  Roosterblokkadeformulier is helder en overzichtelijk;  Onduidelijk wat de blokkades -1,-2 en -3 inhouden;  Geen richtlijnen hoe dat er met de blokkades omgegaan moet worden. Input

14 Ontwikkelplannen  Afgelopen jaar te laat;  Onduidelijkheid over de wijze van indienen en verantwoordelijkheid m.b.t. de ontwikkelplannen. Input

15 Voorkeur van docenten  Schriftelijk aan de inzetters meedelen;  Voldoende rekening met de voorkeur van docenten;  De tijd om opmerkingen te maken over de definitieve versie was afgelopen jaar tekort;  De taakbeschrijvingen voor bepaalde activiteiten zijn niet bij iedereen bekend. Input

16 Jaarinzet per blok (themacoördinator)  De themacoördinatoren vinden het overzicht een goed hulpmiddel;  Verbeteren van de Lay-out;  Onduidelijk om te zien hoeveel klassen een docent draait;  Op het blokoverzicht de werkelijke DBU per student weergeven. Output

17 Jaarinzet per docent  Tevreden over de persoonlijke jaarinzet;  Overzichtelijk jaarinzet;  Net in dienst getreden docenten willen een uitleg over hun jaarinzet;  Jaarinzet moet gehandhaafd blijven; Output

18  Totaal DBU is acceptabel over de blokken verdeeld;  Tevredenheid over de afwisseling van taken;  Niet bekend wat onder deskundigheidsbevordering valt. Output

19 Overall m.b.t. het inzetproces  Het ontstaan van de inzetnormen moet transparant worden;  De communicatie tussen directie-inzetter, inzetter- docent, docent-inzetter, oc-inzetter en inzetter-inzetter moet verbeterd worden;  Er is onduidelijkheid over de rolverdeling van de inzetters en directie;  Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten duidelijk worden gemaakt.

20 Afronding stage  Op basis van deze onderzoeksresultaten volgen conclusies en aanbevelingen;  Eindrapport en presentatie aan directie op laatste stagedag;  Definitieve procesbeschrijving komt na goedkeuring directie op BlackBoard.

21 Vragen?


Download ppt "Bevindingen onderzoek inzetproces. Doel van het onderzoek Komen tot een beschrijving van het inzetproces van het onderwijzend personeel dat voldoet aan."

Verwante presentaties


Ads door Google