De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MKBA in het Sociale Domein - Kosten en baten van integrale aanpakken -

Verwante presentaties


Presentatie over: "MKBA in het Sociale Domein - Kosten en baten van integrale aanpakken -"— Transcript van de presentatie:

1 MKBA in het Sociale Domein - Kosten en baten van integrale aanpakken -
Studiedag WCW - Merei Lubbe en Veroni Larsen - Wie is LPBL? Econometristen, brengen de economische bril. Wortels in fysiek domein, onder andere veel samenwerking met Atlas voor Gemeenten, bijvoorbeeld in Spangen. Sinds 2007 heel veel in sociaal domein gewerkt. Een euro kun je maar één keer uitgeven, met onder druk staande budgetten grote behoefte om te kijken waar die euro dat de meeste waarde kan genereren. Nu met de transities is die noodzaak alleen maar toegenoemn. Overstap in 2006 naar Sociaal Domein Brede School, Schuldhulpverlening, Herstructurering Spangen, Zuilen, Schilderswijk, Gezonde wijk, Achter de Voordeur Handreikingen en MKBA EffectenArena Handreiking i.o.v. ministerie BZK i.s.m. SEO/Atlas voor gemeenten Handreiking voor opdrachtgevers van MKBA’s in sociaal domein MKBA EffectenArena i.s.m. SEV MKBA-tool Wijkteams (meer dan 40 teams door hele land) Transities in Sociaal Domein: behoefte gezamenlijke buca MKBA Herziening Sociaal Domein, v.b. Amsterdam en Eindhoven Meerwaarde is vooral: onderlinge samenhang, hier drukken, dan daar… Coalitie-akkoord, bestuurlijk heel handig omdat het vangt wat er allemaal op ze af komt.

2 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
Maatschappelijk rendement - MKBA - Financieel rendement - Businesscase - Investeerders Alle leden maatschappij financieel Niet-financieel Effectmeting is de basis. MKBA vertaalt dit naar kosten en baten. Spangen. Veel met Atlas samengewerkt daarin. (immateriële baten) Wat is een MKBA MKBA objectiveert en geeft inzicht in werkzame mechanismen

3 Opgave in het sociaal domein is groot
Zorgconsumptie in 0-alternatief mln Baat MKBA ? Totale opgave Zorgconsumptie projectalternatief De financiële opgave in sociaal domein is groot. Herziening van het sociaal domein noodzakelijk Verwachting is dat gebiedsgerichte teams daarin een grote rol kunnen spelen. 2013 2014 (€ x 1.000)

4 Meta-analyse MKBA’s (wijk)teams
Potentie is er! Opgave is: Meer inzicht in eigen effectiviteit (effectmeting!), (bij)sturen indien nodig en daadwerkelijk verzilveren van de baten; Bij (verdere) uitrol meer rekening houden met kenmerken van de wijk: doelgroep, problematiek, bestaande structuren en schaalgrootte. Tool is beschikbaar Onze meta-analyse laat zien: potentie van sociale teams is er, maar is zeker niet vanzelfsprekend. Tool ontwikkeld waar gemeenten zelf mee kunnen beoordelen waar zij staan, wat de sterke punten zijn in hun aanpak en waar ze kunnen en moeten bijsturen. En dan is de cirkel weer rond: veel gemeenten zijn begonnen. Effectmeting en monitoring zijn nodig. Idealiter bovenover, zodat regressie-analyses mogelijk zijn. Voorwaarden zijn er, nu gemeenten inkopen. Echter: op dit moment nog niet mogelijk, te weinig info beschikbaar. Terwijl er wel grote informatiebehoefte is. Wij hebben daarvoor methode ontwikkeld: simpel en pragmatisch o.b.v. dossieranalyse Tot slot pleidooi: geen blauwdruk dat in alle gemeenten en wijken uitgerold moet worden. De ideale werkwijze verschilt per gebied en is afhankelijk van doelgroep, problematiek, schaalgrootte en bestaande structuren.


Download ppt "MKBA in het Sociale Domein - Kosten en baten van integrale aanpakken -"

Verwante presentaties


Ads door Google