De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN

2 GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar afstemmen, komen tot eenheid van beleid en bestuur. »De BBC en de daar met gepaard financieel evenwicht verplicht de gemeente en OCMW om een streng financieel beleid en het kerntakendebat te voeren. »Het informeren van het college/bestuur over de grote, structurele, strategische uitdagingen voor de komende legislatuur. »Uitleg over de werking en afdelingen gebeurt tussen afdelings- en diensthoofden met de desbetreffende schepen. 2 Situering en doel

3 GEMEENTEmaasmechelen 3 ThemaDagen Beleids- en beheercyclus (BBC) 29 maart 2013

4 GEMEENTEmaasmechelen BBC -Het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn’ werd op 25 juni 2010 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. -Meer dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium!! -Regels voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, -Regels voor de inhoudelijke planning beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), de uitvoering en de evaluatie. 4 Korte HISTORIEK: wetgeving

5 GEMEENTEmaasmechelen BBC Het Besluit van 25 juni 2010 kreeg op 1 oktober 2010 (gewijzigd op 23 november 2012) een vervolg met een Ministerieel Besluit: -Dat bevat een reeks modellen (schema’s) en rekeningenstelsels, en vult de verplichte inhoud van de beleidsrapporten (meerjarenplan, budget en jaarrekening) verder in. 5 Korte HISTORIEK: wetgeving

6 GEMEENTEmaasmechelen BBC Algemene financiering (verplicht beleidsdomein) Algemeen bestuur – ondersteunende diensten Grondgerelateerde aangelegenheden Sociaal economische ontwikkelingen Vrije tijd Welzijn 6 Financiele indeling: De domeinen Maasmechelen

7 GEMEENTEmaasmechelen BBC 7 Domein-Veld-item

8 GEMEENTEmaasmechelen BBC 8 De Domeinen en velden : simulatie Maasmechelen

9 GEMEENTEmaasmechelen BBC 9 Het financieel evenwicht: schema m2: Resultaat op kasbasis

10 GEMEENTEmaasmechelen BBC 10 Het financieel evenwicht: schema m2 autofinacieringsmarge

11 GEMEENTEmaasmechelen BBC Schema M2: Maasmechelen Financiële ruimte? 11 Het financieel evenwicht: simulatie Maasmechelen

12 GEMEENTEmaasmechelen BBC 12 Overgang inhoud naar financien

13 GEMEENTEmaasmechelen BBC 13 Prioritair – Overig beleid

14 GEMEENTEmaasmechelen BBC SD 1. Maasmechelen is een financieel gezonde gemeente, met een resultaatsgerichte en efficiënte dienstverlening. SD 2.Maasmechelen beschikt over een betaalbaar en gedifferentieerd woonaanbod, ingebed in een kwalitatieve leefomgeving. SD 3. Maasmechelen is een bereikbare gemeente met een vlotte mobiliteit. SD 4. De gemeente Maasmechelen stimuleert de lokale en sociale economie met ruimte en kansen voor tewerkstelling en verhoging van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. SD 5: Maasmechelen profileert zich als een actieve vrijetijdsgemeente met een bovenlokale uitstraling aan de hand van een divers vrije tijdsaanbod en een eenduidige city-making en citymarketing. SD 6. Maasmechelen is een veilige en leefbare gemeente, komt tegemoet aan de sociale noden en werkt aan de maatschappelijke participatie van de divers samengestelde bevolking. 14 Strategische doelstellingen - speerpunten: m-team 18/03/2013

15 GEMEENTEmaasmechelen BBC -Slotstuk van de themadagen -De organisatie in kaart gebracht of gescreend: themadagen -Historiek en uitdagingen -Beleidsvoorbereidend werk -Financiële marge/toestand -Veel acties al in gang gezet in 2013: - besparingstabellen/Uitgaven-inkomsten -Inzetten op financiën en efficiëntie -Hebben nu al invloed op de werking en organisatie 15 Voorstel Beleidsdoelstellingen 2014 -2019

16 GEMEENTEmaasmechelen BBC - Streven naar efficiëntie van bestaande /lopende projecten. - Verder optimaliseren (werkingen) - Verder uitwerken - Verder uitvoeren - Anticiperen op ‘verplichte’ tendensen 16 Voorstel Beleidsdoelstellingen 2014 -2019

17 GEMEENTEmaasmechelen BBC Voorstel lijst Beleidsdoelstellingen M-team -Bespreking -Beleidsdoelstellingen van het beleid -Keuze door het beleid -Verdere uitwerking door administratie -Financiële omzetting naar velden en domeinen 17 Voorstel Beleidsdoelstellingen 2014 -2019

18 GEMEENTEmaasmechelen BBC -5 Prioritaire (1 onder voorbehoud) -12 Niet Prioritair 18 Voorstel Beleidsdoelstellingen 2014 -2019

19 GEMEENTEmaasmechelen 19 DANK U WEL VOOR UW AANDACHT CONTACTGEGEVENS Joon Ravesloot Heirstraat 239 3630 Maasmechelen T 089 769 872 Joon.ravesloot@maasmechelen.be www.maasmechelen.be


Download ppt "WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar."

Verwante presentaties


Ads door Google